500 plus trafia do ZUS!

Prezydent RP dnia 21.10.2021 r. podpisał ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, co kończy cały proces legislacyjny i przenosi realizację programu rodzina 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zmiany dotyczą także stosowania i realizacji przepisów koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do tego świadczenia! Co się zmieni w kontekście koordynacji świadczeń? Stan prawny do 31.05.2022 r. Do dnia 31.05.2022 r. organem … Czytaj dalej 500 plus trafia do ZUS!