Archiwum kategorii: Holandia

Holandia, Kinderbijslag, Kindgebonden Budget – koordynacja. Informacje związane ze świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi na dzieci w Holandii (Niderlandach).

 

W tym dziale znajdziesz aktualne informacje o przepisach koordynacji świadczeń na dzieci w odniesieniu do Holandii.

Kinderbijslag – rodzinne w Holandii

Kinderbijslag to podstawowy zasiłek rodzinny na dzieci w Holandii. Instytucją właściwą do jego wypłaty jest SVB Sociale Verzekeringsbank. Wypłacany jest co kwartał, zatem aby obliczyć miesięczną kwotę celem porównania do wysokości polskich świadczeń należy ją podzielić przez trzy. Kinderbijslag przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Służy on do częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka.

W 2023 roku wynosi on w okresie od 01.01.2023 r. odpowiednio:

  • 269,76 euro kwartalnie na dzieci do lat 5;
  • 327,56 euro kwartalnie na dzieci w wieku od 6 do 11 lat;
  • 385,37 euro kwartalnie na dzieci w wieku od 12 lat do ukończenia 18 roku życia.

Jesteś zainteresowany pobieraniem świadczeń z Holandii na mocy prawa wspólnotowego? Zapraszamy na bezpłatną konsultację telefoniczną.

Poprzednio w okresie od 01.10.2022 r. kwoty kształtowały się następująco: 249,31 euro kwartalnie na dzieci do lat 5; 302,74 euro kwartalnie na dzieci w wieku od 6 do 11 lat; 356,16 euro kwartalnie na dzieci w wieku od 12 lat do ukończenia 18 roku życia. Należy zatem zauważyć, że względem ubiegłego roku środki przysługujące w ramach Kinderbijslag są większe (niemal o 20 – 30 euro kwartalnie) w zależności od wieku dziecka.

Kinderbijslag - rodzinne w Holandii. Kindgebonden Budget.
Holandia zwiększa zasiłek na dzieci w 2023 roku / źródło grafiki: logo SVB
Czytaj dalej