Holandia

Holandia, Kinderbijslag, Kindgebonden Budget – koordynacja. Informacje związane ze świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi na dzieci w Holandii (Niderlandach).

 

W tym dziale znajdziesz aktualne informacje o przepisach koordynacji świadczeń na dzieci w odniesieniu do Holandii.

Kinderbijslag – rodzinne w Holandii

Kinderbijslag – rodzinne w Holandii, Kindgebonden Budget. Holandia zwiększa zasiłek na dzieci w 2023 roku i wynosić on będzie w okresie od 01.01.2023 r. odpowiednio:

  • 269,76 euro kwartalnie na dzieci do lat 5;
  • 327,56 euro kwartalnie na dzieci w wieku od 6 do 11 lat;
  • 385,37 euro kwartalnie na dzieci w wieku od 12 lat do ukończenia 18 roku życia.

Zaktualizowane kwoty zostaną wypłacano po raz pierwszy w kwietniu 2023 roku – poinformowała niderlandzka instytucja właściwa SVB Sociale Verzekeringsbank.

Terminy wypłat Kinderbijslag w 2023 roku:

  • 31 marca;
  • 3 lipca;
  • 2 października;
  • 2 stycznia (2024).

Poprzednio w okresie od 01.10.2022 r. kwoty kształtowały się następująco: 249,31 euro kwartalnie na dzieci do lat 5; 302,74 euro kwartalnie na dzieci w wieku od 6 do 11 lat; 356,16 euro kwartalnie na dzieci w wieku od 12 lat do ukończenia 18 roku życia.

Należy zatem zauważyć, że względem ubiegłego roku środki przysługujące w ramach Kinderbijslag są większe (niemal o 20 – 30 euro kwartalnie) w zależności od wieku dziecka.

Zasiłki na dzieci SVB wypłaca co kwartał, zatem aby obliczyć miesięczną kwotę celem porównania do wysokości polskich świadczeń należy ją podzielić przez trzy. Podstawowy zasiłek na dzieci w Holandii (Niderlandach) przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Służy on do częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka.

Wszelkie zmiany w zakresie sytuacji zawodowej na terenie Holandii, zmian miejsca zamieszkania oraz innych czynników należy zgłaszać bezpośrednio do instytucji SVB na jej stronie internetowej – tutaj. Tam też oczywiście należy złożyć wniosek o świadczenie.

Kinderbijslag - rodzinne w Holandii. Kindgebonden Budget.
Holandia zwiększa zasiłek na dzieci w 2023 roku / źródło grafiki: logo SVB
Czytaj dalej