Archiwum kategorii: Kapitał opiekuńczy

Informacje związane z rodzinnym kapitałem opiekuńczym w kontekście koordynacji świadczeń zabezpieczenia społecznego – aktualności i wiadomości.

 

Podstawowe informacje na temat świadczenia (komu przysługuje; jak i gdzie złożyć wniosek etc.), znajdziecie na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – kliknij tutaj oraz na stronie ZUS – kliknij tutaj. Nasz artykuł wprowadzający, odnośnie RKO i koordynacji – znajdziesz tutaj.

500 plus i RKO wstecz

500 plus i RKO wstecz – czy na mocy aktualnych przepisów, kiedy to od 01.06.2022 r. dla świadczenia 500+ oraz od 01.01.2022 r. dla rodzinnego kapitału opiekuńczego Polska wypłaca pełną ich kwotę bez względu na wspólnotowe zasady pierwszeństwa, można ubiegać się o przyznanie i wypłacenie tych świadczeń wstecz w Polsce?

Długie pytanie, prosta odpowiedź – można. Taka jest obecnie interpretacja przepisów po stronie polskich instytucji właściwych do realizacji i koordynacji ww. świadczeń.

Omawiana sytuacja dotyczy przypadku, gdy wnioskodawca w okresie od 01.06.2022 r. pobierał pełną kwotę świadczenia zagranicznego wynikającą ze wspólnotowych zasad pierwszeństwa, nie składając przy tym wniosku o 500+ w Polsce, względnie RKO w okresie od 01.01.2022 r.

Z moich obserwacji wynika, że jest to częsta sytuacja. Wielu beneficjantów pobierających pełne kwoty w krajach zagranicznych, nie zauważyło w porę zmieniających się przepisów w tym zakresie po stronie polskiej.

W związku z tym do dzisiaj nie złożyło w sytuacji koordynacyjnej wniosku o 500+, względnie RKO w Polsce lub zrobiło to z opóźnieniem – tracąc przy tym kwoty tych świadczeń przysługujące w naszym kraju.

500 plus i RKO wstecz
500 plus i RKO wstecz / źródło grafiki: Pixabay
Czytaj dalej

Kapitał opiekuńczy a koordynacja świadczeń

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest nową formą świadczenia na dzieci. Obowiązuje od dnia 01.01.2022 r. Wprowadza wsparcie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia – w łącznej kwocie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Podlega koordynacji świadczeń. Poniżej przedstawiono podstawowe założenia programu oraz mechanizm jego realizacji w odniesieniu do systemów zabezpieczenia społecznego.

Celem programu jest poprawa sytuacji demograficznej poprzez wsparcie rodzin w opiece nad dzieckiem w okresie od zakończenia urlopu macierzyńskiego do osiągnięcia przez dziecko wieku przedszkolnego. Na etapie składania wniosku strona wybiera, czy świadczenie ma być realizowane i wypłacane przez okres 1 roku w kwocie 1000,00 zł miesięcznie, czy też przez 2 lat w kwocie 500,00 zł miesięcznie.

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje także w sytuacji koordynacyjnej. W przypadku problemów możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – umów termin.

Świadczenie przyznawane jest na II i kolejne dziecko niezależnie od dochodu rodziny. Wniosek można składać jedynie w formie elektronicznej, za pomocą PUE ZUS, systemów teleinformatycznych banków krajowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo­‑kredytowych, systemów teleinformatyczny utworzonych przez ministra właściwego do spraw rodziny – Platforma Informacyjno­‑Usługowa Empatia.

Wniosek należy złożyć najwcześniej na 90 dni przed ukończeniem przez dziecko 12. miesiąca życia, a najpóźniej 30 dni po tym fakcie – aby uzyskać świadczenie w pełnej kwocie. W przeciwnym razie przyznanie nastąpi od miesiąca złożenia wniosku. Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje prawo do kapitału. Cała komunikacja z ZUS odbywa się w formie elektronicznej – wszelkie rozstrzygnięcia znajdują się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS wnioskodawcy.

Rodzinny kapitał opiekuńczy podlega koordynacji świadczeń / źródło grafiki: MRIPS – logo programu
Czytaj dalej