Kapitał opiekuńczy

Informacje związane z kapitałem opiekuńczym w kontekście koordynacji świadczeń zabezpieczenia społecznego – aktualności oraz najważniejsze wiadomości.

Podstawowe informacje na temat świadczenia (komu przysługuje; jak i gdzie złożyć wniosek etc.), znajdziecie na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – kliknij tutaj oraz na stronie ZUS – kliknij tutaj. Nasz artykuł wprowadzający, odnośnie rodzinnego kapitału opiekuńczego i koordynacji – kliknij tutaj.

Kapitał opiekuńczy a koordynacja świadczeń

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest nową formą świadczenia na dzieci. Zgodnie z przyjętą dzisiaj przez Sejm ustawą będzie on podlegał koordynacji świadczeń. Podpis Prezydenta RP pod ustawą wydaje się być formalnością, zatem opiszmy krótko podstawowe założenia programu oraz przede wszystkim jego realizację w odniesieniu do systemów zabezpieczenia społecznego.

Podstawowe założenia programu

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie obowiązywał od 01.01.2022 r. Wprowadza on nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia – w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Celem programu jest poprawa sytuacji demograficznej poprzez wsparcie rodzin w opiece nad dzieckiem w okresie od zakończenia urlopu macierzyńskiego do osiągnięcia przez dziecko wieku przedszkolnego. Na etapie składania wniosku strona wybiera, czy świadczenie ma być realizowane i wypłacane przez okres 1 roku w kwocie 1000,00 zł miesięcznie, czy też przez 2 lat w kwocie 500,00 zł miesięcznie. Świadczenie przyznawane będzie na II i kolejne dziecko niezależnie od dochodu rodziny. Wniosek będzie można składać jedynie w formie elektronicznej, za pomocą PUE ZUS, systemów teleinformatycznych banków krajowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo­‑kredytowych, systemów teleinformatyczny utworzonych przez ministra właściwego do spraw rodziny – Platforma Informacyjno­‑Usługowa Empatia. Wniosek należy złożyć najwcześniej na 90 dni przed ukończeniem przez dziecko 12. miesiąca życia, a najpóźniej 30 dni po tym fakcie – aby uzyskać świadczenie w pełnej kwocie. W przeciwnym razie przyznanie nastąpi od miesiąca złożenia wniosku. Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje prawo do kapitału. Cała komunikacja z ZUS będzie odbywała się w formie elektronicznej – wszelkie rozstrzygnięcia znajdować się będą w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS wnioskodawcy.

Rodzinny kapitał opiekuńczy podlega koordynacji świadczeń
Rodzinny kapitał opiekuńczy podlega koordynacji świadczeń / źródło grafiki: MRIPS – logo programu
Czytaj dalej