Luksemburg

  Luksemburg, Allocation familiale – koordynacja. Informacje związane ze świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi na dzieci w Luksemburgu.

 

W tym dziale znajdziesz aktualne informacje o przepisach koordynacji świadczeń na dzieci w odniesieniu do Luksemburga.

Allocation familiale – rodzinne w Luksemburgu

Allocation familiale – rodzinne w Luksemburgu, to podstawowe świadczenie na dziecko w tym kraju. Jego podstawowa kwota w 2023 roku wynosi 292,54 euro miesięcznie. Przysługuje każdemu dziecku do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku kontynuacji nauki do ukończenia 25. roku życia. Nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe, a pobierany zasiłek jest wolny od opodatkowania. Ponadto przysługuje dodatek zwiększający podstawową kwotę ze względu na wiek dziecka:

  • dziecko w wieku 6-11 lat: 22,11 euro miesięcznie;
  • dziecko od 12. roku życia: 55,19 euro miesięcznie.

Ważnym dodatkiem, który także przysługuje podczas pobierania allocation familiale jest tzw. allocation de rentrée scolaire – dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wypłacany jest automatycznie w sierpniu danego roku w kwocie 115 euro jednorazowo dla dziecka w wieku 6-11 lat oraz 235 euro jednorazowo dla dziecka, które ukończyło 12 rok życia. Jego realizacja ustaje w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy edukację na poziomie średnim lub alternatywnym. W przypadku przyznania dodatku dyferencyjnego z Luksemburga, jego wypłata ma miejsce w styczniu za okres lipiec – grudzień. Ważne jest, aby samo uprawienie istniało w sierpniu.

Allocation familiale – rodzinne w Luksemburgu wypłaca CAE
Allocation familiale – rodzinne w Luksemburgu wypłaca CAE / źródło grafiki: logo CAE
Czytaj dalej