Archiwum kategorii: Niemcy

Niemcy, Kindergeld, Antrag – koordynacja. Informacje związane ze świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi na dzieci w Niemczech.

 

W tym dziale znajdziesz aktualne informacje o przepisach koordynacji świadczeń na dzieci w odniesieniu do Niemiec. Instrukcja Kindergeld po polsku: wniosek Kindergeld po polsku, druki Kindergeld, załączniki do Kindergeld, terminarz wypłat Kindergeld 2023 oraz opis procedury uzyskania Kindergeld znajdziecie w tym wpisie.

Kindergrundsicherung a 500 plus lub 800 plus

Kindergrundsicherung w 2025 roku przyniesie rewolucję w niemieckim systemie świadczeń na rzecz rodzin z dziećmi. Pakiet ten będzie składał się z przynajmniej 5 składowych, zawierających zarówno dobrze znany już, podstawowy zasiłek Kindergeld, jak i uwzględniający inne dodatki oraz metody wsparcia. W niniejszym artykule dokonano oceny, jak Kindergrundsicherung wpłynie na polskie świadczenie wychowawcze znane jako 500+, którego wartość od 2024 roku ma wynieść 800 złotych miesięcznie na każde dziecko.

 1. Kindergrundsicherung od 2025 roku
 2. Kindergrundsicherung a świadczenie wychowawcze

Kindergrundsicherung od 2025 roku

Kindergrundsicherung to niemiecki pakiet świadczeń rodzinnych na dzieci, którego start planowany jest od początku 2025 roku. Jego wprowadzenie wynika wprost z umowy koalicyjnej, gdzie zauważono dużą niewydolność aktualnego systemu, opartego głównie na Kindergeld oraz dodatku dla rodzin z niskimi dochodami – Kinderzuschlag.

Masz pytania dotyczące zmian w zasiłku rodzinnym na dzieci w Niemczech? Możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – tutaj.

Kindergrundsicherung zgromadzi i uwzględni w swojej właściwości pięć usług socjalnych dla dzieci – w tym podstawowy Kindergeld, dostępny dotychczas także dla Polaków w sytuacji koordynacyjnej; Kinderzuschlag – dodatek do zasiłku dla rodzin o niskich dochodach; zasiłek obywatelski, pakiet edukacyjny i partycypacyjny w zakresie ochrony i wsparcia dzieci.

Kwota możliwa do uzyskania w ramach pakietu Kindergrundsicherung wyniesie nawet w okolicach 600 euro miesięcznie na dziecko – w zależności od spełnienia kryterium dochodowego i innych warunków, określonych dla konkretnych dodatków. Zapewne utrzymany zostanie podstawowy zasiłek Kindergeld – jego kwota wynosi obecnie 250 euro miesięcznie, a start nowego pakietu będzie sprzyjał zdecydowanej waloryzacji tej kwoty. Zapisy pakietu mając ponadto uwzględniać jej coroczną aktualizację. Ponadto zasadnym jest przypuszczenie, że Polacy w sytuacji koordynacyjnej otrzymają także dostęp do innych dodatków przewidzianych w pakiecie. Szczegóły będą znane po uchwaleniu odpowiednich aktów prawnych.

Kindergrundsicherung a świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze „rodzina 500+” znane jako 500+ od dnia 01.01.2024 roku zmieni swoją wartość. Po raz pierwszy od jego wprowadzenia w 01.04.2016 roku ustawodawca zdecydował się o aktualizację kwoty przyznawanej na każde dziecko w rodzinie do wysokości 800 zł miesięcznie.

W tym miejscu należy podkreślić, że zarówno planowane na 2025 roku niemieckie świadczenie Kindergrundsicherung, jak polskie świadczenie wychowawcze (niezależnie od kwoty – 500 zł czy 800 zł) w myśl regulacji wspólnotowych należą do tego samego zbioru świadczeń na dzieci – klasycznych świadczeń rodzinnych. Powoduje to, że ich kwoty w niektórych przypadkach wpływają na siebie w sytuacji koordynacyjnej.

W skład pakietu świadczeń Kindergrundsicherung na wejść przynajmniej 5 różnych elementów. Jednym z nich będzie dostępny dotychczas dla Polaków w sytuacji koordynacyjnej Kindergeld, czyli podstawowy zasiłek na dzieci w Niemczech. Obecnie wynosi on 250 euro miesięcznie na dziecko, kwota ta wraz z wejściem Kindergrundsicherung na pewno wzrośnie. Do tego pojawią się inne elementy pakietu – w tej chwili nie wiadomo, jakie będą warunki do ich uzyskania i czy będą przyznawane w sytuacji koordynacyjnej – czyli dostępne w dużej mierze dla Polaków. Szacuje się, że łączna kwota możliwa do uzyskania w ramach pakietu może wynieść nawet 600 euro miesięcznie na dziecko.

Świadczenie 500+ / 800+ jest w Polsce świadczeniem gwarantowanym. Oznacza to, że bez względu na koordynacyjne zasady pierwszeństwa, Polska wypłaca w sytuacji koordynacyjnej pomiędzy Polską z Niemcami pełną kwotę świadczenia. Tak było z 500+, tak będzie także z 800+, bo przepis wprowadzony od 01.06.2022 roku nie zmienił się.

Oceniając zatem relacje pomiędzy Kindergrundsicherung a polskim świadczeniem 500+ / 800+ należy wskazać następującą zależność. W przypadku osób nieaktywnych zawodowo w Polsce, kiedy to drugi z rodziców będzie aktywny zawodowo w Niemczech zaistnieje uprawnienie do pobierania pełnej kwoty Kindergrundsicherung (wspólnotowe zasady pierwszeństwa respektowane przez Niemcy) oraz pełnej kwoty świadczenia 500+ / 800+ w Polsce (świadczenie gwarantowane). W sytuacji gdy to w Polsce będzie pierwszeństwo, nasz kraj przyzna pełną kwotę 500+ / 800+, natomiast w Niemczech przysługiwać będzie dodatek dyferencyjny – gdyż kwota Kindergrundsicherung będzie z pewnością wyższa niż 800 zł miesięcznie (zakładając iż kwota ta utrzyma się w 2025 roku).

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Wniosek o Kindergrunsicherung

Kindergrunsicherung to nowy pakiet świadczeń na dzieci w Niemczech. Według ustaleń niemieckiego rządu ma zacząć obowiązywać od stycznia 2025 roku. Będzie to pakiet kilku świadczeń, w skład którego wejdzie m.in. niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld. Dotychczas preferowano złożenie wniosku o Kindergeld w formie papierowej – szczególnie w sytuacji koordynacyjnej. Jak będzie w przypadku nowego świadczenia?

 1. Wniosek papierowy o Kindergeld
 2. Wniosek papierowy o Kindergrunsicherung

Wniosek papierowy o Kindergeld

Jak wspomniano powyżej, w skład Kindergrunsicherung będzie wchodził zasiłek Kindergeld. Oczywiście, zmieni się sama forma zasiłku, prawdopodobnie także możliwa do uzyskania kwota podstawowa. W kontekście składania wniosku Familienkasse umożliwia złożenie go zarówno w formie papierowej jak i poprzez generator wniosku online. Pierwsza opcja opiera się o wypełniony i wydrukowany zestaw wniosek + załączniki i formularze, dostarczony następnie w sposób tradycyjny (pocztą), listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W tym przypadku obowiązuje data otrzymania dokumentów przez Familienkasse, nie zaś termin nadania listu. Należy podkreślić, że na tę chwilę jest to najlepsze rozwiązanie, gdyż mamy pewność, że załączymy wszystkie niezbędne dokumenty w sytuacji koordynacyjnej oraz możemy w łatwy sposób zbierać dowody i kopie, niezbędne do ewentualnego odwołania od decyzji niemieckiego organu. Szerzej o tym sposobie napisano w artykule: Kindergeld – rodzinne w Niemczech

Masz problem z wnioskiem o Kindergeld lub Kindergrunsicherung – zapisz się na bezpłatną konsultację telefoniczną – zobacz terminarz.

Druga opcja opiera się o udostępniony przez Familienkasse generator wniosku. Po wypełnieniu jego poszczególnych etapów, wnioskodawca otrzyma możliwość wydruku wniosku i przesłania go pocztą tradycyjną lub podpisania cyfrowo wniosku online i wysłania go w ten sposób do właściwej instytucji niemieckiej. Serwis dostępny jest wyłącznie w języku niemieckim. Można też skorzystać z opisu, który częściowo po polsku, znajduje się na rządowej platformie socjalnej.

Wniosek papierowy o Kindergrunsicherung

Pakiet świadczeń dla rodzin z dziećmi Kindergrunsicherung przewidywany jest na 2025 rok. Na tę chwilę jednoznacznie zaznaczono, że jednym z celów jego wprowadzenia jest pełne ułatwienie w dostępie do cyfrowego złożenia wniosku o świadczenia, będące jego składową. Wniosek ma być prosty i przejrzysty i co więcej w pełni interaktywny – co rozumiane jest przez postawę proaktywną. Familienkasse ma na siebie wziąć ocenę, jakie konkretne składniki i dodatki wchodzące w skład Kindergrunsicherung należą się rodzinie w konkretnej sytuacji. Wydaje się to doskonałe rozwiązanie dla rodzin w sytuacji koordynacyjnej w naszym kraju. W tym przypadku często nie informowano o aktywnych możliwościach, a niejednokrotnie utrudniano przyznanie samego, podstawowego zasiłku Kindergeld.

Podsumowując, na tę chwilę wszystko wskazuje, że proces będzie możliwy do przeprowadzenia w pełni online – także w przypadku wystąpienia elementu koordynacji. Czy dotychczasowy sposób aplikacji w sposób tradycyjny, jaki znany jest w kontekście Kindergeld zniknie po wprowadzeniu Kindergrunsicherung? Nie można jeszcze precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje się, że przynajmniej samo wypełnienie wniosku i wykreowanie właściwych załączników i formularzy odbywać się będzie w pełni online. Jednocześnie nie wydaje się, by pozbawiono wnioskodawcę przesłania tych dokumentów w formie tradycyjnej.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Co to jest Kindergrundsicherung?

Kindergeld to najczęściej pobierane świadczenie zagraniczne na dzieci w naszym kraju w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zapytania na temat zasiłku rodzinnego z Niemiec plasują się w czołówce wyszukiwarek internetowych. Niebawem słowo to zastąpi Kindergrundsicherung – nowy model świadczeń rodzinnych w Niemczech. Ma być łatwiej, szybciej i w pełni online.

 1. Geneza Kindergrundsicherung
 2. Model Kindergrundsicherung
 3. Kwoty Kindergrundsicherung

Geneza Kindergrundsicherung

Kindergrundsicherung to niemiecki pakiet świadczeń rodzinnych na dzieci, którego start planowany jest od początku 2025 roku. Jego wprowadzenie wynika wprost z umowy koalicyjnej pomiędzy partiami sprawującymi w Niemczech władzę. Motywowany jest faktem, że istnieje społeczne poparcie do zwiększenia pomocy dla rodzin z dziećmi. Ponadto aktualne badania pokazują, że 20% dzieci w Niemczech może być dotknięte ubóstwem. W związku z tym należy wprowadzić szereg zmian w dotychczasowym systemie świadczeń, które stworzą równe szanse dla wszystkich dzieci.

Masz pytania dotyczące zmian w zasiłku rodzinnym na dzieci w Niemczech? Możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – tutaj.

Model Kindergrundsicherung

Uznano, że dotychczasowy model oparty o świadczenie Kindergeld jest niewystarczający. Przede wszystkim – oprócz zapewnienia pewnej podstawy w postaci równej kwoty świadczenia na każde dziecko, nie gwarantuje on dodatkowych pakietów i dodatków w skali masowej, które byłyby dostosowane do konkretnej sytuacji danej rodziny.

Kindergrundsicherung ma to zmienić. Planuje się centralizację usług, aby jeszcze lepiej ocenić potrzeby gospodarstw domowych. W założenia wpisano trzy podstawowe cele:

 • ochrona dzieci przed ubóstwem i równe szanse;
 • skuteczność poprzez identyfikację problemów każdej rodziny;
 • łatwość w dostępie do całego pakietu usług.

Kindergrundsicherung zgromadzi i uwzględni w swojej właściwości pięć usług socjalnych dla dzieci – w tym podstawowy Kindergeld, dostępny dotychczas także dla Polaków w sytuacji koordynacyjnej; Kinderzuschlag – dodatek do zasiłku dla rodzin o niskich dochodach; zasiłek obywatelski, pakiet edukacyjny i partycypacyjny w zakresie ochrony i wsparcia dzieci.

Kwoty Kindergrundsicherung

Pojawiają się pierwsze schematy kwot, jakie będą dostępne dla rodziców w ramach nowego świadczenia Kindergrundsicherung. Z pewnością zostanie utrzymany podstawowy zasiłek Kindergeld, który będzie wchodził w skład nowego pakietu świadczeń. W jakiej kwocie? Zapewne zostanie ona podwyższona, mając chociażby na względzie dotychczasowe tendencje co do okresu po którym Kindergeld był zwiększany. Biorąc pod uwagę plany utrzymania kwoty 250 euro na dziecko w 2024 roku, w momencie startu nowego pakietu Kindergrundsicherung minie dwa lata od ostatniej podwyżki. To będzie dobry czas na kolejną podwyżkę, a uwzględniając nowy projekt, może być ona rekordowa. Spekuluje się, że ogólna kwota możliwa do uzyskania w ramach pakietu Kindergrundsicherung wyniesie nawet w okolicach 600 euro miesięcznie na dziecko – w zależności od spełnienia kryterium dochodowego i innych warunków, określonych dla konkretnych dodatków.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Kindergeld wniosek online

Podstawowy zasiłek rodzinny Kindergeld w Niemczech można uzyskać za pomocą kilku sposobów. Wniosek można złożyć kompletując całą dokumentację dostępną online, a następnie wydrukować wersję papierową dokumentacji i przesłać na adres właściwej dla sytuacji koordynacyjnej kasy rodzinnej w Niemczech. Drugą metodą jest wypełnienie go online za pomocą generatora na stronie Familienkasse i przesłanie w wersji online.

 1. Dokumentacja skompletowana online i wysyłka pocztą
 2. Dokumentacja złożona za pomocą generatora online

Dokumentacja skompletowana online i wysyłka pocztą

Jest to pierwszy ze sposobów złożenia wniosku online o niemieckie świadczenie Kindergeld. Wykorzystując go należy wypełnić elektroniczne formularze online, lub wydrukować je i wypełnić ręcznie, po czym drogą pocztową przesłać do Familienkasse. W naszej pracy zdecydowanie preferujemy ten sposób złożenia wniosku. Przede wszystkim w komunikacji z niemiecką kasą rodziny należy być bardzo skrupulatnym. Kompletować dowody, zbierać dokumentację i posiadać kopie formularzy wysłanych do niemieckiej instytucji właściwej. Tylko wtedy można mieć pewność, że rozstrzygnięcie będzie pozytywne, a w razie kontrowersji można udowodnić swoje racje lub skutecznie rozpocząć postępowanie odwoławcze.

Planujesz złożyć wniosek online o Kindergeld? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – zobacz terminarz.

Niniejszą metodę kompleksowo opisano w artykule Kindergeld – rodzinne w Niemczech, gdzie zgromadzono „krok po kroku” wszelką dokumentację dostępną do wypełnienia za pomocą interaktywnych formularzy online. Wypełnione w ten sposób wnioski, załączniki i formularze należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres:

Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Sachsen
09092 Chemnitz
DEUTSCHLAND

Faks: +49 (3591) 661 878
E-mail: Familienkasse-Sachsen@arbeitsagentur.de

Poczta Polska realizuje tego typu usługę, a co więcej udostępnia możliwość śledzenia statusu listu za pomocą numeru nadawczego. Numer nadawczy można też wpisać na stronie niemieckiego DHLtutaj. Warto śledzić list – tym bardziej, że istotnym jest w tej sytuacji termin dostarczenia listu do Familienkasse, a nie data nadania listu poleconego na poczcie, do czego przyzwyczajono nas w polskim systemie prawnym. Jeśli nie masz czasu lub chęci na wypełnianie dokumentacji, skorzystaj z naszej pomocy.

Dokumentacja złożona za pomocą generatora online

Jednym z celów jakie rząd niemiecki stawia sobie na najbliższy czas jest pełna dygitalizacja usług dla obywateli – w tym także tych z zakresu zabezpieczenia społecznego. Dla wielu odbiorców może to być zaskoczeniem, ale w porównaniu z naszym krajem administracja niemiecka w tym zakresie wydaje się dotychczas nieco opóźniona.

Od pewnego czasu udostępniono możliwość złożenia wniosku online za pomocą generatora na stronie Familienkassedostępnego na tej stronie. Serwis dostępny jest wyłącznie w języku niemieckim. Alternatywnie można skorzystać z opisu, który częściowo po polsku, znajduje się na rządowej platformie socjalnej. Sposób aplikacji online opisano także w Przewodniku Kindergeld na stronie nr 12.

Zasadniczo sam generator umożliwia przeprowadzenie procesu wypełnienia niezbędnej dokumentacji online i wydruk, a następnie wysyłkę jej pocztą, co stanowi alternatywę dla sytuacji opisanej w punkcie pierwszym. Do wypełnienia należy posiadać Identifikationsnummer (Steuer-ID). Sfinalizowanie całej procedury online (podpis i złożenie / wysłanie wniosku elektronicznie), wymaga posiadania kontaELSTER – jest to portal służący do elektronicznego przesyłania dokumentów pomiędzy stroną, a niemieckim urzędem skarbowym. Można to porównać do polskiego profilu zaufanego. Na tę chwilę istnieje zastrzeżenie, że tego sposobu nie można wykorzystywać podczas aplikowania z zagranicy, niemniej jednak należy monitorować sytuację w tym zakresie.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Kindergeld a 800 plus

Od dnia 01.01.2024 roku świadczenie wychowawcze 500 plus zmienia się na 800 plus. Waloryzacja kwoty z 500 zł na 800 zł miesięcznie na każde dziecko odbędzie się automatycznie, na podstawie złożonego już wcześniej wniosku na okres zasiłkowy 2023/2024. Nie jest zatem wymagane żadne dodatkowe działanie wnioskodawcy po stronie polskiej. W tym artykule wskażemy jak zmiana kwoty w programie, wpłynie na niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld w sytuacji transgranicznej.

 1. 500 plus przechodzi do historii
 2. 800 plus i Kindergeld od 2024 roku

500 plus przechodzi do historii

Konsekwencją rządowego programu „rodzina 500+” było wprowadzenie od 01.04.2016 roku świadczenia wychowawczego w kwocie 500 zł miesięcznie. Początkowo na drugie i kolejne dzieci – co miało sprzyjać poprawieniu sytuacji demograficznej w kraju. Świadczenie na pierwsze dziecko było możliwe do uzyskania po spełnieniu kryterium dochodowego przez wspólne gospodarstwo domowe. Wnioski składało się w GOPS / MOPS – jednostkach samorządu terytorialnego, a w sytuacji gdy zachodziła koordynacja świadczeń, wnioski kierowane były do ROPS – Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej lub ich odpowiedników. Ośrodki były prawnie umocowane pod danym Marszałkiem Województwa.

Problemy z 500+, 800+ lub Kindergeld? Możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – zobacz terminy.

Od dnia 01.01.2018 roku w przypadku wystąpienia elementu koordynacji świadczeń zadania związane z 500+ przeniesiono od Marszałka do Wojewody. Argumentowano to przyspieszeniem rozpatrywania wniosków oraz lepszym zarządzaniem. Wojewodowie są przedstawicielami rządu w terenie, natomiast Marszałkowie są elementem władzy samorządowej – co według autorów tej zmiany nie sprzyjało sprawnej współpracy.

Kolejny przełomowy moment nastąpił od dnia 01.07.2019 roku – wtedy też zniesiono kryterium dochodowe obowiązujące na pierwsze dziecko w rodzinie. Zwiększyło to zasięg programu do praktycznie każdego dziecka w Polsce – oczywiście pod warunkiem złożenia wniosku o jego przyznanie w danym okresie zasiłkowym.

W końcu od dnia 01.06.2022 roku realizację zadania z GOPS / MOPS przeniesiono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Także w sytuacji koordynacyjnej większość zadań przypisano ZUS, natomiast rola Wojewody uległa zmarginalizowaniu. Ponadto od tej daty przyjęto, że świadczenie 500+ jest świadczeniem gwarantowanym w Polsce. Oznacza to, że bez względu na wspólnotowe zasady pierwszeństwa Polska wypłaca świadczenie wychowawcze każdemu, kto jest uprawniony do jego pobierania i złoży wniosek na dany okres.

800 plus i Kindergeld od 2024 roku

Po raz pierwszy w historii świadczenia wychowawczego zdecydowano się na podwyższenie jego kwoty o 300 zł, do wartości 800 zł miesięcznie na każde dziecko od 01.01.2024 roku. Dla porównania niemieckie świadczenie Kindergeld wynosi 250 euro miesięcznie na każde dziecko i jak zapowiedziano kwota ta obowiązywać będzie także w 2024 roku.

Można zatem z całą pewnością stwierdzić, że 800+ wpłynie na wysokość Kindergeld w sytuacji, gdy pierwszeństwo do wypłaty wg zasad wspólnotowych będzie w Polsce. Dzieje się tak przeważnie gdy rodzic dziecka zamieszkuje z nim w Polsce i jest aktywny zawodowo. W takim przypadku z Niemiec przysługuje w sytuacji koordynacyjnej dodatek dyferencyjny. Dotychczas była to różnica pomiędzy 250 euro, a 500 zł na każde dziecko. Po wprowadzeniu zmian dodatek dyferencyjny z Niemiec będzie wypłacany w niższej kwocie – nie zmieni się natomiast w tym przypadku ogólna kwota możliwa do uzyskania z obu krajów. Innymi słowy, w portfelach rodziców nie przybędzie środków – oszczędzi natomiast budżet federalny Niemiec.

Odmienna sytuacja będzie miała miejsce po 01.01.2024 roku w przypadku osób nieaktywnych zawodowo w Polsce, kiedy to drugi z rodziców będzie aktywny zawodowo w Niemczech. Rodzice dzieci, których pierwszeństwo do wypłaty świadczeń na dzieci będzie w Niemczech realnie zyskają na niniejszej podwyżce. Przysługiwać im będzie pełne świadczenie 800+ (jako świadczenie gwarantowane) oraz pełne świadczenie Kindergeld z Niemiec (gdyż kraj ten respektuje wspólnotowe zasady pierwszeństwa). Podsumowując na podwyższonym świadczeniu w przypadku koordynacji pomiędzy Polską a Niemcami zyskają ponownie osoby nieaktywne zawodowo w Polsce.

Podwyższenie wysokości świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej przez ZUS. Tak jak ma to miejsce od kilku lat, wydana zostanie informacja o przyznaniu / zmianie kwoty, która trafi na konto ZUS wnioskodawcy. Należy pamiętać, aby po przyznaniu zwiększonej kwoty poinformować stronę niemiecką o zmianie wysokości świadczenia w Polsce za pomocą druku KG 45 Kindergeld. Możesz także skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Czy alimenty wliczają się do Kindergeld?

Podstawową zasadą na gruncie świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Polsce jest fakt, że przyznawane są na dzieci. Niestety często zdarza się, że świadczenia – szczególnie zagraniczne, traktowane są przez rodzica tam przebywającego jako bonus, coś co zależy, a wręcz należy do tego rodzica. Nie pomagają przy tym zauważalne różnice w ustawodawstwie poszczególnych krajów w tym zakresie. Powoduje to często brak współpracy i stawianie dodatkowych warunków. Najczęstszym z nich jest pokrywanie z przyznanych świadczeń na dzieci zobowiązań alimentacyjnych przez biologicznego rodzica. Czy jest to uzasadnione w kontekście niemieckiego Kindergeld?

 1. Regulacje polskie
 2. Koordynacja kontra alimenty

Regulacje polskie

Na wstępie należy zaznaczyć, że temat ten jest dość skomplikowany i budzi wiele sporów w doktrynie prawniczej i orzecznictwie sądów. Wynika to z faktu, że opiera się na wewnętrznych regulacjach konkretnych państw – w niniejszym przypadku Polski i Niemiec. Regulacje dotyczące koordynacji świadczeń nie odnoszą się wprost do takiej sytuacji, chociaż niewątpliwie można wywodzić określone tezy na zasadzie porównania. Ponadto w Polsce nie obowiązuje zasada prawa precedensowego, dlatego niekiedy w podobnych sprawach zapadają różne orzeczenia.

Masz problem z alimentami w kontekście Kindergeld? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – zapisz się.

Przede wszystkim należy podkreślić, że zarówno świadczenie wychowawcze 500+ / 800+ oraz świadczenia rodzinne w Polsce wpisano do enumeratywnego katalogu świadczeń, które nie wpływają na zakres świadczeń alimentacyjnych (art. 135 § 3 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego). Świadczenia rodzinne takie jak zasiłek rodzinny były zawarte w katalogu już wcześniej, natomiast jego rozszerzenie o świadczenie wychowawcze 500+, nastąpiło kilka miesięcy po starcie programu. Nowelizacja była reakcją na pierwsze orzeczenia polskich sądów w tym zakresie, które uwzględniały wysokość nowego świadczenia w sprawach alimentacyjnych.

Pomimo istnienia ww. katalogu orzeczenia sądów w Polsce na ten temat bywają różne, na co wskazują w swojej publikacji autorki w kwartalniku Iustitiadostęp tutaj. Większość orzeczeń nie uwzględnia wpływu świadczeń przyznanych na dzieci w Polsce na zmniejszenie obowiązku alimentacyjnego rodzica.

Koordynacja kontra alimenty

Co do zasady sądy orzekające w Polsce nie powinny uwzględniać Kindergeld przy orzekaniu o wysokości alimentów dla zobowiązanego rodzica. Należy przyjąć, że zasiłek rodzinny transferowany z Niemiec jest świadczeniem o podobnym charakterze do polskich świadczeń rodzinnych i wychowawczych, co zresztą ma uzasadnienie w przepisach wspólnotowych. Trzeba jednak pamiętać, że nawet w przypadku polskich świadczeń orzeczenia sądów w tym zakresie bywają różne, co udowodniono w pierwszej części tekstu. Podobnie samo orzeczenie alimentów w Polsce nie powinno mieć wpływu na Kindergeld.

Chorobowe a Kindergeld

Przebywanie na tzw. „chorobowym” rodzi określone skutki prawne w kontekście koordynacji świadczeń, a co za tym idzie najpopularniejszego świadczenia rodzinnego na dzieci transferowanego z Niemiec do naszego kraju – Kindergeld. Przede wszystkim w poniższych rozważaniach należy zwrócić uwagę, że w zależności od sytuacji zmienia się podmiot oraz zasady wypłaty świadczeń chorobowych. Nie pozostaje to bez wpływu na ustalenie pierwszeństwa kraju właściwego do wypłaty świadczeń na dzieci.

 1. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy
 2. Zasady dotyczące chorobowego w koordynacji
 3. Chorobowe z Niemiec
 4. Wpływ chorobowego na Kindergeld

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy

Wyróżniamy wynagrodzenie chorobowe, przysługujące pracownikom przez okres do 33 dni albo odpowiednio do 14 dni w roku kalendarzowym oraz zasiłek chorobowy (z ubezpieczenia chorobowego) przysługujący osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym lub wypadkowym przez okres choroby trwającej do 182 dni, a w przypadku gruźlicy oraz, gdy niezdolność przypada na okres ciąży – do 270 dni. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca, a zasiłek chorobowy wypłaca ZUS.

Należy pamiętać, że pracownik może otrzymać zasiłek chorobowy nie tylko w czasie obowiązywania umowy o pracę, lecz także po jej rozwiązaniu. Niezdolność do pracy z powodu choroby musi jednak trwać nieprzerwanie w czasie ubezpieczenia i po jego ustaniu albo powstać w ściśle określonym przepisami terminie i trwać co najmniej 30 dni. W takim przypadku mówimy o zasiłku chorobowy, przysługujący po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Jesteś na chorobowym i zastanawiasz się jak to wpłynie na Kindergeld? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej.

Zasady dotyczące chorobowego w koordynacji

W klasycznej sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę, podlega m.in. obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Ubezpieczenie to trwa od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. Jest on traktowany jako aktywny zawodowo.

Po utracie pracy, czy też ustaniu stosunku pracy z innych powodów, można otrzymać świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby w ściśle określonych przypadkach: gdy niezdolność do pracy powstanie podczas zatrudnienia i trwa po ustaniu stosunku pracy oraz gdy niezdolność do pracy powstanie już po rozwiązaniu umowy. Po ustaniu zatrudnienia pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy przez okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą maksymalnie przez 91 dni. Wypłaca go ZUS. Do niedawna przez niektóre urzędy w Polsce było to traktowane jako brak aktywności zawodowej.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że istnieją różne interpretacje tego przypadku – w zależności od właściwości miejscowej konkretnego Wydziału Koordynacji Świadczeń w Polsce. Należy upewnić się, jak ten przypadek traktuje Wojewoda właściwy dla miejsca zamieszkania strony w Polsce. Istnieje interpretacja, która wskazuje że zarówno zasiłek chorobowy, przysługujący po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej jak i świadczenie rehabilitacyjne – na czas ich pobierania, mają charakter świadczenia chorobowego i w myśl przepisów wspólnotowych są traktowane jako aktywność zawodowa. Taką też wykładnie zastosowano na łamach naszego serwisu w zakładce aktywność zawodowa.

Powyższe zasady przedstawiono w pewnym syntetycznym uproszczeniu. Szersze informacje na temat samych warunków uzyskania zasiłku chorobowego dla poszczególnych form zatrudnienia można uzyskać na stronie rządowej zasiłek chorobowy lub w publikacji ZUS.

Chorobowe z Niemiec

Niemiecki zasiłek chorobowy to Krankengeld. Wypłacany jest on w przypadku niezdolności do pracy w wyniku choroby, przez którą utracone zostaje źródło dochodu. Stosunek pracy powinien trwać od przynajmniej 4 tygodni. Jego wysokość zależy od osiągniętego przed chorobą dochodu. Wynosi 70% wynagrodzenia brutto i nie więcej niż 90% wynagrodzenia netto. Świadczenie wypłacane jest maksymalnie przez 78 tygodni w okresie 3 lat.

Co do zasady podczas pobierania Krankengeld istnieje uprawnienie do pobierania niemieckiego zasiłku na dzieci Kindergeld, gdyż opłacane są z tego tytułu składki. Zdarza się, że właściwa instytucja niemiecka wstrzymuje wypłatę Kindergeld, gdy rodzic pobierający z Niemiec Krankengeld powraca w tym czasie do Polski. Należy wtedy ustalić, czy opłacane są składki z tytułu bezrobocia – Arbeitslosenversicherung.

Wpływ chorobowego na Kindergeld

Mając na uwadze powyższe fakty możemy określić, że co do zasady tzw. „chorobowe” w różnych, opisanych powyżej wariantach ma status aktywności zawodowej w myśl przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W przypadku pobierania zasiłku chorobowego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, należy upewnić się co do tego we właściwym miejscowo Urzędzie Wojewódzkim – Wydział właściwy ds. koordynacji świadczeń. Interpretacja tego faktu może mieć wpływ na przekazane przez polski urząd informacje stronie niemieckiej i skutkować nienależnie pobranym świadczeniem Kindergeld w Niemczech. Należy bowiem przypomnieć, że w przypadku gdy rodzic pozostający z dzieckiem w Polsce jest aktywny zawodowo, a drugi z rodziców pracuje legalnie w Niemczech to krajem z pierwszeństwem do wypłaty świadczeń na dzieci jest Polska.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Urlop rodzicielski a Kindergeld

Urlop rodzicielski przysługuje po wykorzystaniu pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego. Udziela się go jednorazowo lub maksymalnie w pięciu częściach. Urlop rodzicielski powinien zostać wykorzystany nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Wymiar urlopu przysługuje łącznie obojgu uprawnionym i zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Podczas urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński w określonej przepisami wysokości. Urlop rodzicielski jest więc płatny i odprowadzane są składki emerytalno – rentowe z tego tytułu, co traktuje się w myśl przepisów o koordynacji świadczeń jako aktywność zawodową.

 1. Urlop rodzicielski w Polsce
 2. Urlop rodzicielski a uprawnienie do Kindergeld

Urlop rodzicielski w Polsce

O urlopie rodzicielskim co do zasady możemy mówić w kontekście zatrudnienia na umowę o pracę. W przypadku umowy zlecenie czy prowadzenia działalności gospodarczej, od niedawna (kwiecień 2023) przysługuje prawo do zasiłku rodzicielskiego, o ile w dniu porodu czy przysposobienia dziecka podlegało się ubezpieczeniu chorobowemu.

Masz problem z urlopem rodzicielskim i Kindergeld? Zapisz się na bezpłatną konsultację telefoniczną – zobacz terminarz.

W najczęstszym przypadku, jakim jest urodzenie jednego dziecka przy danym porodzie urlop rodzicielski przysługuje w wymiarze 41 tygodni (65 tygodni w przypadku dziecka z niepełnosprawnością wg ustawy „za życiem”). Warto zaznaczyć, że urlop ten nie jest obowiązkowy (udziela się go na wniosek rodzica) i może zostać przerwany przez rodzica w dowolnym momencie. Urlop rodzicielski może wziąć matka i ojciec dziecka – dni urlopu wykorzystanego przez każdego z rodziców sumują się do ogólnego wymiaru. Istnieje jednak zastrzeżenie, że okres 9 tygodni z ogólnej puli przeznaczony jest wyłącznie dla jednego z rodziców. Podsumowując w przykładzie 41 tygodni, jeden z rodziców może wykorzystać maksymalnie 32 tygodnie, a drugi minimum 9 tygodni. Inaczej ten drugi okres przepadnie i pozostanie niewykorzystany.

Podczas urlopu rodzicielskiego przebywający na nim rodzic może wykonywać dla swojego pracodawcy pracę w wymiarze nie większym niż połowa etatu. Wówczas urlop rodzicielski otrzymuje na pozostałą część etatu, a jego okres zostanie proporcjonalnie wydłużony. Podczas urlopu rodzicielskiego pracownik może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło u obecnego lub innego pracodawcy. Standardowo podczas tego urlopu stronie przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy. Więcej informacji na temat zasad.

Urlop rodzicielski a uprawnienie do Kindergeld

Zgodnie z powyższymi regulacjami urlop rodzicielski jest płatny oraz podlega odprowadzaniu składek społecznych (emerytalno – rentowych) bez względu na wcześniejszą formę zatrudnienia w Polsce. W związku z tym pierwszeństwo do wypłaty świadczeń w sytuacji, gdy jeden z rodziców jest na urlopie rodzicielskim i zamieszkuje z dzieckiem w Polsce, a drugi pracuje w Niemczech jest w Polsce. Uprawnienie do Kindergeld będzie istniało wyłącznie po rozważeniu tego kraju jako drugiego w kolejności do wypłaty świadczeń. W standardowej sytuacji – pobieraniu np. 500+ na dziecko przysługiwać będzie dodatek dyferencyjny z Niemiec. Oczywiście należy uwzględnić, że ewentualne pobieranie rodzinnego kapitału opiekuńczego może wpłynąć na to uprawnienie – wszystko zależy od konkretnej sytuacji, wieku dziecka i pobieranych świadczeń. Jeśli masz wątpliwości jakie świadczenia przysługują Ci podczas urlopu rodzicielskiego – zapisz się na bezpłatną konsultację telefoniczną.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Urlop wychowawczy a Kindergeld

Urlop wychowawczy ma na celu umożliwienie rodzicom sprawowania nad dzieckiem osobistej opieki. Jest szczególną formą urlopu bezpłatnego, w czasie którego pracownik zachowuje uprawnienia pracownicze, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Niewątpliwie jest związany z pozostawaniem w stosunku pracy, a kluczowym w kontekście koordynacji i Kindergeld jest pytanie czy odprowadzane są składki społeczne z tego tytułu.

 1. Urlop wychowawczy w polskim ustawodawstwie
 2. Urlop wychowawczy a Kindergeld
 3. Urlop wychowawczy a dodatek do zasiłku rodzinnego

Urlop wychowawczy w polskim ustawodawstwie

Urlop wychowawczy umożliwia rodzicom – zarówno matce jak i ojcu lub opiekunom, sprawowanie osobistej opieki nad małym dzieckiem. Prawo do skorzystania z niego przysługuje wyłącznie pracownikom zatrudnionym od 6 miesięcy. Do tego okresu wlicza się również poprzednie okresy pracy. Wymiar podjętego urlopu wychowawczego to okres maksymalnie do 3 lat. Udzielany jest na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia lub w przypadku urlopu wychowawczego na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem do 18. roku życia dziecka.

Jesteś na urlopie wychowawczym, a drugi z rodziców pracuje w Niemczech? Przysługuje Ci niemiecki dodatek dyferencyjny – zapisz się na bezpłatną konsultację telefoniczną.

Urlop wychowawczy jest udzielany na wniosek składany przez pracownika w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. W czasie jego trwania można podejmować inne aktywności – w tym zatrudnienie, szkolenia etc. jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Co ciekawe uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Szczegółowe informacje o dokładnych wymaganiach i warunkach w jakich możliwe jest uzyskanie urlopu wychowawczego w Polsce znajdują się na stronie rządowej.

Urlop wychowawczy a Kindergeld

Osoby przebywające na urlopie wychowawczym są traktowane jako aktywne zawodowo, gdyż podlegają ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu. Składki za takie osoby odprowadza ZUS, co dokładnie opisano w publikatorach, które udostępniono tutaj oraz w tym miejscu. Zgodnie z zasadami wspólnotowymi, to Polska będzie krajem pierwszeństwa do wypłaty świadczeń na dzieci w przypadku, gdy jeden z rodziców przebywa na urlopie wychowawczym i zamieszkuje z dzieckiem w Polsce, a drugi z nich podejmuje legalną pracę zarobkową w Niemczech. W związku z powyższym Kindergeld przysługuje wtedy wyłącznie w postaci dodatku dyferencyjnego.

Urlop wychowawczy a dodatek do zasiłku rodzinnego

Warto w tym miejscu przypomnieć, że osoby przebywające na urlopie wychowawczym mogą mieć prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Jest to dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem dla jego rodzica lub opiekuna, przebywającego na urlopie wychowawczym, z minimum sześciomiesięcznym stażem pracy, przypadającym bezpośrednio przed tym urlopem. Jego kwota wynosi 400 zł miesięcznie, a przysługuje nie dłużej niż 24 miesiące – w przypadku opiekowania się jednym dzieckiem. Zasadniczym warunkiem do jego przyznania jest spełnienie wymagań do pobierania zasiłku rodzinnego, co skutkuje niskim kryterium dochodowym – szerzej opisano tę kwestię na łamach naszego serwisu w sekcji zasiłek rodzinny. W standardowej sytuacji kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego zostanie przekroczone poprzez zarobki rodzica pracującego w Niemczech, niemniej jednak zdarzają się sytuacje w których możliwe jest przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami w Polsce np. gdy orzeczono alimenty na rzecz dzieci.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Kindergeld a umowa o dzieło

Umowa o dzieło ma w polskim prawie charakter umowy rezultatu. Efektem takiej formy jest konkretny, z góry określony rezultat, który odpowiada potrzebom i wymaganiom zamawiającego. W umowie o dzieło zamawiający powierza wykonanie określonego dzieła przyjmującemu zamówienie za wynagrodzeniem. O tym jak umowa o dzieło wpływa na możliwość uzyskania niemieckiego świadczenia Kindergeld w sytuacji koordynacyjnej, szerzej w poniższym artykule.

 1. Umowa o dzieło w polskim prawie
 2. Wspólnotowe zasady pierwszeństwa
 3. Wpływ umowy o dzieło w Polsce na Kindergeld

Umowa o dzieło w polskim prawie

Podstawową cechą umowy o dzieło w polskiej przestrzeni prawnej jest nacisk na konkretny rezultat, który może mieć formę materialną np. namalowanie obrazu lub niematerialną np. stworzenie strony internetowej. Co do zasady ma ona charakter jednorazowy, gdyż w jej ramach nie mieści się wykonywanie powtarzalnych czynności – w takim przypadku można by mówić o powstaniu stosunku pracy.

Zasadniczo umowę o dzieło warunkuje wyłącznie wykonanie dzieła. Jest to zatem dość luźna forma współpracy pomiędzy stronami. Przekłada się to na brak kierownictwa na etapie tworzenia, brak gwarancji minimalnej stawki godzinowej oraz co najważniejsze dla jej oceny pod kątem koordynacji świadczeń – brak obowiązku odprowadzania składek emerytalno – rentowych.

Wspólnotowe zasady pierwszeństwa

Brak odprowadzanych składek społecznych od umowy o dzieło oznacza, że w myśl wspólnotowych zasad pierwszeństwa strona takiej umowy jest uznawana za nieaktywną zawodowo. Oczywiście przy założeniu, że nie istnieje inna podstawa do uznania takiej osoby za aktywną zawodowo, co ma miejsce m.in. podczas zatrudnienia w tym samym okresie na podstawie umowy o pracę, zlecenia, czy też ubezpieczenia w KRUS (także jako domownik). Szczegółową definicję aktywności zawodowej opisano w dziale podstawowe zasady koordynacji.

Masz problem z pojęciem aktywności zawodowej? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – zobacz terminarz.

Wpływ umowy o dzieło w Polsce na Kindergeld

W przypadku gdy rodzic dziecka zamieszkuje z nim w Polsce i jest stroną umowy o dzieło, nie podejmując jednocześnie innej aktywności zawodowej to pierwszeństwo do wypłaty Kindergeld będzie w Niemczech – kraju pracy drugiego z rodziców. Sytuacja ta uprawnia ponadto do pobierania od 01.06.2022 r. pełnej kwoty świadczenia 500+ w Polsce, co jest niezwykle korzystne dla strony. Szerzej na ten temat w naszym artykule Kindergeld a 500 plus ZUS. Jednocześnie na podobnych zasadach od 01.01.2022 r. przyznawany jest rodzinny kapitał opiekuńczy. Jak widać związanie się z pracodawcą umową o dzieło może pozytywnie wpłynąć na wysokość świadczeń rodzinnych w sytuacji koordynacyjnej.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Kindergeld a 500 plus ZUS

Podstawową zasadą na gruncie prawa polskiego, która odnosi się do 500+ od 01.06.2022 r. jest fakt, że świadczenie to przysługuje dla osób uprawnionych do jego pobierania w Polsce w pełnej kwocie tj. 500 zł miesięcznie na dziecko bez względu na wspólnotowe zasady pierwszeństwa. Innymi słowy, dla strony polskiej nie jest istotne, czy w przypadku koordynacji świadczeń pierwszeństwo do wypłaty świadczeń rodzinnych jest w innym kraju np. w Niemczech.

Ustawodawca stwierdził, że ze względu na koszty obsługi programu 500+, trudną współpracę dotychczasowych realizatorów (organy gminne i Wojewodowie/Urzędy Wojewódzkie), prowadzone przewlekle postępowania przed wydaniem jakichkolwiek rozstrzygnięć i ewentualną wypłatą świadczenia, lepiej będzie przenieść przyjmowanie wniosków do centralnego urzędu, czyli ZUS oraz wypłacać pełne kwoty świadczenia bez względu na wspólnotowe regulacje koordynacyjne. Koordynacja trwała za długo. Osoby bezrobotne, np. matki samotnie wychowujące dzieci ubezpieczone w Urzędzie Pracy, nie dość, że musiały długo czekać na decyzję ws. koordynacji, to Wojewoda/Urząd Wojewódzki musiał wydać decyzję odmowną w sprawie świadczenia wychowawczego 500 plus. Jeśli masz problem z koordynacją, zwrotem 500 plus do urzędu, zwrotem Kindergeld, przewlekłością urzędu, to zapisz się na bezpłatną konsultację.

System został uproszczony od 1 czerwca 2022 r. Mówiąc wprost – bardziej opłaca się wypłacać „w ciemno” 500+ każdemu, którego dotyczy sytuacja koordynacyjna, niż inwestować w dalszy rozwój maszyny urzędniczo-formalnej.

Zatem ZUS od 01.06.2022 r. w przypadkach, gdy zastosowanie znajdą przepisy o koordynacji świadczeń wypłaca pełną kwotę, bez względu na pierwszeństwo. Oznacza to, że dla rodzin, w których jeden z rodziców pracuje za granicą, a drugi jest bezrobotny w Polsce – ubezpieczony w Urzędzie Pracy lub pod ubezpieczenie męża/żony należy się pełne świadczenie z Polski i pełne świadczenie Kindergeld z Niemiec. Chcesz uzyskać oprócz 500 plus pełne Kindergeld? Zapisz się na bezpłatną konsultację. 

Strona polska uzasadnia to krajom zagranicznym „świadczeniem gwarantowanym ze strony Polski”, które chociaż wyłamuje się z ogólnie przyjętych zasad wspólnotowych, to ma mieć uzasadnienie prawne:

Z ustalonej linii orzeczniczej TSUE wynika, że wykładnia przepisów prawa wtórnego z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z której wynikałoby, że przepisy o koordynacji zakazują państwu członkowskiemu przyznania osobie objętej przepisami o koordynacji ochrony przewidzianej w przepisach prawa krajowego szerszej niż ta, która została zagwarantowana na podstawie przepisów o koordynacji, byłaby sprzeczna z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Kindergeld a 500 plus ZUS - będą zwroty?
Kindergeld a 500 plus ZUS – będą zwroty? / źródło grafiki: Pixabay
Czytaj dalej

Podwyżka Kindergeld w 2023 roku

Podwyżka Kindergeld w 2023 roku stała się faktem! Od 01.01.2023 roku kwota niemieckiego zasiłku na dzieci wynosi 250,00 euro miesięcznie na każde dziecko, ogłosiła instytucja zajmująca się realizacją wypłat tego podstawowego zasiłku na dzieci w Niemczech – Familienkasse.

Wzrost Kindergeld związany jest z przyjęciem przez niemiecką koalicję rządzącą trzeciego pakietu pomocowego o wartości 65 mld euro – jednym z jego filarów jest pomoc rodzinom z dziećmi w obliczu inflacji i rosnących kosztów utrzymania. Początkowo planowano podwyższyć zasiłek do 237,00 euro miesięcznie na pierwsze, drugie i trzecie dziecko oraz 250,00 euro miesięcznie na czwarte i kolejne dzieci. Jednakże po debacie ostatecznie dnia 10.11.2022 r. uchwalono, że na każde z dzieci Kindergeld będzie wypłacany w równej wysokości 250,00 euro miesięcznie.

250 euro to więcej niż m.in. świadczenie 500+ / 800+, a to oznacza, że prawdopodobnie należy Ci się dodatek dyferencyjny lub pełne Kindergeld. Potrzebujesz pomocy, aby złożyć wniosek? Zapisz się na darmową konsultację.

Familienkasse udostępniło także terminarz wypłat Kindergeld 2023, który znajduje się w poniższym załączniku:

Będzie podwyżka Kindergeld w 2023 roku
Będzie podwyżka Kindergeld w 2023 roku / źródło grafiki: logo BFA
Czytaj dalej

Będzie Kinderbonus 2022

Będzie Kinderbonus 2022 – zdecydowała niemiecka koalicja rządząca podczas narady w związku z planem wsparcia rodzin w 2022 roku. Kwota 100 euro na każde dziecko zostanie jednorazowo dodana do Kindergeld w okresie letnim 2022 roku. Miesiąc, w którym nastąpi wypłata będzie można wskazać dopiero po tym, jak projekt przejdzie proces legislacyjny. Aktualizacja: wypłata będzie zrealizowana w lipcu 2022 r.

Dotychczas wsparcie to miało miejsce w ostatnich dwóch latach (300 euro w 2020 r. i 150 euro w 2021 r.) w związku z sytuacją pandemiczną. Tym razem bonus ten związano z bieżącymi wydarzeniami na świecie – inflacją oraz kryzysem na rynku energii i paliw. Ten jednorazowy bonus zdefiniowano jako „złagodzenie szczególnych trudności dla rodzin”.

Należy przy tym wskazać, że nie ma potrzeby wnioskowania o Kinderbonus 2022, gdyż zostanie on naliczony przez Familienkasse wszystkim osobom pobierającym Kindergeld i wypłacony wraz z nim jako jednorazowy dodatek na każde z uprawnionych dzieci. W przypadku gdy uprawnienie to zrodzi się po dacie wypłaty np. urodzenie dziecka / zaistnienie koordynacji, ale jeszcze w 2022 roku, to bonus także może zostać wypłacony.

Będzie Kinderbonus 2022 Kindergeld
Będzie Kinderbonus 2022 Kindergeld / źródło grafiki: Pixabay

Przypomnijmy, że wszystkie oficjalne i aktualne informacje na temat niemieckich świadczeń na dzieci są publicznie dostępne i znajdziecie je na stronie tamtejszej agencji rządowej – kliknij tutaj. Z kolei instrukcje, wnioski, druki i formularze Kindergeld znajdziecie w niniejszym wpisie.

Pamiętajcie też, aby poinformować Familienkasse o rozstrzygnięciach związanych z nowym okresem zasiłkowym 500+ oraz rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Możecie to zrobić za pomocą formularza KG-45, dostępnego w naszym generatorze pism i druków – klikając tutaj.

Ankieta sprawdzająca Kindergeld Fragebogen

Ankieta sprawdzająca Kindergeld Fragebogen wysyłana jest do pobierających Kindergeld w celu weryfikacji uprawnienia do jego przyjmowania.

Wiąże się to bezpośrednio z faktem, że w Niemczech nie ma okresów zasiłkowych – z reguły decyzja wydawana jest do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Zamiast okresowego składania wniosków – tak jak mamy z tym do czynienia w Polsce, w przypadku trwania uprawienia (ciągłości) do pobierania Kindergeld, wnioskodawca otrzymuje raz na jakiś czas ankietę sprawdzającą.

Za jej pomocą organ właściwej instytucji niemieckiej upewnia się, iż nie doszło do zmian mających istotny wpływ na wypłatę świadczenia.

W zależności od uzyskanych w ankiecie informacji od wnioskodawcy, kontynuuje on wpłatę zasiłku na dziecko lub podejmuje inne, odpowiednie dla danej sytuacji działania.

Otrzymaną ankietę należy wypełnić i odesłać w przeciągu 4 tygodni od daty odebrania. Po tym czasie Familienkasse może zawiesić wypłatę świadczenia, natomiast nie dostarczenie odpowiedzi w przeciągu 8 tygodni może skutkować dalszymi konsekwencjami – w tym naliczeniem nienależnie pobranych świadczeń w Niemczech. Jeśli masz problem z Familienkasse, urząd nie chce wypłacić zasiłku, przeciąga procedury lub domaga się zwrotu Kindergeld, zapisz się na bezpłatną konsultację.

Należy przy tym pamiętać, że istotna jest data wpływu do instytucji niemieckiej, a nie data wysyłki / stempla pocztowego.

Ankieta sprawdzająca Kindergeld Fragebogen
Ankieta sprawdzająca Kindergeld Fragebogen / źródło grafiki: Stockfotos

Familienkasse zazwyczaj wysyła ankietę drogą pocztową do wnioskodawcy, który pobiera Kindergeld raz do roku. Często zdarza się, że Wnioskodawcy gubią ankietę lub trafia ona pod stary adres i nie trafia ostatecznie do Wnioskodawcy. Na końcu tekstu została załączona pusta ankieta po polsku w formacie PDF.

Poniżej znajduje się instrukcja / opis wypełnienia poszczególnych pól, które mogą sprawiać problemy dla beneficjentów Kindergeld.

Na samej górze znajdują się m.in. dane identyfikacyjne osoby (wnioskodawcy) do której kierowana jest ankieta oraz numer Kindergeld. Przeważnie będą one już uzupełnione, gdyż właściwa instytucja niemiecka wie, do kogo kieruje ankietę.

Czytaj dalej

Elterngeld – rodzicielskie w Niemczech

Elterngeld to świadczenie rodzicielskie w Niemczech, które stanowi znaczące wsparcie finansowe dla rodzin w pierwszym okresie wychowywania dziecka. Jest odpowiednikiem polskiego świadczenia rodzicielskiego, znanego także jako „kosiniakowe”. Aktualna kwota Elterngeld w Niemczech to minimum 300 euro miesięcznie na dziecko.

Elterngeld w Niemczech funkcjonuje na podobnych zasadach do polskiego świadczenia rodzicielskiego. Wsparcie to przeważnie (o wyjątkach w dalszej części tekstu) obejmuje osoby nieaktywne zawodowo, które opiekują się dzieckiem w pierwszym okresie życia. W związku z tym w momencie zaistnienia koordynacji świadczeń pomiędzy Niemcami a Polską, pierwszeństwo do jego uzyskania przeważnie jest w Niemczech. Wynika to wprost ze wspólnotowych zasad pierwszeństwa, które stawiają kraj wykonywania pracy jednego z rodziców, nad krajem zamieszkaniem drugiego rodzica wraz z dzieckiem. W standardowej sytuacji dla świadczenia rodzicielskiego, jeden z rodziców pracuje w Niemczech, a drugi zamieszkuje wraz z dzieckiem w Polsce i jest nieaktywny zawodowo.

Chcesz złożyć wniosek o Elterngeld? Zapisz się na bezpłatną konsultację telefoniczną i uzyskaj wsparcie. Przeanalizujemy Twoją sytuację i pomożemy Ci w uzyskaniu Elterngeld w Niemczech lub/i w złożeniu wniosku o świadczenie rodzicielskie w Polsce.

W przypadku, gdy jeden z rodziców jest nieaktywny zawodowo i zamieszkuje z dzieckiem w Polsce, a drugi jest aktywny zawodowo na terenie Niemiec to złożony w Polsce wniosek o świadczenie rodzicielskie zostanie przekazany – zgodnie z zasadami pierwszeństwa, do rozpatrzenia przez właściwą instytucję niemiecką.

Kwota tego świadczenia w Niemczech to minimum 300 euro miesięcznie, zatem w Polsce zostanie wydana decyzja o odmowie dodatku dyferencyjnego, bo 300,00 euro to więcej niż 1000,00 zł miesięcznie, przysługujące w ramach wniosku o świadczenie rodzicielskie złożonego w Polsce.

Należy przy tym pamiętać, że wnioski w Niemczech rozpatrują odpowiednie instytucje związkowe przynależne do miejsca zamieszkania jednego z rodziców w Niemczech takie jak np. L-Bank, a nie ogólnokrajowe Familienkasse (jak dla Kindergeld). W myśl przepisów wspólnotowych są to świadczenia należące do koszyka świadczeń związanych z wychowaniem i opieką nad dzieckiem, a nie do klasycznych świadczeń rodzinnych. Elterngeld jest więc świadczeniem niezależnym od Kindergeld.

Jednocześnie od 01.09.2021 r. w ramach nowelizacji ustawy federalnej o zasiłkach rodzicielskich i urlopach rodzicielskich rozszerzono katalog osób, mogących ubiegać się o świadczenie poprzez uwzględnienie możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin. Elterngeld przysługuje więc na szerszych zasadach niż świadczenie rodzicielskie w Polsce.

Elterngeld - rodzicielskie w Niemczech.
L-Bank jest jedną z instytucji właściwych do wypłaty Elterngeld w Niemczech / źródło grafiki: logo L-Bank
Czytaj dalej

Kindergeld – rodzinne w Niemczech

Kindergeld Niemcy – wniosek, dokumenty, instrukcja 2023 po polsku. W tym artykule znajdziesz wszystkie te informacje, które pozwolą Ci samodzielnie złożyć wniosek o Kindergeld i uzyskać wszelkie niezbędne druki i formularze. Koordynacja świadczeń na dzieci pomiędzy Polską a Niemcami należy do standardowej sytuacji, gdyż jest to najczęściej wybierany kraj w kontekście aktywności zawodowej Polaków poza granicami RP.

Od 01.01.2023 roku kwota niemieckiego zasiłku na dzieci Kindergeld wynosi 250,00 euro miesięcznie na każde z dzieci w rodzinie – ogłosiła instytucja zajmująca się realizacją wypłat tego podstawowego zasiłku na dzieci w Niemczech – Familienkasse, o czym szerzej przeczytasz w tym wpisie. W 2022 roku kwota Kindergeld przysługująca na dzieci w Niemczech wynosiła odpowiednio: 219,00 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko; 225,00 euro miesięcznie na trzecie dziecko oraz 250,00 euro miesięcznie na czwarte i kolejne dziecko.

Potrzebujesz pomocy przy złożeniu wniosku o Kindergeld? Familienkasse blokuje wypłatę zasiłku z Niemiec? Zapisz się na bezpłatną konsultację telefoniczną.

Biorąc pod uwagę przysługujące kwoty na dzieci w obu krajach, bardzo często mamy do czynienia z możliwością przyznania dodatku dyferencyjnego w Niemczech w przypadku aktywności zawodowej obu rodziców.

Kindergeld w Niemczech nie jest uzależniony od uzyskiwanego przez rodzinę dochodu. Co do zasady właściwa instytucja niemiecka może cofnąć się z przyznaniem 6 miesięcy wstecz od daty złożenia niemieckiego wniosku. Jednakże w przypadku złożenia wcześniej przez stronę wniosku w Polsce, zobowiązana jest uwzględnić tę datę, co wynika wprost z przepisów wspólnotowych koordynacji świadczeń. Standardowo przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku kontynuowania przez dziecko edukacji, może zostać przyznany do ukończenia 25 roku życia. Na dziecko bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy, świadczenie przysługuje do 21 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie wydane przed 18 rokiem życia nie podlegają żadnym ograniczeniom ze względu na wiek – jednakże w takim przypadku obowiązuje kryterium dochodowe.

Kindergeld – rodzinne w Niemczech

Zobacz film wprowadzający w serwisie Youtube na temat Kindergeld.

Czytaj dalej