Norwegia

Norwegia, Barnetrygd, NAV – koordynacja. Informacje związane ze świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi na dzieci w Norwegii.

 

W tym dziale znajdziesz aktualne informacje o przepisach koordynacji świadczeń na dzieci w odniesieniu do Norwegii.

Barnetrygd – rodzinne w Norwegii

Rodzinne (Barnetrygd) w Norwegii w okresie od 01.07.2023 r. wynosi odpowiednio: 1766 NOK miesięcznie na dziecko do lat 6 oraz 1310 NOK miesięcznie na dziecko w przedziale wiekowym od 6 do 18 lat – poinformowała właściwa instytucja norweska NAV. Płatności odbywać się będą co do zasady w ostatni dzień danego miesiąca.

Barnetrygd to podstawowy zasiłek rodzinny na dzieci w Norwegii, który podlega koordynacji. Należy on do tego samego, klasycznego koszyka świadczeń co najbardziej popularne w Polsce świadczenia na dzieci takie jak 500+, kapitał opiekuńczy, czy też zasiłek rodzinny. Jest to istotne w kontekście dodatku dyferencyjnego, o czym szerzej wspomniano tutaj.

Przyznanie tego świadczenia nie jest uzależnione od dochodu, nie podlega ono też opodatkowaniu. NAV rozpatruje wnioski do 3 lat wstecz, chociaż w przypadku wystąpienia elementu koordynacji istotna może być też data złożenia wniosku w Polsce.

Barnetrygd - rodzinne w Norwegii w 2023 roku.
NAV to instytucja właściwa do wypłaty świadczeń na dzieci w Norwegii / źródło grafiki: logo NAV

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego poszerzają bowiem wewnętrzne regulacje państw i tak jak np. Barnetrygd w kontekście przepisów norweskich wymaga zamieszkania dziecka w Norwegii, to dla obywateli krajów objętych koordynacją tego rodzaju zastrzeżenia nie mają zastosowania.

Stanowi to jeden z pozytywnych aspektów koordynacji o czym warto pamiętać przy ocenie regulacji danego kraju.

Czytaj dalej