Dodatek dyferencyjny

Dodatek dyferencyjny jest jednym z pozytywnych aspektów zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sferze świadczeń rodzinnych i wychowawczych na dzieci. Uwzględnia go zasada równego traktowania, która wprost zabezpiecza osoby przemieszczające się przed jakąkolwiek dyskryminacją, bezpośrednią lub pośrednią, przy stosowaniu niniejszych regulacji.

  1. Co to jest dodatek dyferencyjny?
  2. Dodatek dyferencyjny w praktyce
  3. Dodatek dyferencyjny po 01.01.2022 roku
  4. Przeliczanie kwot z poszczególnych walut
  5. Koszyki świadczeń w myśl regulacji wspólnotowych

Co to jest dodatek dyferencyjny?

Odpowiednie przepisy zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ws. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

art. 68 ust. 2 stanowi: W przypadku zbiegu uprawnień, świadczenia rodzinne udzielane są zgodnie z ustawodawstwem wyznaczonym jako mające pierwszeństwo na podstawie przepisów ust. 1. Uprawnienia do świadczeń rodzinnych z tytułu innych kolidujących ustawodawstw są zawieszane do kwoty przewidzianej przez pierwsze ustawodawstwo i, w odpowiednim przypadku, określany jest dodatek dyferencyjny dla sumy, która przekracza tę kwotę. Jednakże taki dodatek dyferencyjny nie musi być przewidziany dla dzieci zamieszkujących w innym Państwie Członkowskim, kiedy uprawnienie do przedmiotowego świadczenia wynika wyłącznie z miejsca zamieszkania.

Zgodnie z tym dodatek dyferencyjny stanowi swoiste wyrównanie do wyższej kwoty świadczeń przysługującej w danych krajach. Z perspektywy obywateli naszego kraju jest to zatem różnica pomiędzy sumą świadczeń przysługujących na dzieci w Polsce i sumą świadczeń przysługujących na te dzieci w danym kraju zagranicznym w tym samym okresie. Trzeba podkreślić, że nie istnieje wniosek o przyznanie dodatku dyferencyjnego – składa się po prostu wniosek o przyznanie danego świadczenia, a dodatek dyferencyjny jest wypadkową takiego wniosku.

Jesteś zainteresowana pobieraniem dodatku dyferencyjnego? Nie wiesz czy w Twojej sytuacji przysługuje Ci taki dodatek? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – umów termin.

Dodatek dyferencyjny w praktyce

Przykład nr 1 – pierwszeństwo w Polsce

Rodzina pobiera w Polsce świadczenie 500+ na dziecko. Ojciec w okresie od 15.08.2021 r. podjął zatrudnienie na terenie Niemiec (składki społeczne z tytułu pracy odprowadzane są w Niemczech). Matka dziecka od 01.01.2021 r. jest aktywna zawodowo na terenie Polski. Dziecko zamieszkuje pod opieką matki w Polsce.

Zgodnie z zasadami koordynacji, pierwszeństwo do wypłaty świadczeń jest w Polsce. Na tej podstawie Wojewoda ustali, że koordynacja w sprawie zachodzi od 01.09.2021 r. i po utrzymaniu uchylenia od właściwego organu miejscowego przyzna w okresie od 01.09.2021 do końca okresu zasiłkowego świadczenie w pełnej kwocie 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

Po wydaniu rozstrzygnięcia przekaże w formie elektronicznej informacje o zastosowaniu przepisów koordynacyjnych do właściwej instytucji w Niemczech. Według przepisów niemieckich kwota świadczeń rodzinnych i wychowawczych na dziecko wynosi w tym okresie 219,00 euro miesięcznie.

W związku z tym organ niemiecki powinien przyznać dodatek dyferencyjny, czyli różnicę pomiędzy 219,00 euro miesięcznie przysługującemu w Niemczech, a 500,00 zł przysługującemu wnioskodawcy na dziecko w Polsce. W tym celu (w zależności od sytuacji) wyśle niemiecki wniosek do wypełnienia na polski adres zamieszkania i po skompletowaniu dokumentacji przyzna dodatek dyferencyjny w określonej kwocie (o sposobie przeliczania kwot w dalszej części tekstu). Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby w takiej sytuacji samemu złożyć wniosek o świadczenia rodzinne bezpośrednio w instytucji zagranicznej.

Przykład nr 2 – pierwszeństwo w Niemczech

Rodzina pobiera w Polsce świadczenie 500+ na dziecko. Ojciec w okresie od 15.08.2021 r. podjął zatrudnienie na terenie Niemiec (składki społeczne z tytułu pracy odprowadzane są w Niemczech). Matka dziecka od 01.01.2021 r. jest nieaktywna zawodowo na terenie Polski (bezrobocie bez prawa do zasiłku). Dziecko zamieszkuje pod opieką matki w Polsce.

Zgodnie z przedstawionymi zasadami koordynacji, pierwszeństwo do wypłaty świadczeń jest w Niemczech. Na tej podstawie Wojewoda ustali, że koordynacja w sprawie zachodzi od 01.09.2021 r. i po utrzymaniu uchylenia od właściwego organu miejscowego przekaże w okresie od 01.09.2021 do końca okresu zasiłkowego wniosek celem rozpatrzenia zgodnie z zasadą pierwszeństwa do Niemiec. Wyda w tym momencie decyzję tymczasową, która informuje o przekazaniu oraz decyzję o odmowie przyznania dodatku dyferencyjnego w postaci świadczenia wychowawczego na dziecko w tym okresie.

Po wydaniu rozstrzygnięcia przekaże polski wniosek wraz z informacją o zastosowaniu przepisów koordynacyjnych do instytucji niemieckiej. Według tamtejszych przepisów kwota świadczeń rodzinnych i wychowawczych na dziecko wynosi w tym okresie 219,00 euro miesięcznie.

W związku z tym organ niemiecki powinien przyznać świadczenie na dziecko w pełnej kwocie 219,00 euro miesięcznie na to dziecko. To kończy postępowanie w sprawie. W Polsce dodatek dyferencyjny nie przysługuje, gdyż 219,00 euro > niż 500,00 zł.

Przykład nr 3 – pierwszeństwo w Polsce

Rodzina pobiera w Polsce świadczenie 500+ na dziecko. Ojciec w okresie od 15.08.2021 r. podjął zatrudnienie na terenie Norwegii (składki społeczne z tytułu pracy odprowadzane są w Norwegii). Matka dziecka od 01.01.2021 r. jest aktywna zawodowo na terenie Polski. Dziecko, mające 9 lat, zamieszkuje pod opieką matki w Polsce.

Zgodnie z przedstawionymi zasadami koordynacji, pierwszeństwo do wypłaty świadczeń jest w Polsce. Na tej podstawie Wojewoda ustali, że koordynacja w sprawie zachodzi od 01.09.2021 r. i po utrzymaniu uchylenia od właściwego organu miejscowego przyzna w okresie od 01.09.2021 do końca okresu zasiłkowego świadczenie w pełnej kwocie 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

Po wydaniu rozstrzygnięcia przekaże w formie elektronicznej informacje o zastosowaniu przepisów koordynacyjnych do właściwej instytucji w Norwegii. Według przepisów norweskich kwota świadczeń rodzinnych i wychowawczych na dziecko w wieku 9 lat wynosi w tym okresie 1054,00 NOK (koron norweskich) miesięcznie.

W związku z tym, że kwota 1054,00 NOK miesięcznie jest mniejsza niż 500,00 zł miesięcznie przysługujące w Polsce to organ norweski nie przyzna dodatku dyferencyjnego i postępowanie zostanie zakończone.

Przykład nr 4 – pierwszeństwo w Norwegii

Rodzina pobiera w Polsce świadczenie 500+ na dziecko. Ojciec w okresie od 15.08.2021 r. podjął zatrudnienie na terenie Norwegii (składki społeczne z tytułu pracy odprowadzane są w Norwegii). Matka dziecka od 01.01.2021 r. jest nieaktywna zawodowo na terenie Polski (bezrobocie bez prawa do zasiłku). Dziecko zamieszkuje pod opieką matki w Polsce.

Zgodnie z opisanymi zasadami koordynacji, pierwszeństwo do wypłaty świadczeń jest w Norwegii. Na tej podstawie Wojewoda ustali, że koordynacja w sprawie zachodzi od 01.09.2021 r. i po utrzymaniu uchylenia od właściwego organu miejscowego przekaże w okresie od 01.09.2021 do końca okresu zasiłkowego wniosek celem rozpatrzenia zgodnie z zasadą pierwszeństwa do Norwegii. Wyda w tym momencie decyzję tymczasową, która informuje o przekazaniu oraz informację o przyznaniu dodatku dyferencyjnego w postaci świadczenia wychowawczego na dziecko w tym okresie w kwocie 40,42 zł miesięcznie.

Po wydaniu rozstrzygnięcia przekaże polski wniosek wraz z informacją o zastosowaniu przepisów koordynacyjnych do właściwej instytucji w Norwegii. Według przepisów norweskich kwota świadczeń rodzinnych i wychowawczych na dziecko w wieku 9 lat wynosi w tym okresie 1054,00 NOK (koron norweskich) miesięcznie.

W związku z tym organ norweski powinien przyznać świadczenie na dziecko w pełnej kwocie 1054,00 NOK miesięcznie na to dziecko. To kończy postępowanie w sprawie. W Polsce przysługuje dodatek dyferencyjny, gdyż 1054,00 NOK < niż 500,00 zł wnioskowane w Polsce. Po przeliczeniu kwota ta wyniesie 40,42 zł miesięcznie i będzie wypłacana przez polski organ.

Dodatek dyferencyjny po 01.01.2022 roku

Zgodnie z uchwaloną ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym, kapitał opiekuńczy, który podlega przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jest wypłacany od 01.01.2022 r. w pełnej kwocie po stronie Polski bez względu na  zasady pierwszeństwa, co wg ustawodawcy ma być zgodne z prawem UE.

Podobnie jest w przypadku świadczenia wychowawczego 500+, od kiedy to realizację tego programu przejął ZUS (dla nowych wniosków złożonych po 01.01.2022 r. oraz dla pozostałych wniosków od 01.06.2022 r.)

Aktualnie w odniesieniu do tych dwóch świadczeń to poszczególne kraje zagraniczne decydują o tym, czy przyznają pełne kwoty świadczeń zagranicznych jeśli pierwszeństwo w myśl przepisów wspólnotowych wskazuje na nie, czy też mimo wszystko odliczą przyznane w Polsce kwoty, z racji samego faktu pobierania ich w Polsce. Bieżące informacje o polityce krajów zagranicznych w tym zakresie znajdują się w dziale świadczenia zagraniczne.

W myśl zaktualizowanych przepisów, jeśli jesteś nieaktywna zawodowo w Polsce, a ojciec dziecka pracuje w Niemczech, to przysługuje Ci pełne 500+ i pełne Kindergeld – zapisz się na bezpłatną konsultację telefoniczną.

Przeliczanie kwot z poszczególnych walut

Wykładnie prawną w tym zakresie znajdziemy w art. 90 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, oraz decyzji nr H3 z dnia 15 października 2009 r. dotyczącej daty, którą bierze się pod uwagę przy ustalaniu kursu wymiany, o którym mowa w art. 90 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009.

Bez zbędnego cytowania trzeba wskazać, że pod uwagę bierzemy kurs Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z pierwszego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpatrujemy uprawienie. W przypadku, gdy ten dzień przypadał np. w weekend i nie był publikowany kurs, uwzględniamy dzień kolejny.

Dodatek dyferencyjny można wyliczyć samemu / źródło grafiki: Pixabay

Zatem na podstawie wyliczenia z przykładu nr 4. Wyszło tam, że Polska powinna wypłacać dodatek dyferencyjny przyznany w kwocie 40,42 zł miesięcznie w okresie od 01.09.2021 r.

Dlaczego? Świadczenie przysługujące na to dziecko w Norwegii w tym okresie to 1054,00 NOK miesięcznie. W Polsce jest to kwota 500,00 zł miesięcznie. Zatem trzeba przeliczyć NOK na EUR, uwzględniając kurs z pierwszego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc uprawienia, czyli trzeba przyjąć kurs EBC z 01.08.2021 r.

Jednakże, była to niedziela, kurs nie był publikowany. W związku z tym kurs, który uwzględnia się będzie pochodził z dnia 02.08.2021 r. Według tego kursu 1 NOK = 0,0957 EUR. Przelicza się więc kwotę 1054,00 NOK x 0,0957 EUR = 100,87 EUR.

Teraz walutę euro należy przeliczyć na polskie złote. Kurs EBC z dnia 02.08.2021 wyniósł 1 EUR = 4,5562 zł. Końcowe przeliczenie wyniesie 100,87 EUR x 4,5562 zł = 459,58 zł.

Widać więc, że w Polsce przysługuje dodatek dyferencyjny w kontekście wniosku o świadczenie 500+, gdyż 459,58 zł (1054,00 NOK) jest mniejsze niż 500,00 zł. To dlatego Polska powinna wypłacać dodatek dyferencyjny w kwocie 40,42 zł miesięcznie w okresie od 01.09.2021 r.

Opisane wyliczenie jest troszkę trudniejsze z racji tego, że w Norwegii jest waluta trzecia, co determinuje przeliczanie ją przez euro. W przypadku większości krajów, w których walutą jest euro po prostu kalkuluje się EUR na PLN.

Koszyki świadczeń w myśl regulacji wspólnotowych

W kontekście dodatku dyferencyjnego trzeba zauważyć bardzo ważną rzecz. Nie wszystkie świadczenia rodzinne i wychowawcze (używając polskiej terminologii i klasyfikacji) możemy „wrzucić do jednego worka” przy ustalania dodatku dyferencyjnego.

Na gruncie przepisów o koordynacji podział świadczeń jest następujący:

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości (UE) C-347/12 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie Wiering istnieje podział na świadczenia rodzicielskie (związane z wychowaniem i opieką nad dzieckiem – do tego koszyka świadczeń zaliczamy świadczenie rodzicielskie oraz świadczenie pielęgnacyjne) oraz klasyczne świadczenia rodzinne (w tym koszyku świadczeń znajduje się m.in. zasiłek rodzinny z dodatkami, świadczenie wychowawcze, rodzinny kapitał opiekuńczy, świadczenie za życiem oraz zasiłek pielęgnacyjny).

Podsumowując, wyliczając i porównując kwoty danych świadczeń w poszczególnych państwach trzeba operować w ramach wskazanych koszyków.

Mówiąc najprościej jeżeli np. w danym miesiącu przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko (dajmy na to 95,00 zł) oraz świadczenia wychowawczego 500+ (500,00 zł) to sumuje się tę kwotę (595,00 zł) i zestawia z kwotą – dajmy na to, niemieckiego zasiłku na dziecko 219,00 euro miesięcznie.

Jeśli jednak w takim miesiącu przysługuje jeszcze wnioskowane świadczenie rodzicielskie, to wysokości kwoty tego świadczenia (1000,00 zł) nie porównuje się do 219,00 euro miesięcznie, ale do innego tego typu świadczenia w Niemczech (Elterngeld – zwykle 300,00 euro miesięcznie).

Problem z dodatkiem dyferencyjnym? Zapisz się na konsultację telefoniczną.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski