Formularz KG-45 Kindergeld po polsku

W obiegu publicznym nie jest dostępny Formularz KG-45 Kindergeld po polsku (czyli po niemiecku Veränderungsmitteilung). Formularz ten służy do zgłaszania zmian do Familienkasse. Serwis Koordynacja500plus.pl przygotował generator, w którym możesz wypełnić formularz online KG-45 po polsku i otrzymać wypełniony druk. Wypełnij poniższą ankietę po polsku i wygeneruj wypełniony formularz w postaci oryginalnego pliku PDF w języku niemieckim.

Formularz KG45 Veränderungsmitteilung służy do informowania o wszelkich zmianach, których zgłoszenie jest wymagane przez Familienkasse w kontekście pobierania świadczenia Kindergeld. Jako wnioskodawca o Kindergeld masz obowiązek zgłaszać wszelkie zmiany życiowe w ciągu miesiąca. Jeśli masz problem z Familienkasse, urząd nie chce wpłacić pieniędzy, przeciąga postępowanie lub nie zmienia Twoich danych adresowych i wysyła pisma na stary adres, umów się na bezpłatną konsultację.  

Dzięki generatorowi, po wypełnieniu interesujących Państwa pól formularza w języku polskim, nastąpi utworzenie i przesłanie oryginalnego druku KG45 na podany e-mail.

Formularz zostanie wypełniony komputerowo, wprowadzone informacje zostaną podstawione w dane pola opisane w języku niemieckim. Generator działa zarówno na urządzeniach mobilnych jak i komputerach.

Poniżej krótki instruktaż filmowy:

Formularz KG-45 Kindergeld po polsku – video

Przypominamy, że wszystkie podstawowe informacje o świadczeniu Kindergeld w 2023 roku wraz z wnioskami, wymaganymi załącznikami – w tym także tymi niezbędnymi do dołączenia podczas zgłaszania zmian oraz pozostałymi formularzami, znajdziecie w naszym serwisie w sekcji Świadczenia zagraniczne lub artykule Kindergeld – rodzinne w Niemczech.

Grafika przedstawia początek generatora formularza KG-45 Kindergeld po polsku - prosto i przejrzyście wypełnisz druk KG45
Grafika przedstawia początek generatora formularza KG-45 Kindergeld po polsku / źródło grafiki: własne

KG45 (wersja niemiecka dostępna tutaj), natomiast aby wygenerować druk korzystając z polskiego opisu, użyj poniższego formularza:

  DANE PODSTAWOWE

  Punkty 1-3 należy wypełnić obowiązkowo!


  np. 01.03.2022


  np. Kowalska Anna


  np. 111FK134531


  np. +48 123456789

  ZGŁOSZENIE ZMIANY ADRESU ZAMIESZKANIA

  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli zmienił się Twój (wnioskodawcy) adres zamieszkania!

  Zaznacz okienko jeśli TAK
  np. Polen / Polska


  np. 01.02.2022

  ZGŁOSZENIE ZMIANY NUMERU KONTA BANKOWEGO

  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli zmienił się Twój (wnioskodawcy) numer konta bankowego!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  np. PL 82102052260000610204177895 (wpisz numer bez odstępów)


  np. BREXPLPWXXX


  np. Mbank


  np. 03.02.2022

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  Zaznacz wyłącznie wtedy, gdy nowy rachunek należy do innej niż Ty (wnioskodawca) osoby!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli w poprzednim punkcie zaznaczono okienko TAK

  ZGŁOSZENIE ZMIANY STANU CYWILNEGO

  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli zmienił się Twój (wnioskodawcy) stan cywilny!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  Zaznacz wyłącznie wtedy, gdy zawarto związek małżeński!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  Zaznacz wyłącznie wtedy, gdy doszło do rozwodu!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  Zaznacz wyłącznie wtedy, gdy doszło do separacji!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  Zaznacz wyłącznie wtedy, gdy doszło do zgonu!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  np. 05.03.2022

  Uwaga! Może być wymagane dodanie załączników np. kopii aktu małżeństwa w przypadku ślubu, kopii orzeczenia rozwodowego w przypadku rozwodu etc.

  ZGŁOSZENIE ZMIANY LICZBY DZIECI W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli zmieniła się liczba dzieci w gospodarstwie domowym!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  Zaznacz wyłącznie wtedy, gdy do Twojego gospodarstwa domowego dołączyło nowe dziecko!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli do Twojego gospodarstwa domowego dołączyło nowe dziecko!


  np. 01.02.2022
  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli do Twojego gospodarstwa domowego dołączyło nowe dziecko!


  np. 01.02.2022 - może to być data urodzenia dziecka
  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli do Twojego gospodarstwa domowego dołączyło nowe dziecko!

  Uwaga! Pamiętaj o wypisaniu wniosku o Kindergeld na to dziecko oraz załącznika "dziecko" i "zagranica". Dołącz te dokumenty wraz z kopią aktu urodzenia dziecka do formularza.


  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli Twoje dziecko opuściło wspólne gospodarstwo domowe!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli Twoje dziecko opuściło wspólne gospodarstwo domowe!


  np. 15.08.2000
  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli Twoje dziecko opuściło wspólne gospodarstwo domowe!


  np. 08.03.2022 - może to być data wyprowadzki dziecka
  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli Twoje dziecko opuściło wspólne gospodarstwo domowe!


  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli Twoje dziecko opuściło wspólne gospodarstwo domowe!

  ZGŁOSZENIE PODJĘCIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli dana osoba: żona; mąż; partner; partnerka; matka biologiczna; ojciec biologiczny; podjęli aktywność zawodową!


  Zaznacz wyłącznie wtedy, gdy ktokolwiek - także Ty, podjął aktywność zawodową!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  Zaznacz wyłącznie wtedy, gdy Ty podjęłaś / podjąłeś aktywność zawodową!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  Zaznacz wyłącznie wtedy, gdy Twój małżonek / małżonka podjęli aktywność zawodową!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  np. Kowalski Jan, geboren 10.11.1988
  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli w punkcie 3 tej sekcji zaznaczono TAK!


  Zaznacz wyłącznie wtedy, gdy rodzic biologiczny dziecka podjął aktywność zawodową!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  np. Pechowy Edward
  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli w punkcie 5 tej sekcji zaznaczono TAK!


  np. 10.05.1980 - podajesz datę urodzenia Edwarda Pechowego
  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli w punkcie 5 tej sekcji zaznaczono TAK!


  Zaznacz wyłącznie wtedy, gdy ktokolwiek podjął aktywność zawodową jako pracownik!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  Zaznacz wyłącznie wtedy, gdy ktokolwiek podjął aktywność zawodową jako samozatrudniony!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  np. "Mocny Full" Ferdynand Kiepski, ul. Ćwiartki 3/4, 50 - 001 Wrocław, Polen / Polska


  np. 12.02.2022

  Uwaga! Może być wymagane dodanie załączników np. kopii zawartej umowy o pracę lub innych dokumentów, świadczących o podjętej aktywności zawodowej etc.

  ZGŁOSZENIE ZMIAN DOTYCZĄCYCH PEŁNOLETNIEGO DZIECKA

  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli zmiana dotyczy Twojego pełnoletniego dziecka w zakresie jego edukacji / podjęcia aktywności zawodowej i pobierany jest na nie Kindergeld!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  np. Kowalska Marta

  Uwaga!Punkty 3-10 dotyczą zmian w edukacji Twojego pełnoletniego dziecka!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  Zaznacz wyłącznie wtedy, gdy do Twoje pełnoletnie dziecko podjęło naukę!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  Zaznacz wyłącznie wtedy, gdy do Twoje pełnoletnie dziecko przerwało naukę!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  Zaznacz wyłącznie wtedy, gdy do Twoje pełnoletnie dziecko zrezygnowało z nauki!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  Zaznacz wyłącznie wtedy, gdy do Twoje pełnoletnie dziecko ukończyło szkołę / uczelnię!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  np. 01.10.2021 - data rozpoczęcia nauki, jeśli rozpoczęto studia


  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli w punkcie 7 tej sekcji zaznaczono TAK!


  Uwaga!Punkty 11-21 dotyczą podjęcia przez Twoje pełnoletnie dziecko aktywności zawodowej!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  np. Auftragsarbeit - praca na zlecenie; Berufspraktika - płatne praktyki zawodowe; Wirtschaftstätigkeit - działalność gosp. etc.
  Należy wypełnić opcjonalnie, jeśli jesteś w stanie określić rodzaj wykonywanej aktywności!


  Zaznacz wyłącznie wtedy, gdy masz pewność co do spełnienia warunków tego typu aktywności!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  np. 09.11.2021 - podajesz datę, kiedy rozpoczęto "Mini - Job"
  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli w punkcie 13 tej sekcji zaznaczono TAK!


  np. 09.03.2022 - podajesz datę zakończenia "Mini - Job", jeśli trwa nadal wpisz: weiterhin - nadal
  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli w punkcie 13 tej sekcji zaznaczono TAK!


  Zaznacz wyłącznie wtedy, gdy miała / ma miejsce inna niż "Mini - Job" aktywność zawodowa Twojego pełnoletniego dziecka. W przypadku, gdy nie masz pewności, czy dziecko spełnia zasady "Mini - Job" warto zaznaczyć tę opcję!

  Zaznacz okienko jeśli TAK

  Uwaga! W przypadku kilku prac należy opisać je na oddzielnych arkuszach!


  np. 09.11.2021 - podajesz datę, kiedy rozpoczęto inną pracę zarobkową
  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli w punkcie 16 tej sekcji zaznaczono TAK!


  np. 09.03.2022 - podajesz datę zakończenia, jeśli trwa nadal wpisz: weiterhin - nadal
  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli w punkcie 16 tej sekcji zaznaczono TAK!


  np. 10
  Należy wypełnić zarówno w przypadku "Mini - Job" jak i innej pracy zarobkowej dziecka!


  np. "Mocny Full" Ferdynand Kiepski
  Należy wypełnić zarówno w przypadku "Mini - Job" jak i innej pracy zarobkowej dziecka!


  np. ul. Ćwiartki 3/4, 50 - 001 Wrocław, Polen / Polska
  Należy wypełnić zarówno w przypadku "Mini - Job" jak i innej pracy zarobkowej dziecka!

  Uwaga! Może być wymagane dodanie załączników np. kopii zaświadczenia o nauce dziecka, dyplomu, kopii zawartej umowy o pracę lub innych dokumentów, świadczących o podjętej aktywności zawodowej / praktykach etc.

  ZGŁOSZENIE PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA NA DZIECKO W POLSCE

  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli przyznano świadczenie na dziecko w Polsce!

  Uwaga! W przypadku przyznania świadczenia na kilkoro dzieci lub kilku świadczeń na jedno dziecko należy wypełnić dane na oddzielnych arkuszach tzn. wygenerować osobny formularz na każde z przyznanych świadczeń / dzieci!


  Zaznacz wyłącznie wtedy, gdy otrzymano przyznanie świadczenia na dziecko w Polsce!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  np. Kowalska Natalia


  np. 01.06.2021


  np. Kowalska Anna


  np. 500+; zasiłek rodzinny; rodzinny kapitał opiekuńczy etc.


  np. 500 zł monatlich / miesięcznie


  np. Wojewoda Mazowiecki; ZUS etc.


  Uwaga! Może być wymagane dodanie załączników np. kopii rozstrzygnięć / decyzji przyznających świadczenia rodzinne w Polsce na dane dziecko.

  ZGŁOSZENIE INNYCH WAŻNYCH ZMIAN

  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli chcesz zgłosić inną zmianę, nie opisaną wcześniej!


  Zaznacz wyłącznie wtedy, gdy chcesz poinformować o innych zmanach!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  Mogą to być np. kwestie związane z decyzją odmowną w kwestii świadczeń na dzieci w Polsce; kwestie utraty zatrudnienia przez Ciebie lub inne wymagane osoby; kwestie związane z uzyskaniem lub utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych etc. Pamiętaj, aby wskazać okres wystąpienia danego zdarzenia w formacie dzień - miesiąc - rok i załączyć kopie wymaganych dokumentów potwierdzających opisany stan np. świadectwo pracy etc. W przypadku braku miejsca, wygeneruj drugi formularz lub dołącz podpisane oświadczenie na osobnej kartce!

  ZAŁĄCZNIKI I OŚWIADCZENIA

  Należy wypełnić wyłącznie, jeśli do formularza dodajesz załączniki np. kopie dokumentacji!
  Jeśli nie masz pewności jakie załączniki mogą być wymagane to szczegóły znajdziesz tutaj


  Zaznacz wyłącznie wtedy, gdy załączono do wygenerowanego formularza dodatkowe załączniki!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  Zaznacz, aby potwierdzić załączenie wymaganej dokumentacji!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  Zaznacz wyłącznie wtedy, gdy nie posiadasz aktualnie wymaganych załączników, ale doślesz je!

  Zaznacz okienko jeśli TAK


  np. o powodach opóźnionego poinformowania o zmianach; powodach chęci przesłania ewentualnych załączników w późniejszym terminie lub niemożności dostarczenia danej dokumentacji:

  WYGENERUJ FORMULARZ NA ORYGINALNYM DRUKU

  Formularz zostanie przesłany na poniżej podany przez Ciebie adres e-mail, po kliknięciu przycisku "Wyślij". Po jego otrzymaniu sprawdź poprawność uzupełnionych danych. Jeśli dane się zgadzają, wydrukuj go, podpisz i wyślij do Familienkasse wraz z dodatkowymi załącznikami, w zależności jaką zmianę zgłaszasz np. kopie nowej umowy o pracę, kopie aktu urodzenia dziecka, którego narodzenie zgłaszasz etc. Pamiętaj, że odpowiedzialność za poprawne wypełnienie formularza spoczywa na Tobie, jako wnioskodawcy, który pobiera świadczenie.

  Druk trzeba wysłać na adres właściwej instytucji niemieckiej:

  Bundesagentur für Arbeit
  Familienkasse Sachsen
  09092 Chemnitz
  DEUTSCHLAND
  Faks: +49 (3591) 661 878
  E-mail: Familienkasse-Sachsen@arbeitsagentur.de

  Uwaga! Wymagana akceptacja zgody RODO przed wygenerowaniem formularza!

  Więcej o polityce prywatności serwisu znajdziesz tutaj.