Kapitał opiekuńczy a koordynacja świadczeń

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest nową formą świadczenia na dzieci. Obowiązuje od dnia 01.01.2022 r. Wprowadza wsparcie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia – w łącznej kwocie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Podlega koordynacji świadczeń. Poniżej przedstawiono podstawowe założenia programu oraz mechanizm jego realizacji w odniesieniu do systemów zabezpieczenia społecznego.

Celem programu jest poprawa sytuacji demograficznej poprzez wsparcie rodzin w opiece nad dzieckiem w okresie od zakończenia urlopu macierzyńskiego do osiągnięcia przez dziecko wieku przedszkolnego. Na etapie składania wniosku strona wybiera, czy świadczenie ma być realizowane i wypłacane przez okres 1 roku w kwocie 1000,00 zł miesięcznie, czy też przez 2 lat w kwocie 500,00 zł miesięcznie.

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje także w sytuacji koordynacyjnej. W przypadku problemów możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – umów termin.

Świadczenie przyznawane jest na II i kolejne dziecko niezależnie od dochodu rodziny. Wniosek można składać jedynie w formie elektronicznej, za pomocą PUE ZUS, systemów teleinformatycznych banków krajowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo­‑kredytowych, systemów teleinformatyczny utworzonych przez ministra właściwego do spraw rodziny – Platforma Informacyjno­‑Usługowa Empatia.

Wniosek należy złożyć najwcześniej na 90 dni przed ukończeniem przez dziecko 12. miesiąca życia, a najpóźniej 30 dni po tym fakcie – aby uzyskać świadczenie w pełnej kwocie. W przeciwnym razie przyznanie nastąpi od miesiąca złożenia wniosku. Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje prawo do kapitału. Cała komunikacja z ZUS odbywa się w formie elektronicznej – wszelkie rozstrzygnięcia znajdują się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS wnioskodawcy.

Rodzinny kapitał opiekuńczy podlega koordynacji świadczeń / źródło grafiki: MRIPS – logo programu

Ustawa wprowadza także dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacji gdy na dziecko nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy. Zatem dotyczy ono dofinansowania: na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie; na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym oraz na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie, polega ono na obniżeniu przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt. kwota dofinansowania jest przekazywana bezpośrednio na konto dofinansowywanej instytucji, a nie na konto rodzica. Rozwiązanie to obowiązuje od dnia 01.04.2022 r, z wyrównaniem od 01.01.2022 r. Ten aspekt programu nie podlega koordynacji świadczeń.

ZOBACZ TEŻ:   Kindergrundsicherung a 500 plus lub 800 plus

Główna część programu, czyli wsparcie rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia kwotą 12 tys. złotych podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. ZUS przyjmuje wnioski oraz wydaje rozstrzygnięcia w sprawie oraz wypłaca środki – także w przypadku zastosowania przepisów o koordynacji świadczeń.

Wojewoda, a zatem Urzędy Wojewódzkie (po ewentualnym przekazaniu wniosku przez ZUS) kompletują dokumentacje w celu ustalenia czy i w jakich okresach zastosowanie mają przepisy o koordynacji. Są odpowiedzialne także za współpracę z instytucjami właściwymi innych państw.

Bardzo istotnym elementem jest fakt, że ZUS w przypadkach, gdy zastosowanie znajdują przepisy o koordynacji świadczeń wypłaca pełną kwotę rodzinnego kapitału opiekuńczego, bez względu na pierwszeństwo.

Komunikacją z wnioskodawcą odbywa się w całości za pomocą profilu na PUE ZUS. W ten sposób są dostarczane zarówno informacje o przyznaniu świadczenia, jak i uchylenia oraz decyzje odmowne.

Od rozstrzygnięcia w formie decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, następnie skarga do sądu administracyjnego. Nadzór nad rolą Wojewody w programie sprawuje Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Nie dotyczy on jednak spraw indywidualnych.

Przed wypełnieniem wniosku warto zapoznać się z przewodnikiem na temat tego jak poprawnie wypełnić wniosek w przypadku, gdy zastosowanie mają przepisy o koordynacji świadczeń. Udostępnił go ZUS i można zapoznać się z nim klikając tutaj. Swoją instrukcję na ten temat udostępniło także Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – szczegóły znajdują się tutaj. O tym jak poinformować o zmianach ZUS więcej tutaj.

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca symulację wypłat w odniesieniu do wieku dziecka i wybranego przez rodzica wariantu wypłaty rodzinnego kapitału opiekuńczego:

Wiek dziecka (w miesiącach)Przysługująca kwota Wariant 500 złWariant 1000 zł
12 miesięcy12 000 zł24 x 500 zł12 x 1000 zł
13 miesięcy11 500 zł23 x 500 zł11 x 1000 zł + 1 x 500 zł
14 miesięcy11 000 zł22 x 500 zł11 x 1000 zł
15 miesięcy10 500 zł21 x 500 zł10 x 1000 zł + 1 x 500 zł
16 miesięcy10 000 zł20 x 500 zł10 x 1000 zł
17 miesięcy9 500 zł19 x 500 zł9 x 1000 zł + 1 x 500 zł
18 miesięcy9 000 zł18 x 500 zł9 x 1000 zł
19 miesięcy8 500 zł17 x 500 zł8 x 1000 zł + 1 x 500 zł
20 miesięcy8 000 zł16 x 500 zł8 x 1000 zł
21 miesięcy7 500 zł15 x 500 zł7 x 1000 zł + 1 x 500 zł
22 miesiące7 000 zł14 x 500 zł7 x 1000 zł
23 miesiące6 500 zł13 x 500 zł6 x 1000 zł + 1 x 500 zł
24 miesiące6 000 zł12 x 500 zł6 x 1000 zł
25 miesięcy5 500 zł11 x 500 zł5 x 1000 zł + 1 x 500 zł
26 miesięcy5 000 zł10 x 500 zł5 x 1000 zł
27 miesięcy4 500 zł9 x 500 zł4 x 1000 zł + 1 x 500 zł
28 miesięcy4 000 zł8 x 500 zł4 x 1000 zł
29 miesięcy3 500 zł7 x 500 zł3 x 1000 zł + 1 x 500 zł
30 miesięcy3 000 zł6 x 500 zł3 x 1000 zł
31 miesięcy2 500 zł5 x 500 zł2 x 1000 zł + 1 x 500 zł
32 miesiące2 000 zł4 x 500 zł2 x 1000 zł
33 miesiące1 500 zł3 x 500 zł1 x 1000 zł + 1 x 500 zł
34 miesiące1 000 zł2 x 500 zł1 x 1000 zł
35 miesięcy500 zł1 x 500 zł
Schemat wypłat dla konkretnego wariantu RKO – opracowanie własne.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

92 komentarze do “Kapitał opiekuńczy a koordynacja świadczeń

 1. Lola

  Witam, obecnie otrzymuję 500+ i wyrównanie Kindergeld na dwójkę dzieci (prawie 3 latkę i 7 miesięczniaka). Rozumiem, ze w związku z pojawieniem się rodzinnego kapitału opiekuńczego otrzymam pieniążki na młodsze dziecko już tylko z Polski bez wyrównania Kindergeld. Wiadomo, że korzystniejszą opcja byłoby wybranie kwoty 1000zł wypłacanej przez 1 rok i powrót do wcześniejszych warunków w kolejnym roku. Pytanie tylko czy tak będzie można zrobić?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Witaj, bardzo ciekawe pytanie. Wydaje się, że nie będzie przeszkód, aby wybrać opcję 1000,00 zł przez rok – faktycznie jest to korzystniejszy wariant w przypadku koordynacji i Niemiec. Pytanie do jakiego koszyka świadczeń zostanie zakwalifikowany kapitał opiekuńczy. Takiej informacji jeszcze nie uzyskałem, na logikę raczej „klasyczne świadczenia rodzinne” i wtedy faktycznie będziemy wszystko wliczać – w tym 500+, ale być może będą chcieli to wrzucić do koszyka „świadczenia rodzicielskie”, wtedy byśmy 500+ nie wliczali. Nie zależy to tylko od Polski, wydaje się, że raczej będziemy odliczać kwotę kapitału i wtedy Pani analiza jest słuszna. Zobaczymy jakie będą napływać informacje na ten temat, pozdrawiam.

   Ps. Dnia 10.12.2021 ukazała się informacja, że rodzinny kapitał opiekuńczy będzie – tak jak przewidywałem, w koszyku „klasycznych świadczeń rodzinnych”.

   Odpowiedz
   1. Nb50

    Oznacza to, ze Niemcy wstrzymają wypłatę Kindergeld? Tak to zrozumiałam 🙂 Pozdrawiam serdecznie

    Odpowiedz
    1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Mogą odmówić w okresie, w którym będzie pobierany na dane dziecko zarówno rodzinny kapitał opiekuńczy jak i 500+, gdyż suma tych dwóch świadczeń pobieranych w Polsce będzie wyższa niż kwota Kindergeld. Należą one do tego samego koszyka świadczeń. Wszystko zależy jak do tego podejdą Niemcy, na dzisiaj nie ma takich informacji.

 2. Marta

  Witam,
  A co w przypadku gdy:
  Mam dwójkę dzieci pierwsze 9 miesięcy, drugie 3 lata.

  -w związku z tym, że mam polską umowę o pracę pobieram polski zasiłek macierzyński, ale wraz z mężem i dziećmi mieszkam w Niemczech?
  -mąż ma niemiecka umowę o pracę i pobiera pełny kindergeld.

  Czy w takim razie jestem uprawniona do kapitału opiekuńczego?

  Odpowiedz
 3. Marta

  Mam trójkę dzieci w wieku 9 lat,3 lata i 1 rok.Mąż jest zatrudniony w Polskiej firmie i oddelegowany na podstawie A1 do pracy na terenie Niemiec.Pobieramy stamtąd świadczenie kindergelt,czy mogę starać się o rodzinny kapital opiekuńczy?Czy wtedy zostanie mi wstrzymane kindergelt na najmłodsze dziecko?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Powinna Pani złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy. W przypadku A1 pierwszeństwo i tak jest w Polsce (chyba, że mieszkacie wszyscy w Niemczech i Pani tam pracuje), więc mogą to sami z siebie odliczyć od tego dziecka. Uważam, że lepiej złożyć wniosek w Polsce z opcją 1000 zł wypłacaną przez rok. Co do wstrzymania, to prawdopodobnie za ten okres Niemcy nie będą wypłacać środków na to dziecko, bo zrobi to Polska. W Pani przypadku wszystkie możliwe wnioski o świadczenia na dzieci, dostępne bez kryterium dochodowego (np. 500+, kapitał opiekuńczy) powinny być w pierwszej kolejności składane w Polsce.

   Odpowiedz
   1. Marta

    Czyli można pobierać jedno świadczenie albo kindergelt albo rodzinny kapital opiekuńczy?Tylko przy trzecim dziecku w Niemczech jest wypłacane 225 euro czyli przeliczając wychodzi to samo co rodzinny kapital opiekunczy więc nie wiem czy składać wogóle wniosek.Bo teraz pobieram świadczenie kindergelt a jeśli za dwa miesiące zostanie mi przyznany kapital opiekunczy i dostanę wyrównanie to w Niemczech będę musiała oddać za te dwa miesiące.

    Odpowiedz
    1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Jak już wspomniałem w Pani przypadku najlepiej jest pobierać świadczenia w Polsce (skoro ojciec dzieci jest delegowany do Niemiec z Polski), a w Niemczech pobierać dodatek dyferencyjny. W opisanym przez Panią przypadku tak na prawdę Pani traci – zakładając na to dziecko 500+ oraz kapitał opiekuńczy, ma Pani 1500 zł z Polski, przy 225 euro z Niemiec. Do tego pierwszeństwo w Pani sprawie jest w Polsce – proszę poczytać na ten temat https://www.koordynacja500plus.pl/podstawowe-zasady-koordynacji Za chwilę może okazać się, że to Niemcy same z siebie obniżą Pani kwoty na dzieci. Decyzja należy do Pani.

 4. Marta

  Dziękuję bardzo za udzielone informacje.Zlożyłam wniosek o kapital opiekuńczy i zobaczymy co Niemcy zrobią.Bo do tej pory pobierałam na najmłodszą córkę z Polski 500+ i do tego 225 euro z Niemiec kindergelt czyli wychodzi bo to było na tej zasadzie że Niemcy wyrównują różnice świadczeń.

  Odpowiedz
 5. Pytanie odnośnie pobierania kapitalu

  A co jeśli ja jestem ubezpieczona w KRUS mój mąż pracuje w Niemczech na niemieckiej umowie i z tamtad jest pobierany kindergeld w Polsce nie pobieramy żadnych świadczeń czy należy się kapitał opiekuńczy?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Tak, należy się. Kapitał opiekuńczy jest przyznawany w Polsce bez względu na zasady pierwszeństwa. Te w Pani przypadku (jeśli ma Pani opłacane składki społeczne w KRUS) i tak wskazują na Polskę jako kraj pierwszeństwa, więc rozważyłbym także złożenie wniosku o 500+ w Polsce.

   Odpowiedz
 6. Pytanie odnośnie pobierania kapitalu

  Dziękuje za odpowiedź. A jest w tym wniosku takie pytanie: … Tobie lub członkowi Twojej rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii) i nie wiem co zaznaczyć czy jeśli pobiera mąż kindergeld z Niemiec to zaznaczyć odpowiedź tak czy nie? Bardzo dziękuję za pomoc.

  Odpowiedz
   1. Pytanie odnośnie pobierania kapitalu

    Czy to będzie to pytanie w którym zaznaczyć ”TAK” : CZY TY ALBO TWOJ WSPÓŁMAŁŻONEK ZŁOŻYŁEŚ/ZŁOŻYŁ WNIOSEK O ZAGRANICZNE ŚWIADCZENIE RODZINNE Z PAŃSTWA UE/EFTA ALBO WIELKIEJ BRYTANII?

    Odpowiedz
 7. Aleksandra

  Dzień dobry,
  Wydaje mi się, ze jedna z sytuacji opisanych powyżej ma zastosowanie w naszej sytuacji, ale wolę spytać.
  Mąż jest Niemcem, pracuje na niemieckiej umowie o pracę, mi obecnie kończy się niemiecki zasiłek macierzyński, od 1 marca będę miała polską umowę o pracę i ze złożeniem wniosku o RKO czekam do tego momentu. Dzieci pobierają kindergeld od początku, nigdy nie było to 500+. Czy dobrze rozumiem, ze RKO powinien zostać nam przyznany, a Niemcy nie będą kwestionować zasadności dalszego wypłacania kindergeld i te świadczenia niejako mogą być wypłacane jednocześnie? Będę chciała także wystąpić o dopłatę do żłobka dla starszej z córek.

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Szanowna Pani, przede wszystkim aby ocenić obecną sytuacje trzeba by wiedzieć gdzie zamieszkujecie (ojciec, Pani i dzieci). Jeśli wszyscy w Niemczech, a będzie miała Pani od pewnego momentu umowę z polski, to wtedy kapitał Pani przysługuje od 1 dnia następnego miesiąca od daty zawarcia umowy – (podjęcia pracy ze składkami w Polsce, chyba że będzie to 1 dzień danego miesiąca, to wtedy od tego miesiąca), gdyż w sprawie będą miały zastosowanie przepisy o koordynacji.

   Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   W takim razie dotychczas Pani postępowanie było dobre – pierwszeństwo zgodnie z zasadami pierwszeństwa było w Niemczech i to tam wypłacano pełne kwoty. Jednakże w kwestii kapitał opiekuńczego zasady pierwszeństwa wg strony polskiej nie obowiązują. Oznacza to, że Polska bez względu na zasady wspólnotowe bierze na siebie wypłatę całej kwoty. Dlatego samo zamieszkanie w Polsce uprawnia Panią do złożenia wniosku o RKO już teraz i sugeruje to zrobić, aby nie była Pani stratna. Nie ma potrzeby czekania na umowę o pracę w Polsce. Podobnie będzie od 01.06.2022 r. z 500+ dlatego proszę w lutym złożyć także wniosek na 500+. Teraz pytanie jak do tego podejdą Niemcy. Moim zdaniem Niemcy będą odliczać te kwoty – prawdopodobnie zrobią to bez względu na złożony przez Panią wniosek lub nie. Należą one bowiem do tego samego koszyka świadczeń. Warto zatem zabezpieczyć się polskimi wnioskami od momentu, kiedy Polska wypłaca świadczenia jak leci bez względu na zasady pierwszeństwa. Jakie będzie zachowanie Niemiec, na to musimy poczekać – póki co żadnej odpowiedzi na to nie znalazłem i nie uzyskałem, pokaże to praktyka.

   Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   W takim razie wniosek powinna Pani złożyć w marcu i RKO będzie przysługiwać od 01.03.2022 r. – jeśli dziecko już spełnia warunki kryterium wieku. Do momentu, gdy nie ma polskiej umowy lub któreś z Państwa nie mieszka w Polsce – zatem wszyscy jesteście w Niemczech, to koordynacji nie ma i RKO jak i inne świadczenia w Polsce nie przysługują.

   Odpowiedz
 8. Aleksandra

  Szczerze powiem, że z 500+ nie chciałam wprowadzać zamieszania i zamieniać kindergeld na 500+ jeśli wiem, ze dzieci po roku wrócą znowu na terytorium Niemiec.
  Czy ws RKO dobrze zrozumiałam, ze prawdopodobnie Niemcy pomniejszą kindergeld o jego wartość?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Prawdopodobnie tak zrobią. Podobnie będzie z 500+ od 01.06.22 r. W przypadku gdy zachodzi koordynacja, to w kontekście tych świadczeń Polska zdecydowała, że będzie wypłacać całość bez względu na zasady pierwszeństwa. Wg wszelkich przesłanek instytucje zagraniczne skorzystają z tego i będą odejmować te świadczenia, niemniej jednak wszystko pokaże praktyka. W każdym razie lepiej składać wnioski w Polsce, jeśli zachodzi koordynacja co do tych świadczeń. Nic Pani nie traci, a ma pewne zabezpieczenie. No chyba, że Niemcy i tak będą wypłacać całość, gdy zasady pierwszeństwa będą wskazywały na ten kraj, ale śmiem w to wątpić.

   Odpowiedz
 9. Agata

  Dzień dobry, Narzeczony pracuje w firmie Polsko niemieckiej, Ja z Niemczech nie pobieram żadnych pieniędzy, mamy 2 córki jedna skończy 6 lat a druga ma 13 miesięcy, Dostałam już drugi list z Niemiec o elterngeld Na młodsza córkę abym złożyła tylko ze ja już Złożyłam o rodzinny kapitał opiekuńczy i pytanie brzmi czy to są te same świadczenia czy różne? Czy mogę pobierać elterngeld na młodszą córkę oraz rodzinny kapitał opiekuńczy z Polski? Czy muszę zdecydować się na jedne pieniądze? Dodam że przed ciąża nie miałam umowy o zatrudnienie i z tego co się dowiedziałam to przysługuje mi tylko 300 e na jedną córkę. Bardzo proszę o odpowiedź bo 2 list przyszedł w ciągu 2 miesięcy.

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Agato, jak najbardziej może Pani pobierać oba świadczenia. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy należy do innego koszyka świadczeń na dzieci niż Elterngeld. Odpowiednikiem w Polsce tego świadczenia jest świadczenie rodzicielskie. Oba są opisane szczegółowo na naszej stronie: https://www.koordynacja500plus.pl/elterngeld-w-niemczech-w-2022-roku oraz https://www.koordynacja500plus.pl/swiadczenie-rodzicielskie-i-koordynacja-swiadczen

   Podsumowując nie widzę przeszkód aby wnioskowała Pani o Elterngeld, tym bardziej jeśli nie pobierała Pani świadczenia rodzicielskiego.

   Odpowiedz
 10. Karolina Majchrzyk

  Jeśli syn należy do koordynacji bo mąż pracuje za granicą ale pobieramy 500+ i wcześniej przez rok tysiąc zł co miesiąc po urodzeniu to jak teraz zarajestrowano nasz wniosek o kapitał opiekuńczy i pisze że poszło do wojewody tzn do koordynacji jak długo muszę czekać na decyzję?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Na pewno w takim przypadku powinny obowiązywać terminy KPA – miesiąc na jakikolwiek kontakt ze strony Urzędu i odpowiedź, względnie dwa miesiące w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej (po poprzednim zakomunikowaniu tego stronie). Ewentualnie można by tu jeszcze uwzględnić przepisy wspólnotowe, które wskazują, że instytucja właściwa drugiego kraju ma na odpowiedź maksymalnie 2-3 miesiące – jeśli wymagany jest kontakt z nią. Także w zależności od sytuacji – każda sprawa jest inna, to po 3 miesiącach „ciszy” jest wiele argumentów aby stwierdzić, że sprawa trwa za długo. Ciekawe jak to będzie w praktyce, nie jestem tutaj optymistą, ale może pozytywnie się zaskoczę. Wydaje się, że na etapie Wojewody będą niestety największe opóźnienia.

   Odpowiedz
 11. Ola123

  Witam, ale jeżeli u mnie jest taka sytuacja, że mojej rodzinie nie przysługiwało się 500+ w Polsce ponieważ obydwoje z mężem pracowaliśmy w Niemczech. Dostajemy na 2 dzieci kindergeld. Dlaczego w tym przypadku ja mam być stratna, skoro nie otrzymuje 500+ więc powinnam dostać od Polski dopłatę do kindergeld, a nie zabranie całkowite kindergeld. W Polsce ludzie dostają 500+ rko zabierają im tylko parę euro dodatku z Niemiec. A moje dziecko ma dostać tylko 1000?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Szanowna Pani, pytanie czy dzieci zamieszkują z Państwem w Niemczech – jeśli tak to prawdopodobnie w ogóle nie ma koordynacji. Czy dostała Pani odmowę 500+ ze względu na zamieszkanie całej rodziny w Niemczech, czy może odmowę dodatku dyferencyjnego. Jeśli ta koordynacja występuje to zostaje pytaniem otwartym czy Niemcy będą odliczać, czy nie – moim zdaniem będą odliczać bo jest im to po prostu na rękę. Jak będzie pokaże praktyka, póki co nie mam takich informacji. RKO weszło od 01.01.2022 r., mamy początek lutego – nie wiem czy komuś już Niemcy rozliczyli Kindergeld z uwzględnieniem RKO. Chętnie usłyszę o tego typu przypadku, zachęcam do komentowania. Nigdzie nie podano oficjalnych informacji w tym zakresie.

   Odpowiedz
   1. Ola123

    Wszyscy mieszkamy w Polsce, w przygranicznej miejscowości. Nie należało nam się 500+ ponieważ obydwoje pracowaliśmy w Niemczech. Właśnie dostałam pozytywne rozpatrzenie rko i będę informować niemieckie urzędy.

    Odpowiedz
 12. Ewelina

  Witam!
  Poczytałam tutaj trochę tych komentarzy i troszeczkę mi się rozświetliło w głowie, ale sądzę , że każda sytuacja jest inna.
  Proszę o poradę, gdyż trochę nie wiem jak sobie z tym poradzić… Mój mąż pracuje w Holandii i GOPS wypłaca mi tylko dodatek deferencyjny na 2 dzieci gdyż w przypadku 500+ zachodzi koordynacja, teraz na drugie dziecko złożyłam wniosek o RKO i zaznaczyłam w nim że nie pobieram z Holandii rodzinnego. Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP. Czy mogłabym teraz złożyć w Holandii wniosek o rodzinne? Nie bedzie to kolidowało z wnioskiem RKO w którym zaznaczyłam że nie pobieram w innym państwie rodzinnego? Czy przez to że jestem osoba bezrobotną będzie mi przysługiwało RKO?
  Pozdrawiam i proszę o podpowiedź.

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Szanowna Pani, z tego co Pani napisała jeśli mąż pracuje w Holandii to podstawowy zasiłek na dzieci wypłaca Pani zgodnie z zasadami pierwszeństwa ten kraj, a w Polsce pobiera Pani dodatek dyferencyjny w związku z wnioskiem o 500+. Zatem dalej przy składaniu wniosków o świadczenie typu kapitał opiekuńczy powinna Pani zaznaczać, że pobiera Pani świadczenia na dzieci z Holandii bo z sytuacji opisanej przez Panią tak by wynikało. RKO będzie Pani przysługiwało na to dziecko bez względu na pierwszeństwo Holandii, niemniej jednak we wniosku o RKO musi Pani wypełnić wszelkie informacje na temat koordynacji. Warto by także poinformować SVB o złożonym wniosku o RKO na to dziecko, chociaż jeśli poprawnie wypełni Pani wniosek z zaznaczeniem koordynacji, Wojewoda powinien także to zrobić. Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 13. Aleksandra

  Dzień dobry,
  W podpunkcie dot. dofinansowania do żłobka widnieje informacja, ze program ten nie będzie objęty koordynacja świadczeń. Czy oznacza to, ze z Niemiec mogę pobierać na dwoje dzieci kindergeld (w PL nie chcę występować o 500+ i RKO, gdyż te świadczenia razem wynoszą praktycznie tyle samo co miesięcznie kindergeld, dlatego nie chce wprowadzać zamieszania „w papierach”), natomiast tutaj w kraju wystapic mogę tylko o dopłatę do żłobka dla starszej córki?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Szanowna Pani, jeśli chodzi o to świadczenie „żłobkowe” to wniosek będzie można składać od 01.04.22 r. i nie widzę przeszkód aby Pani o nie wnioskowała – tam środki będą przekazywane bezpośrednio na rachunek żłobka lub innej tego typu instytucji. Osobną sprawą jest rozważenie czy nie składać wniosków w PL – RKO i 500+ bo moim zdaniem zamieszanie i tak będzie. Jest duże prawdopodobieństwo, że Niemcy i tak będą odliczać świadczenia, niemniej jednak póki co trudno uzyskać jakiekolwiek informacje na ten temat. Z tego co słyszałem, to wnioski koordynacyjne dalej „leżakują” jeszcze w ZUS, więc instytucje właściwe będą zapewne zaskoczone, gdy zapadną pierwsze rozstrzygnięcia w Polsce na nowych zasadach. Trzeba obserwować sytuację, ja jestem zwolennikiem składania wniosków w Polsce w tym aspekcie – szczególnie od momentu kiedy będą przyznania bez względu na pierwszeństwo po polskiej stronie. Jak będą odliczać, to finalnie nic się nie traci – jeśli nie będą to można zyskać. Ostateczna decyzja należy oczywiście do każdego z Państwa.

   Odpowiedz
 14. Aleksandra

  Bardzo dziękuje za poradę, będę śledzić rozwój wydarzeń i pierwsze doniesienia jak zachowują się Niemcy względem polskich świadczeń na nowych zasadach.
  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz
 15. Niekaman

  U mnie jest sytuacja taka: mąż pracuje w Niemczech na niemieckiej umowie, ja nie pracuje, 4 dzieci, wniosek złożony na najmłodsze bliźnięta. 500+ nie dostajemy, a wniosek o kindergeld jest wciąż w trakcie rozpatrywania. Wniosek o rko złożyłam ale szczerze to już chyba nawet złudzeń nie mam, że cokolwiek dostanę.

  Odpowiedz
  1. Klaudia

   Ja na Kindergelda czekałam 9 miesięcy do nich trzeba mieć dużo cierpliwości, przyznali mi rko i trochę się boje że będę musiała oddać kindergelda i wstrzymają mi jego wypłatę na syna.

   Odpowiedz
  2. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Podobno wydawane są już pierwsze rozstrzygnięcia przyznające RKO przez ZUS w sprawach koordynacyjnych. Odbywa się to „z góry” i dopiero potem akta sprawy są przekazywane do Wojewody, celem ustalenia czy i w jakim okresie ta koordynacja ma miejsce + poinformowania daną instytucję zagraniczną o kwocie przyznanej przez Polskę.

   Odpowiedz
 16. Gabriela

  Witam. Jestem zatrudniona w Czechach i przebywam obecnie na urlopie wychowawczym. Na dziecko pobieram rodičovsky prispevek. Mąż jest zatrudniony w Polsce, a ja aktualnie pracuję w Polsce na umowę zlecenie. Mieszkamy w Polsce. Czy w takiej sytuacji bedzie mi przyznane RKO?? Właśnie mija 2 miesiące i nie mam żadnej decyzji.

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Szanowna Pani, otrzyma Pani to świadczenie w Polsce. Z moich informacji wynika jednak, że przyznanie idzie bardzo wolno, część wniosków złożonych dokładnie 01.01.22 podobno została rozpatrzona. Wystosowałem też pismo m.in. w tej sprawie do Ministerstwa, póki co pozostaje ono bez odpowiedzi.

   Odpowiedz
 17. Anna

  Witam. Pobieram 500 + na dwójkę dzieci. Ich ojciec pracuje w Niemczech i pobiera wyrównanie. Wniosek o kapitał złożyłam 2 miesiące temu i żadnej odpowiedzi. Czy będzie to jakoś specjalnie rozpatrywane? Czy będę musiała coś dostarczyć odnośnie pobierana Kindergeld? Ja jestem osobą nieubezpieczoną czy ma to jakiś wpływ na wypłatę kapitału?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Jeżeli chodzi o rodzinny kapitał opiekuńczy to będzie on wypłacany bez względu na zasady pierwszeństwa. Musi więc zatem oczekiwać Pani informacji o przyznaniu. Z tego co wiem, idzie to ZUS-owi wolno i wydano dotychczas tylko część rozstrzygnięć. Informacje o pobieraniu Kindergeld powinna Pani zamieścić podczas składania wniosku o RKO w odpowiedniej rubryce. Po otrzymaniu rozstrzygnięcia o RKO powinna Pani poinformować instytucję niemiecką o takim przyznaniu, zrobi to też Wojewoda. Co do kwestii braku ubezpieczenia, to nie do końca rozumiem, gdyż skoro Polska wypłaca Pani dotychczas pełną kwotę 500+ to powinna być Pani aktywna zawodowo i co za tym idzie posiadać ubezpieczenie.

   Odpowiedz
 18. Ewelina

  Sama czekam na decyzję o RKO. Mąż pracuje za granicą na niemieckiej umowie, a ja z dziećmi w Polsce. Jestem zarejestrowana jak bezrobotna. Złożyłam wniosek. I niestety skoro potrącają z kindergeld, to już żałuję, że składałam ten wniosek . Aczkolwiek nie wiem dlaczego Oni to potrącają skoro to zupełnie co innego niż 500+.

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Potrącają, bo RKO zostało zakwalifikowane jako świadczenie o podobnym charakterze w myśl przepisów wspólnotowych i zaszeregowane do tego samego, klasycznego rodzaju świadczeń rodzinnych. To było oczywiste, że Niemcy skorzystają z przysługującego im prawa. Faktycznie, to wnioskodawca decyduje, czy składa wniosek, czy też nie. Niemniej jednak nie widzę tutaj powodów do żalu z racji złożenia wniosku w Polsce – za chwilę może okazać się, że skoro samo uprawienie do RKO dla dziecka w danym wieku przysługuje w Polsce, to instytucje zagraniczne mogą z automatu odliczać dla niego kwotę RKO. Wtedy, bez złożonego wniosku o RKO w Polsce osoba pobierająca np. Kindergeld, naraża się na określone ryzyko i de facto będzie i tak musiała złożyć ten wniosek w Polsce. Podobna sytuacja miała już miejsce w przypadku 500+, kiedy to od 01.07.2019 r. zniesiono kryterium dochodowe na I dziecko w Polsce. Dojdą do tego nerwy, ewentualne wsteczne wnioski, chaos komunikacyjny na linii ZUS – Wojewoda etc. Szkoda nerwów i czasu. Złożony wniosek w PL w tym przypadku zabezpiecza przed taką sytuacją, a suma kwot i tak będzie się zgadzać. Zostaje kwestia świadomości i ostrożnego wydatkowania RKO przy pobieraniu aktualnie pełnych kwot z Niemiec, bo zapewne będą domagać się zwrotu po uzyskaniu informacji o przyznaniu RKO (od wnioskodawcy, czy też urzędu). Posiadając informacje o przyznaniu RKO i środki na koncie, można błyskawicznie spłacić ewentualne kwoty do zwrotu w Niemczech. Dalej twierdzę, że jest to o niebo lepsza sytuacja, niż nie składać wniosku o RKO i w przyszłości 500+ w Polsce na nowych zasadach, a później obudzić się z automatycznie wyliczonym zwrotem z Niemiec z tytułu samego uprawnienia, który egzekwowany jest tam bardzo sprawnie i bawić się w długą procedurę urzędową wniosków złożonych wstecznie itp.

   Odpowiedz
 19. Julia

  Witam. Ja troszkę tego nie rozumiem. Mój mąż pracuje w Niemczech i pobieramy kindergeld na dzieci. Ja z dziećmi mieszkam w Polsce i jestem zarejestrowana jako bezrobotna. Złożyłam wniosek na rko na najmłodsze dziecko. Z tego co czytam to osoby nie podlegające koordynacji będą dostawały 500+ i 500 zł z rko, a ja otrzymam 500 zł z rko i pomniejszony o tą kwotę kindergeld?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Julio, dotychczas pobierała Pani pełną kwotę Kindergeld z Niemiec – zgodnie z zasadami pierwszeństwa. RKO należy się w Polsce w pełnej kwocie bez względu na te zasady – tak zdecydował ustawodawca w Polsce. W związku z tym na chwilę obecną na najmłodsze dziecko Niemcy prawdopodobnie (nie ma jeszcze oficjalnych informacji z Niemiec) będą potrącali z pełnego Kindergeld kwotę przyznania RKO – 500 zł lub 1000 zł, w zależności jaką opcję wybrała Pani składając wniosek o RKO w ZUS. Natomiast od 01.06.2022 r. podobne zasady będą dotyczyć 500+. W związku z tym od 01.06.22 r., w wariancie 500+ / msc oraz RKO 500 zł / msc na najmłodsze dziecko, może Pani za okres przyznania obu tych świadczeń nie dostawać na nie z Niemiec nic (jeśli będą odliczać RKO i 500+ gdy rodzic jest nieaktywny zawodowo w Polsce, na razie nie ma oficjalnych informacji)- bo 219,00 euro < 1000 zł w Polsce (tutaj oczywiście zależy jaki będzie kurs, które to dziecko - w wyliczeniu przyjąłem, że drugie etc.)

   Odpowiedz
   1. Julia

    Od 1 czerwca pierwszeństwo wypłaty 500+ będzie miała Polska, jeśli mąż pracuje w Niemczech a ja w Polsce zarejestrowana jako bezrobotna?

    Odpowiedz
    1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Polska od 01.06.2022 r. będzie wypłacać pełną kwotę 500+ bez względu na zasady pierwszeństwa. W związku z tym nawet jeśli przepisy wspólnotowe wskazują na pierwszeństwo Niemiec, to na raczej odejmą oni pobierane 500+ w Polsce – chociaż na razie nie ma oficjalnej informacji z Niemiec, więc trzeba czekać. Szerzej poczyta Pani o wspomnianych zmianach tutaj: https://www.koordynacja500plus.pl/500-plus-trafia-do-zus

   2. Julia

    W takim razie jeżeli Niemcy pomniejszą kindergeld o 500 zł z rko i wypłacą resztę, czyli w przeliczeniu około 300 zł to moje dziecko w takim wypadku będzie stratne 200 zł w porównaniu z dziećmi którzy mają wypłacone w Polsce 500+ i 500 z rko.

    Odpowiedz
    1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Od 01.06.22 r. ten problem zostanie rozwiązany, bo z 500+ będzie w Polsce podobnie jak z RKO. Jeśli chodzi o ten okres przejściowy, od kiedy pojawiło się RKO, do zmiany przepisów o 500+, czyli 01.01.22 – 31.05.22 to teoretycznie te polskie decyzje o odmowie dodatku dyferencyjnego w postaci 500+, powinny być zmienione w tym okresie na przyznanie dodatku dyferencyjnego, co by zapobiegło tego typu nierównością o którym Pani wspomina. Czy tak będzie, się okaże.

 20. Bart

  Mieszkamy z żoną w Niemczech, oboje pracujemy, pobieramy Kindergeld, pobieraliśmy Elterngeld.
  Czy jest sens skłądać wniosek o RKO?

  Mam koleżankę która mieszka z mężem w Anglii, ona nie pracuje, nie pobierają świadczeń i złożyli wniosek, dostali pozytywną odpowiedź. Namówiła mnie żeby składać, ale po przeczytaniu komentarzy o zwrotach w przypadku Niemiec to się odechciewa.

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Bart, jeśli wszyscy jesteście w Niemczech (Ty, żona i dzieci) i nie ma żadnego związku z Polską typu ubezpieczenie społeczne, czy inne świadczenia typu renta to powinniście pobierać świadczenia na dzieci wyłącznie z Niemiec. Oczywiście papier / wniosek elektroniczny przyjmie wszystko, ale za każdym razem pytanie jest o miejsce aktualnego zamieszkania, nie zaś zameldowania. Podejrzewam, że podano / zaczytano dane zameldowania tych osób i takim sposobem jest to przyznane / wypłacane, ale ma to krótkie nogi – ryzyko zwrotu jest spore. ZUS może zlecić np. wywiad środowiskowy, często są donosy sąsiadów etc. Gra nie warta świeczki, do tego odpowiedzialność karna w związku ze złożeniem fałszywych oświadczeń.

   Odpowiedz
 21. Julia

  Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć co może dziać się z moim wnioskiem, gdyż chcąc sprawdzić status wniosku nie mam już takiej opcji, bo jest tylko zakładka utwórz nowy wniosek. Ostatni status był ,,obrobiony”. Decyzji też nie mam.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Julio, ZUS ciągle zmienia swoje stanowisko – podobno wskazywali jako datę graniczną rozpatrzenia wniosków o RKO 31.03.22 r., ale prawdopodobnie nie rozpatrzą wszystkich wniosków do tego czasu. W kwestii szczegółowych pytań odnośnie statusu wniosku należy kontaktować się z ZUS: na specjalnej infolinii 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00); w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00; za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl; we wszystkich placówkach ZUS; podczas e-wizyty w ZUS.

   Odpowiedz
 22. Marta

  Witam, koleżanka dostała już informacje z familienkasse, że jeśli nie jest aktywna zawodowo na terenie Polski, to nie będą jej odtrącać rko od kindrgeld. I teraz mam takie pytanie, jeśli takie coś przyjdzie też do mnie to muszę zgłosić ten fakt do ZUS, że Niemcy nie odtrącają rko od kindergeld?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Marto, to ciekawa i nieco zaskakująca informacja. Dotychczas pojawiały się inne, pojedyncze informacje – o odliczaniu. Jeśli dostała taką odpowiedź na przesłane do FK rozstrzygnięcia z ZUS i Niemcy wypłacają pełną kwotę, to informowanie ZUS nie zmieni nic w kwestii przyznania w PL – chociaż oczywiście można to zrobić przez PUE. Odpowiednie pismo jest dostępne pod adresem: https://www.koordynacja500plus.pl/generator-pism/ FK poinformuje zapewne UW o tym fakcie, a ten powinien współpracować w tym zakresie z ZUS. De facto ZUS zrobił swoje, czyli wypłacił całość i decyzja podjęta przez Niemcy nie ma w tym przypadku znaczenia / wpływu na RKO. Istotnym jest poinformowanie o pobieraniu RKO Familienkasse – jeśli to prawidłowo zrobiła wraz z przesłaniem informacji o przyznaniu RKO przez ZUS i ma odpowiedź w tym zakresie, że Niemcy będą wypłacać całość pomimo przyznania w Polsce to po prostu zyska na tym.

   Odpowiedz
   1. Marta

    Dostała bo nawet mam to pismo u siebie na telefonie. Czyli ZUS nie będzie mógł mi zabrać rko jeśli Niemcy nie pomniejsza mi o nie kindergeld?Zobaczymy co do mi przyjdzie, wszytko przetłumaczyłam i wysłałam do familienkasse. Pozostaje czekać, jak coś dostanę to napisze.

    Odpowiedz
    1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Pani Marto, widocznie Niemcy będą stosowali przepisy wspólnotowe co do RKO i zasady pierwszeństwa – zatem wychodzi na to, że w przypadku braku aktywności zawodowej rodzica w Polsce będą przyznawać całość KG i nie będą odliczać RKO. Dobra informacja dla Polaków! W przypadku aktywności zawodowej rodzica w Polsce kwotę RKO będą odliczać. Proszę dać znać, jaka będzie decyzja w Pani przypadku, może nam potwierdzi te informacje. RKO ZUS będzie wypłacać w pełnej kwocie – to wynika z ustawy i decyzja Niemiec nie ma znaczenia.

 23. Marta

  Witam, czy należy się RKO jeśli mąż pracuje w DE, ja nie mam żadnych dochodów. W Niemczech pobieramy kindergeld.

  Odpowiedz
    1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Z ostatnich wieści to pomniejszają tylko w przypadku, gdy rodzic w Polsce jest aktywny zawodowo. Także w Pani przypadku zapewne do tego nie dojdzie, niemniej jednak wszystko opiera się na razie na pojedynczych informacjach z Niemiec.

 24. Małami!

  Witam chciałam się dowiedzieć czy jeżeli pobieram świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko i będę się starć na kolejne dziecko o ten RKO, to czy nie koliduje mi to w żaden sposób?

  Odpowiedz
   1. Karolina

    A czy Niemcy pomniejszą kwotę Kindergeld za pobieranie RKO jeśli jestem zatrudniona w PL, ale przebywam na bezpłatnym urlopie wychowawczym?

    Odpowiedz ↓

    Odpowiedz
 25. Stefan

  Dzień dobry, niestety komentarze nie do końca rozwiały moje wątpliwości, bardzo proszę o odpowiedź: Jeśli cała rodzina mieszka w Polsce, oboje rodziców są zatrudnieni w Niemczech, ojciec pracuje, matka jest na macierzyńskim. Dostajemy kindergeld na dzieci. Czy jest szansa dostania dodatkowo RKO? Czy Niemcy będą coś odejmować od kindergeld i czy należy jakoś ich specjalnie powiadomić?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Panie Stefanie, oczywiście RKO w takim przypadku się należy – warto więc złożyć wniosek w ZUS. Podczas jego wypełniania należy podać informacje na temat pracy w DE etc. dotyczące koordynacji świadczeń. Stronę niemiecką należy poinformować drukiem KG45 po przyznaniu RKO przez ZUS. Jeśli mieszkacie państwo w Polsce, ale składki z tytułu Waszej pracy są odprowadzane w Niemczech to Niemcy powinny wypłacać pełną kwotę – jest to korzystne dla wnioskodawcy.

   Odpowiedz
 26. Łukasz

  Witam, mam pytanie, pracuję w Niemczech od 4 lat, moja partnerka jest bezrobotna, gdyż zajmuje się 2 małych dzieci. Aktualnie pobieramy tylko kindergeld z Niemiec, teraz będziemy składać wniosek o rko na drugiego młodszego synka, który kończy roczek. Ale też o 500 plus, gdyż dowiedzieliśmy się, że od czerwca prawdopodobnie dla osób nieaktywnych zawodowo, przysługuje 500plus – i teraz pytanie. Czy jeśli przyznają nam 500 plus na dwójkę dzieci i rko na młodszego synka to będę musiał zwrócić różnice kindergeldu od czerwca? Czy może z racji tego że moja partnerka jest nieaktywna zawodowo nie będę musiał? I będę mógł pobierać rko 500 plus i kindergeld, bądź jego wyrównanie?

  Odpowiedz
 27. Sylwia

  A gdy obniży się RKO z 1000 zł na 500zl na 2 lata to wówczas nie przekroczy się kwoty kindergeld i można będzie korzystać nadal z obu świadczeń?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Sylwio, wszystko zależy od sytuacji zawodowej rodzica znajdującego się w Polsce. Przy założeniu, że jest on aktywny zawodowo, lepiej opłaca się wybrać opcję 1000 zł RKO, bo świadczenie to jest w tym samym koszyku świadczeń co 500+, dlatego 1000 zł RKO przez rok + 500 zł świadczenia 500+ da łącznie 1500 zł na dziecko miesięcznie przez okres roku, a to więcej niż kwota całego kindergeld. Jak rozłoży to Pani na dwa lata to i tak 500 zł miesięcznie RKO oraz 500 zł świadczenia 500+ da przez dwa lata 1000 zł miesięcznie, co też jest większą kwotą niż cały kindergeld. Dlatego lepiej pobierać RKO 1000 zł przez rok, bo uwalnia Pani drugi rok (zostanie tylko 500+ na dziecko, więc DE przyznają dodatek dyferencyjny). Jeśli rodzic w Polsce jest nieaktywny zawodowo to w kontekście obecnego postępowania Niemiec nie ma to większego znaczenia, przynajmniej teoretycznie. W praktyce 1000 zł także wydaje się lepsze i to z kilku logicznych powodów.

   Odpowiedz
 28. Ewa

  Dzień dobry, mam zapytanie – jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP. Posiadam dwójkę dzieci w wieku 2 i 5 lat, mąż pracuje w niemieckiej firmie i tam jest zatrudniony na stałe. Pobieramy kindergeld na dwójkę dzieci, nie pobieram żadnych dodatkowych świadczeń w Polsce. Został złożony wniosek o RKO w kwocie 1000 zł, co miesiąc kwota została w całości już wypłacona. Dzisiaj zadzwoniła pani z Zus-u i powiedziała, że pierwszeństwo do wypłaty takiego typu świadczenia względem przepisów koordynacji powinna ponieść strona niemiecka. Stąd moje zapytanie czy będę musiała zwrócić Zus-owi pieniądze, które otrzymałam na młodsze dziecko? Czy w związku z tym, iż nie pracuje przysługuje mi ta kwota i nie będę miała tego odciągniętego od świadczeń kindergeld?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Ewo, w Polsce nie będzie miała Pani żadnych świadczeń do zwrotu gdyż zarówno RKO jak i 500+ (od 01.06.22 r.) przysługują w Polsce w pełnej kwocie bez względu na koordynacyjne zasady pierwszeństwa. Proszę zatem rozważyć złożenie wniosku do ZUS o 500+, gdyż obecnie traci Pani środki, które w Polsce Pani przysługują oraz w spokoju pobierać RKO. Należy tylko pamiętać, aby o przyznaniu świadczeń w Polsce informować stronę niemiecką za pośrednictwem druku KG45 – jego polska wersja dostępna jest na naszej stronie.

   Odpowiedz
   1. Ewa

    Dziękuję za szybką odpowiedź. RKO zostało już w całości nam wypłacone, także zdziwił mnie dzisiejszy tel od pani z ZUS. Przeczytałam wiele artykułów, niektórzy mówią, że można złożyć właśnie wniosek o 500+ w PL, jeśli jestem tu z dziećmi i nie jestem aktywna zawodowo, a mąż pracuje w DE i na swoje konto pobiera kindergeld. W takim przypadku będę otrzymywać i kindergeld i 500+ w całych kwotach na dzieci? Natrafiłam również na artykuł, iż jeśli polska wypłaciła RKO to teraz o tą kwotę będę otrzymywać mniejszy kindergeld? Jak więc jest faktycznie aby nie namieszać i nie oddawać później pieniędzy?

    Odpowiedz
    1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Pani Ewo, przede wszystkim korzystać z wiedzy osób z właściwą wiedzą merytoryczną na ten temat, także dobrze Pani trafiła. Zasadniczo wszystkie te kwestie już wyjaśniałem, są odpowiednie artykuły w naszym serwisie. Polska wypłaca pełną kwotę zarówno RKO (świadczenie to weszło w życie od 01.01.2022) jak i 500+ (od 01.06.2022) bez względu na wspólnotowe zasady pierwszeństwa. Niemcy na tę chwilę szanują zasady wspólnotowe i gdy rodzic dziecka w Polsce jest nieaktywny zawodowo oraz zamieszkuje z dzieckiem w Polsce, a drugi rodzic jest aktywny zawodowo w DE to wg wspomnianych zasad pierwszeństwo jest w Niemczech dlatego bez względu na pobieranie w PL zarówno RKO jak i 500+ wypłacają na dzieci pełną kwotę KG. Należy zatem pamiętać aby informować FK o przyznaniu w PL i jednocześnie nadmieniać, że sytuacja rodzica w Polsce nie ulega zmianie (dalej brak aktywności zawodowej). Wtedy FK powinno dalej wypłacać pełną kwotę, a w Polsce także pobiera się pełną kwotę. RKO czy też 500+ FK odejmuje, gdy zasady pierwszeństwa wskazują na Polskę, czyli gdy rodzic w Polsce także pracuje – co mogło mieć miejsce w jakimś przykładzie o którym Pani czytała. Jeśli chodzi o telefony z Zus, w postępowaniach administracyjnych istotną i wiążąca jest forma pisemna. Jeśli otrzyma Pani jakieś konkretne pismo np. na PUE ZUS to można się do niego odnieść. Sama informacja o pierwszeństwie w Niemczech wg rozporządzeń wspólnotowych jest oczywista, jednak nie wiąże się ona w przypadku RKO i 500+ (od 01.06.22) z nienależnie pobranymi w Polsce. Pozdrawiam

 29. Ewa

  Jeszcze jedno pytanie – czy ubezpieczenie zdrowotne ma w tej kwestii jakieś znaczenie? Na chwilę obecną jestem osobą zarejestrowana w urzędzie pracy i dzięki temu ja i dzieci posiadamy ubezpieczenie zdrowotne. Moje pytanie brzmi: czy jeśli przejdę na ubezpieczenie zagraniczne małżonka (dopisze nas do swojego) to będzie to miało jakiś wpływ na wypłatę świadczeń? Dziękuję bardzo za fachową pomoc i obszerne wyjaśnienie – pozdrawiam!

  Odpowiedz
 30. Ola

  Dzień dobry, razem z mężem i dwójką dzieci mieszkamy w Niemczech, gdzie pracuje mój mąż, ja pracuję w Polsce (aktualnie urlop rodzicielski, wkrótce wychowawczy). Pobieramy kindergeld. Złożyłam wniosek o RKO dla młodszego dziecka i kilka dni temu przyszła decyzja pozytywna. Chciałam się zapytać czy aby na pewno nam się należy to świadczenie mimo iż mieszkamy w Niemczech (oczywiście wszystkie dane we wniosku zostały podane zgodnie z prawdą) i czy FK w takich przypadkach zaprzestaje wypłaty kg na dane dziecko przez okres pobierania RKO.
  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Olu, słusznie przyznano Pani RKO, gdyż ma Pani związek z Polską (składki społeczne z tytułu macierzyńskiego / urlopu wychowawczego). W tym przypadku jak najbardziej przysługuje RKO i 500+, pomimo iż aktualnie mieszkacie wszyscy w Niemczech. Co więcej ze względu na zamieszkanie dzieci w Niemczech i pracę ojca dzieci w Niemczech pierwszeństwo jest w tym kraju, zatem powinien być wypłacany cały KG i całe 500+ oraz RKO. Pozdrawiam!

   Odpowiedz
 31. Ola

  Dziękuję za odpowiedź. Wow, nie miałam pojęcia, że w naszym przypadku jest możliwość pobierania tych wszystkich świadczeń jednocześnie. Wniosek o 500+ złożyłam w lipcu i rzeczywiście decyzja przyszła pozytywna, jednak z racji tego że w decyzji było napisane iż musi być spełniony warunek mieszkania na terytorium RP, po konsultacji z ZUS, napisałam odwołanie i wniosek został skierowany do wojewody i na razie nie pobieramy 500+. Chciałabym się zapytać jaką podstawą prawną powinnam się posłużyć w ewentualnej walce z ZUS.
  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Olu, nie wiem czy to walka bo myślę, że ZUS wie o tym, iż koordynacja występuje – inaczej nie przekazał by sprawy do Wojewody, celem ustalenia czy ta koordynacja ma miejsce. W pani przypadku występuje ze względu na zatrudnienie w Polsce, podstawa prawna jest wskazana tutaj: https://www.koordynacja500plus.pl/podstawowe-zasady-koordynacji/ oraz w ustawie o świadczeniu wychowawczym 500+ wpisy: https://www.koordynacja500plus.pl/500-plus-trafia-do-zus/https://www.koordynacja500plus.pl/kindergeld-a-500-plus-zus/ Zamieszkanie jest warunkiem niezbędnym w przypadku braku koordynacji – czyli jak nikogo z Was nie będzie dotyczył żaden związek z Polską, który brany jest pod uwagę w koordynacji – aktywność zawodowa takim związkiem jest, dlatego Pani odwołanie było bezzasadne. Po przyznaniu świadczeń w Polsce należy poinformować o tym FK drukiem KG45, pozdrawiam.

   Odpowiedz
 32. Aga

  dzień dobry. mam taką sprawę, że mąż pracuje w Niemczech, ja z dziećmi jesteśmy w Polsce ( w12 lat i 3 lata) do czerwca miałam płacone na syna rko więc kindergeld był pomniejszony o 500 na córkę a na syna o 500 + i o rko. od czerwca nie otrzymujemy rko, ale kindergeld dalej jest pomniejszony … dlaczego ? co mam zrobić żeby tak nie bylo

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *