Pismo oświadczenie ogólne do UW

Pismo zmiany oświadczenie ogólne do UW: poniżej znajduje się formularz za pomocą którego wygenerujesz pismo / oświadczenie skierowane do właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania Wojewody / Urzędu Wojewódzkiego w sprawie z zakresu koordynacji świadczeń.

Pismo zmiany oświadczenie ogólne do UW należy wypełnić w przypadku m.in. zaistnienia nowych faktów lub chęci zgłoszenia zmian Wojewodzie w kontekście rozpatrywanych wniosków / pobieranych świadczeń, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji. Zmiany te mogą dotyczyć:

 • zmiany sytuacji zawodowej / aktywności zawodowej rodziców dziecka np. powrót do Polski; zmiana kraju pracy lub pracodawcy w Polsce lub zagranicą;
 • otrzymania nowego zaświadczenia A1;
 • zmiany związane z przyznaniem / odmową przyznania świadczeń na dzieci w innym kraju koordynacyjnym;
 • zmiany związane z uzyskaniem nowego dochodu np. w kontekście zasiłku rodzinnego;
 • zmiany związane ze wspólnym gospodarstwem domowym np. wyprowadzka dziecka;
 • zmiana adresu zamieszkania;
 • zmian stanu cywilnego;
 • inne istotne kwestie mające wpływ na pobierane świadczenia.

Oświadczenie należy wysłać bezpośrednio do właściwego dla Twojego zamieszkania Wojewody (Urzędu Wojewódzkiego). To pismo jest właściwe, gdy Twoja sprawa dotyczy poniższych wniosków / świadczeń:

Grafika przedstawia fragment pisma zmiany oświadczenie ogólne do UW – za pomocą niego należy zgłaszać wszelkie zmiany Wojewodzie
Grafika przedstawia fragment pisma zmiany oświadczenie ogólne do UW – za pomocą niego należy zgłaszać wszelkie zmiany Wojewodzie / źródło grafiki: własne

  WPISZ WYMAGANE DANE

  Aktualne adresy poszczególnych Urzędów Wojewódzkich znajdziesz tutaj. Pamiętaj, aby wybrać właściwy Urząd dla miejsca (województwa) Twojego zamieszkania.

  WYGENERUJ PISMO

  Pismo zostanie przesłane na poniżej podany przez Ciebie adres e-mail, po kliknięciu przycisku "Wyślij". Po jego otrzymaniu sprawdź poprawność uzupełnionych danych. Jeśli dane się zgadzają, wydrukuj je, podpisz i wyślij do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Pamiętaj, że odpowiedzialność za poprawne wypełnienie pisma spoczywa na Tobie, jako wnioskodawcy.

  Uwaga! Wymagana akceptacja zgody RODO przed wygenerowaniem formularza!

  Więcej o polityce prywatności serwisu znajdziesz tutaj.

  Autor tekstu i generatora: Radosław Orzechowski

  Możesz podziękować autorowi za twórczość w postaci symbolicznej filiżanki kawy.