Polityka prywatności

Informacje wstępne

Polityka prywatności dotyczy wszystkich użytkowników korzystających z serwisu i usług świadczonych w serwisie pod adresem https://www.koordynacja500plus.pl i wszystkich jego podstronach, w szczególności:

 • osób przeglądających strony serwisu;
 • osób kontaktujących się z serwisem e-mailowo – za pośrednictwem formularza kontaktowego, względnie telefonicznie lub w inny sposób (np. za pośrednictwem portali społecznościowych);
 • osób dodających komentarz na stronie;
 • osób generujących pliki PDF za pomocą formularzy na stronie;
 • osób biorących udział w ankiecie na stronie;
 • osób wspierających serwis za pomocą portalu buycoffee.to;
 • osób, które weszły w interakcję z serwisem za pomocą portali społecznościowych np. facebook, twitter, instagram – w tym zostawiły opinie, komentarz etc. na jednym z tych portali. Zasady odnoszące się do fanpage’a lub kont na portalach społecznościowych ustala Administrator danych osobowych serwisu na którym się obecnie znajdujesz. Zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczony jest fanpage lub konto ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe pozyskane w ramach funkcjonowania serwisu przetwarzane są w określonych celach i na podstawie wskazanych podstaw prawnych, zawsze zgodnie z prawem. Obejmują one:

 • umieszczenia w serwisie komentarza, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez użytkownika zgody – zamieszczenie przez użytkownika komentarza w odpowiednim formularzu służącym do publikacji komentarzy i zaznaczenie odpowiedniego „okienka” oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkownika, która w dowolnym momencie może zostać cofnięta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • generowanie plików PDF za pomocą umieszczonych formularzy na stronie, które wypełnia swoimi danymi użytkownik na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez użytkownika zgody – wygenerowanie przez użytkownika pliku PDF na kanwie uzupełnionego danymi formularza i zaznaczenie odpowiedniego „okienka” oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkownika, która w dowolnym momencie może zostać cofnięta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • kontaktu z serwisem, czyli przyjmowania i obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych do serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-maila, względnie telefonu oraz innych środków porozumiewania się na odległość – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes serwisu polegający na obsłudze zgłoszeń i prowadzeniu korespondencji w związku z wiadomościami przesłanymi przez użytkowników oraz udzielanie odpowiedzi na przesłane/zadane przez użytkowników pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • świadczenie usług związanych z realizacją wsparcia za pomocą buycoffee.to – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (więcej informacji na temat polityki prywatności buycoffee.to tutaj) ; realizując ten cel i opierając się na tej podstawie prawnej buycoffee.to może także przekazywać dane osób Wspierających naszemu serwisowi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wykonania ciążących na serwisie obowiązków prawnych, w tym realizacji wymagań prawnych w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej, wystawienia faktury, czy spełnienia innych obowiązków – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa, w szczególności przepisy regulujące kwestie obowiązków księgowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO – w celu zapewnienia rozliczenia i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na serwis przez przepisy prawa – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes serwisu polegający na posiadaniu informacji na temat osób m.in. realizujących swoje uprawnienia wynikające z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zapisywania danych w postaci plików cookies i wykorzystywania cookies na stronie serwisu – w tym także podczas głosowania za pośrednictwem ankiety zamieszczonej w serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkownika, która w dowolnym momencie może zostać cofnięta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • administrowania i zarządzania serwisem, co jest prawnie uzasadnionym interesem – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes serwisu polegający na administrowaniu Serwisem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • cele analityczne, polegające m.in. na analizie danych i statystyk zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony, w tym poprzez cookies podmiotów trzecich – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes serwisu, polegający na badaniu aktywności użytkowników na stronie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • administrowania i zarządzania stronami na innych platformach np. facebook, twitter, instagram – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes serwisu, polegający na wchodzeniu w interakcje z użytkownikami na tych platformach, kierowaniu do nich treści marketingowych oraz komunikacji z nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane podstawowe

W celu skontaktowania się z administratorem danych osobowych kliknij tutaj.

Adres niniejszej strony internetowej to: https://www.koordynacja500plus.pl.

Administrator danych osobowych: Radosław Orzechowski (Bydgoszcz)

Więcej informacji o serwisie, będącym adm. danych osobowych kliknij tutaj.

Sposób pozyskiwania danych

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od użytkownika, w szczególności jeśli:

 • przeglądasz strony serwisu;
 • dodasz komentarz do wpisu na łamach serwisu;
 • generujesz pliki PDF za pomocą formularzy na stronie;
 • zagłosujesz w ankiecie;
 • skontaktujesz się z serwisem za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-mailowo, telefonicznie, lub w inny sposób (np. za pośrednictwem portali społecznościowych);
 • wykonujesz interakcję na platformach portali społecznościowych np. facebook, twitter, instagram.

Cześć danych pozyskiwana jest automatycznie np. logi serwera; pliki cookies własne oraz podmiotów trzecich (m.in. poprzez wsparcie dla naszego portalu przekazane za pomocą buycoffee.to, więcej informacji na temat polityki prywatności buycoffee.to tutaj) – zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności.

Zakres przetwarzania danych

Zakres przetwarzanych przez serwis danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług i zależy od celu, w jakim następuje przetwarzanie Twoich danych. W zależności od szczegółów, katalog tych danych może być inny. Podanie danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody na ich dalsze przetwarzanie. Wówczas przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 • podczas kontaktu z serwisem za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-maila, telefonicznie lub w inny sposób (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) zbierane mogą być takie Twoje dane, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek, inne dane, jeśli je przekażesz w treści korespondencji. Zakres zbieranych danych zależny jest od tego, jaką drogą się ze mną kontaktujesz. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się/wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi;
 • podczas dodania komentarza do wpisu blogowego zbierane mogą być takie Twoje dane, jak: imię, adres e-mail, adres strony internetowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dodania komentarza w serwisie;
 • podczas generowania pliku PDF za pomocą udostępnionych na stronie formularzy do tego przeznaczonych zbierane mogą być Twoje dane – w tym dane wrażliwe. Informujemy, że dane przekazane odbiorcy z którym współpracuje Administrator przetwarzane są wyłącznie na potrzeby obsługi procesu (wygenerowania pliku). Odbywa się to z wykorzystaniem infrastruktury API, która jest hostowana w bezpiecznym środowisku. Komunikacja między API, a infrastrukturą użytkownika jest zawsze szyfrowana przez TLS. Wygenerowane pliki PDF są usuwane na serwerze odbiorcy po kilku minutach. Portal https://www.koordynacja500plus.pl także w żaden sposób nie wykorzystuje tych danych, a wygenerowany plik PDF, odpowiednio zabezpieczony, dostępny jest do pobrania przez użytkownika do 24 godzin po wygenerowaniu. Później następuje jego automatyczne usunięcie z serwera. Podanie wszystkich wymaganych danych osobowych w zakresie generowania pliku za pomocą formularza jest dobrowolne, ale niezbędne do jego prawidłowego wygenerowania. Korzystając z opcji generowania pliku PDF wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie we wspomnianym zakresie;
 • podczas wsparcia naszego serwisu za pośrednictwem buycoffee.to przetwarzane są przez nas dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail wspierającego. Przekazywanie wsparcia dla naszego serwisu przez użytkownika wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu realizacji przekazania wsparcia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości przekazania wsparcia;
 • w sytuacji, gdy zdecydujesz się na „polubienie” lub „obserwowanie” mojego fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym (np. facebook, instagram, twitter) lub w inny sposób zostawisz mi swoje dane na portalu społecznościowym (np. dodasz komentarz, wpis, opinię, wejdziesz w interakcje z moimi treściami, itp.), mogę przetwarzać takie Twoje dane, jak: imię i nazwisko, wizerunek (Twoje zdjęcie profilowe lub inne zdjęcia, które są publicznie dostępne i widoczne dla każdego), inne informacje, które są publicznie dostępne. To, jakie dane mi przekazujesz zależy od Ciebie i Twoich ustawień prywatności. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy na warunkach zawartych w jego regulaminie i polityce prywatności.

Okres przechowywania danych osobowych

 • dane osobowe przetwarzane w związku z kontaktem z serwisem, czyli przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń i zapytań kierowanych do mnie za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-maila, telefonu, innych środków porozumiewania się na odległość (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) będą przetwarzane przez serwis przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w przyszłości, jeśli archiwizacja będzie uzasadniona z uwagi na prawnie uzasadniony interes serwisu w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem serwisem będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata liczone od końca roku, w którym zostały zebrane;
 • jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez serwis do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych lub osiągnięcia celu przetwarzania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Po cofnięciu zgody Twoje dane mogą być przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z „polubieniem” lub „obserwowaniem” przez Ciebie fanpage’a, grupy lub konta na portalu społecznościowym serwisu (np. facebook, instagram, twitter) oraz dane osobowe, które przekazujesz w inny sposób na portalu społecznościowym (jeśli np. dodasz komentarz, wpis, opinię, wejdziesz w interakcje z moimi treściami, itp.) będą przetwarzane przez serwis przez okres istnienia fanpage’a, grupy lub konta na portalu społecznościowym. W każdej chwili możesz odkliknąć opcję „Lubię to”, „Obserwuj”, usunąć komentarz, wpis, opinię lub inne interakcje, w sposób przewidziany w regulaminie danego portalu. Zasady odnoszące się do strony/fanpage’a ustalam ja, jako Administrator danych osobowych, a zasady korzystania z danego portalu społecznościowego ustalane są przez administratora tego portalu i wynikają z jego regulaminu i polityki prywatności. Możesz usunąć swoje dane z portali społecznościowych zgodnie z regulaminem danego portalu;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z umieszczeniem komentarza do wpisu w serwisie lub wzięciu udziału w ankiecie będą przetwarzane przez czas dostępności komentarza / ankiety w Internecie, chyba że wcześniej cofniesz swoją zgodę na umieszczenie komentarza/ankiety i zażądasz jego usunięcia. Pamiętaj, że swoją zgodę możesz cofnąć w każdej chwili;
 • dane osobowe związane z wygenerowaniem przez użytkownika pliku PDF za pomocą udostępnionych formularzy, przekazane odbiorcy z którym współpracuje Administrator przetwarzane są wyłącznie na potrzeby obsługi procesu (wygenerowania pliku) i są usuwane po kilku minutach. Nasz serwis także w żaden sposób nie wykorzystuje tych danych, a wygenerowany plik PDF, odpowiednio zabezpieczony, dostępny jest do pobrania z serwera naszego serwisu przez użytkownika do 24 godzin po wygenerowaniu. Później następuje jego automatyczne usunięcie z serwera;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na serwisie obowiązków prawnych, w tym realizacji wymagań prawnych w zakresie prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO będą przetwarzane przez serwis przez czas wymagany przez przepisy prawa.

Dzielenie się danymi

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych usługodawców, z których usług korzystamy, świadcząc usługi na Twoją rzecz. Dostęp do Twoich danych mogą mieć następujące podmioty:

 • hostingodawca – seohost.pl w zakresie danych gromadzonych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej i obsługi domeny;
 • inni podwykonawcy, którzy zapewniają wsparcie techniczne;
 • podmioty, które zapewniają obsługę księgowo-podatkową – jeśli jest to wymagane;
 • Foxit Software Incorporated i Maximum Software Incorporated w zakresie generowanych plików PDF;
 • komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Należy zaznaczyć, że komentarze w serwisie podlegają moderacji i ukazują się dopiero po zatwierdzeniu przed administratora. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania, usunięcia oraz edycji dodanego przez użytkownika komentarza – zarówno w sposób merytoryczny (treść) jak i stylistyczny – w trosce o jakość strony. Wszelkie decyzje w tym zakresie należą do administratora i nie wymagają uzasadnienia. Decydując się na komentarz akceptujesz ten stan rzeczy. Użytkownik w każdej chwili może zwrócić się o usunięcie opublikowanego komentarza bez uzasadniania powodu chęci jego usunięcia.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu e-mail (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli dodałeś komentarze w tej witrynie / względnie uczestniczyłeś w ankiecie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez Ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa, co wskazano w treści niniejszej polityki. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do przetwarzania Twoich danych, możesz żądać ich usunięcia);
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim pobytu użytkownika lub miejsca domniemanego naruszenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będzie można wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku. Podobnie dzieje się w przypadku wzięcia przez Ciebie udziału w ankiecie opublikowanej na stronie.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Serwis współpracuje z podmiotami trzecimi, które mogą używać plików cookies lub podobnych technologii. Korzystanie przeze mnie z plików cookies podmiotów trzecich opieram na moim prawnie uzasadnionym interesie polegającym na administrowaniu stroną, analizie danych oraz prowadzeniu marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W ramach strony funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

Google Analytics
W celu analizy statystyk strony (zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych) korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics zapewnianych przez Google LLC. Usługi Google Analytics uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. Jeśli chcesz zablokować działanie Google Analytics – kliknij tutaj, możesz pobrać dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. W ramach Google Analytics nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować użytkownika.

AddToAny
Korzystam z serwisu AddToAny, dzięki któremu możesz udostępnić artykuły w mediach społecznościowych. AddToAny jest zgodna z GDPR (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE) i nie zbiera danych osobowych. Dane zbierane przez AddToAny: typowe dane logów serwera, typowe szczegóły na temat używanej przeglądarki. Adres IP użytkownika jest zanonimizowany. Dane serwera przechowywane są nie dłużej niż 30 dni. Więcej informacji na temat polityki prywatności AddToAny – kliknij tutaj.

Więcej ogólnych informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Polityka prywatności w obecnym kształcie obowiązuje od dnia 12.07.2022 r.

Wcześniejsze aktualizacje miały miejsce: 09.03.2022 r.; 24.01.2022 r.; 03.12.2021 r.; 01.10.2021 r.