Polityka prywatności

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

INDELIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Władysława Łokietka 5/2, 70-256 Szczecin
NIP: 8522671105
REGON: 38842406700000
KRS: 0000889007

Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora
możesz skontaktować się:
pod adresem e-mail: kontakt@koordynacja500plus.pl
pod numerem telefonu: +48 729 685 575
listownie pod adresem: INDELIS sp. z o.o. ul. Władysława Łokietka 5/2 Szczecin 70-256

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych ani swojego przedstawiciela.

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie w momencie, w którym kontaktujesz się z nami w związku z chęcią otrzymania pomocy w zakresie uzyskania pomocy ws. zasiłków na dzieci, uzyskania Kindergeld/Child Benefit, konfliktów z urzędami zagranicznymi i polskimi, konfliktów z byłymi partnerami lub/i pracodawcami lub innymi problemami.
Twoje dane pozyskujemy w różnych celach, jak również przetwarzamy je w różnych zakresach i na różnej podstawie prawnej przewidzianej w RODO. Różny jest też czas przetwarzania danych osobowych. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych i przedstawiamy je poniżej.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz cel przetwarzania?

• Umówienie się na konsultację w sprawie świadczenia Kindergeld poprzez stronę internetową przez Klienta
Opis. W celu korzystania z usług INDELIS sp. z o.o. konieczne jest umówienie się na bezpłatną konsultację poprzez stronę internetową https://koordynacja500plus.pl/ W tym celu konieczne jest wybranie terminu oraz godziny konsultacji oraz wypełnienie stosownego formularza. Zakres danych. W celu skorzystania z bezpłatnej konsultacji INDELIS przetwarza następujące dane osobowe Klienta: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, określenie problemu, z którym spotkał się Klient związanego z wypłatą Kindergeld.
Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

• Kontakt telefoniczny z Klientem
Opis. Administrator prowadzi działalność w zakresie świadczenia pomocy osobom fizycznym w zakresie pomocy w sprawie zasiłków na dzieci, odzyskania/uzyskania Kindergeld/Child Benefit i innych problemów. W związku z tym osoby zainteresowane korzystaniem z usług INDELIS sp. z o.o., kontaktują się z nami telefonicznie celem uzyskania informacji o świadczonych usługach. Zakres danych. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu. W przypadku rozmowy telefonicznej mogą być podawane także inne dane osobowe. W szczególności dane dotyczące liczby posiadanych dzieci, ich imion, nazwisk, wieku, numeru PESEL oraz dane osobowe byłych partnerów/współmałżonków, ich adresów zamieszkania, wieku, numeru PESEL, wysokości wynagrodzenia, oraz informacje dotyczące prowadzonych postępowań karnych i cywilnych. Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.


• Kontakt z Klientami poprzez FANPAGE’U na facebook’u
Opis Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia pomocy w sprawie zasiłków na dzieci, odzyskania/uzyskania Kindergeld/Child Benefit i innych problemów.
Zakres danych: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, określenie problemu, z którym spotkał się Klient, związanego z wypłatą Kindergeld, wizerunek.
Podstawa prawna Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.


• Kontakt mailowy z Klientem
Opis. Klienci mają możliwość kontaktu mailowego z INDELIS sp. z o.o. w celu uzyskania pomocy w związanej z wypłatą świadczenia Kindergeld.
Zakres danych. W związku z kontaktem poprzez pocztę elektroniczną przetwarzane są następujące dane osobowe: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, określenie problemu, z którym spotkał się Klient związanego z wypłatą Kindergeld. Niekiedy Klienci sami przesyłają w ramach maila inne dane osobowe np. dot. historii chorób.
Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.


• Przesłanie Klientowi podsumowania przeprowadzonej konsultacji wraz z wyceną usług
Opis Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia pomocy w sprawie zasiłków na dzieci, odzyskania/uzyskania Kindergeld/Child Benefit i innych problemów.
Zakres danych: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, określenie problemu, z którym spotkał się Klient związanego z wypłatą Kindergeld
Podstawa prawna Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania umowy lub świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.


• Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług związanych z uzyskaniem zasiłku Kindergeld
Opis: Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy z podmiotem INDELIS sp. z o.o. Zakres danych W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług związanych ze świadczeniem pomocy w sprawie zasiłków na dzieci, odzyskania/uzyskania Kindergeld/Child Benefit i innych problemów, przetwarzane są następujące dane osobowe: Imię i Nazwisko, e-mail, numer telefonu. Podstawa prawna Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania umowy lub świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.


• Wysyłka newslettera
Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z regularnym dostarczaniem informacji o pomocy w sprawie zasiłków na dzieci, odzyskania/uzyskania Kindergeld/Child Benefit i innych problemów.
Zakres danych. W związku z wysyłką newslettera przetwarzane są następujące dane osobowe: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, określenie problemu, z którym spotkał się Klient, a związanego z wypłatą Kindergeld.
Podstawa prawna. Zgoda Klienta na wysyłanie newslettera, ewentualnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f).
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane do momentu cofnięcia zgody/do momentu złożenia przez Klienta żądania zaprzestania wysyłki newsettera.


• Zbieranie danych od Klienta poprzez formularz INDELIS sp. z o.o. oraz pomoc w złożeniu wniosku do Familienkasse lub innego urzędu.
Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z pomocą w uzyskaniu świadczenia Kindergeld. W związku z powyższym Klientom przedstawiana jest do wypełnienia stosowna ankieta opracowana przez INDELIS sp. z o.o. zawierająca odpowiednio opracowane pytania zawarte w formularzu stworzonym przez Familienkasse. Ankieta opracowana przez INDELIS sp. z o.o. zawiera pytania dot. identycznych kwestii, jakie zawiera formularz Familienkasse, jednak ankieta opracowana przez INDELIS sp. z o.o. jest bardziej przystępna dla Klienta polskojęzycznego.
Zakres danych. W związku z przedstawianiem Klientom ankiety INDELIS sp. z o.o. przetwarza następujące dane osobowe: Numer Kindergeld, Numer PESEL Klienta/Wnioskodawcy, Ilość dzieci Klienta/Wnioskodawcy, Numer telefonu Klienta/Wnioskodawcy, Nazwisko Klienta/Wnioskodawcy, Imię Klienta/Wnioskodawcy, Nazwisko Panieńskie Klienta/Wnioskodawcy (w przypadku kobiet), Data urodzenia Klienta/Wnioskodawcy, Miejsce urodzenia Klienta/Wnioskodawcy, Płeć Klienta/Wnioskodawcy, Obywatelstwo Klienta/Wnioskodawcy, Ulica Klienta/Wnioskodawcy, Numer domu Klienta/Wnioskodawcy, Kod pocztowy Klienta/Wnioskodawcy, Miejscowość Klienta/Wnioskodawcy, Kraj Klienta/Wnioskodawcy, Stan cywilny Klienta/Wnioskodawcy, Data ślubu, Data rozstania, Data rozwodu, Data śmierci męża/żony, Nazwisko małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Imię małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Data urodzenia małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Obywatelstwo małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Nazwisko panieńskie małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Ulica małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Nr domu małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Miejscowość małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Kod pocztowy małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Kraj małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Imię i Nazwisko właściciela konta, na które ma być przelewane KinderGeld, Numer Konta bankowego, Kod BIC Banku, Nazwa Banku, Data Wypełnienia Wniosku, przy czym dane obowiązkowe zaznaczono pogrubioną czcionką.
Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.


• Kontakt z Klientem po otrzymaniu decyzji od Familienkasse lub innego urzędu
Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z pomocą w uzyskaniu świadczenia Kindergeld, w sytuacji gdy Klient otrzymał już decyzję od Familienkasse. Zakres danych. W związku z kontaktem Klienta z Administratorem w przedmiocie rozstrzygnięcia zawartego w decyzji otrzymanej od Familienkasse przetwarzane są następujące dane osobowe: Numer Kindergeld, Numer PESEL Klienta/Wnioskodawcy, Ilość dzieci Klienta/Wnioskodawcy, Numer telefonu Klienta/Wnioskodawcy, Nazwisko Klienta/Wnioskodawcy, Imię Klienta/Wnioskodawcy, Nazwisko Panieńskie Klienta/Wnioskodawcy (w przypadku kobiet), Data urodzenia Klienta/Wnioskodawcy, Miejsce urodzenia Klienta/Wnioskodawcy, Płeć Klienta/Wnioskodawcy, Obywatelstwo Klienta/Wnioskodawcy, Ulica Klienta/Wnioskodawcy, Numer domu Klienta/Wnioskodawcy, Kod pocztowy Klienta/Wnioskodawcy, Miejscowość Klienta/Wnioskodawcy, Kraj Klienta/Wnioskodawcy, Stan cywilny Klienta/Wnioskodawcy, Data ślubu, Data rozstania, Data rozwodu, Data śmierci męża/żony, Nazwisko małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Imię małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Data urodzenia małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Obywatelstwo małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Nazwisko panieńskie małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Ulica małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Nr domu małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Miejscowość małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Kod pocztowy małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Kraj małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Imię i Nazwisko właściciela konta, na które ma być przelewane Kindergeld, Numer Konta bankowego, Kod BIC Banku, Nazwa Banku, Data Wypełnienia Wniosku,
Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.


• Rejestracja konta Klienta w sklepie internetowym należącym do INDELIS sp. z o.o.
Opis. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu korzystania ze sklepu internetowego należącego do INDELIS jako zarejestrowany użytkownik. Aby użytkownik mógł się zarejestrować w sklepie internetowym INDELIS Administrator musi przetwarzać jego dane osobowe, gdyż w przeciwnym razie nie mógłby zarządzać jego rejestracją
Zakres danych. W celu rejestracji konta klienta w sklepie internetowym przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz hasło.
Podstawa prawna. Uzasadniony interes Administratora polegający na prawie do zarządzania rejestracją użytkownika w sklepie internetowym INDELIS sp. z o.o. (przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe osoby zarejestrowanej w sklepie internetowym są przetwarzane przez czas, w którym użytkownik utrzymuje status zarejestrowanego użytkownika sklepu internetowego INDELIS (to znaczy do momentu wyrejestrowania użytkownika).


• Zakup za pośrednictwem sklepu internetowego należącego do INDELIS sp. z o.o.
Opis. W tym celu dane osobowe są przetwarzane głównie po to, aby umożliwiać Klientom zakup wzorów dokumentów np. wezwań do zapłaty.
Zakres danych. W celu skorzystania ze sklepu internetowego INDELIS przetwarzane są następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, adres, kraj, telefon, numer rachunku bankowego, numer Kindergeld, itp. Może się zdarzyć, że Klient zażąda wystawienia faktury VAT imiennej (dla konsumenta). W takim wypadku przetwarzane są następujące dane osobowe: Imię, Nazwisko, adres.
Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży lub świadczenia usług. Ponadto Administrator ma prawnie uzasadniony interes do dokonywania niezbędnych weryfikacji, celem wykrywania i zapobiegania nadużyciom podczas dokonywania zakupów przez Klientów (przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych produktów lub usług, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem lub usługą. Dane przetwarzane są najpóźniej do dnia wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży lub świadczenia usług.


• Świadczenie pomocy Klientom w sytuacji, gdy Familienkasse lub inny urząd nie chce wypłacić Kindergeld
Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia pomocy Klientom INDELIS w uzyskaniu świadczenia Kindergeld w sytuacji, gdy Familienkasse nie chce wypłacić świadczenia.
Zakres danych. W celu świadczenia usług w sytuacji, gdy Familienkasse nie chce wypłacić Kindergeld pobierane są następujące dane: Numer Kindergeld, Numer PESEL Klienta/Wnioskodawcy, Ilość dzieci Klienta/Wnioskodawcy, Numer telefonu Klienta/Wnioskodawcy, Nazwisko Klienta/Wnioskodawcy, Imię Klienta/Wnioskodawcy, Nazwisko Panieńskie Klienta/Wnioskodawcy (w przypadku kobiet), Data urodzenia Klienta/Wnioskodawcy, Miejsce urodzenia Klienta/Wnioskodawcy, Płeć Klienta/Wnioskodawcy, Obywatelstwo Klienta/Wnioskodawcy, Ulica Klienta/Wnioskodawcy, Numer domu Klienta/Wnioskodawcy, Kod pocztowy Klienta/Wnioskodawcy, Miejscowość Klienta/Wnioskodawcy, Kraj Klienta/Wnioskodawcy, Stan cywilny Klienta/Wnioskodawcy, Data ślubu, Data rozstania, Data rozwodu, Data śmierci męża/żony, Nazwisko małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Imię małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Data urodzenia małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Obywatelstwo małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Nazwisko panieńskie małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Ulica małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Nr domu małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Miejscowość małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Kod pocztowy małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Kraj małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Imię i Nazwisko właściciela konta, na które ma być przelewane Kindergeld, Numer Konta bankowego, Kod BIC Banku, Nazwa Banku, Data Wypełnienia Wniosku,
Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usług (przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.


• Pomoc Klientom w sytuacji, gdy Familienkasse lub inny urząd domaga się zwrotu świadczenia
Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia pomocy Klientom INDELIS w sytuacji, gdy Familienkasse domaga się zwrotu świadczenia w postaci wypłaconego Kindergeld. Zakres danych. W sytuacji, gdy Familienkasse domaga się zwrotu świadczenia Kindergeld przetwarzane są następujące dane osobowe: Numer Kindergeld, Numer PESEL Klienta/Wnioskodawcy, Ilość dzieci Klienta/Wnioskodawcy, Numer telefonu Klienta/Wnioskodawcy, Nazwisko Klienta/Wnioskodawcy, Imię Klienta/Wnioskodawcy, Nazwisko Panieńskie Klienta/Wnioskodawcy (w przypadku kobiet), Data urodzenia Klienta/Wnioskodawcy, Miejsce urodzenia Klienta/Wnioskodawcy, Płeć Klienta/Wnioskodawcy, Obywatelstwo Klienta/Wnioskodawcy, Ulica Klienta/Wnioskodawcy, Numer domu Klienta/Wnioskodawcy, Kod pocztowy Klienta/Wnioskodawcy, Miejscowość Klienta/Wnioskodawcy, Kraj Klienta/Wnioskodawcy, Stan cywilny Klienta/Wnioskodawcy, Data ślubu, Data rozstania, Data rozwodu, Data śmierci męża/żony, Nazwisko małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Imię małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Data urodzenia małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Obywatelstwo małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Nazwisko panieńskie małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Ulica małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Nr domu małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Miejscowość małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Kod pocztowy małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Kraj małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Imię i Nazwisko właściciela konta, na które ma być przelewane Kindergeld, Numer Konta bankowego, Kod BIC Banku, Nazwa Banku, Data Wypełnienia Wniosku,
Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usług (przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.


• Pomoc Klientom w odzyskaniu świadczenia od małżonka/partnera/ byłego partnera/byłego współmałżonka/biologicznego rodzica dziecka, który nienależnie pobiera Kindergeld
Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia pomocy Klientom INDELIS w sytuacji, gdy były partner/współmałżonek/biologiczny rodzic dziecka nienależnie pobiera świadczenie Kindergeld Zakres danych. W związku z udzielaniem pomocy Klirentom w sytuacji, gdy były partner/ współmałżonek/biologiczny rodzic dziecka nienależnie pobiera Kindergeld przetwarzane są następujące dane osobowe : Numer Kindergeld, Numer PESEL Klienta/Wnioskodawcy, Ilość dzieci Klienta/Wnioskodawcy, Numer telefonu Klienta/Wnioskodawcy, Nazwisko Klienta/Wnioskodawcy, Imię Klienta/Wnioskodawcy, Nazwisko Panieńskie Klienta/Wnioskodawcy (w przypadku kobiet), Data urodzenia Klienta/Wnioskodawcy, Miejsce urodzenia Klienta/Wnioskodawcy, Płeć Klienta/Wnioskodawcy, Obywatelstwo Klienta/Wnioskodawcy, Ulica Klienta/Wnioskodawcy, Numer domu Klienta/Wnioskodawcy, Kod pocztowy Klienta/Wnioskodawcy, Miejscowość Klienta/Wnioskodawcy, Kraj Klienta/Wnioskodawcy, Stan cywilny Klienta/Wnioskodawcy, Data ślubu, Data rozstania, Data rozwodu, Data śmierci męża/żony, Nazwisko małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Imię małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Data urodzenia małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Obywatelstwo małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Nazwisko panieńskie małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Ulica małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Nr domu małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Miejscowość małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Kod pocztowy małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Kraj małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Imię i Nazwisko właściciela konta, na które ma być przelewane Kindergeld, Numer Konta bankowego, Kod BIC Banku, Nazwa Banku, Data Wypełnienia Wniosku,
Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usług w zakresie pomocy klientom w odzyskaniu świadczenia od byłego partnera/ współmałżonka/ biologicznego rodzica dziecka (przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Czas przetwarzania danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.


• Pomoc Klientom w zebraniu niezbędnej dokumentacji w celu złożenia wniosku o świadczenie Kindergeld/Child Benefit/500 plus lub 800 plus lub inne
Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia pomocy Klientom INDELIS sp. z o.o. w zebraniu niezbędnej dokumentacji, w szczególności w sytuacji, gdy były partner/współmałżonek/biologiczny rodzic dziecka nie chce dostarczyć niezbędnych zaświadczeń.
Zakres danych. W celu udzielenia pomocy Klientom w zebraniu niezbędnej dokumentacji przetwarzane są następujące dane osobowe: Numer Kindergeld, Numer PESEL Klienta/Wnioskodawcy, Ilość dzieci Klienta/Wnioskodawcy, Numer telefonu Klienta/Wnioskodawcy, Nazwisko Klienta/Wnioskodawcy, Imię Klienta/Wnioskodawcy, Nazwisko Panieńskie Klienta/Wnioskodawcy (w przypadku kobiet), Data urodzenia Klienta/Wnioskodawcy, Miejsce urodzenia Klienta/Wnioskodawcy, Płeć Klienta/Wnioskodawcy, Obywatelstwo Klienta/Wnioskodawcy, Ulica Klienta/Wnioskodawcy, Numer domu Klienta/Wnioskodawcy, Kod pocztowy Klienta/Wnioskodawcy, Miejscowość Klienta/Wnioskodawcy, Kraj Klienta/Wnioskodawcy, Stan cywilny Klienta/Wnioskodawcy, Data ślubu, Data rozstania, Data rozwodu, Data śmierci męża/żony, Nazwisko małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Imię małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Data urodzenia małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Obywatelstwo małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Nazwisko panieńskie małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Ulica małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Nr domu małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Miejscowość małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Kod pocztowy małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Kraj małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Imię i Nazwisko właściciela konta, na które ma być przelewane Kindergeld, Numer Konta bankowego, Kod BIC Banku, Nazwa Banku, Data Wypełnienia Wniosku.
Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usług (przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.


• Kontakt z Klientem w przypadku, gdy Familienkasse lub inny urząd żąda wypełnienia ankiety mającej na celu sprawdzenie aktualności posiadanych danych osobowych
Opis. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia pomocy Klientom INDELIS w sytuacji, gdy Familienkasse żąda wypełnienia ankiety mającej na celu sprawdzenie aktualności podanych przez Klienta danych osobowych.
Zakres danych. W ramach kontaktu Klienta z Administratorem danych osobowych mającym na celu pomoc w wypełnieniu ankiety stworzonej przez Familienkasse sprawdzającej aktualność podanych przez Klienta informacji przetwarzane są następujące dane osobowe: Numer Kindergeld, Numer PESEL Klienta/Wnioskodawcy, Ilość dzieci Klienta/Wnioskodawcy, Numer telefonu Klienta/Wnioskodawcy, Nazwisko Klienta/Wnioskodawcy, Imię Klienta/Wnioskodawcy, Nazwisko Panieńskie Klienta/Wnioskodawcy (w przypadku kobiet), Data urodzenia Klienta/Wnioskodawcy, Miejsce urodzenia Klienta/Wnioskodawcy, Płeć Klienta/Wnioskodawcy, Obywatelstwo Klienta/Wnioskodawcy, Ulica Klienta/Wnioskodawcy, Numer domu Klienta/Wnioskodawcy, Kod pocztowy Klienta/Wnioskodawcy, Miejscowość Klienta/Wnioskodawcy, Kraj Klienta/Wnioskodawcy, Stan cywilny Klienta/Wnioskodawcy, Data ślubu, Data rozstania, Data rozwodu, Data śmierci męża/żony, Nazwisko małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Imię małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Data urodzenia małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Obywatelstwo małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Nazwisko panieńskie małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Ulica
małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Nr domu małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Miejscowość małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Kod pocztowy małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Kraj małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Imię i Nazwisko właściciela konta, na które ma być przelewane Kindergeld, Numer Konta bankowego, Kod BIC Banku, Nazwa Banku, Data Wypełnienia Wniosku,
Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usług (przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.


• Pomoc Klientom w przedmiocie pozwania małżonka/partnera/byłego partnera/byłego współmałżonka/ biologicznego rodzica dziecka
Opis Dane osobowe są przetwarzane w celu uzyskania niezbędnych dokumentów i danych koniecznych do wystąpienia z pozwem przeciwko byłemu partnerowi/współmałżonkowi/rodzicowi biologicznego dziecka.
Zakres danych W celu pomocy Klientom w przedmiocie pozwania byłego partnera/współmałżonka/biologicznego rodzica dziecka przetwarzane są następujące dane osobowe Numer Kindergeld, Numer PESEL Klienta/Wnioskodawcy, Ilość dzieci Klienta/Wnioskodawcy, Numer telefonu Klienta/Wnioskodawcy, Nazwisko Klienta/Wnioskodawcy, Imię Klienta/Wnioskodawcy, Nazwisko Panieńskie Klienta/Wnioskodawcy (w przypadku kobiet), Data urodzenia Klienta/Wnioskodawcy, Miejsce urodzenia Klienta/Wnioskodawcy, Płeć Klienta/Wnioskodawcy, Obywatelstwo Klienta/Wnioskodawcy, Ulica Klienta/Wnioskodawcy, Numer domu Klienta/Wnioskodawcy, Kod pocztowy Klienta/Wnioskodawcy, Miejscowość Klienta/Wnioskodawcy, Kraj Klienta/Wnioskodawcy, Stan cywilny Klienta/Wnioskodawcy, Data ślubu, Data rozstania, Data rozwodu, Data śmierci męża/żony, Nazwisko małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Imię małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Data urodzenia małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Obywatelstwo małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Nazwisko panieńskie małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Ulica małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Nr domu małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Miejscowość małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Kod pocztowy małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Kraj małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Imię i Nazwisko właściciela konta, na które ma być przelewane Kindergeld, Numer Konta bankowego, Kod BIC Banku, Nazwa Banku, Data Wypełnienia Wniosku,
Podstawa prawna Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usług (przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.


• Pomoc Klientom w sytuacji konieczności ustalenia wysokości dodatku dyferencyjnego
Opis Dane osobowe są przetwarzane w celu uzyskania niezbędnych dokumentów i danych koniecznych do uzyskania dodatku dyferencyjnego
Zakres danych W związku ze świadczeniem pomocy w sytuacji konieczności ustalenia dodatku dyferencyjnego przetwarzane są następujące dane osobowe Numer Kindergeld, Numer PESEL Klienta/Wnioskodawcy, Ilość dzieci Klienta/Wnioskodawcy, Numer telefonu Klienta/Wnioskodawcy, Nazwisko Klienta/Wnioskodawcy, Imię Klienta/Wnioskodawcy, Nazwisko Panieńskie Klienta/Wnioskodawcy (w przypadku kobiet), Data urodzenia Klienta/Wnioskodawcy, Miejsce urodzenia Klienta/Wnioskodawcy, Płeć Klienta/Wnioskodawcy, Obywatelstwo Klienta/Wnioskodawcy, Ulica Klienta/Wnioskodawcy, Numer domu Klienta/Wnioskodawcy, Kod pocztowy Klienta/Wnioskodawcy, Miejscowość Klienta/Wnioskodawcy, Kraj Klienta/Wnioskodawcy, Stan cywilny Klienta/Wnioskodawcy, Data ślubu, Data rozstania, Data rozwodu, Data śmierci męża/żony, Nazwisko małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Imię małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Data urodzenia małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Obywatelstwo małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Nazwisko panieńskie małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Ulica małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Nr domu małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Miejscowość małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Kod pocztowy małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Kraj małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Imię i Nazwisko właściciela konta, na które ma być przelewane Kindergeld, Numer Konta bankowego, Kod BIC Banku, Nazwa Banku, Data Wypełnienia Wniosku,
Podstawa prawna Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy lub świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Czas przechowywania danych osobowych Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.


• Pomoc Klientom w sytuacji zakończenia pobierania świadczenia 500 plus i kontynuowania pobierania świadczenia Kindergeld
Opis Dane osobowe są przetwarzane w celu uzyskania niezbędnych dokumentów i danych koniecznych do złożenia wniosku o kontynuację wypłaty Kindergeld, w przypadku zakończenia pobierania 500 + Zakres danych W związku ze świadczeniem pomocy Klientom w sytuacji zakończenia pobierania świadczenia 500 + i kontynowania pobierania świadczenia w formie Kindergeld mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: Numer Kindergeld, Numer PESEL Klienta/Wnioskodawcy, Ilość dzieci Klienta/Wnioskodawcy, Numer telefonu Klienta/Wnioskodawcy, Nazwisko Klienta/Wnioskodawcy, Imię Klienta/Wnioskodawcy, Nazwisko Panieńskie Klienta/Wnioskodawcy (w przypadku kobiet), Data urodzenia Klienta/Wnioskodawcy, Miejsce urodzenia Klienta/Wnioskodawcy, Płeć Klienta/Wnioskodawcy, Obywatelstwo Klienta/Wnioskodawcy, Ulica Klienta/Wnioskodawcy, Numer domu Klienta/Wnioskodawcy, Kod pocztowy Klienta/Wnioskodawcy, Miejscowość Klienta/Wnioskodawcy, Kraj Klienta/Wnioskodawcy, Stan cywilny Klienta/Wnioskodawcy, Data ślubu, Data rozstania, Data rozwodu, Data śmierci męża/żony, Nazwisko małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Imię małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Data urodzenia małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego
małżonka/partnera), Obywatelstwo małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Nazwisko panieńskie małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Ulica małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Nr domu małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Miejscowość małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Kod pocztowy małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Kraj małżonka/partnera/biologicznego rodzica dziecka (byłego małżonka/partnera), Imię i Nazwisko właściciela konta, na które ma być przelewane Kindergeld, Numer Konta bankowego, Kod BIC Banku, Nazwa Banku, Data Wypełnienia Wniosku,
Podstawa przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usług (Przesłanka legalizująca: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Czas przechowywania danych osobowych
Dane są przetwarzane przez okres wynikający z podstawowego celu, dla jakiego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

• Prowadzenie strony na Facebooku
Opis Administrator przetwarza dane osobowe osób zainteresowanych działalnością INDELIS sp. z o.o., odwiedzających stronę na Facebook’u
Zakres danych Przetwarzane są dane osobowe udostępnione na portalu społecznościowym Facebook, które najczęściej obejmują: imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek, dane plików cookies itp. Podstawa prawna Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes prawny Administratora polegający na promocji działalności Administratora oraz podejmowaniu działań marketingowych.
Czas przetwarzania danych osobowych Dane osobowe są przetwarzane przez czas korzystania przez osobę fizyczną ze stron udostępnionych przez Administratora poprzez Facebook

• Prowadzenie strony internetowej https://koordynacja500plus.pl oraz strony internetowej statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisów WWW Administratora oraz ułatwienia korzystania z serwisów, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego serwisów
Opis Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia lepszej obsługi Klientów oraz Kontrahentów korzystających z usług Administratora, analizy danych statystycznych i dostosowania stron internetowych do preferencji odwiedzających, administrowania stronami internetowymi, w tym sklepem internetowym. Zakres danych Przetwarzane są dane osobowe dotyczące aktywności Klienta na stronach internetowych Administratora, w tym w także w sklepie internetowym, takie jak: odwiedzane strony i podstrony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące historii wyszukiwania, adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.
Podstawa prawna Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes prawny Administratora polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, poprzez sklep Internetowy oraz na poprawie funkcjonalności tych usług oraz poprawie działalności stron internetowych Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Czas przetwarzania danych osobowych Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas przechowywania plików cookies na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę internetową (osoba odwiedzająca stronę internetową może samodzielnie zmienić ustawienia przechowywania plików cookies).

• Ustalenie i obrona roszczeń własnych. Rachunkowość własna
Opis. Administrator przetwarza dane osobowe w celu ewentualnej egzekucji zapłaty za świadczone usługi związane ze świadczeniem na rzecz Klienta pomocy w zakresie uzyskania Kindergeld. Zakres danych: Imię, Nazwisko, Adres Zamieszkania, Numer Telefonu, Numer Kindergeld Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości), oraz w prawnie uzasadnionym interesie Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń i obrona praw)
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane są przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

• Obsługa informatyczna
Opis. Administrator prowadzi działalność gospodarczą przy wykorzystaniu systemów informatycznych (np. poczty elektronicznej, strony internetowej itd.), co powoduje konieczność korzystania z obsługi informatycznej.
Zakres danych. Dane wynikające z plików cookies [link do Polityki plików cookies], a także wszystkie inne dane, które przetwarzane są z wykorzystaniem systemów informatycznych (np. dane przetwarzane za pomocą formularzy kontaktowych na stronie https://koordynacja 500plus.pl/).
Podstawa prawna. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz uzasadniony interes prawny polegający na zapewnieniu należytej obsługi strony internetowej prowadzonej przez Administratora oraz pozostałych usług świadczonych przez Administratora. Czas przechowywania danych osobowych: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas przechowywania plików cookies lub przez czas przechowywania wskazany w przypadku innych celów przetwarzania (np. w przypadku przetwarzania danych w związku z rekrutacją uczniów, dane przetwarzamy przez czas rekrutacji, która zazwyczaj trwa około jeden miesiąc i usuwamy w ciągu trzech miesięcy od dnia kontaktu z nami).

• Księgowość, rachunkowość – zewnętrzna
Opis Przetwarzane są dane osobowe osób fizycznych, których dane są umieszczone w dokumentach księgowych (np. fakturach VAT, paragonach imiennych).
Zakres danych Przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, adres prowadzonej działalności, ew. adres zamieszkania. Podstawa prawna Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli konieczność spełnienia przez Administratora obowiązków ciążących na niego na mocy przepisów prawa.
Czas przechowywania danych osobowych Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej, rachunkowej, podatkowej, kadrowo-płacowej. Wystawione paragony imienne i faktury VAT Administrator przechowuje do dnia wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, czyli przez 5 lat, licząc od dnia końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

• Korzystania z usług podmiotów trzecich lub zakup towarów od podmiotów trzecich dla potrzeb prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej przez INDELIS sp. z o.o.
Opis. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą korzystamy z dostaw towarów i usług od osób trzecich.
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe:

• Reprezentanta Kontrahenta – imię, nazwisko, funkcję/ stanowisko, służbowy adres e-mail, służbowy, nr telefonu, nazwę firmy, którą Reprezentant reprezentuje,

• Kontrahenta (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) – imię, nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer rachunku bankowego.

Podstawa prawna. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z negocjacjami, zawarciem i wykonaniem umowy świadczenia usług zawartej pomiędzy INDELIS sp. z o.o. a Kontrahentem. Ponadto podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych, wynikający z niezbędności przetwarzania danych osobowych dla realizacji działań i zamierzeń gospodarczych Administratora (dochodzenie i obrona przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego).
Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez czas prowadzenia współpracy gospodarczej, maksymalnie przez okres 3 lat od dnia ostatniego kontaktu pomiędzy Administratorem a Reprezentantem Kontrahenta (a dłużej jedynie do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy stron). Dane osobowe wynikające z faktur są przetwarzane przez okres przechowywania faktur VAT, wymaganych przez przepisy prawa, tj. przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku VAT z tytułu faktury VAT.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Administrator Danych Osobowych, z najwyższą starannością dba o poufność Twoich danych
osobowych. Z uwagi na konieczność wypełnienia zobowiązań umownych oraz zapewnienia
prawidłowego wykonywania usług na rzecz naszych Klientów, dane osobowe są przekazywane wskazanym poniżej osobom.

Dostawcy usług
Twoje dane osobowe przekazujemy także dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności. Dostawcy zaopatrują Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne,
umożliwiające świadczenie usług na rzecz Klientów oraz zarządzanie organizacyjne. Dane przekazujemy
np. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz obsługę systemów informatycznych np. dostawcom oprogramowania, w tym także dostawcom serwerów, na których przechowywane są dane osobowe.

Organy państwowe
Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Administrator przekazuje dane osobowe poza obszar Unii Europejskiej, a także poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług oferowanych przez Administratora (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne.
Konsekwencją nie podania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług na Twoją rzecz. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Jakie mam prawa?

Administrator, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zapewnia realizację Twoich praw związanych przetwarzaniem danych osobowych, opisanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na:
• pod adresem e-mail: kontakt@koordynacja500plus.pl
• pod numerem telefonu: +48 729 685 575
• listownie pod adresem: INDELIS sp. z o.o. ul. Władysława Łokietka 5/2, Szczecin 70-256

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• złożenia sprzeciwu wobec wykorzystania danych,
• żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
• żądania ograniczenia przetwarzania danych,
• dostępu do danych,
• żądania sprostowania danych,
• przenoszenia danych do innego administratora.

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?
Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Prawo do złożenia skargi
Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 06.10.2023