Wzrost świadczenia pielęgnacyjnego w 2022 r.

Od dnia 01.01.2022 r. wzrośnie kwota świadczenia pielęgnacyjnego (koordynacja świadczeń) i wynosić będzie 2 119,00 zł miesięcznie. Odpowiednie Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie ukazało się dnia 08.11.2021 r. Wejdzie ono w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia.

Podlega ono corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia na zasadach określonych w art. 17 ust. 3b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Poprzednia kwota wynosiła 1 971,00 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne i koordynacja świadczeń w 2022 roku - wzrost świadczenia.
Wzrost świadczenia pielęgnacyjnego w 2022 r. / źródło grafiki: własne, na podstawie Monitora Polskiego

Przypomnijmy, że świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest niezależnie od dochodów, przede wszystkim rodzicowi, który rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. W przypadku gdy niepełnosprawność dziecka powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne wnioskowane na dziecko podlega koordynacji świadczeń. Dzieje się tak wyłącznie do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie C-215/99 (Jauch), oraz stanowiskiem Komisji Europejskiej wyrażonym podczas negocjacji zapisów do Traktatu Akcesyjnego, świadczenia związane z niepełnosprawnością, mają z jednej strony charakter świadczenia rodzinnego – w przypadku dzieci niepełnosprawnych, z drugiej jednak strony charakter świadczenia chorobowego – w przypadku świadczeń związanych z niepełnosprawnością osób dorosłych lub dla osób, które ukończyły 75 rok życia.

Należy także podkreślić, że bez względu na to czy wraz z pobieranym przez wnioskodawcę świadczeniem pielęgnacyjnym na dziecko odprowadzane są składki społeczne z tego tytułu to pierwszeństwo co do wypłaty świadczenia zawsze jest w Polsce (jeśli miejscem zamieszkania dziecka jest Polska). Jest to zgodnie z decyzją Komisji Administracyjnej i traktowane jako aktywność zawodowa wnioskodawcy.

Każdorazowo zmiana kwoty świadczenia pielęgnacyjnego wymaga wydania decyzji przez organ właściwy. W przypadku spraw z zakresu koordynacji świadczeń decyzję nowelizującą kwotę świadczenia musi wydać Wojewoda, a zatem w praktyce właściwy Wydział Urzędu Wojewódzkiego.

Bez takiej decyzji realizatorzy wypłaty, czyli Wójt / Burmistrz / Prezydent reprezentowani przez właściwe ośrodki GOPS / MOPS/ Centra Rodziny nie mogą wypłacić aktualnych kwot, co często wiąże się ze wstrzymaniem wypłat i oczekiwaniem na rozstrzygnięcie z UW. Trzeba mieć nadzieje, że w tym roku właściwe urzędy w terminie wywiążą się z zadania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany - pozostanie do wiadomości redakcji.

Wymagane pola są oznaczone *

Komentarz podlega moderacji zgodnie z zapisem w polityce prywatności.

Odpowiadamy na najciekawsze pytania wszystkich użytkowników.

Rozważ wsparcie naszego serwisu:

Doceń naszą pomoc - postaw kawę!