Generator pism

Generator pism koordynacja świadczeń: w tym miejscu znajdziecie Państwo generator pism urzędowych – narzędzie do automatycznego tworzenia pism z zakresu koordynacji świadczeń na dzieci.

Bardzo często padają pytania o podstawowe wzory pism, które należy wysłać do danego urzędu w określonych przypadkach. Mogą to być m.in. pisma o przyspieszenie rozpatrzenia sprawy; ponaglenie; wzory oświadczeń; wnioski np. o uwolnienie świadczeń, czy też przyznanie warunkowe. Biorąc pod uwagę liczne zapytania, wychodzimy naprzeciw temu zagadnieniu udostępniając generator pism koordynacja świadczeń.

Po kliknięciu w interesujące pismo zostaniecie Państwo przeniesieni do jego generatora – wystarczy wypełnić wskazane obszary. Po uzupełnieniu automatycznie wygeneruje się pismo z właściwą treścią. Na podany adres e-mail otrzymacie gotowe, wypełnione cyfrowo pismo. Należy je wydrukować, własnoręcznie podpisać i wysłać do określonego adresata / urzędu. Aktualnie dostępne są następujące pisma:

Generator pism koordynacja świadczeń - wygeneruj pismo dotyczące Twojej sprawy, wyślij je i relaksując się czekaj na efekty!
Generator pism koordynacja świadczeń – wygeneruj pismo dotyczące Twojej sprawy, wyślij je i relaksując się czekaj na efekty! / źródło grafiki: Pixabay

1. Pismo o przyspieszenie sprawy do UW – jeden wniosek

Niniejsze pismo należy wysłać w przypadku, gdy chcesz przyspieszyć rozpatrywanie Twojego wniosku (jednego) przez właściwego Wojewodę (Urząd Wojewódzki). Wniosek ten należy wypełnić, jeśli przez minimum 2-3 miesiące od otrzymania przez właściwego Wojewodę (Urząd Wojewódzki) wniosku / dokumentacji w Twojej sprawie, nie otrzymano żadnego pisma / informacji / decyzji z Urzędu Wojewódzkiego. Wniosek ten należy wysłać bezpośrednio do właściwego dla Twojego zamieszkania Wojewody (Urzędu Wojewódzkiego). To pismo jest właściwe, gdy Twoja sprawa dotyczy poniższych wniosków / świadczeń:

 • świadczenie wychowawcze 500+
  (wnioski na okres do 31.05.2022 r.);
 • zasiłek rodzinny z dodatkami;
 • świadczenie rodzicielskie;
 • świadczenie pielęgnacyjne (do 18 lat);
 • zasiłek pielęgnacyjny (do 18 lat);
 • specjalny zasiłek opiekuńczy;
 • zasiłek dla opiekuna;
 • jednorazowe świadczenie „za życiem”.

Wygeneruj to pismo – kliknij tutaj

2. Pismo o przyspieszenie sprawy do UW – kilka wniosków

Niniejsze pismo należy wysłać w przypadku, gdy chcesz przyspieszyć rozpatrywanie Twoich wniosków (oczekujesz na rozpatrzenie kilku wniosków) przez właściwego Wojewodę (Urząd Wojewódzki). Wniosek ten należy wypełnić, jeśli przez minimum 2-3 miesiące od otrzymania przez właściwego Wojewodę (Urząd Wojewódzki) wniosków / dokumentacji w Twojej sprawie, nie otrzymano żadnego pisma / informacji / decyzji z Urzędu Wojewódzkiego. Wniosek ten należy wysłać bezpośrednio do właściwego dla Twojego zamieszkania Wojewody (Urzędu Wojewódzkiego). To pismo jest właściwe, gdy Twoja sprawa dotyczy poniższych wniosków / świadczeń:

 • świadczenie wychowawcze 500+
  (wnioski na okres do 31.05.2022 r.);
 • zasiłek rodzinny z dodatkami;
 • świadczenie rodzicielskie;
 • świadczenie pielęgnacyjne (do 18 lat);
 • zasiłek pielęgnacyjny (do 18 lat);
 • specjalny zasiłek opiekuńczy;
 • zasiłek dla opiekuna;
 • jednorazowe świadczenie „za życiem”.

Wygeneruj to pismo – kliknij tutaj

3. Pismo oświadczenie ogólne do UW

Niniejsze pismo należy wysłać w przypadku m.in. zaistnienia nowych faktów lub chęci przesłania oświadczenia / zgłoszenia zmian Wojewodzie w kontekście rozpatrywanych wniosków / pobieranych świadczeń, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji. Zmiany te mogą dotyczyć:

 • zmiany sytuacji zawodowej / aktywności zawodowej rodziców dziecka np. powrót do Polski; zmiana kraju pracy lub pracodawcy w Polsce lub zagranicą;
 • otrzymania nowego zaświadczenia A1;
 • zmiany związane z przyznaniem / odmową przyznania świadczeń na dzieci w innym kraju koordynacyjnym;
 • zmiany związane z uzyskaniem nowego dochodu np. w kontekście zasiłku rodzinnego;
 • zmiany związane ze wspólnym gospodarstwem domowym np. wyprowadzka dziecka;
 • zmiana adresu zamieszkania;
 • zmian stanu cywilnego;
 • inne istotne kwestie mające wpływ na pobierane świadczenia.

Oświadczenie należy wysłać bezpośrednio do właściwego dla Twojego zamieszkania Wojewody (Urzędu Wojewódzkiego). To pismo jest właściwe, gdy Twoja sprawa dotyczy poniższych wniosków / świadczeń:

Wygeneruj to pismo – kliknij tutaj

4. Pismo oświadczenie ogólne do ZUS

Niniejsze pismo należy wysłać w przypadku m.in. zaistnienia nowych faktów lub chęci zgłoszenia zmian ZUS w kontekście rozpatrywanych wniosków / pobieranych świadczeń. Odnosi się ono do rodzinnego kapitału opiekuńczego i świadczenia 500+ na okres od 01.06.2022 r. (od okresu zasiłkowego 22/23) w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji. Zmiany te mogą dotyczyć:

 • zmiany sytuacji zawodowej / aktywności zawodowej rodziców dziecka np. powrót do Polski; zmiana kraju pracy lub pracodawcy w Polsce lub zagranicą;
 • otrzymania nowego zaświadczenia A1;
 • zmiany związane z przyznaniem / odmową przyznania świadczeń na dzieci w innym kraju koordynacyjnym;
 • zmiany związane ze wspólnym gospodarstwem domowym np. wyprowadzka dziecka;
 • zmiana adresu zamieszkania;
 • zmian stanu cywilnego;
 • inne istotne kwestie mające wpływ na pobierane świadczenia.

To pismo jest właściwe, gdy Twoja sprawa dotyczy poniższych wniosków / świadczeń:

Wygeneruj to pismo – kliknij tutaj

5. Formularz KG-45 Kindergeld (Niemcy)

W związku z faktem, że w obiegu publicznym nie jest dostępny Formularz KG-45 Kindergeld po polsku, niem. Veränderungsmitteilung to poniżej znajdą Państwo możliwość jego wygenerowania z polską instrukcją w postaci oryginalnego pliku PDF w języku niemieckim. Służy on do informowania o wszelkich zmianach właściwej instytucji niemieckiej, których zgłoszenie jest wymagane przez Familienkasse w kontekście pobierania świadczenia Kindergeld – w tym także o otrzymaniu nowego rozstrzygnięcia, dotyczącego przyznania lub odmowy danego świadczenia w Polsce. Zgłaszane zmiany mogą dotyczyć kwestii takich jak:

 • zmiana adresu zamieszkania;
 • zmiana numeru konta bankowego;
 • zmiana stanu cywilnego;
 • zmiana liczby dzieci w gosp. domowym / urodzenie dziecka;
 • zmiana sytuacji / aktywności zawodowej;
 • zmiana pobierania świadczeń np. zasiłku dla bezrobotnych, rent;
 • zmiany dotyczące pełnoletniego dziecka;
 • zmiany związane z przyznaniem / odmową świadczeń na dzieci w Polsce;
 • pozostałe kwestie i załączniki.

Wygeneruj ten druk – kliknij tutaj

Wszystkie wnioski, druki i formularze dotyczące Kindergeld, które są oryginalnie udostępnione przez Familienkasse w języku polskim i z tego względu nie wymagają użycia generatora, znajdziecie w niniejszym wpisie.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu.