RPO: Dużo skarg na bezczynność i przewlekłość postępowań

Na oficjalnej stronie Rzecznika Praw Obywatelskich ukazało się pismo z dnia 03.11.2021 r. skierowane do Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Informuje ono o ciągłym i systematycznym zwiększaniu się ilości skarg kierowanych do Rzecznika na przewlekłość postępowań w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego, objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że podobne pisma kierowane są przez RPO do Ministerstwa w zasadzie co kilka miesięcy.

Skargi na bezczynność i przewlekłość w koordynacji - RPO
Skargi na bezczynność i przewlekłość w koordynacji / źródło grafiki: logo RPO

W piśmie wskazano, że w dalszym ciągu powiększa się skala problemu związanego z nieterminowym, przewlekłym załatwianiem przez Urzędy Wojewódzkie spraw z zakresu koordynacji świadczeń na dzieci.

Wnoszone skargi na bezczynność lub przewlekłość postępowań do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w zdecydowanej większości przypadków znajdują uzasadnienie i zapadają orzeczenia korzystne dla skarżących – czyli wnioskodawców.

Zgodnie z treścią pisma najwięcej skarg ma wpływać na Wojewodę Dolnośląskiego, Wielkopolskiego i Pomorskiego, chociaż skala problemu w całej Polsce jest znacząca.

W związku z tym, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r., poz. 627 ze zm.) RPO poprosił o udzielenie informacji na temat podjętych i planowanych działaniach zmierzających do rozwiązania problemu.

Należy przypomnieć, że w sprawach co do których zastosowanie mają przepisy o koordynacji świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych na dzieci od dnia 13.07.2021 r. nie stosuje się przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie ponaglenia (art. 37 KPA).

W takim przypadku stronie (wnioskodawcy) przysługuje od razu skarga na bezczynność lub przewlekłość postępowania skierowana do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, która wnoszona jest za pośrednictwem organu skarżonego.

A Ty ile czekasz na zakończenie postępowania w sprawie z elementem koordynacji świadczeń? Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie udostępnionej na naszej stronie!

Pełna treść raportu omawianego pisma znajduje się na stronie RPO – kliknij tutaj.

ZOBACZ TEŻ:   Podwyżka Kindergeld w 2023 roku

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej znajduje się tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *