Wyróżniony wpis

Masz problem z 500 plus, Kindergeld, Child Benefit?

Zapisz się na konsultację telefoniczną

● Konsultacja telefoniczna jest darmowa
● Przeanalizujemy sprawę i udzielimy pomocy od ręki lub wycenimy sprawę, jeśli okaże się bardziej skomplikowana
● Wybierz dzień, godzinę – oddzwonimy w wybranym terminie.

Koordynacja 800 plus i 500 plus oraz zasiłki na dzieci takie jak Kindergeld, Child Benefit, Kinderbijslag, Familienbeihilfe itp. to trudny temat. Sprawa każdej rodzinny jest indywidualna. Dopiero analizując sytuację danej rodziny, można zrozumieć, co komu się należy i z jakiego kraju. Dlatego prowadzimy darmowe konsultacje telefoniczne, żeby dokonać analizy Twojej sytuacji. Zapisz się na darmową konsultację ws. zasiłków na dzieci.

Jeśli nie lubisz rozmawiać przez telefon, możesz opisać swoją sprawę i wysłać na e-maila: kontakt@koordynacja500plus.pl

Możesz też dodać komentarz na Forum dotyczącym zasiłków na dzieci lub komentarz pod artykułem, który Cię zainteresował.Czerpać wiedzę dotyczącą zasiłków na dzieci z Polski, Unii Europejskiej, Szwajcarii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego możesz również czytając nasze artykuły. Poniżej znajdziesz najpopularniejsze treści.

Zobacz TOP 10 w naszym serwisie:

Pytania? Forum lub kontakt.

Kindergrundsicherung a 500 plus lub 800 plus

Kindergrundsicherung w 2025 roku przyniesie rewolucję w niemieckim systemie świadczeń na rzecz rodzin z dziećmi. Pakiet ten będzie składał się z przynajmniej 5 składowych, zawierających zarówno dobrze znany już, podstawowy zasiłek Kindergeld, jak i uwzględniający inne dodatki oraz metody wsparcia. W niniejszym artykule dokonano oceny, jak Kindergrundsicherung wpłynie na polskie świadczenie wychowawcze znane jako 500+, którego wartość od 2024 roku ma wynieść 800 złotych miesięcznie na każde dziecko.

 1. Kindergrundsicherung od 2025 roku
 2. Kindergrundsicherung a świadczenie wychowawcze

Kindergrundsicherung od 2025 roku

Kindergrundsicherung to niemiecki pakiet świadczeń rodzinnych na dzieci, którego start planowany jest od początku 2025 roku. Jego wprowadzenie wynika wprost z umowy koalicyjnej, gdzie zauważono dużą niewydolność aktualnego systemu, opartego głównie na Kindergeld oraz dodatku dla rodzin z niskimi dochodami – Kinderzuschlag.

Masz pytania dotyczące zmian w zasiłku rodzinnym na dzieci w Niemczech? Możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – tutaj.

Kindergrundsicherung zgromadzi i uwzględni w swojej właściwości pięć usług socjalnych dla dzieci – w tym podstawowy Kindergeld, dostępny dotychczas także dla Polaków w sytuacji koordynacyjnej; Kinderzuschlag – dodatek do zasiłku dla rodzin o niskich dochodach; zasiłek obywatelski, pakiet edukacyjny i partycypacyjny w zakresie ochrony i wsparcia dzieci.

Kwota możliwa do uzyskania w ramach pakietu Kindergrundsicherung wyniesie nawet w okolicach 600 euro miesięcznie na dziecko – w zależności od spełnienia kryterium dochodowego i innych warunków, określonych dla konkretnych dodatków. Zapewne utrzymany zostanie podstawowy zasiłek Kindergeld – jego kwota wynosi obecnie 250 euro miesięcznie, a start nowego pakietu będzie sprzyjał zdecydowanej waloryzacji tej kwoty. Zapisy pakietu mając ponadto uwzględniać jej coroczną aktualizację. Ponadto zasadnym jest przypuszczenie, że Polacy w sytuacji koordynacyjnej otrzymają także dostęp do innych dodatków przewidzianych w pakiecie. Szczegóły będą znane po uchwaleniu odpowiednich aktów prawnych.

Kindergrundsicherung a świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze „rodzina 500+” znane jako 500+ od dnia 01.01.2024 roku zmieni swoją wartość. Po raz pierwszy od jego wprowadzenia w 01.04.2016 roku ustawodawca zdecydował się o aktualizację kwoty przyznawanej na każde dziecko w rodzinie do wysokości 800 zł miesięcznie.

W tym miejscu należy podkreślić, że zarówno planowane na 2025 roku niemieckie świadczenie Kindergrundsicherung, jak polskie świadczenie wychowawcze (niezależnie od kwoty – 500 zł czy 800 zł) w myśl regulacji wspólnotowych należą do tego samego zbioru świadczeń na dzieci – klasycznych świadczeń rodzinnych. Powoduje to, że ich kwoty w niektórych przypadkach wpływają na siebie w sytuacji koordynacyjnej.

W skład pakietu świadczeń Kindergrundsicherung na wejść przynajmniej 5 różnych elementów. Jednym z nich będzie dostępny dotychczas dla Polaków w sytuacji koordynacyjnej Kindergeld, czyli podstawowy zasiłek na dzieci w Niemczech. Obecnie wynosi on 250 euro miesięcznie na dziecko, kwota ta wraz z wejściem Kindergrundsicherung na pewno wzrośnie. Do tego pojawią się inne elementy pakietu – w tej chwili nie wiadomo, jakie będą warunki do ich uzyskania i czy będą przyznawane w sytuacji koordynacyjnej – czyli dostępne w dużej mierze dla Polaków. Szacuje się, że łączna kwota możliwa do uzyskania w ramach pakietu może wynieść nawet 600 euro miesięcznie na dziecko.

Świadczenie 500+ / 800+ jest w Polsce świadczeniem gwarantowanym. Oznacza to, że bez względu na koordynacyjne zasady pierwszeństwa, Polska wypłaca w sytuacji koordynacyjnej pomiędzy Polską z Niemcami pełną kwotę świadczenia. Tak było z 500+, tak będzie także z 800+, bo przepis wprowadzony od 01.06.2022 roku nie zmienił się.

Oceniając zatem relacje pomiędzy Kindergrundsicherung a polskim świadczeniem 500+ / 800+ należy wskazać następującą zależność. W przypadku osób nieaktywnych zawodowo w Polsce, kiedy to drugi z rodziców będzie aktywny zawodowo w Niemczech zaistnieje uprawnienie do pobierania pełnej kwoty Kindergrundsicherung (wspólnotowe zasady pierwszeństwa respektowane przez Niemcy) oraz pełnej kwoty świadczenia 500+ / 800+ w Polsce (świadczenie gwarantowane). W sytuacji gdy to w Polsce będzie pierwszeństwo, nasz kraj przyzna pełną kwotę 500+ / 800+, natomiast w Niemczech przysługiwać będzie dodatek dyferencyjny – gdyż kwota Kindergrundsicherung będzie z pewnością wyższa niż 800 zł miesięcznie (zakładając iż kwota ta utrzyma się w 2025 roku).

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Wniosek o Kindergrunsicherung

Kindergrunsicherung to nowy pakiet świadczeń na dzieci w Niemczech. Według ustaleń niemieckiego rządu ma zacząć obowiązywać od stycznia 2025 roku. Będzie to pakiet kilku świadczeń, w skład którego wejdzie m.in. niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld. Dotychczas preferowano złożenie wniosku o Kindergeld w formie papierowej – szczególnie w sytuacji koordynacyjnej. Jak będzie w przypadku nowego świadczenia?

 1. Wniosek papierowy o Kindergeld
 2. Wniosek papierowy o Kindergrunsicherung

Wniosek papierowy o Kindergeld

Jak wspomniano powyżej, w skład Kindergrunsicherung będzie wchodził zasiłek Kindergeld. Oczywiście, zmieni się sama forma zasiłku, prawdopodobnie także możliwa do uzyskania kwota podstawowa. W kontekście składania wniosku Familienkasse umożliwia złożenie go zarówno w formie papierowej jak i poprzez generator wniosku online. Pierwsza opcja opiera się o wypełniony i wydrukowany zestaw wniosek + załączniki i formularze, dostarczony następnie w sposób tradycyjny (pocztą), listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W tym przypadku obowiązuje data otrzymania dokumentów przez Familienkasse, nie zaś termin nadania listu. Należy podkreślić, że na tę chwilę jest to najlepsze rozwiązanie, gdyż mamy pewność, że załączymy wszystkie niezbędne dokumenty w sytuacji koordynacyjnej oraz możemy w łatwy sposób zbierać dowody i kopie, niezbędne do ewentualnego odwołania od decyzji niemieckiego organu. Szerzej o tym sposobie napisano w artykule: Kindergeld – rodzinne w Niemczech

Masz problem z wnioskiem o Kindergeld lub Kindergrunsicherung – zapisz się na bezpłatną konsultację telefoniczną – zobacz terminarz.

Druga opcja opiera się o udostępniony przez Familienkasse generator wniosku. Po wypełnieniu jego poszczególnych etapów, wnioskodawca otrzyma możliwość wydruku wniosku i przesłania go pocztą tradycyjną lub podpisania cyfrowo wniosku online i wysłania go w ten sposób do właściwej instytucji niemieckiej. Serwis dostępny jest wyłącznie w języku niemieckim. Można też skorzystać z opisu, który częściowo po polsku, znajduje się na rządowej platformie socjalnej.

Wniosek papierowy o Kindergrunsicherung

Pakiet świadczeń dla rodzin z dziećmi Kindergrunsicherung przewidywany jest na 2025 rok. Na tę chwilę jednoznacznie zaznaczono, że jednym z celów jego wprowadzenia jest pełne ułatwienie w dostępie do cyfrowego złożenia wniosku o świadczenia, będące jego składową. Wniosek ma być prosty i przejrzysty i co więcej w pełni interaktywny – co rozumiane jest przez postawę proaktywną. Familienkasse ma na siebie wziąć ocenę, jakie konkretne składniki i dodatki wchodzące w skład Kindergrunsicherung należą się rodzinie w konkretnej sytuacji. Wydaje się to doskonałe rozwiązanie dla rodzin w sytuacji koordynacyjnej w naszym kraju. W tym przypadku często nie informowano o aktywnych możliwościach, a niejednokrotnie utrudniano przyznanie samego, podstawowego zasiłku Kindergeld.

Podsumowując, na tę chwilę wszystko wskazuje, że proces będzie możliwy do przeprowadzenia w pełni online – także w przypadku wystąpienia elementu koordynacji. Czy dotychczasowy sposób aplikacji w sposób tradycyjny, jaki znany jest w kontekście Kindergeld zniknie po wprowadzeniu Kindergrunsicherung? Nie można jeszcze precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje się, że przynajmniej samo wypełnienie wniosku i wykreowanie właściwych załączników i formularzy odbywać się będzie w pełni online. Jednocześnie nie wydaje się, by pozbawiono wnioskodawcę przesłania tych dokumentów w formie tradycyjnej.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Co to jest Kindergrundsicherung?

Kindergeld to najczęściej pobierane świadczenie zagraniczne na dzieci w naszym kraju w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zapytania na temat zasiłku rodzinnego z Niemiec plasują się w czołówce wyszukiwarek internetowych. Niebawem słowo to zastąpi Kindergrundsicherung – nowy model świadczeń rodzinnych w Niemczech. Ma być łatwiej, szybciej i w pełni online.

 1. Geneza Kindergrundsicherung
 2. Model Kindergrundsicherung
 3. Kwoty Kindergrundsicherung

Geneza Kindergrundsicherung

Kindergrundsicherung to niemiecki pakiet świadczeń rodzinnych na dzieci, którego start planowany jest od początku 2025 roku. Jego wprowadzenie wynika wprost z umowy koalicyjnej pomiędzy partiami sprawującymi w Niemczech władzę. Motywowany jest faktem, że istnieje społeczne poparcie do zwiększenia pomocy dla rodzin z dziećmi. Ponadto aktualne badania pokazują, że 20% dzieci w Niemczech może być dotknięte ubóstwem. W związku z tym należy wprowadzić szereg zmian w dotychczasowym systemie świadczeń, które stworzą równe szanse dla wszystkich dzieci.

Masz pytania dotyczące zmian w zasiłku rodzinnym na dzieci w Niemczech? Możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – tutaj.

Model Kindergrundsicherung

Uznano, że dotychczasowy model oparty o świadczenie Kindergeld jest niewystarczający. Przede wszystkim – oprócz zapewnienia pewnej podstawy w postaci równej kwoty świadczenia na każde dziecko, nie gwarantuje on dodatkowych pakietów i dodatków w skali masowej, które byłyby dostosowane do konkretnej sytuacji danej rodziny.

Kindergrundsicherung ma to zmienić. Planuje się centralizację usług, aby jeszcze lepiej ocenić potrzeby gospodarstw domowych. W założenia wpisano trzy podstawowe cele:

 • ochrona dzieci przed ubóstwem i równe szanse;
 • skuteczność poprzez identyfikację problemów każdej rodziny;
 • łatwość w dostępie do całego pakietu usług.

Kindergrundsicherung zgromadzi i uwzględni w swojej właściwości pięć usług socjalnych dla dzieci – w tym podstawowy Kindergeld, dostępny dotychczas także dla Polaków w sytuacji koordynacyjnej; Kinderzuschlag – dodatek do zasiłku dla rodzin o niskich dochodach; zasiłek obywatelski, pakiet edukacyjny i partycypacyjny w zakresie ochrony i wsparcia dzieci.

Kwoty Kindergrundsicherung

Pojawiają się pierwsze schematy kwot, jakie będą dostępne dla rodziców w ramach nowego świadczenia Kindergrundsicherung. Z pewnością zostanie utrzymany podstawowy zasiłek Kindergeld, który będzie wchodził w skład nowego pakietu świadczeń. W jakiej kwocie? Zapewne zostanie ona podwyższona, mając chociażby na względzie dotychczasowe tendencje co do okresu po którym Kindergeld był zwiększany. Biorąc pod uwagę plany utrzymania kwoty 250 euro na dziecko w 2024 roku, w momencie startu nowego pakietu Kindergrundsicherung minie dwa lata od ostatniej podwyżki. To będzie dobry czas na kolejną podwyżkę, a uwzględniając nowy projekt, może być ona rekordowa. Spekuluje się, że ogólna kwota możliwa do uzyskania w ramach pakietu Kindergrundsicherung wyniesie nawet w okolicach 600 euro miesięcznie na dziecko – w zależności od spełnienia kryterium dochodowego i innych warunków, określonych dla konkretnych dodatków.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Kindergeld wniosek online

Podstawowy zasiłek rodzinny Kindergeld w Niemczech można uzyskać za pomocą kilku sposobów. Wniosek można złożyć kompletując całą dokumentację dostępną online, a następnie wydrukować wersję papierową dokumentacji i przesłać na adres właściwej dla sytuacji koordynacyjnej kasy rodzinnej w Niemczech. Drugą metodą jest wypełnienie go online za pomocą generatora na stronie Familienkasse i przesłanie w wersji online.

 1. Dokumentacja skompletowana online i wysyłka pocztą
 2. Dokumentacja złożona za pomocą generatora online

Dokumentacja skompletowana online i wysyłka pocztą

Jest to pierwszy ze sposobów złożenia wniosku online o niemieckie świadczenie Kindergeld. Wykorzystując go należy wypełnić elektroniczne formularze online, lub wydrukować je i wypełnić ręcznie, po czym drogą pocztową przesłać do Familienkasse. W naszej pracy zdecydowanie preferujemy ten sposób złożenia wniosku. Przede wszystkim w komunikacji z niemiecką kasą rodziny należy być bardzo skrupulatnym. Kompletować dowody, zbierać dokumentację i posiadać kopie formularzy wysłanych do niemieckiej instytucji właściwej. Tylko wtedy można mieć pewność, że rozstrzygnięcie będzie pozytywne, a w razie kontrowersji można udowodnić swoje racje lub skutecznie rozpocząć postępowanie odwoławcze.

Planujesz złożyć wniosek online o Kindergeld? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – zobacz terminarz.

Niniejszą metodę kompleksowo opisano w artykule Kindergeld – rodzinne w Niemczech, gdzie zgromadzono „krok po kroku” wszelką dokumentację dostępną do wypełnienia za pomocą interaktywnych formularzy online. Wypełnione w ten sposób wnioski, załączniki i formularze należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres:

Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Sachsen
09092 Chemnitz
DEUTSCHLAND

Faks: +49 (3591) 661 878
E-mail: Familienkasse-Sachsen@arbeitsagentur.de

Poczta Polska realizuje tego typu usługę, a co więcej udostępnia możliwość śledzenia statusu listu za pomocą numeru nadawczego. Numer nadawczy można też wpisać na stronie niemieckiego DHLtutaj. Warto śledzić list – tym bardziej, że istotnym jest w tej sytuacji termin dostarczenia listu do Familienkasse, a nie data nadania listu poleconego na poczcie, do czego przyzwyczajono nas w polskim systemie prawnym. Jeśli nie masz czasu lub chęci na wypełnianie dokumentacji, skorzystaj z naszej pomocy.

Dokumentacja złożona za pomocą generatora online

Jednym z celów jakie rząd niemiecki stawia sobie na najbliższy czas jest pełna dygitalizacja usług dla obywateli – w tym także tych z zakresu zabezpieczenia społecznego. Dla wielu odbiorców może to być zaskoczeniem, ale w porównaniu z naszym krajem administracja niemiecka w tym zakresie wydaje się dotychczas nieco opóźniona.

Od pewnego czasu udostępniono możliwość złożenia wniosku online za pomocą generatora na stronie Familienkassedostępnego na tej stronie. Serwis dostępny jest wyłącznie w języku niemieckim. Alternatywnie można skorzystać z opisu, który częściowo po polsku, znajduje się na rządowej platformie socjalnej. Sposób aplikacji online opisano także w Przewodniku Kindergeld na stronie nr 12.

Zasadniczo sam generator umożliwia przeprowadzenie procesu wypełnienia niezbędnej dokumentacji online i wydruk, a następnie wysyłkę jej pocztą, co stanowi alternatywę dla sytuacji opisanej w punkcie pierwszym. Do wypełnienia należy posiadać Identifikationsnummer (Steuer-ID). Sfinalizowanie całej procedury online (podpis i złożenie / wysłanie wniosku elektronicznie), wymaga posiadania kontaELSTER – jest to portal służący do elektronicznego przesyłania dokumentów pomiędzy stroną, a niemieckim urzędem skarbowym. Można to porównać do polskiego profilu zaufanego. Na tę chwilę istnieje zastrzeżenie, że tego sposobu nie można wykorzystywać podczas aplikowania z zagranicy, niemniej jednak należy monitorować sytuację w tym zakresie.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Kindergeld a 800 plus

Od dnia 01.01.2024 roku świadczenie wychowawcze 500 plus zmienia się na 800 plus. Waloryzacja kwoty z 500 zł na 800 zł miesięcznie na każde dziecko odbędzie się automatycznie, na podstawie złożonego już wcześniej wniosku na okres zasiłkowy 2023/2024. Nie jest zatem wymagane żadne dodatkowe działanie wnioskodawcy po stronie polskiej. W tym artykule wskażemy jak zmiana kwoty w programie, wpłynie na niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld w sytuacji transgranicznej.

 1. 500 plus przechodzi do historii
 2. 800 plus i Kindergeld od 2024 roku

500 plus przechodzi do historii

Konsekwencją rządowego programu „rodzina 500+” było wprowadzenie od 01.04.2016 roku świadczenia wychowawczego w kwocie 500 zł miesięcznie. Początkowo na drugie i kolejne dzieci – co miało sprzyjać poprawieniu sytuacji demograficznej w kraju. Świadczenie na pierwsze dziecko było możliwe do uzyskania po spełnieniu kryterium dochodowego przez wspólne gospodarstwo domowe. Wnioski składało się w GOPS / MOPS – jednostkach samorządu terytorialnego, a w sytuacji gdy zachodziła koordynacja świadczeń, wnioski kierowane były do ROPS – Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej lub ich odpowiedników. Ośrodki były prawnie umocowane pod danym Marszałkiem Województwa.

Problemy z 500+, 800+ lub Kindergeld? Możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – zobacz terminy.

Od dnia 01.01.2018 roku w przypadku wystąpienia elementu koordynacji świadczeń zadania związane z 500+ przeniesiono od Marszałka do Wojewody. Argumentowano to przyspieszeniem rozpatrywania wniosków oraz lepszym zarządzaniem. Wojewodowie są przedstawicielami rządu w terenie, natomiast Marszałkowie są elementem władzy samorządowej – co według autorów tej zmiany nie sprzyjało sprawnej współpracy.

Kolejny przełomowy moment nastąpił od dnia 01.07.2019 roku – wtedy też zniesiono kryterium dochodowe obowiązujące na pierwsze dziecko w rodzinie. Zwiększyło to zasięg programu do praktycznie każdego dziecka w Polsce – oczywiście pod warunkiem złożenia wniosku o jego przyznanie w danym okresie zasiłkowym.

W końcu od dnia 01.06.2022 roku realizację zadania z GOPS / MOPS przeniesiono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Także w sytuacji koordynacyjnej większość zadań przypisano ZUS, natomiast rola Wojewody uległa zmarginalizowaniu. Ponadto od tej daty przyjęto, że świadczenie 500+ jest świadczeniem gwarantowanym w Polsce. Oznacza to, że bez względu na wspólnotowe zasady pierwszeństwa Polska wypłaca świadczenie wychowawcze każdemu, kto jest uprawniony do jego pobierania i złoży wniosek na dany okres.

800 plus i Kindergeld od 2024 roku

Po raz pierwszy w historii świadczenia wychowawczego zdecydowano się na podwyższenie jego kwoty o 300 zł, do wartości 800 zł miesięcznie na każde dziecko od 01.01.2024 roku. Dla porównania niemieckie świadczenie Kindergeld wynosi 250 euro miesięcznie na każde dziecko i jak zapowiedziano kwota ta obowiązywać będzie także w 2024 roku.

Można zatem z całą pewnością stwierdzić, że 800+ wpłynie na wysokość Kindergeld w sytuacji, gdy pierwszeństwo do wypłaty wg zasad wspólnotowych będzie w Polsce. Dzieje się tak przeważnie gdy rodzic dziecka zamieszkuje z nim w Polsce i jest aktywny zawodowo. W takim przypadku z Niemiec przysługuje w sytuacji koordynacyjnej dodatek dyferencyjny. Dotychczas była to różnica pomiędzy 250 euro, a 500 zł na każde dziecko. Po wprowadzeniu zmian dodatek dyferencyjny z Niemiec będzie wypłacany w niższej kwocie – nie zmieni się natomiast w tym przypadku ogólna kwota możliwa do uzyskania z obu krajów. Innymi słowy, w portfelach rodziców nie przybędzie środków – oszczędzi natomiast budżet federalny Niemiec.

Odmienna sytuacja będzie miała miejsce po 01.01.2024 roku w przypadku osób nieaktywnych zawodowo w Polsce, kiedy to drugi z rodziców będzie aktywny zawodowo w Niemczech. Rodzice dzieci, których pierwszeństwo do wypłaty świadczeń na dzieci będzie w Niemczech realnie zyskają na niniejszej podwyżce. Przysługiwać im będzie pełne świadczenie 800+ (jako świadczenie gwarantowane) oraz pełne świadczenie Kindergeld z Niemiec (gdyż kraj ten respektuje wspólnotowe zasady pierwszeństwa). Podsumowując na podwyższonym świadczeniu w przypadku koordynacji pomiędzy Polską a Niemcami zyskają ponownie osoby nieaktywne zawodowo w Polsce.

Podwyższenie wysokości świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej przez ZUS. Tak jak ma to miejsce od kilku lat, wydana zostanie informacja o przyznaniu / zmianie kwoty, która trafi na konto ZUS wnioskodawcy. Należy pamiętać, aby po przyznaniu zwiększonej kwoty poinformować stronę niemiecką o zmianie wysokości świadczenia w Polsce za pomocą druku KG 45 Kindergeld. Możesz także skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Czy alimenty wliczają się do Kindergeld?

Podstawową zasadą na gruncie świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Polsce jest fakt, że przyznawane są na dzieci. Niestety często zdarza się, że świadczenia – szczególnie zagraniczne, traktowane są przez rodzica tam przebywającego jako bonus, coś co zależy, a wręcz należy do tego rodzica. Nie pomagają przy tym zauważalne różnice w ustawodawstwie poszczególnych krajów w tym zakresie. Powoduje to często brak współpracy i stawianie dodatkowych warunków. Najczęstszym z nich jest pokrywanie z przyznanych świadczeń na dzieci zobowiązań alimentacyjnych przez biologicznego rodzica. Czy jest to uzasadnione w kontekście niemieckiego Kindergeld?

 1. Regulacje polskie
 2. Koordynacja kontra alimenty

Regulacje polskie

Na wstępie należy zaznaczyć, że temat ten jest dość skomplikowany i budzi wiele sporów w doktrynie prawniczej i orzecznictwie sądów. Wynika to z faktu, że opiera się na wewnętrznych regulacjach konkretnych państw – w niniejszym przypadku Polski i Niemiec. Regulacje dotyczące koordynacji świadczeń nie odnoszą się wprost do takiej sytuacji, chociaż niewątpliwie można wywodzić określone tezy na zasadzie porównania. Ponadto w Polsce nie obowiązuje zasada prawa precedensowego, dlatego niekiedy w podobnych sprawach zapadają różne orzeczenia.

Masz problem z alimentami w kontekście Kindergeld? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – zapisz się.

Przede wszystkim należy podkreślić, że zarówno świadczenie wychowawcze 500+ / 800+ oraz świadczenia rodzinne w Polsce wpisano do enumeratywnego katalogu świadczeń, które nie wpływają na zakres świadczeń alimentacyjnych (art. 135 § 3 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego). Świadczenia rodzinne takie jak zasiłek rodzinny były zawarte w katalogu już wcześniej, natomiast jego rozszerzenie o świadczenie wychowawcze 500+, nastąpiło kilka miesięcy po starcie programu. Nowelizacja była reakcją na pierwsze orzeczenia polskich sądów w tym zakresie, które uwzględniały wysokość nowego świadczenia w sprawach alimentacyjnych.

Pomimo istnienia ww. katalogu orzeczenia sądów w Polsce na ten temat bywają różne, na co wskazują w swojej publikacji autorki w kwartalniku Iustitiadostęp tutaj. Większość orzeczeń nie uwzględnia wpływu świadczeń przyznanych na dzieci w Polsce na zmniejszenie obowiązku alimentacyjnego rodzica.

Koordynacja kontra alimenty

Co do zasady sądy orzekające w Polsce nie powinny uwzględniać Kindergeld przy orzekaniu o wysokości alimentów dla zobowiązanego rodzica. Należy przyjąć, że zasiłek rodzinny transferowany z Niemiec jest świadczeniem o podobnym charakterze do polskich świadczeń rodzinnych i wychowawczych, co zresztą ma uzasadnienie w przepisach wspólnotowych. Trzeba jednak pamiętać, że nawet w przypadku polskich świadczeń orzeczenia sądów w tym zakresie bywają różne, co udowodniono w pierwszej części tekstu. Podobnie samo orzeczenie alimentów w Polsce nie powinno mieć wpływu na Kindergeld.

Chorobowe a Kindergeld

Przebywanie na tzw. „chorobowym” rodzi określone skutki prawne w kontekście koordynacji świadczeń, a co za tym idzie najpopularniejszego świadczenia rodzinnego na dzieci transferowanego z Niemiec do naszego kraju – Kindergeld. Przede wszystkim w poniższych rozważaniach należy zwrócić uwagę, że w zależności od sytuacji zmienia się podmiot oraz zasady wypłaty świadczeń chorobowych. Nie pozostaje to bez wpływu na ustalenie pierwszeństwa kraju właściwego do wypłaty świadczeń na dzieci.

 1. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy
 2. Zasady dotyczące chorobowego w koordynacji
 3. Chorobowe z Niemiec
 4. Wpływ chorobowego na Kindergeld

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy

Wyróżniamy wynagrodzenie chorobowe, przysługujące pracownikom przez okres do 33 dni albo odpowiednio do 14 dni w roku kalendarzowym oraz zasiłek chorobowy (z ubezpieczenia chorobowego) przysługujący osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym lub wypadkowym przez okres choroby trwającej do 182 dni, a w przypadku gruźlicy oraz, gdy niezdolność przypada na okres ciąży – do 270 dni. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca, a zasiłek chorobowy wypłaca ZUS.

Należy pamiętać, że pracownik może otrzymać zasiłek chorobowy nie tylko w czasie obowiązywania umowy o pracę, lecz także po jej rozwiązaniu. Niezdolność do pracy z powodu choroby musi jednak trwać nieprzerwanie w czasie ubezpieczenia i po jego ustaniu albo powstać w ściśle określonym przepisami terminie i trwać co najmniej 30 dni. W takim przypadku mówimy o zasiłku chorobowy, przysługujący po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Jesteś na chorobowym i zastanawiasz się jak to wpłynie na Kindergeld? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej.

Zasady dotyczące chorobowego w koordynacji

W klasycznej sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę, podlega m.in. obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Ubezpieczenie to trwa od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. Jest on traktowany jako aktywny zawodowo.

Po utracie pracy, czy też ustaniu stosunku pracy z innych powodów, można otrzymać świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby w ściśle określonych przypadkach: gdy niezdolność do pracy powstanie podczas zatrudnienia i trwa po ustaniu stosunku pracy oraz gdy niezdolność do pracy powstanie już po rozwiązaniu umowy. Po ustaniu zatrudnienia pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy przez okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą maksymalnie przez 91 dni. Wypłaca go ZUS. Do niedawna przez niektóre urzędy w Polsce było to traktowane jako brak aktywności zawodowej.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że istnieją różne interpretacje tego przypadku – w zależności od właściwości miejscowej konkretnego Wydziału Koordynacji Świadczeń w Polsce. Należy upewnić się, jak ten przypadek traktuje Wojewoda właściwy dla miejsca zamieszkania strony w Polsce. Istnieje interpretacja, która wskazuje że zarówno zasiłek chorobowy, przysługujący po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej jak i świadczenie rehabilitacyjne – na czas ich pobierania, mają charakter świadczenia chorobowego i w myśl przepisów wspólnotowych są traktowane jako aktywność zawodowa. Taką też wykładnie zastosowano na łamach naszego serwisu w zakładce aktywność zawodowa.

Powyższe zasady przedstawiono w pewnym syntetycznym uproszczeniu. Szersze informacje na temat samych warunków uzyskania zasiłku chorobowego dla poszczególnych form zatrudnienia można uzyskać na stronie rządowej zasiłek chorobowy lub w publikacji ZUS.

Chorobowe z Niemiec

Niemiecki zasiłek chorobowy to Krankengeld. Wypłacany jest on w przypadku niezdolności do pracy w wyniku choroby, przez którą utracone zostaje źródło dochodu. Stosunek pracy powinien trwać od przynajmniej 4 tygodni. Jego wysokość zależy od osiągniętego przed chorobą dochodu. Wynosi 70% wynagrodzenia brutto i nie więcej niż 90% wynagrodzenia netto. Świadczenie wypłacane jest maksymalnie przez 78 tygodni w okresie 3 lat.

Co do zasady podczas pobierania Krankengeld istnieje uprawnienie do pobierania niemieckiego zasiłku na dzieci Kindergeld, gdyż opłacane są z tego tytułu składki. Zdarza się, że właściwa instytucja niemiecka wstrzymuje wypłatę Kindergeld, gdy rodzic pobierający z Niemiec Krankengeld powraca w tym czasie do Polski. Należy wtedy ustalić, czy opłacane są składki z tytułu bezrobocia – Arbeitslosenversicherung.

Wpływ chorobowego na Kindergeld

Mając na uwadze powyższe fakty możemy określić, że co do zasady tzw. „chorobowe” w różnych, opisanych powyżej wariantach ma status aktywności zawodowej w myśl przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W przypadku pobierania zasiłku chorobowego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, należy upewnić się co do tego we właściwym miejscowo Urzędzie Wojewódzkim – Wydział właściwy ds. koordynacji świadczeń. Interpretacja tego faktu może mieć wpływ na przekazane przez polski urząd informacje stronie niemieckiej i skutkować nienależnie pobranym świadczeniem Kindergeld w Niemczech. Należy bowiem przypomnieć, że w przypadku gdy rodzic pozostający z dzieckiem w Polsce jest aktywny zawodowo, a drugi z rodziców pracuje legalnie w Niemczech to krajem z pierwszeństwem do wypłaty świadczeń na dzieci jest Polska.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Urlop rodzicielski a Kindergeld

Urlop rodzicielski przysługuje po wykorzystaniu pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego. Udziela się go jednorazowo lub maksymalnie w pięciu częściach. Urlop rodzicielski powinien zostać wykorzystany nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Wymiar urlopu przysługuje łącznie obojgu uprawnionym i zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Podczas urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński w określonej przepisami wysokości. Urlop rodzicielski jest więc płatny i odprowadzane są składki emerytalno – rentowe z tego tytułu, co traktuje się w myśl przepisów o koordynacji świadczeń jako aktywność zawodową.

 1. Urlop rodzicielski w Polsce
 2. Urlop rodzicielski a uprawnienie do Kindergeld

Urlop rodzicielski w Polsce

O urlopie rodzicielskim co do zasady możemy mówić w kontekście zatrudnienia na umowę o pracę. W przypadku umowy zlecenie czy prowadzenia działalności gospodarczej, od niedawna (kwiecień 2023) przysługuje prawo do zasiłku rodzicielskiego, o ile w dniu porodu czy przysposobienia dziecka podlegało się ubezpieczeniu chorobowemu.

Masz problem z urlopem rodzicielskim i Kindergeld? Zapisz się na bezpłatną konsultację telefoniczną – zobacz terminarz.

W najczęstszym przypadku, jakim jest urodzenie jednego dziecka przy danym porodzie urlop rodzicielski przysługuje w wymiarze 41 tygodni (65 tygodni w przypadku dziecka z niepełnosprawnością wg ustawy „za życiem”). Warto zaznaczyć, że urlop ten nie jest obowiązkowy (udziela się go na wniosek rodzica) i może zostać przerwany przez rodzica w dowolnym momencie. Urlop rodzicielski może wziąć matka i ojciec dziecka – dni urlopu wykorzystanego przez każdego z rodziców sumują się do ogólnego wymiaru. Istnieje jednak zastrzeżenie, że okres 9 tygodni z ogólnej puli przeznaczony jest wyłącznie dla jednego z rodziców. Podsumowując w przykładzie 41 tygodni, jeden z rodziców może wykorzystać maksymalnie 32 tygodnie, a drugi minimum 9 tygodni. Inaczej ten drugi okres przepadnie i pozostanie niewykorzystany.

Podczas urlopu rodzicielskiego przebywający na nim rodzic może wykonywać dla swojego pracodawcy pracę w wymiarze nie większym niż połowa etatu. Wówczas urlop rodzicielski otrzymuje na pozostałą część etatu, a jego okres zostanie proporcjonalnie wydłużony. Podczas urlopu rodzicielskiego pracownik może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło u obecnego lub innego pracodawcy. Standardowo podczas tego urlopu stronie przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy. Więcej informacji na temat zasad.

Urlop rodzicielski a uprawnienie do Kindergeld

Zgodnie z powyższymi regulacjami urlop rodzicielski jest płatny oraz podlega odprowadzaniu składek społecznych (emerytalno – rentowych) bez względu na wcześniejszą formę zatrudnienia w Polsce. W związku z tym pierwszeństwo do wypłaty świadczeń w sytuacji, gdy jeden z rodziców jest na urlopie rodzicielskim i zamieszkuje z dzieckiem w Polsce, a drugi pracuje w Niemczech jest w Polsce. Uprawnienie do Kindergeld będzie istniało wyłącznie po rozważeniu tego kraju jako drugiego w kolejności do wypłaty świadczeń. W standardowej sytuacji – pobieraniu np. 500+ na dziecko przysługiwać będzie dodatek dyferencyjny z Niemiec. Oczywiście należy uwzględnić, że ewentualne pobieranie rodzinnego kapitału opiekuńczego może wpłynąć na to uprawnienie – wszystko zależy od konkretnej sytuacji, wieku dziecka i pobieranych świadczeń. Jeśli masz wątpliwości jakie świadczenia przysługują Ci podczas urlopu rodzicielskiego – zapisz się na bezpłatną konsultację telefoniczną.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Urlop wychowawczy a Kindergeld

Urlop wychowawczy ma na celu umożliwienie rodzicom sprawowania nad dzieckiem osobistej opieki. Jest szczególną formą urlopu bezpłatnego, w czasie którego pracownik zachowuje uprawnienia pracownicze, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Niewątpliwie jest związany z pozostawaniem w stosunku pracy, a kluczowym w kontekście koordynacji i Kindergeld jest pytanie czy odprowadzane są składki społeczne z tego tytułu.

 1. Urlop wychowawczy w polskim ustawodawstwie
 2. Urlop wychowawczy a Kindergeld
 3. Urlop wychowawczy a dodatek do zasiłku rodzinnego

Urlop wychowawczy w polskim ustawodawstwie

Urlop wychowawczy umożliwia rodzicom – zarówno matce jak i ojcu lub opiekunom, sprawowanie osobistej opieki nad małym dzieckiem. Prawo do skorzystania z niego przysługuje wyłącznie pracownikom zatrudnionym od 6 miesięcy. Do tego okresu wlicza się również poprzednie okresy pracy. Wymiar podjętego urlopu wychowawczego to okres maksymalnie do 3 lat. Udzielany jest na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia lub w przypadku urlopu wychowawczego na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem do 18. roku życia dziecka.

Jesteś na urlopie wychowawczym, a drugi z rodziców pracuje w Niemczech? Przysługuje Ci niemiecki dodatek dyferencyjny – zapisz się na bezpłatną konsultację telefoniczną.

Urlop wychowawczy jest udzielany na wniosek składany przez pracownika w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. W czasie jego trwania można podejmować inne aktywności – w tym zatrudnienie, szkolenia etc. jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Co ciekawe uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Szczegółowe informacje o dokładnych wymaganiach i warunkach w jakich możliwe jest uzyskanie urlopu wychowawczego w Polsce znajdują się na stronie rządowej.

Urlop wychowawczy a Kindergeld

Osoby przebywające na urlopie wychowawczym są traktowane jako aktywne zawodowo, gdyż podlegają ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu. Składki za takie osoby odprowadza ZUS, co dokładnie opisano w publikatorach, które udostępniono tutaj oraz w tym miejscu. Zgodnie z zasadami wspólnotowymi, to Polska będzie krajem pierwszeństwa do wypłaty świadczeń na dzieci w przypadku, gdy jeden z rodziców przebywa na urlopie wychowawczym i zamieszkuje z dzieckiem w Polsce, a drugi z nich podejmuje legalną pracę zarobkową w Niemczech. W związku z powyższym Kindergeld przysługuje wtedy wyłącznie w postaci dodatku dyferencyjnego.

Urlop wychowawczy a dodatek do zasiłku rodzinnego

Warto w tym miejscu przypomnieć, że osoby przebywające na urlopie wychowawczym mogą mieć prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Jest to dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem dla jego rodzica lub opiekuna, przebywającego na urlopie wychowawczym, z minimum sześciomiesięcznym stażem pracy, przypadającym bezpośrednio przed tym urlopem. Jego kwota wynosi 400 zł miesięcznie, a przysługuje nie dłużej niż 24 miesiące – w przypadku opiekowania się jednym dzieckiem. Zasadniczym warunkiem do jego przyznania jest spełnienie wymagań do pobierania zasiłku rodzinnego, co skutkuje niskim kryterium dochodowym – szerzej opisano tę kwestię na łamach naszego serwisu w sekcji zasiłek rodzinny. W standardowej sytuacji kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego zostanie przekroczone poprzez zarobki rodzica pracującego w Niemczech, niemniej jednak zdarzają się sytuacje w których możliwe jest przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami w Polsce np. gdy orzeczono alimenty na rzecz dzieci.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Kindergeld a umowa o dzieło

Umowa o dzieło ma w polskim prawie charakter umowy rezultatu. Efektem takiej formy jest konkretny, z góry określony rezultat, który odpowiada potrzebom i wymaganiom zamawiającego. W umowie o dzieło zamawiający powierza wykonanie określonego dzieła przyjmującemu zamówienie za wynagrodzeniem. O tym jak umowa o dzieło wpływa na możliwość uzyskania niemieckiego świadczenia Kindergeld w sytuacji koordynacyjnej, szerzej w poniższym artykule.

 1. Umowa o dzieło w polskim prawie
 2. Wspólnotowe zasady pierwszeństwa
 3. Wpływ umowy o dzieło w Polsce na Kindergeld

Umowa o dzieło w polskim prawie

Podstawową cechą umowy o dzieło w polskiej przestrzeni prawnej jest nacisk na konkretny rezultat, który może mieć formę materialną np. namalowanie obrazu lub niematerialną np. stworzenie strony internetowej. Co do zasady ma ona charakter jednorazowy, gdyż w jej ramach nie mieści się wykonywanie powtarzalnych czynności – w takim przypadku można by mówić o powstaniu stosunku pracy.

Zasadniczo umowę o dzieło warunkuje wyłącznie wykonanie dzieła. Jest to zatem dość luźna forma współpracy pomiędzy stronami. Przekłada się to na brak kierownictwa na etapie tworzenia, brak gwarancji minimalnej stawki godzinowej oraz co najważniejsze dla jej oceny pod kątem koordynacji świadczeń – brak obowiązku odprowadzania składek emerytalno – rentowych.

Wspólnotowe zasady pierwszeństwa

Brak odprowadzanych składek społecznych od umowy o dzieło oznacza, że w myśl wspólnotowych zasad pierwszeństwa strona takiej umowy jest uznawana za nieaktywną zawodowo. Oczywiście przy założeniu, że nie istnieje inna podstawa do uznania takiej osoby za aktywną zawodowo, co ma miejsce m.in. podczas zatrudnienia w tym samym okresie na podstawie umowy o pracę, zlecenia, czy też ubezpieczenia w KRUS (także jako domownik). Szczegółową definicję aktywności zawodowej opisano w dziale podstawowe zasady koordynacji.

Masz problem z pojęciem aktywności zawodowej? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – zobacz terminarz.

Wpływ umowy o dzieło w Polsce na Kindergeld

W przypadku gdy rodzic dziecka zamieszkuje z nim w Polsce i jest stroną umowy o dzieło, nie podejmując jednocześnie innej aktywności zawodowej to pierwszeństwo do wypłaty Kindergeld będzie w Niemczech – kraju pracy drugiego z rodziców. Sytuacja ta uprawnia ponadto do pobierania od 01.06.2022 r. pełnej kwoty świadczenia 500+ w Polsce, co jest niezwykle korzystne dla strony. Szerzej na ten temat w naszym artykule Kindergeld a 500 plus ZUS. Jednocześnie na podobnych zasadach od 01.01.2022 r. przyznawany jest rodzinny kapitał opiekuńczy. Jak widać związanie się z pracodawcą umową o dzieło może pozytywnie wpłynąć na wysokość świadczeń rodzinnych w sytuacji koordynacyjnej.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Koordynacja świadczenia 800 plus

Od stycznia 2024 świadczenie wychowawcze na dziecko wynosi 800 zł. Program Rodzina 500 plus został przemianowany na 800 plus. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który niezmiennie będzie zajmował się wypłatą świadczenia, sam zmieni wysokość zasiłku. Nie trzeba wypełniać, ani składać nowych wniosków. Jeśli jeden z rodziców pracuje w innym kraju, to trzeba poinformować zagraniczny urząd o fakcie, że po stronie polskiej doszło do podwyżki.

 1. Kiedy zapadła decyzja ws. 800 plus?
 2. Komu należy się 800 plus?
 3. Jaka jest różnica między 800 plus a 500 plus?
 4. Koordynacja świadczenia 800 plus.

Kiedy zapadła decyzja ws. 800 plus?

7 sierpnia 2023 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. A co za tym idzie – od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wzrosła z 500 zł do 800 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. W skali roku to znacząca podwyżka, mianowicie dla jednego dziecka jest to o 3600 zł więcej, dla dwojga – 7200 zł, dla trojga – 10 800 zł.

Komu należy się 800 plus?

Powiększone o 300 zł świadczenie 500 plus będzie wypłacane na tych samych zasadach, co dotychczas. Nie będą obowiązywały nowe ani dodatkowe wymogi. Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Czyli pierwszy okres zasiłkowy, podczas którego wypłacane jest 800 plus, przypada od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku. Te same problemy, które dotyczyły 500 plus, dotyczą też 800 plus. Jeśli masz problem z 800 plus, zapisz się na darmową konsultację ws. zasiłków na dzieci. 

Jaka jest różnica między 500 plus a 800 plus?

W gruncie rzeczy 500 plus i 800 plus to ten sam zasiłek. Inna jest kwota i nazwa. Wprowadzony w 2016 program Rodzina 500 + ma w nazwie kwotę. W żadnym innym kraju kwota nie jest nazwą zasiłku na dziecko, bo podobne zasiłki nazywają się np. Kindergeld, Child Benefit, Kinderbijslag, Allocation Familiales czy Familienbeihilfe. W Polsce postanowiono, że kwota będzie również nazwą świadczenia. Minusem tego rozwiązania jest to, że każda podwyżka sprawia, że nazwa nie pasuje do kwoty. W Irlandii podwyżka Child Benefit oznacza po prostu podwyżkę, a nazwa pozostaje taka sama. W Polsce podwyżka oznacza zmianę nazwy. Politycy tą niezręczność obrócili na swoją korzyść i mogą przy każdej podwyżce zmieniać nazwę, drukować nowe materiały promocyjne, robić kampanię, jakby wchodziła nowa reforma. Gdy Niemcy podnoszą regularnie Kindergeld co dwa lata lub co roku, to nie robią w związku z tym pikników. 

Koordynacja świadczenia 800 plus

Od czerwca 2022, gdy wypłatę świadczenia wychowawczego 500 przejął ZUS, zmienił się też proces koordynacji. Wcześniej, gdy Wnioskodawca zaznaczył we wniosku o 500 plus, że on lub drugi rodzic pracują za granicą, rozpoczynała się procedura koordynacji świadczeń. MOPS/OPS/Urząd Miasta przesyłał dokumentację do Wojewody/Urzędu Wojewódzkiego i to ten organ miał obowiązek wydania decyzji ws. który kraj ma pierwszeństwo. Wypłata 500 plus była często wstrzymywana do momentu wydania tej decyzji. Jeśli rodzic, który opiekował się dzieckiem w Polsce i był bezrobotny bez prawa do zasiłku, to Wojewoda/Urząd Wojewódzki wydawał decyzję odmowną stwierdzając, że ustawodawstwo innego kraju ma pierwszeństwo. Od 1 czerwca 2022 zmieniła się jednak procedura. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie 500 plus niemal wszystkim, którzy złożą wniosek. Również tym, którzy są bezrobotni bez prawa do zasiłku, gdy drugi rodzic pracuje poza Polską. ZUS informuje jedynie Wojewodę/Urząd Wojewódzki o decyzji automatycznej wydanej przez system teleinformatyczny. Koordynacja 800 plus nie różni się więc od koordynacji 500 plus od czerwca 2022. Zmieniła się kwota świadczenia i to oznacza dla rodzin w których oboje rodzice pracują (jeden w Polsce, drugi np. w Niemczech), że został im obniżony dodatek dyferencyjny o 300 zł. Polska podniosła, drugi kraj obniżył. Dla rodzin, gdzie rodzic z dzieckiem jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku lub ubezpieczony pod małżonka, 800 plus oznacza podwyżkę świadczeń w Polsce i brak obniżki w drugim kraju (bo drugi kraj nadal jest krajem pierwszeństwa).

500 plus i RKO wstecz

500 plus i RKO wstecz – czy na mocy aktualnych przepisów, kiedy to od 01.06.2022 r. dla świadczenia 500+ oraz od 01.01.2022 r. dla rodzinnego kapitału opiekuńczego Polska wypłaca pełną ich kwotę bez względu na wspólnotowe zasady pierwszeństwa, można ubiegać się o przyznanie i wypłacenie tych świadczeń wstecz w Polsce?

Długie pytanie, prosta odpowiedź – można. Taka jest obecnie interpretacja przepisów po stronie polskich instytucji właściwych do realizacji i koordynacji ww. świadczeń.

Omawiana sytuacja dotyczy przypadku, gdy wnioskodawca w okresie od 01.06.2022 r. pobierał pełną kwotę świadczenia zagranicznego wynikającą ze wspólnotowych zasad pierwszeństwa, nie składając przy tym wniosku o 500+ w Polsce, względnie RKO w okresie od 01.01.2022 r.

Z moich obserwacji wynika, że jest to częsta sytuacja. Wielu beneficjantów pobierających pełne kwoty w krajach zagranicznych, nie zauważyło w porę zmieniających się przepisów w tym zakresie po stronie polskiej.

W związku z tym do dzisiaj nie złożyło w sytuacji koordynacyjnej wniosku o 500+, względnie RKO w Polsce lub zrobiło to z opóźnieniem – tracąc przy tym kwoty tych świadczeń przysługujące w naszym kraju.

500 plus i RKO wstecz
500 plus i RKO wstecz / źródło grafiki: Pixabay
Czytaj dalej

Allocation familiale – rodzinne w Luksemburgu

Allocation familiale to podstawowe świadczenie na dziecko rodzinne w Luksemburgu. Przysługuje każdemu dziecku do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku kontynuacji nauki do ukończenia 25. roku życia. Nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe, a pobierany zasiłek jest wolny od opodatkowania. Instytucją właściwą do realizacji i wypłaty świadczeń na dzieci w Luksemburgu jest Caisse pour l’Avenir des Enfants (CAE), co tłumaczymy jako Fundusz Przyszłości Dziecka.

Podstawowa kwota Allocation familiale w 2023 roku wynosi 292,54 euro miesięcznie. Ponadto przysługuje dodatek zwiększający podstawową kwotę ze względu na wiek dziecka:

 • dziecko w wieku 6-11 lat: 22,11 euro miesięcznie;
 • dziecko od 12. roku życia: 55,19 euro miesięcznie.

Jeśli członek Twojej rodziny pracuje na terenie Luksemburga, to zapewne przysługują Ci tamtejsze świadczenia na dziecko – zapisz się na bezpłatną konsultację telefoniczną.

Kolejnym dodatkiem, który przysługuje podczas pobierania allocation familiale jest tzw. allocation de rentrée scolaire – dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wypłacany jest automatycznie w sierpniu danego roku w kwocie 115 euro jednorazowo dla dziecka w wieku 6-11 lat oraz 235 euro jednorazowo dla dziecka, które ukończyło 12 rok życia. Jego realizacja ustaje w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy edukację na poziomie średnim lub alternatywnym. W przypadku przyznania dodatku dyferencyjnego z Luksemburga, jego wypłata ma miejsce w styczniu za okres lipiec – grudzień. Ważne jest, aby samo uprawienie istniało w sierpniu.

Allocation familiale – rodzinne w Luksemburgu wypłaca CAE
Allocation familiale – rodzinne w Luksemburgu wypłaca CAE / źródło grafiki: logo CAE
Czytaj dalej

Kinderbijslag – rodzinne w Belgii

Podstawowym świadczeniem rodzinnym na dzieci w Belgii jest Kinderbijslag. System świadczeń rodzinnych w Belgii cechuje regionalizacja, co przejawia się w różnej organizacji wsparcia w zależności od miejsca pracy / zamieszkania. Kolejną oryginalną jego cechą jest decentralizacja i swego rodzaju prywatyzacja usług związanych z realizowaniem świadczeń na dzieci. Oznacza to, że na swoistym rynku usług wsparcia rodziny, dostępne są zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne.

W zależności od miejsca zamieszkania członka rodziny w Belgii lub też przynależności pracodawcy do danego funduszu występuje podział na 4 obszary:

 • Region Stołeczny Brukseli;
 • Region Flamandzki – niderlandzkojęzyczny;
 • Region Waloński – francuskojęzyczny;
 • Wspólnota niemieckojęzyczna.

Masz wątpliwości co do regionu, w którym należy złożyć wniosek o Kinderbijslag? Zapisz się na bezpłatną konsultację telefoniczną i uzyskaj pomoc.

Region Stołeczny Brukseli

Kwoty wszystkich świadczeń socjalnych w tym regionie zmieniają się bardzo dynamicznie, w związku z wprowadzoną indeksacją opartą na wskaźniku cen konsumpcyjnych i wzrostu gospodarczego. Innymi słowy określono typowy koszyk zakupowy towarów i usług w Belgii, którego wartość aktualizowana jest co miesiąc. W sytuacji, gdy osiągnie on lub przekroczy określony próg, to zarówno wynagrodzenia jak i świadczenia socjalne zostają automatycznie podwyższone. Dotyczy to także świadczeń na dzieci – zarówno kwot podstawowego zasiłku, jak i wszelkich dodatków. Co ciekawe, zwiększają się też progi dochodowe (jeśli przyznanie danego świadczenia zależy od uzyskiwanego dochodu). W 2022 roku kwoty zmieniały się aż sześciokrotnie!

W kwietniu 2023 roku kwota podstawowego zasiłku na dziecko wyniosła 164,04 euro miesięcznie na dziecko urodzone do dnia 31.12.2019 r. oraz 175,76 euro miesięcznie na dziecko urodzone w okresie od 01.01.2020 r. Jest to minimalny, podstawowy zasiłek na dziecko bez dodatków i podziału ze względu na wiek. Pełne i aktualne zestawienie kwot dla poszczególnych wariantów znajduję się na stronie FAMIRIS – oficjalnego płatnika publicznego w regionie Brukseli – tutaj. Dane archiwalne znajdują się tutaj.

Istnieje szereg dodatków do kinderbijslag w tym regionie. Zależą one od dochodów wspólnego gospodarstwa domowego, liczby dzieci oraz sytuacji rodzinnej. Wyróżnia się m.in. dodatek na podstawie rocznego dochodu; dodatek dla rodzin wielodzietnych; dodatek dla sierot; dodatek dla dzieci niepełnosprawnych; dodatek z okazji rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatek adopcyjny. Istnieje także forma polskiego „becikowego”, czyli jednorazowy bonus za urodzenie dziecka. Wszystkie warianty opisano na stronie instytucji. Tam też można skorzystać z kalkulatora, celem wyliczenia przysługujących świadczeń.

Wniosek można złożyć na kilka sposobów. Podstawowym płatnikiem publicznym jest instytucja FAMIRIS. Wniosek można złożyć online lub poprzez wypełnienie wniosku papierowego. W sekcji dokumenty można pobrać inne dokumenty potrzebne do aplikacji o dodatki do zasiłku rodzinnego. Przy spełnieniu odpowiednich warunków kinderbijslag może przysługiwać aż do 25. roku życia. Obowiązują przepisy o koordynacji świadczeń – nie ma potrzeby zamieszkiwania dziecka w Belgii.

Alternatywnie w procesie ubiegania się o zasiłek można skorzystać z podmiotów prywatnych, które także uprawnione są przez rząd belgijski do rozpatrywania wniosków. W opisywanym regionie są to: KidsLife, Infino, Parentia lub BrusselsFamily. Pierwsze trzy podmioty działają na terenie całej Belgii, czwarty dedykowany jest specjalnie dla regionu. Trzeba przy tym pamiętać, że zgodnie z przepisami po wybraniu określonego podmiotu, zmiana na inny możliwa jest dopiero po 2 latach. Poszczególne instytucje nie mogą utrudniać przenosin do innych. Oczywiście wniosek należy złożyć tylko w jednej z pięciu powyżej opisanych instytucji.

FAMIRIS to płatnik publiczny zasiłku w Brukseli / źródło grafiki: logo FAMIRIS
Czytaj dalej

500 plus ZUS 2023/2024

Od dnia 01.02.2023 roku ruszył nabór wniosków na 500+ w ZUS na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 obejmujący przedział czasowy od 01.06.2023 do 31.05.2024. Natomiast od dnia 01.01.2024 r. kwota świadczenia 500+ będzie wynosić 800 zł miesięcznie na dziecko. W tym przypadku nie jest wymagane żadne dodatkowe działanie wnioskodawcy, kwota zaktualizuje się automatycznie.

Jest to ważna informacja także dla wszystkich osób objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Przede wszystkim dlatego, że w Polsce świadczenia na dzieci przyznaje się na okresy zasiłkowe – nie złożenie nowego wniosku w terminie sprawi, że świadczenie 500+ od 01.06.2023 r. nie będzie wypłacane dotychczasowym beneficjentom.

Jeśli masz problem z 500+ w kontekście koordynacji świadczeń to możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – zapisz się.

500 plus ZUS 2023/2024 - fragment wniosku
500 plus ZUS 2023/2024 – fragment wniosku / źródło grafiki: własne

Na początek polecam przygotowany dla Was materiał filmowy:

Czytaj dalej

Zasiłek pielęgnacyjny – koordynacja

Zasiłek pielęgnacyjny wchodzi w skład świadczeń rodzinnych i jest jednocześnie w podgrupie świadczeń opiekuńczych – obok świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Podlega koordynacji świadczeń do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Skierowany jest do osób z niepełnosprawnością oraz przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Aktualna wysokość zasiłku pielęgnacyjnego to 215,84 zł miesięcznie – kwota ta obowiązuje także w 2023 roku. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

 • niepełnosprawnemu dziecku do ukończenia 16 roku życia – dziecko musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności – wnioskuje rodzic dziecka;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia – osoba ta musi legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia);
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Przysługuje Ci zasiłek pielęgnacyjny w Polsce i nie masz pewności jakie świadczenia możesz otrzymywać w innym kraju koordynacyjnym? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – zapisz się.

W kontekście przyznania zasiłku pielęgnacyjnego nie obowiązuje kryterium dochodowe. Oznacza to, że posiadanie odpowiedniego orzeczenia uprawnia do jego pobierania – oczywiście po złożeniu wniosku, co można zrobić za pośrednictwem portalu rządowego lub we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Miasta / Urzędzie Gminy. W przypadku dzieci, wniosek składa rodzic dziecka. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego co do zasady ustala się na czas nieokreślony. Jeśli dane orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, to prawo do jego przysługiwania datuje się na ostatni dzień miesiąca, w którym upływa jego ważność – jest to świadczenie niepodzielne.

Aby nabyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wydania danego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Rozstrzygnięcie o przyznaniu bądź odmowie zasiłku pielęgnacyjnego ma formę decyzji administracyjnej wydanej przez organ właściwy.

Zasiłek pielęgnacyjny - koordynacja
Zasiłek pielęgnacyjny – koordynacja / źródło grafiki: Pixabay
Czytaj dalej

Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku

Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku – koordynacja świadczeń. W okresie od 01.01.2023 roku kwota świadczenia pielęgnacyjnego wyniesie 2 458,00 zł miesięcznie. Stosowne Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ukazało się w Monitorze Polskim.

Przypomnijmy, że podlega ono corocznej aktualizacji o wskaźnik inflacji na zasadach określonych w art. 17 ust. 3b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jest nim procentowy wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja w stosunku do minimalnej pensji z 1 stycznia poprzedniego roku. Co ciekawe w 2023 roku planuje się podniesienie pensji minimalnej dwukrotnie – od stycznia oraz od lipca, jednakże świadczenie pielęgnacyjne podwyższone będzie (niestety) tylko raz – w odniesieniu do kwoty styczniowej. Poprzednia kwota świadczenia wynosiła 2 119,00 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku
Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku / źródło grafiki: własne, na podstawie MP
Czytaj dalej

Kindergeld a 500 plus ZUS

Podstawową zasadą na gruncie prawa polskiego, która odnosi się do 500+ od 01.06.2022 r. jest fakt, że świadczenie to przysługuje dla osób uprawnionych do jego pobierania w Polsce w pełnej kwocie tj. 500 zł miesięcznie na dziecko bez względu na wspólnotowe zasady pierwszeństwa. Innymi słowy, dla strony polskiej nie jest istotne, czy w przypadku koordynacji świadczeń pierwszeństwo do wypłaty świadczeń rodzinnych jest w innym kraju np. w Niemczech.

Ustawodawca stwierdził, że ze względu na koszty obsługi programu 500+, trudną współpracę dotychczasowych realizatorów (organy gminne i Wojewodowie/Urzędy Wojewódzkie), prowadzone przewlekle postępowania przed wydaniem jakichkolwiek rozstrzygnięć i ewentualną wypłatą świadczenia, lepiej będzie przenieść przyjmowanie wniosków do centralnego urzędu, czyli ZUS oraz wypłacać pełne kwoty świadczenia bez względu na wspólnotowe regulacje koordynacyjne. Koordynacja trwała za długo. Osoby bezrobotne, np. matki samotnie wychowujące dzieci ubezpieczone w Urzędzie Pracy, nie dość, że musiały długo czekać na decyzję ws. koordynacji, to Wojewoda/Urząd Wojewódzki musiał wydać decyzję odmowną w sprawie świadczenia wychowawczego 500 plus. Jeśli masz problem z koordynacją, zwrotem 500 plus do urzędu, zwrotem Kindergeld, przewlekłością urzędu, to zapisz się na bezpłatną konsultację.

System został uproszczony od 1 czerwca 2022 r. Mówiąc wprost – bardziej opłaca się wypłacać „w ciemno” 500+ każdemu, którego dotyczy sytuacja koordynacyjna, niż inwestować w dalszy rozwój maszyny urzędniczo-formalnej.

Zatem ZUS od 01.06.2022 r. w przypadkach, gdy zastosowanie znajdą przepisy o koordynacji świadczeń wypłaca pełną kwotę, bez względu na pierwszeństwo. Oznacza to, że dla rodzin, w których jeden z rodziców pracuje za granicą, a drugi jest bezrobotny w Polsce – ubezpieczony w Urzędzie Pracy lub pod ubezpieczenie męża/żony należy się pełne świadczenie z Polski i pełne świadczenie Kindergeld z Niemiec. Chcesz uzyskać oprócz 500 plus pełne Kindergeld? Zapisz się na bezpłatną konsultację. 

Strona polska uzasadnia to krajom zagranicznym „świadczeniem gwarantowanym ze strony Polski”, które chociaż wyłamuje się z ogólnie przyjętych zasad wspólnotowych, to ma mieć uzasadnienie prawne:

Z ustalonej linii orzeczniczej TSUE wynika, że wykładnia przepisów prawa wtórnego z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z której wynikałoby, że przepisy o koordynacji zakazują państwu członkowskiemu przyznania osobie objętej przepisami o koordynacji ochrony przewidzianej w przepisach prawa krajowego szerszej niż ta, która została zagwarantowana na podstawie przepisów o koordynacji, byłaby sprzeczna z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Kindergeld a 500 plus ZUS - będą zwroty?
Kindergeld a 500 plus ZUS – będą zwroty? / źródło grafiki: Pixabay
Czytaj dalej

Podwyżka Kindergeld w 2023 roku

Podwyżka Kindergeld w 2023 roku stała się faktem! Od 01.01.2023 roku kwota niemieckiego zasiłku na dzieci wynosi 250,00 euro miesięcznie na każde dziecko, ogłosiła instytucja zajmująca się realizacją wypłat tego podstawowego zasiłku na dzieci w Niemczech – Familienkasse.

Wzrost Kindergeld związany jest z przyjęciem przez niemiecką koalicję rządzącą trzeciego pakietu pomocowego o wartości 65 mld euro – jednym z jego filarów jest pomoc rodzinom z dziećmi w obliczu inflacji i rosnących kosztów utrzymania. Początkowo planowano podwyższyć zasiłek do 237,00 euro miesięcznie na pierwsze, drugie i trzecie dziecko oraz 250,00 euro miesięcznie na czwarte i kolejne dzieci. Jednakże po debacie ostatecznie dnia 10.11.2022 r. uchwalono, że na każde z dzieci Kindergeld będzie wypłacany w równej wysokości 250,00 euro miesięcznie.

250 euro to więcej niż m.in. świadczenie 500+ / 800+, a to oznacza, że prawdopodobnie należy Ci się dodatek dyferencyjny lub pełne Kindergeld. Potrzebujesz pomocy, aby złożyć wniosek? Zapisz się na darmową konsultację.

Familienkasse udostępniło także terminarz wypłat Kindergeld 2023, który znajduje się w poniższym załączniku:

Będzie podwyżka Kindergeld w 2023 roku
Będzie podwyżka Kindergeld w 2023 roku / źródło grafiki: logo BFA
Czytaj dalej

Borne-og ungeydelsen – rodzinne w Danii

Borne-og ungeydelsen to podstawowe świadczenie rodzinne w Danii. Jego nazwa w transkrypcji duńskiej to børne- og ungeydelsen lub skrótowo børnecheck. W Polsce tłumaczymy to jako zasiłek dla dzieci i młodzieży – co jest o tyle istotne, że w systemie duńskim nie oznacza zasiłku na dziecko, który stanowi inną formę wsparcia. Z racji tego system ten wydaje się dość skomplikowany, niemniej jednak ten artykuł rozwieje wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

Borne-og ungeydelsen przysługuje rodzicom dzieci poniżej 18 roku życia. Od 2022 roku bez względu na to czy rodzice tworzą wspólne gospodarstwo domowe, czy też żyją oddzielnie, to każdemu z nich wypłacana jest dokładnie połowa kwoty przysługującej na dziecko.

Od 01.01.2023 roku kwoty kształują się następująco:

Wiek dzieckaKwota Borne-og ungeydelsen
0-2 lata4 746 DKK kwartalnie na dziecko
3-6 lat3 756 DKK kwartalnie na dziecko
7-14 lat2 955 DKK kwartalnie na dziecko
15-17 lat985 DKK miesięcznie na dziecko
Kwoty Borne-og ungeydelsen w 2023 roku
Czytaj dalej

Barnbidrag – rodzinne w Szwecji

Barnbidrag jest podstawowym zasiłkiem rodzinnym w Szwecji, który przysługuje bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę i nie podlega opodatkowaniu. Instytucją właściwą do realizacji i wypłaty świadczeń rodzinnych na dzieci w Szwecji jest Försäkringskassan. W 2023 roku wynosi 1250 SEK (koron szwedzkich) miesięcznie na dziecko.

Barnbidrag przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia – a jeśli kontynuują naukę w szkole w pełnym wymiarze godzin i tworzą z rodzicami wspólne gospodarstwo domowe, to przyznaje się przedłużony zasiłek rodzinny tzw. förlängt barnbidrag w tej kwocie do czasu zakończenia edukacji. Najważniejszym dodatkiem do Barnbidrag jest dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej tzw. flerbarnstillägg, który uzyskuje się automatycznie na drugie i kolejne dziecko w miesięcznej wysokości:

 • 150 SEK na drugie dziecko;
 • 580 SEK na trzecie dziecko;
 • 1010 SEK na czwarte dziecko;
 • 1250 SEK na piąte i kolejne dzieci.

Chcesz złożyć wniosek o Barnbidrag? Masz problem ze szwedzkim urzędem? Zapisz się na darmową konsultację telefoniczną.

Wymienione wyżej trzy podstawowe filary świadczeń rodzinnych na dzieci w Szwecji podlegają koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Współpraca pomiędzy instytucjami w Szwecji i Polsce układa się poprawnie, zastosowanie mają zasady wspólnotowe. Istnieje możliwość otrzymywania dodatku dyferencyjnego, znanego w Szwecji jako tzw. tilläggsbelopp.

Barnbidrag - rodzinne w Szwecji wypłaca Försäkringskassan / źródło grafiki: logo Försäkringskassan
Barnbidrag – rodzinne w Szwecji wypłaca Försäkringskassan / źródło grafiki: logo Försäkringskassan

Czytaj dalej

Zasiłek rodzinny a koordynacja świadczeń

Zasiłek rodzinny wraz z siedmioma różnymi dodatkami do zasiłku rodzinnego podlega koordynacji świadczeń. W związku z tym, że od 1. lipca każdego roku można składać online wnioski o przyznanie tego świadczenia rodzinnego na nowy okres zasiłkowy (w formie papierowej wnioski przyjmowane są od 1. sierpnia każdego roku) warto zapoznać się z jego specyfiką i omówić go w kontekście koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Podstawowe zasady uzyskania zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub powyżej tego wieku pod warunkiem nauki w szkole publicznej lub szkole wyższej (jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia lub 24. roku życia, jeżeli ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności). Przysługuje także osobie uczącej się do 24. roku życia, przy czym taka osoba w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych to osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony. Wnioskować o zasiłek rodzinny na dziecko może jego rodzic, opiekun prawny lub faktyczny lub właśnie osoba ucząca się, której definicję przestawiono powyżej. Przyznaje się go na okresy zasiłkowe, które ustalone są od 01.11 danego roku do 31.10 roku następnego. Zatem składając wniosek na okres zasiłkowy 2022/2023 np. w sierpniu 2022 r. otrzymamy rozstrzygnięcie w formie decyzji administracyjnej obejmujący czas od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej GOPS / MOPR lub w innej jednostce organizacyjnej gminy np. Centra Pomocy Rodzinie, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie). W formie papierowej od 01.08, alternatywnie od 01.07 można złożyć wniosek online za pośrednictwem portalu informacyjno – usługowego Empatia, o czym szerzej tutaj. Jednocześnie trzeba podkreślić, że taki wniosek można złożyć w każdej chwili – w przypadku złożenia wniosku po 30.11 na dany okres zasiłkowy, uprawienie ustala się od pierwszego dnia miesiąca złożenia wniosku.

Zasiłek rodzinny a koordynacja świadczeń - należy obliczyć kryterium dochodowe w rodzinie / źródło grafiki: Pixabay
Zasiłek rodzinny a koordynacja świadczeń – należy obliczyć kryterium dochodowe w rodzinie / źródło grafiki: Pixabay

Zasiłek rodzinny jest jednym ze świadczeń na dzieci, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka. Zasadniczą kwestią, która różni go od innych, podobnych świadczeń takich jak 500+ czy rodzinny kapitał opiekuńczy jest fakt, że w celu uzyskania uprawienia do jego pobierania należy spełnić określone kryterium dochodowe.

Czytaj dalej

NIK: Terminy o 500 plus w koordynacji przekroczone powyżej roku

Prawie 57% zbadanych przez NIK wniosków o 500 plus w koordynacji, rozpatrzono średnio z ponadrocznym przekroczeniem ustawowych terminów, a w skrajnych przypadkach opóźnienie to wynosiło nawet trzy lata – wynika z Informacji o wynikach kontroli opublikowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Skontrolowano 10 urzędów wojewódzkich oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Przedmiotem kontroli był okres od 2018 roku do 15 października 2021 roku. Wykazano, że instytucje odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu koordynacji świadczeń nie działały we wskazanym okresie prawidłowo – przede wszystkim powodem takiej oceny było nieterminowe realizowanie spraw. Prawie 57% zbadanych przez NIK wniosków o przyznanie 500+, które podlegały koordynacji rozpatrzono średnio z ponadrocznym przekroczeniem ustawowych terminów, a w skrajnych przypadkach opóźnienie to wynosiło nawet trzy lata. Według stanu na 30 czerwca 2021 r. wszyscy wojewodowie nie rozpatrzyli 50 275 zaległych wniosków, a w przypadku wniosków bieżących, nie rozpatrzono 66 710 (50%).

NIK: Terminy o 500 plus w koordynacji przekroczone powyżej roku
Liczba nierozpatrzonych wniosków w kontrolowanych urzędach wojewódzkich,
dotyczących świadczenia wychowawczego objętego koordynacją na dzień 30.06.2021 r. / źródło grafiki: NIK
Czytaj dalej

Będzie Kinderbonus 2022

Będzie Kinderbonus 2022 – zdecydowała niemiecka koalicja rządząca podczas narady w związku z planem wsparcia rodzin w 2022 roku. Kwota 100 euro na każde dziecko zostanie jednorazowo dodana do Kindergeld w okresie letnim 2022 roku. Miesiąc, w którym nastąpi wypłata będzie można wskazać dopiero po tym, jak projekt przejdzie proces legislacyjny. Aktualizacja: wypłata będzie zrealizowana w lipcu 2022 r.

Dotychczas wsparcie to miało miejsce w ostatnich dwóch latach (300 euro w 2020 r. i 150 euro w 2021 r.) w związku z sytuacją pandemiczną. Tym razem bonus ten związano z bieżącymi wydarzeniami na świecie – inflacją oraz kryzysem na rynku energii i paliw. Ten jednorazowy bonus zdefiniowano jako „złagodzenie szczególnych trudności dla rodzin”.

Należy przy tym wskazać, że nie ma potrzeby wnioskowania o Kinderbonus 2022, gdyż zostanie on naliczony przez Familienkasse wszystkim osobom pobierającym Kindergeld i wypłacony wraz z nim jako jednorazowy dodatek na każde z uprawnionych dzieci. W przypadku gdy uprawnienie to zrodzi się po dacie wypłaty np. urodzenie dziecka / zaistnienie koordynacji, ale jeszcze w 2022 roku, to bonus także może zostać wypłacony.

Będzie Kinderbonus 2022 Kindergeld
Będzie Kinderbonus 2022 Kindergeld / źródło grafiki: Pixabay

Przypomnijmy, że wszystkie oficjalne i aktualne informacje na temat niemieckich świadczeń na dzieci są publicznie dostępne i znajdziecie je na stronie tamtejszej agencji rządowej – kliknij tutaj. Z kolei instrukcje, wnioski, druki i formularze Kindergeld znajdziecie w niniejszym wpisie.

Pamiętajcie też, aby poinformować Familienkasse o rozstrzygnięciach związanych z nowym okresem zasiłkowym 500+ oraz rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Możecie to zrobić za pomocą formularza KG-45, dostępnego w naszym generatorze pism i druków – klikając tutaj.