Dania

Dania, Borne-og ungeydelsen, Udbetaling Danmark – koordynacja. Informacje związane ze świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi na dzieci w Danii. Na tej stronie znajdziesz newsy o przepisach koordynacji świadczeń na dzieci w odniesieniu do Danii.

Borne-og ungeydelsen – rodzinne w Danii

Borne-og ungeydelsen to podstawowe świadczenie rodzinne w Danii. Jego nazwa w transkrypcji duńskiej to børne- og ungeydelsen lub skrótowo børnecheck. W Polsce tłumaczymy to jako zasiłek dla dzieci i młodzieży – co jest o tyle istotne, że w systemie duńskim nie oznacza zasiłku na dziecko, który stanowi inną formę wsparcia. Z racji tego system ten wydaje się dość skomplikowany, niemniej jednak ten artykuł rozwieje wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

Borne-og ungeydelsen przysługuje rodzicom dzieci poniżej 18 roku życia. Od 2022 roku bez względu na to czy rodzice tworzą wspólne gospodarstwo domowe, czy też żyją oddzielnie, to każdemu z nich wypłacana jest dokładnie połowa kwoty przysługującej na dziecko:

Wiek dzieckaKwota Borne-og ungeydelsen
0-2 lata4 653 DKK kwartalnie na dziecko
3-6 lat3 681 DKK kwartalnie na dziecko
7-14 lat2 898 DKK kwartalnie na dziecko
15-17 lat966 DKK miesięcznie na dziecko
Kwoty Borne-og ungeydelsen w 2022 roku

Jak widzimy kwoty zmniejszają się wraz ze wzrostem wieku dziecka. Podane są one w koronach duńskich, o tym jak przeliczać waluty szerzej pisaliśmy tutaj. Trzeba podkreślić, że kwoty dla pierwszych trzech przedziałów wiekowych wypłacane są kwartalnie – zatem aby uzyskać przeliczenie w skali miesiąca należy podzielić je przez trzy. Kwota dla dziecka w przedziale od 15 lat do uzyskania pełnoletności wypłacana jest miesięcznie. Jak już wspomniałem, zgodnie ze zmienionymi od stycznia 2022 r. przepisami kwoty wypłaca się standardowo każdemu z rodziców po połowie. Można więc łatwo obliczyć, że dla dziecka w wieku od 7 do 14 lat każdy z rodziców otrzyma na swoje konto po 1 449 DKK kwartalnie. Zmiana ta może wydawać się dziwna, niemniej jednak ma swoje uzasadnienie, gdyż jednym z warunków przyznania świadczenia w pełnej kwocie jest kryterium dochodowe. Ustalono je w 2022 roku na podstawę opodatkowania przekraczającą 828 100 DKK rocznie. Dzięki temu rozwiązaniu podstawa ta odnosi się do każdego z rodziców dziecka osobno, co niewątpliwie jest z korzyścią dla beneficjentów. Wychodziłoby to ponad 100 tys euro rocznie, zatem należy życzyć wszystkim czytelnikom przekroczenia tego progu. Jeśli tak się stanie, świadczenie zostanie zmniejszone o 2% kwoty przekroczenia.

Borne-og ungeydelsen – rodzinne w Danii wypłaca Udbetaling Danmark
Borne-og ungeydelsen – rodzinne w Danii wypłaca Udbetaling Danmark / źródło grafiki: logo Udbetaling DK

Wyświetlono tylko 34% treści – pozostało 66% treści (ok. 4.7 tysiąca znaków) w tym artykule do przeczytania – m.in. warunki do uzyskania borne-og ungeydelsen w Danii; opis sposobu złożenia wniosku; odnośniki do wniosków i formularzy; terminy wypłaty; zgłaszanie zmian; inne świadczenia rodzinne w Danii.

ZOBACZ WSZYSTKIE TREŚCI:

Wesprzyj serwis datkiem w kwocie minimum 28 zł za pomocą polskich płatności online, obsługujących BLIK i popularne polskie banki!

Wsparcie naszego serwisu - kliknij tutaj!

Jednorazowo i bez rejestracji - wystarczy podać imię, nazwisko oraz e-mail, na który do maksymalnie kilku godzin otrzymasz hasło, ważne minimum 30 dni na wszystkie treści na portalu - to 132 strony A4! Datki przeznaczamy na pokrycie kosztów funkcjonowania strony.

Zobacz opinie o naszym serwisie. W razie pytań zachęcamy do kontaktu. Powered by buycoffee.to, polityka prywatności. Bezpieczeństwo płatności Tpay.com.