Archiwum kategorii: Irlandia

Irlandia, Child Benefit, MyWelfare – koordynacja. Informacje związane ze świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi na dzieci w Irlandii.

 

W tym dziale znajdziesz aktualne informacje o przepisach koordynacji świadczeń na dzieci w odniesieniu do Irlandii.

Child benefit – rodzinne w Irlandii

Child benefit w Irlandii to podstawowy zasiłek na dzieci. Przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia – a jeśli kontynuują naukę w szkole w pełnym wymiarze godzin to do ukończenia 18 roku życia. Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, a uprawienie do niego nie jest zależne od dochodu uzyskiwanego przez rodziców. Instytucją właściwą do wypłaty świadczenia jest MyWelfare Services. Kwota Child benefit w 2023 roku wynosi 140 euro miesięcznie na dziecko.

Znane są także terminy wypłat świadczenia – co do zasady wypłaty realizowane będą w pierwszy wtorek miesiąca. Wszelkie odstępstwa związane są z dniami świątecznymi. Wypłata na nowonarodzone dziecko następuje zwykle w następnym miesiącu od dnia urodzenia.

Chcesz otrzymać Child benefit lub dodatek dyferencyjny z Irlandii? Z jakiegoś powodu tamtejszy urząd nie chce wypłacić Ci świadczenia na dzieci? Zapisz się na darmową konsultację telefoniczną.

Wysokość child benefit w Irlandii w 2023 roku nie ulegnie zmianie
Wysokość child benefit w Irlandii w 2023 roku nie ulegnie zmianie / źródło grafiki: logo MyWelfare

Szczegółowe informacje na temat świadczenia, wniosek do wypełnienia oraz formularz dotyczący zgłaszania ewentualnych zmian w sytuacji rodzinnej / zawodowej można uzyskać na stronie rządowej. Należy przy tym wskazać, że zarówno Irlandia jak i to konkretne świadczenie podlega pod przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W związku z powyższym data złożenia danego wniosku w Polsce powinna być uwzględniana przez właściwą instytucję irlandzką jako data złożenia wniosku w Irlandii. Z praktyki trzeba przyznać, że MyWelfare nie uchyla się od współpracy w tym zakresie i co do zasady respektuje w praktyce przepisy wspólnotowe w kontekście obywateli naszego kraju.

Dotychczas przy wnioskowaniu w Polsce wyłącznie o świadczenie wychowawcze 500+ na dziecko w przypadku pierwszeństwa naszego kraju – Polska przyznawała całą kwotę, a w Irlandii należał się niewielki dodatek dyferencyjny, gdyż kwota 140,00 euro jest wyższa niż 500,00 zł. W sytuacji, gdy według zasad pierwszeństwa to Irlandia powinna wypłacać całość – w Polsce co do zasady wydawano decyzję o odmowie przyznania dodatku dyferencyjnego oraz przekazywano wniosek do Irlandii. Od 01.06.2022 r. sytuacja uległa zmianie, o czym szerzej w kontekście tego świadczenia przeczytasz tutaj.