Wniosek o Kindergrunsicherung

Kindergrunsicherung to nowy pakiet świadczeń na dzieci w Niemczech. Według ustaleń niemieckiego rządu ma zacząć obowiązywać od stycznia 2025 roku. Będzie to pakiet kilku świadczeń, w skład którego wejdzie m.in. niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld. Dotychczas preferowano złożenie wniosku o Kindergeld w formie papierowej – szczególnie w sytuacji koordynacyjnej. Jak będzie w przypadku nowego świadczenia?

  1. Wniosek papierowy o Kindergeld
  2. Wniosek papierowy o Kindergrunsicherung

Wniosek papierowy o Kindergeld

Jak wspomniano powyżej, w skład Kindergrunsicherung będzie wchodził zasiłek Kindergeld. Oczywiście, zmieni się sama forma zasiłku, prawdopodobnie także możliwa do uzyskania kwota podstawowa. W kontekście składania wniosku Familienkasse umożliwia złożenie go zarówno w formie papierowej jak i poprzez generator wniosku online. Pierwsza opcja opiera się o wypełniony i wydrukowany zestaw wniosek + załączniki i formularze, dostarczony następnie w sposób tradycyjny (pocztą), listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W tym przypadku obowiązuje data otrzymania dokumentów przez Familienkasse, nie zaś termin nadania listu. Należy podkreślić, że na tę chwilę jest to najlepsze rozwiązanie, gdyż mamy pewność, że załączymy wszystkie niezbędne dokumenty w sytuacji koordynacyjnej oraz możemy w łatwy sposób zbierać dowody i kopie, niezbędne do ewentualnego odwołania od decyzji niemieckiego organu. Szerzej o tym sposobie napisano w artykule: Kindergeld – rodzinne w Niemczech

Masz problem z wnioskiem o Kindergeld lub Kindergrunsicherung – zapisz się na bezpłatną konsultację telefoniczną – zobacz terminarz.

Druga opcja opiera się o udostępniony przez Familienkasse generator wniosku. Po wypełnieniu jego poszczególnych etapów, wnioskodawca otrzyma możliwość wydruku wniosku i przesłania go pocztą tradycyjną lub podpisania cyfrowo wniosku online i wysłania go w ten sposób do właściwej instytucji niemieckiej. Serwis dostępny jest wyłącznie w języku niemieckim. Można też skorzystać z opisu, który częściowo po polsku, znajduje się na rządowej platformie socjalnej.

Wniosek papierowy o Kindergrunsicherung

Pakiet świadczeń dla rodzin z dziećmi Kindergrunsicherung przewidywany jest na 2025 rok. Na tę chwilę jednoznacznie zaznaczono, że jednym z celów jego wprowadzenia jest pełne ułatwienie w dostępie do cyfrowego złożenia wniosku o świadczenia, będące jego składową. Wniosek ma być prosty i przejrzysty i co więcej w pełni interaktywny – co rozumiane jest przez postawę proaktywną. Familienkasse ma na siebie wziąć ocenę, jakie konkretne składniki i dodatki wchodzące w skład Kindergrunsicherung należą się rodzinie w konkretnej sytuacji. Wydaje się to doskonałe rozwiązanie dla rodzin w sytuacji koordynacyjnej w naszym kraju. W tym przypadku często nie informowano o aktywnych możliwościach, a niejednokrotnie utrudniano przyznanie samego, podstawowego zasiłku Kindergeld.

ZOBACZ TEŻ:   Kindergrundsicherung a 500 plus lub 800 plus

Podsumowując, na tę chwilę wszystko wskazuje, że proces będzie możliwy do przeprowadzenia w pełni online – także w przypadku wystąpienia elementu koordynacji. Czy dotychczasowy sposób aplikacji w sposób tradycyjny, jaki znany jest w kontekście Kindergeld zniknie po wprowadzeniu Kindergrunsicherung? Nie można jeszcze precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje się, że przynajmniej samo wypełnienie wniosku i wykreowanie właściwych załączników i formularzy odbywać się będzie w pełni online. Jednocześnie nie wydaje się, by pozbawiono wnioskodawcę przesłania tych dokumentów w formie tradycyjnej.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *