Kindergeld wniosek online

Podstawowy zasiłek rodzinny Kindergeld w Niemczech można uzyskać za pomocą kilku sposobów. Wniosek można złożyć kompletując całą dokumentację dostępną online, a następnie wydrukować wersję papierową dokumentacji i przesłać na adres właściwej dla sytuacji koordynacyjnej kasy rodzinnej w Niemczech. Drugą metodą jest wypełnienie go online za pomocą generatora na stronie Familienkasse i przesłanie w wersji online.

  1. Dokumentacja skompletowana online i wysyłka pocztą
  2. Dokumentacja złożona za pomocą generatora online

Dokumentacja skompletowana online i wysyłka pocztą

Jest to pierwszy ze sposobów złożenia wniosku online o niemieckie świadczenie Kindergeld. Wykorzystując go należy wypełnić elektroniczne formularze online, lub wydrukować je i wypełnić ręcznie, po czym drogą pocztową przesłać do Familienkasse. W naszej pracy zdecydowanie preferujemy ten sposób złożenia wniosku. Przede wszystkim w komunikacji z niemiecką kasą rodziny należy być bardzo skrupulatnym. Kompletować dowody, zbierać dokumentację i posiadać kopie formularzy wysłanych do niemieckiej instytucji właściwej. Tylko wtedy można mieć pewność, że rozstrzygnięcie będzie pozytywne, a w razie kontrowersji można udowodnić swoje racje lub skutecznie rozpocząć postępowanie odwoławcze.

Planujesz złożyć wniosek online o Kindergeld? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – zobacz terminarz.

Niniejszą metodę kompleksowo opisano w artykule Kindergeld – rodzinne w Niemczech, gdzie zgromadzono „krok po kroku” wszelką dokumentację dostępną do wypełnienia za pomocą interaktywnych formularzy online. Wypełnione w ten sposób wnioski, załączniki i formularze należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres:

Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Sachsen
09092 Chemnitz
DEUTSCHLAND

Faks: +49 (3591) 661 878
E-mail: Familienkasse-Sachsen@arbeitsagentur.de

Poczta Polska realizuje tego typu usługę, a co więcej udostępnia możliwość śledzenia statusu listu za pomocą numeru nadawczego. Numer nadawczy można też wpisać na stronie niemieckiego DHLtutaj. Warto śledzić list – tym bardziej, że istotnym jest w tej sytuacji termin dostarczenia listu do Familienkasse, a nie data nadania listu poleconego na poczcie, do czego przyzwyczajono nas w polskim systemie prawnym. Jeśli nie masz czasu lub chęci na wypełnianie dokumentacji, skorzystaj z naszej pomocy.

ZOBACZ TEŻ:   Zasiłek rodzinny a koordynacja świadczeń

Dokumentacja złożona za pomocą generatora online

Jednym z celów jakie rząd niemiecki stawia sobie na najbliższy czas jest pełna dygitalizacja usług dla obywateli – w tym także tych z zakresu zabezpieczenia społecznego. Dla wielu odbiorców może to być zaskoczeniem, ale w porównaniu z naszym krajem administracja niemiecka w tym zakresie wydaje się dotychczas nieco opóźniona.

Od pewnego czasu udostępniono możliwość złożenia wniosku online za pomocą generatora na stronie Familienkassedostępnego na tej stronie. Serwis dostępny jest wyłącznie w języku niemieckim. Alternatywnie można skorzystać z opisu, który częściowo po polsku, znajduje się na rządowej platformie socjalnej. Sposób aplikacji online opisano także w Przewodniku Kindergeld na stronie nr 12.

Zasadniczo sam generator umożliwia przeprowadzenie procesu wypełnienia niezbędnej dokumentacji online i wydruk, a następnie wysyłkę jej pocztą, co stanowi alternatywę dla sytuacji opisanej w punkcie pierwszym. Do wypełnienia należy posiadać Identifikationsnummer (Steuer-ID). Sfinalizowanie całej procedury online (podpis i złożenie / wysłanie wniosku elektronicznie), wymaga posiadania kontaELSTER – jest to portal służący do elektronicznego przesyłania dokumentów pomiędzy stroną, a niemieckim urzędem skarbowym. Można to porównać do polskiego profilu zaufanego. Na tę chwilę istnieje zastrzeżenie, że tego sposobu nie można wykorzystywać podczas aplikowania z zagranicy, niemniej jednak należy monitorować sytuację w tym zakresie.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *