Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku

Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku – koordynacja świadczeń. W okresie od 01.01.2023 roku kwota świadczenia pielęgnacyjnego wyniesie 2 458,00 zł miesięcznie. Stosowne Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ukazało się w Monitorze Polskim.

Przypomnijmy, że podlega ono corocznej aktualizacji o wskaźnik inflacji na zasadach określonych w art. 17 ust. 3b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jest nim procentowy wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja w stosunku do minimalnej pensji z 1 stycznia poprzedniego roku. Co ciekawe w 2023 roku planuje się podniesienie pensji minimalnej dwukrotnie – od stycznia oraz od lipca, jednakże świadczenie pielęgnacyjne podwyższone będzie (niestety) tylko raz – w odniesieniu do kwoty styczniowej. Poprzednia kwota świadczenia wynosiła 2 119,00 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku
Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku / źródło grafiki: własne, na podstawie MP

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest niezależnie od dochodów, przede wszystkim rodzicowi, który rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem (jeżeli niepełnosprawność dziecka powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia). Osoba wymagająca opieki musi legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (punkt 7. oraz 8. orzeczenia na TAK). Alternatywnie może to być orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydane przez odpowiedni organ rentowy (ZUS lub KRUS).

Świadczenie pielęgnacyjne wnioskowane na dziecko podlega koordynacji świadczeń. Dzieje się tak wyłącznie do ukończenia przez nie 18 roku życia. Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie C-215/99 (Jauch), oraz stanowiskiem Komisji Europejskiej wyrażonym podczas negocjacji zapisów do Traktatu Akcesyjnego, świadczenia związane z niepełnosprawnością, mają z jednej strony charakter świadczenia rodzinnego – w przypadku dzieci niepełnosprawnych, z drugiej jednak strony charakter świadczenia chorobowego – w przypadku świadczeń związanych z niepełnosprawnością osób dorosłych lub dla osób, które ukończyły 75 rok życia.

ZOBACZ TEŻ:   Kindergeld - rodzinne w Niemczech

Należy także podkreślić, że bez względu na to czy wraz z pobieranym przez wnioskodawcę świadczeniem pielęgnacyjnym na dziecko odprowadzane są składki społeczne z tego tytułu to pierwszeństwo co do wypłaty świadczenia zawsze jest w Polsce (jeśli miejscem zamieszkania dziecka jest Polska). Jest to zgodnie z decyzją Komisji Administracyjnej i traktowane jako aktywność zawodowa wnioskodawcy. Na gruncie prawa polskiego świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem opiekuńczym, będącym jednym ze świadczeń rodzinnych.

Każdorazowo zmiana kwoty świadczenia pielęgnacyjnego wymaga wydania decyzji przez organ właściwy. W przypadku spraw z zakresu koordynacji świadczeń decyzję nowelizującą kwotę świadczenia musi wydać Wojewoda, a zatem w praktyce właściwy Wydział Urzędu Wojewódzkiego. Bez takiej decyzji realizatorzy wypłaty, czyli Wójt / Burmistrz / Prezydent reprezentowani przez właściwe ośrodki GOPS / MOPS/ Centra Rodziny nie mogą wypłacić aktualnych kwot, co często wiąże się ze wstrzymaniem wypłat i oczekiwaniem na rozstrzygnięcie z UW. Szczegółowe informacje na temat świadczenia pielęgnacyjnego znajdziecie tutaj.

10 komentarzy do “Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku

    1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Pani Celino, proszę przeczytać ostatni akapit wpisu, gdzie wspomniałem o tym fakcie. Temat powtarzany jest co roku – każda zmiana kwoty wymaga wydania decyzji administracyjnej i odpowiednie organy z reguły się nie wyrabiają. Pieniądze nie przepadną, nastąpi spłata po wydaniu rozstrzygnięcia uwzględniającego aktualną wysokość świadczenia. Inną kwestią jest, że nowa kwota znana jest od listopada i takie opóźnienia, tego ważnego dla wielu rodzin świadczenia, budzą uzasadnione emocje. W razie opóźnień można skorzystać z naszego generatora pism urzędowych i wygenerować pismo o przyspieszenie wydania decyzji – pozdrawiam.

 1. Hania

  Jak długo w obecnych czasach czeka się na decyzję w sprawie koordynacji zabezpieczeń społecznych zakładając, że jeden z rodziców dziecka podejmuje pracę zagranicą, a drugi otrzymuje świadczenia socjalne w tym zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne i 500 plus? Czy znów trzeba będzie czekać na wypłatę świadczeń w Polsce aż do 6 miesięcy jak to było kilka lat temu? Pozdrawiam

  Odpowiedz
  1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Haniu, na 500+ w PL obecnie się praktycznie nie czeka – to świadczenie wypłacane jest w Polsce przez ZUS bez względu na wspólnotowe zasady pierwszeństwa. Co do świadczeń opiekuńczych, takich jak zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne to powinny być traktowane priorytetowo i w pierwszej kolejności przez Wojewodę – pierwszeństwo także jest w PL przy pobieraniu obu tych świadczeń łącznie. Jeśli nie ma działania urzędu po max 2-3 miesiącach, to wystarczy wygenerować pismo: https://www.koordynacja500plus.pl/wniosek-przyspieszenie-uw-kilka-wnioskow/

   Odpowiedz
  2. Mama

   witam. jestem mamą dziecka z autyzmem. 14 lat temu decydowaliśmy z mężem,że zrezygnuje z pracy i zajmę się synem. Syn wymaga opieki , i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Mam świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z nową ustawą jak syn osiągnie 18 lat to świąd zenie pielęgnacyjne nie będzie mi przysługiwało. Zostanę zupełnie bez niczego mimo tylu poświęconych lat? Syn wymaga opieki, bo nie jest w stanie wyjść sam z domu, nie mówi itd., ale jest chodzący i nie muszę go nosić i karmić więc nie otrzyma dużego świadczenia wspierającego. Tak więc zgodnie z nową ustawą ja- opiekun zostanę bez niczego, A nie mogę zostawić syna samego i iść do pracy,a on dostanie niska rentę socjalną plus niskie świadczenie wspierające? Do tej pory ja – opiekun dostawałabym świąd zenie pielęgnacyjne plus syn rentę socjalną. Dla kogo nowe rozwiązanie jest korzystne????

   Odpowiedz
 2. Benia

  Witam, czy jeśli pobieram świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny od 6lat na dziecko to słusznie należy się kindergeld? Do tej pory kindergeld miałam pomniejszony o 500+ . Zastanawiam się czy kindergeld powinno być również pomniejszone o to świadczenie świadczenie?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *