Kindergeld a 500 plus ZUS

Podstawową zasadą na gruncie prawa polskiego, która odnosi się do 500+ od 01.06.2022 r. jest fakt, że świadczenie to przysługuje dla osób uprawnionych do jego pobierania w Polsce w pełnej kwocie tj. 500 zł miesięcznie na dziecko bez względu na wspólnotowe zasady pierwszeństwa. Innymi słowy, dla strony polskiej nie jest istotne, czy w przypadku koordynacji świadczeń pierwszeństwo do wypłaty świadczeń rodzinnych jest w innym kraju np. w Niemczech.

Ustawodawca stwierdził, że ze względu na koszty obsługi programu 500+, trudną współpracę dotychczasowych realizatorów (organy gminne i Wojewodowie/Urzędy Wojewódzkie), prowadzone przewlekle postępowania przed wydaniem jakichkolwiek rozstrzygnięć i ewentualną wypłatą świadczenia, lepiej będzie przenieść przyjmowanie wniosków do centralnego urzędu, czyli ZUS oraz wypłacać pełne kwoty świadczenia bez względu na wspólnotowe regulacje koordynacyjne. Koordynacja trwała za długo. Osoby bezrobotne, np. matki samotnie wychowujące dzieci ubezpieczone w Urzędzie Pracy, nie dość, że musiały długo czekać na decyzję ws. koordynacji, to Wojewoda/Urząd Wojewódzki musiał wydać decyzję odmowną w sprawie świadczenia wychowawczego 500 plus. Jeśli masz problem z koordynacją, zwrotem 500 plus do urzędu, zwrotem Kindergeld, przewlekłością urzędu, to zapisz się na bezpłatną konsultację.

System został uproszczony od 1 czerwca 2022 r. Mówiąc wprost – bardziej opłaca się wypłacać „w ciemno” 500+ każdemu, którego dotyczy sytuacja koordynacyjna, niż inwestować w dalszy rozwój maszyny urzędniczo-formalnej.

Zatem ZUS od 01.06.2022 r. w przypadkach, gdy zastosowanie znajdą przepisy o koordynacji świadczeń wypłaca pełną kwotę, bez względu na pierwszeństwo. Oznacza to, że dla rodzin, w których jeden z rodziców pracuje za granicą, a drugi jest bezrobotny w Polsce – ubezpieczony w Urzędzie Pracy lub pod ubezpieczenie męża/żony należy się pełne świadczenie z Polski i pełne świadczenie Kindergeld z Niemiec. Chcesz uzyskać oprócz 500 plus pełne Kindergeld? Zapisz się na bezpłatną konsultację. 

ZOBACZ TEŻ:   Kindergeld wniosek online

Strona polska uzasadnia to krajom zagranicznym „świadczeniem gwarantowanym ze strony Polski”, które chociaż wyłamuje się z ogólnie przyjętych zasad wspólnotowych, to ma mieć uzasadnienie prawne:

Z ustalonej linii orzeczniczej TSUE wynika, że wykładnia przepisów prawa wtórnego z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z której wynikałoby, że przepisy o koordynacji zakazują państwu członkowskiemu przyznania osobie objętej przepisami o koordynacji ochrony przewidzianej w przepisach prawa krajowego szerszej niż ta, która została zagwarantowana na podstawie przepisów o koordynacji, byłaby sprzeczna z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Kindergeld a 500 plus ZUS - będą zwroty?
Kindergeld a 500 plus ZUS – będą zwroty? / źródło grafiki: Pixabay

Przytoczony cytat pochodzi z oficjalnego dokumentu przedłożonego w Sejmie, który uzasadniał zmiany na etapie legislacyjnym.

Pisząc obrazowo: osoba, której dotyczy koordynacja składa wniosek o 500+ w ZUS, następuje wydanie informacji o przyznaniu przez ZUS oraz wypłata środków bez badania kraju pierwszeństwa (bo dla instytucji polskich nie ma to już żadnego znaczenia).

Później dopiero ZUS przekazuje pakiet dokumentów drogą elektroniczną do wybranego Wojewody (Urzędu Wojewódzkiego), a ten ustala kraj pierwszeństwa do wypłaty, po czym informuje ZUS, kraj zagraniczny oraz stronę o poczynionych ustaleniach. Tutaj więcej o tym, jak ZUS przejął obsługę świadczenia 500 plus.

Cała ta procedura nie ma żadnego wpływu na hipotetyczny zwrot tego świadczenia w Polsce.

I tutaj zasadnicza uwaga! W ostatnich dniach w sieci pojawiają się decyzje kierowane do poszczególnych osób, w których to ZUS informuje:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uchyla w całości przyznane Panu/Pani w Informacji/Decyzji z dnia XX prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko XX, od dnia XX. Na dziecko na które przyznaliśmy Panu/Pani świadczenie wychowawcze przysługuje świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego z instytucji zagranicznej w Niemczech.

Pułapka tej sytuacji wynika z faktu, że chociaż świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje bez względu na wspólnotowe zasady pierwszeństwa (gdy mamy do czynienia z przynajmniej dwoma krajami), to jednak powinien zaistnieć element koordynacji świadczeń.

ZOBACZ TEŻ:   Child benefit - rodzinne w Irlandii

Osoby, które otrzymały decyzję o uchyleniu z ZUS i ewentualnym zwrocie mogły np. całą rodziną przebywać poza granicami naszego kraju.

Wtedy element koordynacji nie występuje, a świadczenia powinna wypłacać wyłącznie instytucja kraju zamieszkania całej rodziny – stąd powołanie się na przysługiwanie świadczenia o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego z instytucji zagranicznej w Niemczech.

Podsumowując, ZUS prawdopodobnie wydał informację o przyznaniu. W toku ustaleń w UW wynikło, że w danym okresie cała rodzina przebywała w Niemczech o czym poinformowano ZUS.

Ten następnie wydał decyzję administracyjną o uchyleniu i zobowiązał stronę do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+ z Polski. Oczywiście katalog tego typu „przewinień” jest szerszy, w zależności od konkretnej sprawy.

Przyznanie 500+ następuje w formie informacji o przyznaniu (nie ma to formy decyzji administracyjnej), gdyż takie przyznanie co do zasady w 100% zaspokaja interes strony i nie ma potrzeby odwołania się od niego.

Wszelkie rozstrzygnięcia o uchyleniu informacji o przyznaniu, czy też nienależnie pobranych świadczeniach muszą mieć z kolei formę decyzji administracyjnej, bo tylko od decyzji administracyjnej można się odwołać.

Logicznym jest, że jeśli komuś cokolwiek uchylamy/odmawiamy, czy też zasądzamy nienależnie pobrane świadczenia, to musimy działać zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i dać możliwość stronie do odwołania.

Zresztą bardzo często problemy z prawidłową oceną sytuacji mają pracownicy ZUS. Wynika to z prostego faktu – osoby na infolinii mają ogólne przeszkolenie w wielu dziedzinach, natomiast niewielkie pojęcie o interesującym nas zagadnieniu. Stąd bardzo często różniące się od siebie odpowiedzi.

Przechodząc już do ostatniego wątku, trzeba zadać pytanie – co na to wszystko poszczególne kraje zagraniczne? I odpowiedź jest krótka – wszystko zależy od danego kraju. Na przykład Niemcy obecnie trzymają się wspólnotowych zasad pierwszeństwa. 

W przypadku, gdy zachodzi koordynacja świadczeń, a zasady te wskazują na Niemcy jako kraj pierwszeństwa do wypłaty świadczeń rodzinnych na dzieci, to wypłacają pełną kwotę Kindergeld.

ZOBACZ TEŻ:   Urlop rodzicielski a Kindergeld

Dlatego obecnie najbardziej zyskują rodziny, w których jeden z rodziców dziecka będącego z nim w Polsce jest nieaktywny zawodowo, a drugi pracuje w Niemczech.

Wtedy zasady wskazują na Niemcy, więc FK wypłaca takim rodzinom całość Kindergeld, bez względu na przyznanie pełnej kwoty 500+ przez ZUS.

Analogicznie jeśli rodzic przebywający w Polsce z dzieckiem pracuje w naszym kraju, a drugi pracuje w Niemczech, to Niemcy przyznają wyłącznie dodatek dyferencyjny.

Ze względu na zapotrzebowanie społeczne odniosę się kolejny raz do sprawy pobierania świadczenia wychowawczego 500+ przyznawanego od 01.06.2022 r. przez ZUS w kontekście niemieckiego świadczenia Kindergeld.

118 komentarzy do “Kindergeld a 500 plus ZUS

 1. Urszula

  Witam, a co zrobić w przypadku, gdy GOPS każe zwrócić 500+ wypłacane w 2019 r., gdyż z ich ustaleń wynika, że krajem pierwszeństwa były Niemcy, a matka nie powiadomiła, iż w 2019 r. „nabyła” status osoby nieaktywnej zawodowo?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Urszulo, świadczenia nienależnie pobrane wymagają decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach, którą wydaje odpowiedni dla Pani miejsca zamieszkania Wojewoda. To jak powinna wyglądać taka procedura oraz możliwości działania opisałem w poniższych wpisach: https://www.koordynacja500plus.pl/wnioski-polskie/ oraz https://www.koordynacja500plus.pl/swiadczenia-nienaleznie-pobrane/ Zachęcam do lektury, jeśli sytuacja będzie wymagała dalszych pytań to zapraszam. Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 2. Katarzyna

  Dzień dobry! Jestem mamą na pełnym etacie domowym – nieaktywną zawodowo, bezrobotną w świetle prawa. Mąż od lat pracuje w Niemczech. Czy mogę bez obaw złożyć wniosek o 500+? Czy Famillienkasse po otrzymaniu informacji pomniejszy świadczenie? Pozdrawiam serdecznie!

  Odpowiedz
   1. Dominika

    Witam. Jestem w takiej samej sytuacji. Czy odbierając 500+ i 100% kindergeld nie będę musiała zwrócić 500+ za kilka miesięcy/lat? Pozdrawiam.

    Odpowiedz
    1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Pani Dominiko, należy zwrócić uwagę, aby w takiej sytuacji poinformować FK o przyznaniu w PL świadczenia oraz o tym, że Pani sytuacja zawodowa nie zmieniła się. Jeśli na podstawie takich, aktualnych danych Niemcy przyznają pełną kwotę (na chwilę obecną tak robią) to wg mnie nie ma podstaw do zwrotu, nawet jeśli kiedyś zmienią swoją praktykę w tym zakresie.

  1. Zuzanna

   Witam! Mój mąż pracuje w Niemczech od kilku lat, ja jestem z dziećmi w Polsce. Nie pracuję ale nie jestem również zarejestrowana w urzędzie pracy (jestem na ubezpieczeniu u męża). Pobieramy 500+ a kindergeld dostajemy tylko w kwocie pomniejszonej o 500 zł. Zaznaczę, że mąż jest wnioskującym o przyznanie zasiłku w Niemczech. Czy to ma wpływ na to, że nie otrzymujemy całej kwoty KG?

   Odpowiedz
   1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

    Pani Zuzanno, to czy jest Pani zarejestrowana w Urzędzie Pracy, nie ma żadnego wpływu na to, by uznać Panią za nieaktywną zawodowo w Polsce. Przyczyna zatem musi być gdzie indziej, bo co do zasady powinna zostać przyznana pełna kwota KG.

    Odpowiedz
 3. Beata

  Witam,
  W naszym przypadku oboje z mężem pracujemy w Niemczech, lecz mieszkamy w Polsce. Powiadomiliśmy ZUS o podjęciu przez Nas pracy zagranicą. ZUS nadal wypłaca świadczenie ze względu na miejsce zamieszkania. Powiadomiliśmy również FK, ze nadal mamy wypłacane 500+, Ci odpowiedzieli, że należy nam się pełne świadczenie Kindergeld, ponieważ oboje pracujemy w DE. Na obecną chwilę mamy oba świadczenia w pełnej kwocie i obawiamy się, czy nie wynikną z tego powodu problemy.

  Pozdrawiam,
  Beata

  Odpowiedz
  1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Beato, nie ma powodu do obaw w tym przypadku. Tak jak Pani wspomniała, pierwszeństwo do wypłaty świadczenia 500+ jest w Niemczech, dlatego ten kraj wypłaca pełną kwotę. Polska od 01.06.2022 r. także wypłaca pełne kwoty w przypadku koordynacji – bez względu na zasady pierwszeństwa. Szerzej temat opisałem tutaj: https://www.koordynacja500plus.pl/kindergeld-a-500-plus-zus/ Podsumowując, ważne aby powiadamiać instytucje zagraniczne o fakcie przyznania w PL i jeśli mając takie informacje wypłacają one pełne kwoty, to nie należy spodziewać się nienależnie pobranych świadczeń.

   Odpowiedz
 4. Iza

  Dzień dobry,
  Proszę o podpowiedź. Mąż wyjechał do pracy w Niemczech w czerwcu 2022 roku, ma tam meldunek i jest zatrudniony przez niemieckiego pracodawcę. Ja mieszkam z dziećmi w Polsce i pracuję zawodowo. Pobieram świadczenie 500+. Powiedziano nam, że Kindergeld przysługuje nam po pół roku pracy męża w Niemczech. Proszę o informację czy powinniśmy złożyć wniosek do FK czy zgłosić zmianę sytuacji do ZUS i czekać na działanie Wojewody? Skompletowaliśmy już większość dokumentów potrzebnych do FK. Z góry dziękuję za podpowiedź.

  Odpowiedz
  1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Izo, zdecydowanie można złożyć wniosek o kindergeld bezpośrednio w FK. W Pani sytuacji będzie przysługiwać dodatek dyferencyjny z Niemiec. Więcej informacji na temat złożenia wniosku znajduję się tutaj: https://www.koordynacja500plus.pl/kindergeld-rodzinne-w-niemczech/ Oczywiście po przyznaniu powinno się powiadomić o tym ZUS (jeśli informacja o pracy w DE została już tam przekazana – w przeciwnym razie należy to także zrobić).

   Odpowiedz
 5. Małgorzata L.

  Dzień dobry, bardzo proszę o pomoc. Pracowałam 3 miesiące w Niemczech sezonowo na umowie. Nie pobierałam żadnych świadczeń z Niemiec. Czy słusznie muszę zwracać 500plus za te miesiące do Wojewody Podkarpackiego? Dodam, że ojciec dziecka nie mieszka z nami i przebywa w innym kraju.

  Odpowiedz
  1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Małgorzato, zapewne słusznie – skoro pracowała Pani w DE, a ojciec dziecka przebywa / pracuje w jeszcze innym kraju, to zasadniczo w PL za ten okres to świadczenie jest nienależnie pobrane. Inna kwestia, czy faktycznie otrzymała Pani świadczenie za te 3 miesiące w DE lub tym trzecim kraju – jeśli nie, to finalnie Polska i tak powinna wypłacić świadczenie ze względu na miejsce zamieszkania dzieci. Wtedy też te nienależnie pobrane są niesłusznie, niemniej jednak urzędy w PL często nie czekają na finalną decyzję o przyznaniu lub nie instytucji zagranicznych i egzekwują nienależne już przez sam fakt uprawnienia zagranicą – jest to praktyka mocno dyskusyjna.

   Odpowiedz
 6. Ania

  Dobry wieczór, czy jeżeli wnioskodawca zataił fakt pracy za granicą (Niemcy) i pobierania dodatku dyferencyjnego we wnioskach o 500+ to czy grozi zwrot 500+? Polska jest krajem pierwszeństwa. 500+ jest wypłacane od lipca 2019 i od tego samego okresu dodatek dyferencyjny. Nigdy nie były pobierane świadczenia z obu krajów w pełnej wysokości. Czy będzie tylko przeprowadzone postępowanie wyjaśniające? Uchylona decyzja gminy o 500+, a wydana Wojewody?

  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Aniu, nie będzie nienależnie pobranych w Polsce, gdyż od lipca 2019 r. nie obowiązuje kryterium dochodowe na I dziecko w kwestii 500+ W związku z tym, że wg Pani pierwszeństwo od tego czasu było w Polsce, to uchylenia i ponowne rozstrzygnięcia Wojewody będą wyłącznie czynnością techniczną. Celem będzie doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem, aby właściwy organ w Polsce wydał odpowiednie przyznanie. Nie ma też przewidzianych żadnych innych kar w tym zakresie – jeśli nie składało się intencjonalnie fałszywych oświadczeń pod odp. karną. Pozdrawiam!

   Odpowiedz
 7. Daniel

  Witam, proszę o pomoc, pracuję już od kilku lat w Niemczech. Cały czas pobieraliśmy KG w Niemczech, dzieci z żona są w Polsce, żona nie pracuje i nie była aktywna zawodowo. Od czerwca 2022 złożyłem jako ojciec na 500+, które zostało przyznane i w lipcu powiadomiłem o tym FK. W tym miesiącu dostałem ankietę z Niemiec, pytają o informacje czy są pobierane inne świadczenia i czy przez cały czas pracowałem w Niemczech, czy nie było przerw np bezrobocia itp. Proszę o informację, czy z powodu pobierania 500+ będę musiał cokolwiek zwracać w PL lub DE? Dodam również, że wszystkie papiery zawsze były również wysyłane do Wojewody w celach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

  Odpowiedz
  1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Panie Danielu, ankiety można otrzymywać do wypełnienia nawet co kilka miesięcy, także wydaje się to standardowa procedura. Jeśli pracuje Pan na niemieckiej umowie, a żona zamieszkuje z dziećmi w PL i jest nieaktywna zawodowo, to nie powinno być żadnych problemów z otrzymywaniem pełnej kwoty w Niemczech oraz 500+ w Polsce. Proszę po prostu wypełnić ankietę, co opisałem tutaj: https://www.koordynacja500plus.pl/ankieta-sprawdzajaca-kindergeld-fragebogen/

   Odpowiedz
   1. Daniel

    Rozumiem, że nie popełniłem błędu składając wniosek jako ojciec o 500+, chociaż pracuje w Niemczech, dziękuje bardzo za szybka odpowiedź. Pozdrawiam

    Odpowiedz
    1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Panie Danielu, nie ma to znaczenia kto składa wniosek w Polsce. Jeśli tworzy Pan z dziećmi i żoną wspólne gospodarstwo domowe (co nie jest w tym przypadku warunkowane wyłącznie zamieszkaniem Pana w DE, bo jest to definicja szersza) to obojętnie które z rodziców dzieci składa wniosek o 500+, pozdrawiam!

 8. Dominika K.

  Witam, czy jeśli narzeczony pracuje w Niemczech od stycznia tego roku jako pracownik oddelegowany to on może składać wniosek o KG w Niemczech? Czy może ja mogę złożyć taki wniosek u nas w Polsce? Ja obecnie jestem na zasiłku macierzyńskim od stycznia. Mamy dwoje dzieci, syn 6 lat, córka 3 miesiące.

  Odpowiedz
  1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Dominiko, Niemcy na tę chwilę nie przyznają już KG dla pracowników delegowanych z Polski – sytuacja ta zmieniła się z początkiem tego roku i szerzej poruszałem już ją w komentarzach. Pozostaje Pani pobieranie 500+ na dzieci w Polsce. Pozdrawiam

   Odpowiedz
    1. Marzena

     Dzień dobry, od 2019 roku, mój były mąż mieszka i pracuje w Niemczech, od tego czasu do tej pory, pobieram kindergeld na dziecko, (na mój wniosek). Nigdy nie składałam wniosków w Polsce o świadczenia rodzinne. Ja i córka mieszkałyśmy w Polsce, gdzie ja również pracowałam. Dodam, ze córka studiuje (21 lat).
     Dzisiaj dostałam pismo z UW informujace, że w celu ustalenia pierwszeństwa ustawodawstwa oraz prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, jeden z rodziców jest uprawniony do złożenia w UW wniosków o ustalenie tego prawa od 2019 r do dnia ukończenia zatrudnienia za granica. ( były mąż pracuje nadal w Niemczech). Niezlozenie wniosku skutkuje pozostawieniem wniosku zagranicznego bez rozpatrzenia. Bardzo proszę o wyjaśnienie, co to faktycznie oznacza? Czy zostanie mi wstrzymana wypłata świadczenia z Niemiec? Czy za ten okres będę musiała zwrócić świadczenia? Co jeśli nie dostarczę wymaganych dokumentów do polskiego UW? Z góry dziękuje.

 9. Rafał N.

  Dzień Dobry, pracuję w Niemczech od stycznia, w tym miesiącu złożyłem wniosek o KG. Razem z żoną mamy dwoje dzieci i pobieramy 500+ żona nie pracuje, opiekuje się dziećmi. Jest ubezpieczona razem ze mną i dziećmi w DAK. Dobrze rozumiem, że dostaniemy pełne KG i 500+ nie utracimy?

  Odpowiedz
 10. Katarzyna

  Witam, mąż jest oddelegowany do Niemiec przez polskiego pracodawcę, od lutego nie otrzymujemy Kindergeld. Czy jest szansa, że jeszcze go otrzymamy? Dlaczego większość pracowników otrzymuje Kindergeld i zatrudnieni na tych samych warunkach?

  Odpowiedz
 11. Joanna P

  Dzień dobry, były mąż pracuje od 2019 roku w Niemczech – tam ma meldunek oraz jest zatrudniony przez Niemiecką firmę. W Polsce decyzją sądu rodzinnego, mieszka ze mną syn i tutaj pobieram świadczenie 500+ od momentu zniesienia kryterium dochodowego (pracuję zawodowo). W listopadzie 2022 złożyłam wniosek o przyznanie świadczenia Kindergeld, który to został pozytywnie rozpatrzony oraz zostało mi wypłacone wyrównanie (do świadczenie 500+) 6 miesięcy wstecz. W momencie złożenia wniosku do FK zgłosiłam ten fakt do ZUS oraz przełożyłam dokumenty (umowę o pracę) byłego męża do Urzędu Wojewódzkiego. W dniu dzisiejszym odebrałam pisma z GOPS dotyczące uchylenia prawa do świadczenia 500+ za okres od 2019 roku. Proszę o informację co powinnam zrobić w tej sytuacji. Czy powinnam napisać odwołanie ? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź

  Odpowiedz
 12. Małgorzata

  Witam. Mąż przepracował w Niemczech prawie 4 miesiące, obecnie już tam nie pracuje. Dostałam wniosek do wypełnienia o rodzinne z Niemiec. Czy w tym momencie mogę złożyć wniosek by wyrównali mi wstecz za ten okres Jestem aktywna zawodowo i pierwszeństwo wypłaty ma Polska.

  Odpowiedz
 13. Aneta

  Dzień dobry. Mój mąż jest zameldowany w Niemczech i tam pracuje, nasze dzieci urodziły się w Niemczech ale od lat ja i dzieci mieszkamy w Polsce. Ja nie pracuje. Mąż pobiera kindergeld w całości w Niemczech, a ja nigdy nie starałam się o 500+ bo myślałam że mi się nie należy. Czy dobrze rozumiem, że mogę się równocześnie starać o 500+ na dwójkę naszych dzieci w Polsce, bez żadnych konsekwencji, kar i zwrotu pieniążków na dzieci w obu krajach?

  Odpowiedz
 14. Kinga

  Dzień dobry, ja pracuje w Niemczech od 2019, a mąż przebywający z córką w Polsce jest na rencie. Wyjeżdżając do Niemiec 500+ było na mnie (mimo to, że nie miałam dochodów). Jak zaczęłam pracować w Niemczech to dostawałam wyrównanie tylko. A teraz Polski urząd, karze mi oddać pieniądze, które wtedy pobierałam. Co mam zrobić?

  Odpowiedz
  1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Kingo, z informacji przez Panią przedstawionych wynika, że pierwszeństwo do pobierania świadczeń (500+) w tym czasie było w Niemczech. Pani praca w DE vs. renta ojca dziecka w PL. Za ten okres przysługuje Pani w Niemczech pełna kwota KG – po uzyskaniu jej, spłaci Pani świadczenia nienależnie pobrane w Polsce. Sama egzekucja świadczeń nienależnie pobranych w Polsce nie powinna mieć miejsca do czasu przyznania pełnej kwoty w Niemczech – gdyż jeśli pełne kwoty w Niemczech nie zostaną wypłacone, to takich nienależnie pobranych świadczeń w Polsce nie będzie. Zachęcam do poczytania: https://www.koordynacja500plus.pl/swiadczenia-nienaleznie-pobrane/

   Odpowiedz
   1. Kinga

    Bardzo dziękuję za odpowiedź, mam jeszcze pytanie odnośnie odsetek, bo w urzędzie straszą, że jeżeli nie zapłacę do końca miesiąca będą rosły odsetki, czy w takim przypadku można coś z tym zrobić? Czy będę musiała zapłacić odsetki? I jeszcze jedno pytanie czy w takiej sytuacji mam szanse na umorzenie?

    Odpowiedz
    1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Pani Kingo, odsetki ustawowe mogą być oczywiście naliczane. Nie znam konkretów Pani sprawy, niemniej jednak z tego co Pani napisała to wg mnie istnieje podstawa do odwołania się od takiej decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach. O takiej możliwości i terminie na odwołanie napisane jest w pouczeniu każdej decyzji administracyjnej. Proszę zauważyć, że dopóki nie otrzyma Pani KG z Niemiec w pełnej kwocie, to trudno jednoznacznie przesądzić czy świadczenia w Polsce są w ogóle nienależnie pobrane. Z tego co Pani napisała, pobierała Pani dodatek dyferencyjny z Niemiec. Można zatem przyjąć, że uprawienie do pobierania świadczeń w tym kraju i w tym konkretnym okresie jest. Zapewne Wojewodzie wystarczyła ta informacja, aby wydać decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach. Samo uprawnienie do dodatku dyferencyjnego nie powoduje jednak automatycznie uprawienia do wypłaty przez Niemcy za ten okres pełnej kwoty. W mojej opinii Wojewoda pospieszył się z egzekucją i mógł poczekać na odpowiedź z instytucji niemieckiej o przyznaniu Pani za ten okres pełnej kwoty KG. Proszę zauważyć, że instytucja niemiecka może nie uwzględnić w tym okresie swojego pierwszeństwa – w takim układzie istnieją zasadne wątpliwości co do obecnie egzekwowanych przez polski organ nienależnie pobranych świadczeń – przynajmniej co do wysokości kwoty takiej egzekucji. Innymi słowy, decyzja należy do Pani. Niemcy zapewne przyznają pełną kwotę, więc może Pani już teraz spłacić NP. w naszym kraju i czekać na środki z Niemiec, co finalnie finansowo i tak będzie korzystne. Jednocześnie jeśli nie chce Pani tego robić, to widzę tutaj podstawę do wniesienia odwołania od decyzji, posiłkując się ww. argumentami. Odwołanie takie jest bezpłatne, a dopóki organ wyższego stopnia go nie rozstrzygnie – decyzja nie jest prawomocna i nie można mówić o biegu odsetek w takim przypadku. Pozdrawiam.

 15. Marta

  Witam, od 4 lat mieszkam z dziećmi w Pl, mąż dalej pracuje w Niemczech. Byliśmy również zameldowani na jego mieszkaniu do końca marca 2023 roku, mimo że dzieci chodzą tu do szkoły. Pobieraliśmy KG, nie składałam o 500+ z tego względu, że mąż składał wniosek o KG. Ja pracowałam rok w ciągu tych 4 lat w PL. Został wstrzymany KG. Czy grozi nam teraz, że będziemy musieli zwrócić te pieniądze do Niemiec. Byliśmy przekonani, że jeżeli mąż tam pracuje i płaci wszystkie składki, to nie musimy składać o 500+.

  Odpowiedz
  1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Marto, Państwa przekonanie było niestety błędne. W tej sytuacji o nienależnie pobranych świadczeniach w Niemczech możemy mówić w okresie tego roku, kiedy była Pani aktywna zawodowo w Polsce. Podejrzewam, że dlatego właśnie został wstrzymany KG. W takiej sytuacji za ten rok powinni Państwo otrzymać świadczenie 500+ w Polsce. Zachęcam do lektury: https://www.koordynacja500plus.pl/wnioski-zagraniczne/#czy-mozna-starac-sie-o-swiadczenia-wstecz

   Odpowiedz
 16. Karolina

  Witam, mąż zaczął pracę w Niemczech jako pracownik oddelegowany. Ja w Polsce pobieram 500 plus. Czy nadal nam się należy i jak wygląda sytuacja z Kindergeld?

  Odpowiedz
  1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Karolino, 500+ w Polsce w dalszym ciągu się należy. Warto by jednak powiadomić ZUS o rozpoczęciu delegowania się męża do Niemiec. Można to zrobić np. w sposób, który opisałem tutaj: https://www.koordynacja500plus.pl/Pismo-oswiadczenie-ogolne-do-ZUS/ Co do Niemiec, to od początku tego roku odmawiają oni przyznania dodatku dyferencyjnego na niepełnoletnie dzieci dla pracowników delegowanych w Polski.

   Odpowiedz
 17. Aga

  Dzień dobry, Jestem samotną matką. Pracuje w Niemczech ale mieszkam w Polsce, dojeżdżam do pracy w Niemczech z Polski. Jestem po rozwodzie, mąż ma odebrane prawa rodzicielskie. Czy mogę pobierać Kindergeld w Niemczech i 500+ w Polsce jednocześnie? Jak jest z innymi zasiłkami na dzieci w takim przypadku?

  Odpowiedz
  1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Agnieszko, jeśli chodzi o Polskę to od 01.06.2022 r. może Pani pobierać świadczenie 500+ w pełnej kwocie bez względu na wspólnotowe zasady pierwszeństwa. Temat opisałem w komentowanym przez Panią artykule. Dlatego też od dnia 01.06.2022 r. do chwili obecnej może Pani pobierać 500+ w takiej sytuacji – bez zagrożenia nienależnie pobranymi świadczeniami w Polsce. Brak stosowania zasad pierwszeństwa w takich przypadkach po stronie polskiej dotyczy jeszcze rodzinnego kapitału opiekuńczego. Inne świadczenia „koordynacyjne” rozstrzygane są na starych zasadach.

   Odpowiedz
 18. Maciej M.

  W grudniu 2022 Kindergeld został nagle pomniejszony o kwotę 500+, wypłacono różnicę, odwrotnie złożyłem wniosek w grudniu o 500+ i uzyskałem w tymże miesiącu wypłatę. W decyzji FK powołała się na fakt, iż dzieci mieszkają w Polsce i Polska musi pierwsza wypłacać. Ja pracuję w Niemczech, żona jest nieaktywna zawodowo, otrzymuje rentę socjalną (od renty odciągana jest składka zdrowotna). Już właściwie nie można spokojnie spać bo czasem wszyscy będą chcieli zwrot. W ankietach FK było wykazywane zawsze to samo.

  Odpowiedz
  1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Panie Macieju, jeśli zatrudnienie jest wyłącznie w Niemczech, to w opisanej sytuacji pierwszeństwo do pobierania świadczeń jest w tym kraju. Być może ma Pan odprowadzane składki także w Polsce? W innym przypadku sugeruje wyjaśnić to z FK, bo nie powinno tak być. Zatrudnienie jest nad rentą w zasadach wspólnotowych, miejsce zamieszkania dzieci jest w tym przypadku bez znaczenia.

   Odpowiedz
   1. Maciej M.

    Tylko dlaczego w decyzji jest napisane po niemiecku: „Damit ist der Wohnsitzder Kinder in Polen entscheidend und deutsches KG ist damit nachrangig und nur in Höhe des Unterschiedsbetrages zu den in Polen zustehenden Leistungen zu gewähren”?

    Odpowiedz
    1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Panie Macieju, może Pan przesłać tę dokumentację za pomocą zakładki kontakt, a rzucę na nią okiem. Odnoszenie się do fragmentu uzasadnienia i dalsze wróżenie z fusów w sprawie, która wydaje się bardziej skomplikowana w tym miejscu nie ma sensu. Pozdrawiam.

 19. Ala

  Dzień dobry, mąż pracuje w Niemczech, zatrudniony u niemieckiego pracodawcy. Ja razem z synem w Polsce jestem na kursie jako domownik. Czy w tej sytuacji powinnyśmy pobierać 500+ czy kindergeld?

  Odpowiedz
 20. Olka

  Dzień dobry, dopiero z mężem dowiedzieliśmy się że jest możliwość by otrzymywać kindergeld i 500+ w całości. Mąż jest zatrudniony na umowie o pracę w Niemczech, na ten moment przebywa na urlopie rodzicielskim do września. Ja jestem nieaktywna zawodowo, od 3 lat pobierany jest kindergeld w całości. Czy mimo to wniosek o 500+ mogę złożyć w Polsce? Czy jest możliwe, że Niemcy wstrzymają wypłatę czy będą chcieli by dosłać im jakieś dokumenty? Jak to wygląda w momencie gdy ja ten wniosek do ZUS złożę? Pozdrawiam

  Odpowiedz
  1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Olka, całą procedurę opisałem we wpisie, który skomentowałaś. Składasz wniosek, otrzymasz przyznanie i po nim wypełniasz KG45 Kindergeld informując o przyznaniu w Polsce + iż Twoja sytuacja zawodowa w PL nie uległa zmianie. Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 21. Andżelika

  Witam serdecznie, pracuję w Niemczech, codziennie dojeżdżając i pobieram Kindergeld. Jestem samotną matką i mieszkam wraz z dziećmi w Polsce. W styczniu otworzyłam również działalność gospodarcza w Polsce. Czy jeśli złoże wniosek 500+ to pierwszeństwo wypłaty świadczeń będą miały Niemcy? Czy mogę pobierać oba świadczenia.

  Odpowiedz
  1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Andżeliko, od zmiany przepisów w Polsce, która miała miejsce w kontekście 500+ od 01.06.22 r. może Pani pobierać to świadczenie bez względu na zasady pierwszeństwa. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pobierać pełną kwotę. W kwestii Niemiec to poprzez podjęcie działalności w Polsce może Pani utracić pełne KG na rzecz wyłącznie dodatku dyferencyjnego z tego kraju – z całą pewnością już w styczniu powinna Pani poinformować stronę niemiecką o rozpoczęciu działalności w Polsce. Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 22. Tomasz

  Witam serdecznie, w 2017 roku pracowałem 1 miesiąc w Niemczech , w tym czasie moja żona wraz z dziećmi mieszkała w Polsce pobierając 500+. Żona prowadzi działalność gospodarczą, ale w czasie mojego pobytu ze względu na sezonowość działalności miała zawieszoną działalność. Ja nie występowałem nigdy o KG w Niemczech, ani nie dostałem z tego tytuł żadnego Euro. Teraz po wielu latach urząd wszczął postępowanie administracyjne, żądając zwrotu 500+ nieprawnie wg nich pobranego w Polsce. Czy muszę zwracać?

  Odpowiedz
  1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Panie Tomaszu, w tym okresie jednego miesiąca poprzez zawieszenie DG przez żonę i matkę dzieci oraz pracę wykonywaną przez Pana w Niemczech, pierwszeństwo do pobierania świadczeń na dzieci było w Niemczech. W związku z tym UW może domagać się za ten miesiąc zwrotu od Pana, jednakże najpierw musi zaistnieć uprawienie w Niemczech. W przypadku gdy Niemcy nie wypłacą Panu świadczeń za ten miesiąc, pomimo zareagowania na ich korespondencję kierowaną do Pana, to egzekwowanie nienależnie pobranych świadczeń w Polsce jest wg mnie niezasadne. Więcej informacji znajdzie Pan w zakładce nienależnie pobrane.

   Odpowiedz
 23. Marek

  Dzień dobry, mam pytanie, bo trochę to wszystko zrobiło się skomplikowane. Ja pracuje w Niemczech, żona jest bezrobotna i razem z dziećmi przebywa w Polsce. W związku z tym pobieramy pełen Kindergeld od 2017 roku w Niemczech. Czy od czerwca 2022 powinniśmy pobierać również świadczenie 500+ w Polsce? Nikt nas nie poinformował o zmianie przepisów, a przecież nikt tego regularnie nie śledzi. Czy w związku z tym strona niemiecka może żądać od nas zwrotu w wysokości 500 zł od czerwca 2022r? I czy ZUS wtedy zwróci nam te 500+ wstecz, mimo ze wniosek o Kindergeld mieliśmy złożony tylko w Niemczech?

  Odpowiedz
  1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Panie Marku, skomplikowane zawsze było. W sytuacji opisanej przez Pana w dalszym ciągu przysługuje pełna kwota KG z Niemiec, gdyż te trzymają się póki co wspólnotowych zasad pierwszeństwa i nie odejmują 500+, tylko dlatego, że Polska od 01.06.22 r. bezwarunkowo wypłaca to świadczenie każdemu, bez względu na zasady pierwszeństwa. W związku z tym na dzień dzisiejszy nic Pan nie będzie musiał zwracać do Niemiec. Co do Polski, to jak wspomniano od 01.06.22 r. ZUS wypłaca to świadczenie każdemu, dlatego powinien złożyć Pan wniosek na nowy okres zasiłkowy 23/24, (czerwiec 23 – maj 24). Po przyznaniu należy poinformować drukiem KG45 Niemcy + dodać w uwagach, że sytuacja zawodowa matki dzieci nie zmieniła się. Co do starego okresu i ewentualnej wstecznej wypłaty 500+ w Polsce od 01.06.22 r. na bazie daty złożenia wniosku niemieckiego to wg mnie patrząc literalnie na przepisy, nie ma ku temu podstaw – taka podstawa byłby moim zdaniem wyłącznie, gdy pierwszeństwo byłoby w tym okresie (chociaż w części) w Polsce. Jednakże słyszałem, że urzędy potrafią się cofać i przyznawać 500+ w takiej sytuacji, więc może Pan spróbować – jest duża szansa na powodzenie.

   Odpowiedz
 24. Joanna M.

  Witam serdecznie, proszę o radę, gdyż jestem nieaktywna zawodowo i zarejestrowana w urzędzie pracy. Odmówiłam przyjęcia oferty, gdyż nie była na poziomie moich kwalifikacji. Dowiedziałam się, że zostanę wyrejestrowana z urzędu na 120 dni. Pobieram pełne kindergeld. Jak będzie w tej sytuacji gdy zostanę wyrejestrowana to czy nadal będę pobierała pełne kindergeld? Czy będąc nieaktywna zawodowo muszę być ubezpieczona by pobierać całość kindergeld? Mąż pracuje w Niemczech u niemieckiego pracodawcy. Pozdrawiam i będę wdzięczna za odpowiedź.

  Odpowiedz
  1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Joanno, dobra wiadomość – to czy jest Pani zarejestrowana w Urzędzie Pracy, czy też nie jest, to nie ma żadnego znaczenia dla Pani statusu w kontekście nieaktywności zawodowej. Nadal jest Pani nieaktywna zawodowo, więc nawet nie trzeba nic zgłaszać do FK. Wyrejestrowanie z UP skutkuje tylko brakiem ubezpieczenia zdrowotnego, nie zaś zmianą statustu osoby nieaktywnej zawodowo. Podsumowując, jeśli nie pobierała Pani zasiłku dla bezrobotnych lub np. nie była na stażu z UP w chwili wyrejestrowania (a tak pewnie nie było) to nie ma to żadnego znaczenia. Po 120 dniach karencji może Pani rozważyć ponowną rejestrację, aby mieć ubezpieczenie zdrowotne. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za kawkę.

   Odpowiedz
 25. Klaudia Ch.

  Dzień dobry, Mam takie pytanie – mąż pracuje w De ponad dwa lata, pobiera dodatek dyferencyjny KG na trójkę dzieci bo ja prowadzę w Polsce działalność i mam 500+. Działalność chciałbym zamknąć, a dzisiaj dodatkowo dowiedzieliśmy się, że w momencie kiedy ja w PL jestem bezrobotna, to jest opcja pobierania KG w pełnej wysokości i normalnie 500+ w Polsce. Gdzie i jakie dokumenty trzeba w związku z tym złożyć? Jakie ja bym musiała, a co mąż w DE? Pozdrawiam

  Odpowiedz
  1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Klaudio, w momencie kiedy zakończy Pani działalność gospodarczą w Polsce, to od pierwszego dnia następnego miesiąca po tym fakcie, nastąpi zmiana pierwszeństwa. Dla przykładu, jeśli dzisiaj tj. 26.06.23 kończy Pani DG, to od 01.07.23 r. następuje zmiana pierwszeństwa, które jak słusznie Pani zauważyła (przyjmując, że będzie Pani i/lub dziecko zamieszkiwać dalej w Polsce) przechodzi na Niemcy. W Polsce nadal przysługuje Pani wtedy 500+ w pełnej kwocie, natomiast Niemcy powinny od tego miesiąca wypłacać pełną kwotę KG. Stanie się to po uzyskaniu od Pani informacji o zmianie sytuacji zawodowej. Zgłosić to należy za pomocą druku KG45 Kindergeld – wygeneruje go sobie Pani na naszej stronie po polsku: https://www.koordynacja500plus.pl/formularz-kg-45-kindergeld-po-polsku/ lub pobierze Pani druk po niemiecku i wypełni, po czym odeśle do FK. Kod dostępu otrzymała Pani na maila. Co do zgłaszania zmiany Pani statusu zawodowego do instytucji polskiej, może to Pani zrobić za pomocą oświadczenia: https://www.koordynacja500plus.pl/Pismo-oswiadczenie-ogolne-do-ZUS/ Nie jest to sprawa pilna, niemniej jednak dla świętego spokoju warto to ZUS-owi zgłosić. Nie będzie to miało wpływu na pobieranie 500+. Może Pani też zarejestrować się w UP dla ubezpieczenia zdrowotnego w przyszłości, proszę mieć jednak na uwadze, że jeśli otrzyma Pani zasiłek dla bezrobotnych to jest to traktowane jako aktywność zawodowa. Pozdrawiam serdecznie, w razie pytań proszę pisać.

   Odpowiedz
 26. Daniel

  Dobry wieczór, mam taką sprawę. Pracuję od 2016 roku w Niemczech i od tego czasu pobieram tam zasiłek rodzinny na troje dzieci. Żona i dzieci przebywają w Polsce. Żona nie osiąga żadnych dochodów. Jest dobrowolnie ubezpieczenia przy ojcu w KRUSie. I to ubezpieczenie po sześciu latach mojej pracy stało się przyczyną zaniechania wypłacania pełnego rozmiaru zasiłku rodzinnego w Niemczech i powodem domagania się przez Familienkasse zwrotu nienależnie pobranego (według nich) przeze mnie zasiłku rodzinnego nie pomniejszonego o 500+. Kwota którą wyliczyli przekracza 23 tys.euro czyli ponad 100 tys. złotych.W między czasie, przed wydaniem tej decyzji dostałem druki z urzędu wojewódzkiego, koordynacji zabezpieczenia społecznego o wypłatę wstecz, za te 6 lat 500+. Co mam na ten temat myśleć? Czy dostanę do tyłu 500+ i oddam je w Niemczech? Czy mogę spać spokojnie? Czy muszę wynająć prawnika żeby ta sprawa została załatwiona pomyślnie? Pozdrawiam Daniel

  Odpowiedz
  1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Panie Danielu, instytucja niemiecka ma rację – nie powinniście Państwo pobierać pełnych kwot KG z Niemiec, a wyłącznie dodatek dyferencyjny. Wiąże się to z faktem, że jak Pan wspomniał żona była ubezpieczona w KRUS – a takie ubezpieczenie traktowane jest jako praca, gdyż odprowadzane są z tego tytułu składki społeczne. W kwestii proceduralnej, proszę poczytać: https://www.koordynacja500plus.pl/wnioski-zagraniczne/#wniosek-zlozony-zagranica-jako-kraj-drugiej-kolejnosci Zasadniczo jednak nie stała się tragedia, chociaż w grę wchodzą duże kwoty. Wojewoda i ZUS powinni przyznać Panu 500+ za okres od 01.04.2016 na drugie i kolejne dziecko oraz na pierwsze od 01.07.2019 r. (wtedy zlikwidowano kryterium dochodowe). Tymi środkami spłaci Pan Niemcy, natomiast co do pierwszego dziecka, to po ewentualnej odmowie z Polski za okres 01.04.16 – 01.07.19 (jeśli przekroczono kryterium dochodowe) Niemcy powinny zweryfikować swoją decyzję i przyznać pełną kwotę na to dziecko. Innymi słowy, nie ma tragedii, chociaż oczywiście musi Pan uzbroić się w cierpliwość. Co do prawnika, zależy to od Pana, jednakże nie znam w Polsce takiego, który zna przepisy w tym zakresie i potrafi je stosować. Można więc skomplikować sobie tym dość prostą sprawę. Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 27. Magdalena

  Dzień dobry, mąż pracuje w Niemczech, ja byłam na zasiłku chorobowym do polowy maja 2022, później zarejestrowana w UP bez prawa do zasiłku i z prawem od połowy sierpnia, we wrześniu 2022 podjęłam pracę. Z Niemiec wypłacono za ten okres dodatek dyferencyjny. Czy w Polsce będę musiała zwrócić 500+?

  Odpowiedz
  1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Magdaleno, na wstępie należy podkreślić, że bez względu na Panią aktywność zawodową, od 01.06.2022 r. nie będzie Pani musiała zwracać 500+ w Polsce z racji zmiany przepisów w tym zakresie. Co się tyczy okresu do 31.05.2022 r. to jeśli była Pani na zasiłku chorobowym to taki zasiłek nie jest traktowany jako aktywność zawodowa – nie ma odprowadzanych składek społecznych z tego tytułu. Zatem istnieje obawa, że w tym okresie to Niemcy miały pierwszeństwo i powinny wypłacać pełną kwotę KG, natomiast w PL może być nienależnie pobrane świadczenie 500+. Wszystko zależy jednak od Pani sytuacji zawodowej. Pozdrawiam.

   Odpowiedz
   1. Magladena

    A czy rejestracja w Urzędzie pracy bez prawa do zasiłku jest traktowana jako aktywność zawodowa?
    Bo skoro byłam na zasiłku chorobowym do 11 maja, od 12 maja zarejestrowana w UP.

    Odpowiedz
 28. Kornelia

  Witam, mąż pracuje w Niemczech od miesiąca, czy można już złożyć wniosek o Kindergeld czy musimy czekać 6 miesięcy? Ja z dziećmi mieszkam w Polsce i jestem zarejestrowana w Urzędzie Pracy, czy ja z UP muszę wziąć zaświadczenie i dołączyć do wniosku o Kindergeld? I jeszcze pytanie kto składa wniosek o Kindergeld – mąż czy ja, i czy decyzja przyjdzie na adres do Polski czy tam gdzie mąż ma meldunek w Niemczech? Z góry dziękuję. Pozdrawiam

  Odpowiedz
   1. Karolina

    Witam , od października 2022 przebywam z córka w Niemczech złożyłam tu wniosek o Kindergeld I kilka dni temu otrzymałam zwrot i pełny zasilek , w urzędzie powiedziano mi że przysluguje mi całość Kindergeld a Polski zasilek ich nie interesuje . Dopytywałam się bo myślałam że skoro pobieram 500+ w Polsce dostanę różnice świadczenia. Dziś rozmawiałam z Zusem i powiedziano mi że muszę złożyć nowy wniosek z adresem zagranicznym i że dziecko przebywa przy mnie . Ojciec dziecka jest w Polsce nie pracuje . Pani z Zusu powiedziała mi że prawdopodobnie będę musiała 500+ oddać. Wyjeżdżając za granicę brałam zaświadczenie z Zusu o 500+ I pytałam o moją sytuację nikt mnie nie pouczył w tym temacie. Czy w mojej sytuacji zwracanie 500+ jest słuszne , czy mogę starać się o umorzenie ? Będę wdzięczna za odpowiedź

    Odpowiedz
    1. Zespół koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Pani Karolino,

     Dziecko jest w Niemczech. Krajem pierwszeństwa są Niemcy. Polska w takiej sytuacji mogłaby wypłacić dodatek dyferencyjny, ale Polska płaci mniej niż 250 euro, więc nie ma dodatku dyferencyjnego z Polski.

     Niech Pani nie wierzy w internetowe bajki o umorzeniu. Nikt Pani tego nie umorzy. 500 plus jest do zwrotu.

     Tutaj może się Pani zapisać na konsultację telefoniczną:
     koordynacja500plus.pl/konsultacja

  1. Anna

   Dzień dobry.
   Piszę do Pana z prośbą o pomoc. Otóż sprawa wygląda następująco. Mąż od 20218 roku przebywa w Niemczech i tam otrzymywał Kindergeld natomiast ja z dziećmi mieszkam w Polsce. w okresie 2018-2019 byłam nieaktywna zawodowo (zajmowałam się dzkecmi- ale bylam zarejestrowana jako bezrobotna) wiec pobieralam swiadczenie 500+. Niedawno otrzymaliśmy pismo że odmówili nam prawa do świadczenia 500+ za te lata 2018-2019 i że będziemy musieli zwrócić pewna kwotę (jeszcze nie wyliczyli). Natomiast mąż również w Niemczech otrzymał pismo że powinien zwrócić pieniądze. Czy to że nie pracowałam a mąż otrzymywał kindergeld to nie powinnam pobierać świadczenia 500+? Dziękuję za odpowiedź

   Odpowiedz
  2. Małgorzata

   Witam, mam taką sprawę: mąż od 2016 roku pracuje w DE, mieszka i jest tam zameldowany, ja z dzieckiem mieszkam w PL, pracowałam zawodowo do czasu urodzenia dziecka w styczniu 2017, później przeszłam na rok płatnego urlopu macierzyńskiego i rodzcielskiego (od stycznia 2017 do marca 2018) oraz 3 lata bezpłatnego urlopu wychowawczego (kwiecień 2018 do marca 2021) a następnie na rok urlopu bezpłatnego (marzec 2021 do marzec 2022) i od kwietnia jestem nieaktywna zawodowo. W ankietach FK mąż podawał aktualny stan. Pobierany był pełny KG od urodzenia dziecka czyli styczeń 2017, w PL nigdy nie składaliśmy wniosku o 500plus. Niedawno przyszło pismo z FK o zwrot części KG w wysokości równowartości 500plus za okres od lipca 2019 do marca 2022. Był to mój okres zerowego dochodu, najpierw na urlopie wychowawczym później na urlopie bezpłatnym. Czy można się jakoś wybronić z tej sytuacji odpowiadając na pismo które otrzymaliśmy? Kolejne będzie już raczej wezwaniem do zapłaty , ok. 3600 eu. FK pisało że możemy się starać wstecznie o 500plus. Okres bezpłatnego urlopu był bezskładkowy może choć za ten okres nie mają prawa odbierać tej różnicy? Pozdrawiam, Małgorzata.

   Odpowiedz
 29. Natalia

  Witam, czy jeżeli 2020 r. w sprawie ustalenia świadczenia 500 + miala „przy moim” wniosku zastosowanie koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (były mąż) pracował w Niemczech, obecnie sprawa się zakończyła miesiąc temu. Z uwagi na to, że jestem cały czas aktywa zawodowo zostało przyznane 500 + również za okres, który podlegał koordynacji. Dzisiaj otrzymalam z Niemiec wniosek o zasiłek rodzinny z Familienkasse do wypełnienia i odesłania. Z uwagi na to, iż nie mam kontaktu z byłym mężem, a on jedynie te pare miesięcy w 2020 r. pracował w Niemczech to czy mogę to wniosku nie wypełnić ? Nie posiadam dokumentów z jego zatrudnienia i nie jestem w stanie ich pozyskać. Rozumiem, że chodzi tu o wypłacenie ewentualnej różnicy w świadczeniu, a Kindergerld jest na wniosek osoby ubiegającej się swidczenie. W piśmie przewodnim zawarto informację, iż wydział koordynacji w naszym kraju zwrócił się do tej jednostki celem zwerykiownia gdzie przysługuje świadczenie. Dodam, że czerwcu br. Informacją zakończono postępowanie, natomiast pismo i wnioski z Niemiec zostały wysłane 18 lipca br.
  Co się zadzieje jeśli pozostawię przesłany do wypełnienia wniosek bez odpowiedzi?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
 30. Ala

  Dzień dobry
  Od urodzenia na naszą dwójkę dzieci mąż pobiera kindergeld. Ja mieszkam z dziećmi w Polsce i nie pracuje. Jednak od ok 9lat ubezpieczam się jako domownik w KRUS. Nie rozliczam się w Pl tylko w Niemczech razem z mezem.Od 2 msc pobieram również 500+ Dokumenty do Niemiec zostały wysłane z tą informacją że również zaczęłam pobierać w Pl 500+ Teraz czytam, że nie wolno pobierać całości w De. Nie mieliśmy o tym pojęcia z mężem. Co mam w takiej sytuacji teraz zrobić? Przejść na ubezpieczenie męża z pracy ? Czy oddać będę musiała tylko od tego czasu kiedy jest 500+w Pl ?

  Odpowiedz
 31. Monika

  Dzień dobry.

  Mąż ma zarejestrowana działalność w Czechach, tam płaci składki na ubezpieczenia. Prace wykonuje w Niemczech na zlecenie niemieckiego zleceniodawcy. Ja jestem z dzieckiem w PL, nie pracuje, pobieram świadczenie pielęgnacyjne i 500 plus. Czy możemy się starać o KG w Niemczech, jeśli mąż nie ma tam meldunku?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 32. Magda

  dzień dobry. Mąż wyjeżdża do pracy do Austrii na 4 miesiące, nie będziemy składać tam żadnych papierów na rodzinne bo na 4 miesiące nie widzę sensu. Ja jestem nieaktywna zawodowo. Czy muszę zgłaszać w zusie wyjazd? Czy wstrzymają wypłatę 500+ i RKO?

  Odpowiedz
 33. Agnieszka

  Dobry wieczór
  Mam takie pytanie.Mąż pracował w Niemczech od 2012 roku i pobierał Kg na troje dzieci.Ja pracowałam w Pl.Niemcy wydali decyzję w 2019 roku,że musi zwrócić 8000 euro.Zwrocił wszystko,teraz się zastanawiam czy mogli tak ot sobie żądać zwrotu KG?Nic nie można było już z tym zrobić ? Pozdrawiam

  Odpowiedz
 34. Jagoda Jendrysiak

  witam, mąż pracuje na umowie o pracę w niemczech, ja pracuje w Polsce na umowie o dzieło,nie mam odprowadzanych składek do zus,tylko co roku rozliczam się z urzędem skarbowym, mieszkamy w Polsce ,obecnie mamy przyznane 500 plus oraz różnice kindergeldu,mam decyzje od wojewody że kraj em pierwszeństwa wypłacania są niemcy(wojewoda niby wyslal do FK,ja nie tłumaczyłam jeszcze tego i nie wysyłałam),czy w takiej sytuacji prawidłowo jest mi wypłacany zasiłek?Czy należy nam się 500 plus oraz pełny KG,czy będąc na umowie o dzieło dyskwalifikuje mnie już do pobierania świadczenia w całości

  Odpowiedz
 35. Krzysztof

  Dzień dobry mam takie pytanie od 2 lat pracuje w Niemczech na zatrudnieniu u niemieckiego pracodawcy
  Żona jest z dziećmi w Polsce nie aktywna zawodowo bez prawa do zasiłku. Żona oraz dzieci są na moim ubezpieczeniu w Niemczech czy w takiej sytuacji jeśli pobieram pełny Kindergeld należy mi się również pełne 500+
  pozdrawiam Krzysztof

  Odpowiedz
 36. Patkatojaaha

  Witam, czy jeśli ja zostałam w Polsce z Córką i pobieram 500+ to czy jak Partner jest w Niemczech i dostaniemy KG to czy 500+ nam wtedy zabiorą ? Czy możemy otrzymywać to i to jednocześnie ? Wspomnę, ze również będę szła do pracy od końca tego roku tylko, ze w Polsce.

  Odpowiedz
  1. Zespół koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Patrycjo,

   Jeśli jest Pani bezrobotna bez prawa do zasiłku ubezpieczona pod męża lub w Urzędzie Pracy, to pierwszym krajem do wypłaty są Niemcy i oni powinni płacić pełne Kindergeld. Po polskiej stronie od czerwca 2022 wypłaca się 500+ w praktyce tym osobą, które złożą wniosek. Dopóki jest Pani bez pracy, to oba kraje powinny płacić. Gdy Pani rozpocznie pracę, to sytuacja się zmieni – Polska jako kraj pierwszeństwa wypłaci podstawę, a Niemcy dodatek dyferencyjny.

   Tutaj może się Pani zapisać na konsultację telefoniczną:
   koordynacja500plus.pl/konsultacja

   Odpowiedz
 37. Ariel

  witam .mam pytanie ja pracuję w Niemczech w niemieckiej firmie a moja żona pracowała do końca kwietnia w Polsce. aktualnie jest zarejestrowana w urzędzie pracy ale bez prawa do zasiłku. pobieram 50p plus w Polsce plus wyrównanie KG z Niemiec. czy teraz jak żona przebywa w Polsce i nie pracuje mogę brać 500 plus i cale Kindergeld. co muszę zrobić . pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz
 38. Kindergeld

  dzień dobry .mój mąż w zeszłym roku wyjechał do Niemiec ja wcześniej pobierałam 500+ w Polsce ponieważ byłam osoba pracująca .od stycznia jestem nieaktywna zawodowo i złożyliśmy wniosek o kindergeld .przyznali nam różnice między kindergeld a 500+ .ja jestem wnioskodawca na 500+ i kindergeld czy ma to jakiś wpływ że dostałam różnice z Niemiec a nie całość?

  Odpowiedz
 39. Sara

  Witam, mąż pracuje w Niemczech, ja z dziećmi jestem w Polsce, nieaktywna zawodowo, pobieramy pełna kwotę KG oraz 500+, jeżeli podjęłabym zatrudnienie na umowę o dzieło to przestaje być osoba nieaktywna zawodowo i informując o tym Familienkasse KG zostanie pomniejszony o kwotę 500+?

  Odpowiedz
 40. Krzysztof

  czy składając wniosek o 500+ , pobierając KG w całości, żona jest aktywna zawodowo( opiekuje się na pełen etat dzieckiem) 😉, ubezpieczona na moim ubezpieczeniu w Niemczech , nie zarejestrowana w UP , pytanie czy będzie koordynacja, czy całość w tu i tu
  KG pobieram już 8lat, ale z braku znajomości przepisów pewnie coś uciekło, a i czy 500+ wypłacają wstecz 🤔

  Odpowiedz
 41. Misiu

  Dzien dobry
  oboje z mężem pracujemy w niemczech pobieram zasilek w niemczech czy powinnam złożyć wniosek o 500plus na dziecko? Czy nalezy sie w Polsce to swiadczenie?nigy nie skladakam wniosu bo mam obawy ze bede musiala oddac pieniądze.

  Odpowiedz
 42. Arkadiusz

  Witam, mam pytanie odnośnie pełnego świadczenia 500+ i kindergeld. Ja pracuje w Niemczech nie przerwalnie od 2017 roku a żona pracowała w Polsce po czym się zwolniła i zatrudniła się Niemczech. Po trzech miesiącach zaszła w ciążę i przez 18 miesięcy do 14 lutego 2023 była na chorobowym. Od 15 lutego cała moja rodzina jest na moim niemieckim ubezpieczeniu, żoną od tegomomentu również jest nieaktywna zawodowo w Niemczech oraz w Polsce. Pobieramy kindergeld(wnoisek składałem ja) i czy powinniśmy złożyć wniosek do ZUS o świadczenie 500+, jeśli tak to nie ma to różnicy kto składa czy ja czy żoną? Z tego co czytam na forum to należy nam się pełne kindergeld i 500+, to prawda?
  Pozdrawiam i dziękuję za pomoc w udzieleniu odpowiedzi.

  Odpowiedz
 43. Miejscowy Linken

  Nigdzie nie mogę znaleźć wyjaśniena sytuacji odwrotnej, która ma miejsce szczególnie często w okolicach Szczecina. Oboje rodzice są aktywni zawodowo w Polsce a mieszkają w Niemczech, dzieci chodzą do niemieckiego przedszkola lub szkoły. W Niemczech wypłata KG zależna jest od tego czy pracuje się w Niemczech lub pobiera zasiłek, w Polsce od miejsca zamieszkania. W związku z tym takim osobom nie należy się ani KG ani 500+, co z kolei jest niezgodne z przepisami UE gdyż jest to jawna dyskryminacja ze względu na miejsce zamieszkania.

  Odpowiedz
 44. Dagmara

  Dzień Dobry

  Od lat tak było że decyzje w sprawie otrzymania czy odmowy trzeba było przedstawić FK
  Jak była odmowa to FK przyznawał całość. jeśli był decyzją o otrzymaniu 500 plus to był wypłacany dodatek dyferencyjny.
  Zmieniły się nasze przepisy, ale nie rozporządzenie unijne – i nie do końca rozumiem na jakiej podstawie jest przyznawane całość kindergeld.
  Mógł by Pan to mi szerzej rozjaśnić?

  Odpowiedz
 45. Agata

  Witam , mąż planuje zacząć prace w Niemczech , ja obecnie jestem w trakcie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawnego syna , co za tym idzie zrezygnowałam z pracy zawodowej na rzecz opieki nas synem. Proszę o informacje czy moglibyśmy pobierać świadczenie 500 plus oraz świadczenie kindergeld jednocześnie ? Z góry serdecznie dziękuje za odpowiedz, pozdrawiam.

  Odpowiedz
 46. Aaa

  Witam. Mam pytanie… Mąż pracuje na terenie Niemiec. Ja jestem nieaktywna zawodowo i mieszkam z dziećmi w Polsce. Pobieramy kindergeld w pełni i ZUS przyznaję nam od września ub.r. 500+… Dziś z Urzędu Marszałkowskiego przysłałi mi pismo i ankietę do wypełnienia nt.zatrudnuenia męża w Niemczech,decyzji z FK i ma również dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy od kiedy do kiedy pracuje itp… Zastanawiam się w jakim celu jest to sprawdzane.? I czy mogą uznać,że nienależnie jest pobrane świadczenie 500+.? Co w takiej sytuacji.?

  Odpowiedz
 47. Karolina

  Witam . Mam pytanie . Pracuję w Niemczech i pobieram Kindergeld pełny na jedno dziecko . Do tej pory dziecko mieszkało w Polsce pod opieką babci . Ojciec dziecka jest nieaktywny zawodowo w Polsce . Złożyłam wniosek o 500+ i został rozpatrzony pozytywnie . od sierpnia dziecko mieszka już ze mną w Niemczech , ojciec dziecka nadal jest nieaktywny zawodowo w Polsce , czy nadal należy mi się pełny kindergeld i 500+ ? Zaznaczę ze mamy z dzieckiem dwa meldunki, w Niemczech i w Polsce .

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *