Allocation familiale – rodzinne w Luksemburgu

Allocation familiale – rodzinne w Luksemburgu, to podstawowe świadczenie na dziecko w tym kraju. Jego podstawowa kwota w 2023 roku wynosi 292,54 euro miesięcznie. Przysługuje każdemu dziecku do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku kontynuacji nauki do ukończenia 25. roku życia. Nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe, a pobierany zasiłek jest wolny od opodatkowania. Ponadto przysługuje dodatek zwiększający podstawową kwotę ze względu na wiek dziecka:

  • dziecko w wieku 6-11 lat: 22,11 euro miesięcznie;
  • dziecko od 12. roku życia: 55,19 euro miesięcznie.

Ważnym dodatkiem, który także przysługuje podczas pobierania allocation familiale jest tzw. allocation de rentrée scolaire – dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wypłacany jest automatycznie w sierpniu danego roku w kwocie 115 euro jednorazowo dla dziecka w wieku 6-11 lat oraz 235 euro jednorazowo dla dziecka, które ukończyło 12 rok życia. Jego realizacja ustaje w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy edukację na poziomie średnim lub alternatywnym. W przypadku przyznania dodatku dyferencyjnego z Luksemburga, jego wypłata ma miejsce w styczniu za okres lipiec – grudzień. Ważne jest, aby samo uprawienie istniało w sierpniu.

Allocation familiale – rodzinne w Luksemburgu wypłaca CAE
Allocation familiale – rodzinne w Luksemburgu wypłaca CAE / źródło grafiki: logo CAE

Instytucją właściwą do realizacji i wypłaty świadczeń na dzieci w Luksemburgu jest Caisse pour l’Avenir des Enfants (CAE), co tłumaczymy jako Fundusz Przyszłości Dziecka. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w kontekście współpracy z Polską instytucja ta działa bardzo sprawnie i z całą pewnością nie mnoży przeszkód, aby realizować swoje zobowiązania w ramach koordynacji. Doskonale obrazuje to fakt, że Luksemburg jest liderem jeżeli chodzi o „eksport” świadczeń na dzieci do innych krajów – ponad 55% z nich transferowanych jest poza jego granice.

Zasadniczym warunkiem do uzyskania świadczeń w Luksemburgu w aspekcie koordynacji jest wykonywana tam praca jednego z rodziców dziecka, od której odprowadzane są składki społeczne. Może być wymagane także złożenie wcześniej wniosków o świadczenia na dzieci (np. 500+) w Polsce. Wsparcie nie jest wypłacane pracownikom delegowanym z Polski.

Wniosek należy złożyć za pomocą formularza dostępnego tutaj. Wypłaty realizowane są w okolicy 25. dnia danego miesiąca, szczegółowy terminarz został umieszczony na stronie. W przypadku, gdy w Luksemburgu został przyznany wyłącznie dodatek dyferencyjny, to jego wypłata odbywa się tylko dwa razy w roku: za okres styczeń – czerwiec na przełomie lipca i sierpnia; za okres lipiec – grudzień na przełomie stycznia i lutego następnego roku.

Dokumenty, które mogą być wymagane jako załączniki do wniosku:

  • akt urodzenia dziecka;
  • numer konta bankowego;
  • zaświadczenie o miejscu zamieszkania;
  • zaświadczenie o składzie gospodarstwa domowego;
  • rozstrzygnięcia / zaświadczenie dotyczące pobierania świadczeń na dzieci w Polsce.

Wystarczą kopie dokumentów. Zasadniczo zarówno sposób uzyskania jak i poszczególne załączniki opisywałem już wielokrotnie na łamach serwisu, więc ograniczę się do ich wypunktowania. Wszelkie aktualne informacje znajdują się na stronie CAE. Tam tez znajdują się pozostałe istotne formularze, np. dotyczące zgłaszania zmian, podczas gdy świadczenie jest już pobierane.

Na zakończenie warto zaznaczyć, że w systemie Luksemburga istnieją jeszcze inne świadczenia na dzieci m.in. zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, czy też zasiłek z tytułu urlopu rodzicielskiego. W sytuacji koordynacyjnej są one jednak praktycznie niemożliwe do uzyskania. Nie ma także odpowiednika świadczenia rodzicielskiego.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Możesz podziękować autorowi za twórczość w postaci symbolicznej filiżanki kawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany - pozostanie do wiadomości redakcji.

Wymagane pola są oznaczone *

Komentarz podlega moderacji zgodnie z zapisem w polityce prywatności.

Odpowiadamy na najciekawsze pytania wszystkich użytkowników.

Rozważ wsparcie naszego serwisu:

Doceń naszą pomoc - postaw kawę!