Świadczenie rodzicielskie i koordynacja świadczeń

Świadczenie rodzicielskie, znane też w Polsce jako kosiniakowe, podlega koordynacji świadczeń. Jest ono bardzo specyficzne, gdyż co do zasady obejmuje osoby nieaktywne zawodowo w Polsce, które opiekują się dzieckiem w pierwszym okresie życia. Stosując zatem zasady pierwszeństwa w koordynacji można więc przyjąć, że w większości przypadków krajem pierwszeństwa do jego wypłaty będzie kraj zagraniczny, w którym drugi z rodziców jest aktywny zawodowo.

Należy jednak mieć świadomość, że nie w każdym kraju objętym koordynacją istnieje tego typu świadczenie, co z automatu przyznaje pierwszeństwo do wypłaty Polsce – bez konieczności prowadzenia czasochłonnego postępowania przez Wojewodę. Jego wysokość nie wpływa na inne, popularne świadczenia podlegające koordynacji, gdyż według klasyfikacji wspólnotowej świadczenie rodzicielskie oraz świadczenie pielęgnacyjne są w innym, osobnym „koszyku”.

Masz pytania odnośnie świadczenia rodzicielskiego w koordynacji świadczeń? Zapisz się na bezpłatną konsultację telefoniczną.

Podstawowe informacje na temat świadczenia rodzicielskiego

Co do zasady świadczenie przysługuje osobom, które w związku z urodzeniem dziecka nie są uprawnione do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Kwota świadczenia rodzicielskiego to 1000,00 zł miesięcznie. Przysługuje ono w tej wysokości bez względu na ilość urodzonych dzieci, objętych opieką. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie wydłuża się po prostu czas przysługiwania świadczenia. Dla opieki nad jednym dzieckiem są to 52 tygodnie od urodzenia, dla dwójki dzieci 65 tygodni etc. Prawo do świadczenia rodzicielskiego nie jest uzależnione od dochodu rodziny.

Uprawnionym do pobierania świadczenia są także osoby, które w momencie urodzenia dziecka pobierały zasiłek dla bezrobotnych. Ze względu na fakt, że wysokość wypłacanego zasiłku z Powiatowego Urzędu Pracy jest niższa niż jego wysokość, to wnioskodawca otrzyma wyrównanie świadczenia rodzicielskiego.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje jeśli w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. W przypadku zbiegu uprawnień do powyższych świadczeń wnioskodawca wybiera, z którego świadczenia chce korzystać.

ZOBACZ TEŻ:   Kindergeld - rodzinne w Niemczech

Wniosek składa się w formie papierowej we właściwym dla miejsca zamieszkania Gminnym lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, gdyż organem właściwym do przyjmowania wniosków jest Wójt / Burmistrz / Prezydent Miasta.

Istnieje także możliwość złożenia elektronicznego wniosku za pośrednictwem portalu empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wniosek powinien zostać złożony w terminie 3 miesięcy od urodzenia dziecka – wtedy świadczenie realizowane będzie w pełnym wymiarze i okresie. Świadczenie to należy do świadczeń podzielnych, więc przysługuje od daty urodzenia dziecka, a nie od miesiąca złożenia wniosku (jeśli zachowany zostanie 3 miesięczny termin od urodzenia na złożenie wniosku).

Warto dodać, że wniosek o ww. świadczenie może złożyć także niepełnoletni rodzic dziecka, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego np. swojej matki.

Świadczenie rodzicielskie podlega koordynacji świadczeń / źródło grafiki: Pixabay

Zasady związane z koordynacją świadczenia rodzicielskiego

W przypadku, gdy zachodzi koordynacja, rozstrzygnięcia co do tego świadczenia wydaje Wojewoda, działający przez Urząd Wojewódzki. W przypadku gdy rodzic opiekujący się noworodkiem jest nieaktywny zawodowo w myśl przepisów koordynacji, pierwszeństwo będzie w kraju pracy drugiego rodzica, czyli tam gdzie odprowadzane są składki społeczne z tego tytułu.

Niemniej jednak istnieje lista państw, które nie posiadają odpowiednika dla świadczenia rodzicielskiego:

 • Belgia;
 • Cypr;
 • Dania;
 • Grecja;
 • Norwegia;
 • Niderlandy (Holandia);
 • Irlandia;
 • Liechtenstein;
 • Luksemburg;
 • Malta;
 • Szwajcaria;
 • Wielka Brytania.

W przypadku, gdy sprawa dotyczy tych państw to – bez względu na zasady pierwszeństwa, świadczenie rodzicielskie powinna wypłacać w pierwszej kolejności Polska.

Kolejną bardzo istotną kwestią, jest fakt, że Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości (UE) C-347/12 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie Wiering istnieje podział na świadczenia rodzicielskie (związane z wychowaniem i opieką nad dzieckiem – do tego koszyka świadczeń zaliczamy świadczenie rodzicielskie oraz świadczenie pielęgnacyjne) oraz klasyczne świadczenia rodzinne (w tym koszyku świadczeń znajduje się m.in. zasiłek rodzinny z dodatkami, świadczenie wychowawcze, świadczenie za życiem oraz zasiłek pielęgnacyjny).

Jest to ważne z tego powodu, że kwota pobieranego świadczenia rodzicielskiego nie wpływa np. przy ustalaniu wysokości dodatku dyferencyjnego na inne popularne świadczenia, które są w osobnym „koszyku”. Szerzej opisane to zostało w dziale dodatek dyferencyjny.

Ponadto zgodnie z powyższym instytucje właściwe co do rozstrzygania o uprawieniu do świadczenia rodzicielskiego na terenie innych krajów, będą często innymi instytucjami, niż te które rozstrzygają o klasycznych świadczeniach rodzinnych.

ZOBACZ TEŻ:   Kindergeld a 800 plus

Dla przykładu na terenie Niemiec instytucją właściwą do wydawania decyzji dla świadczenia rodzicielskiego (niem. Elterngeld) będzie instytucja odpowiednia dla miejsca zamieszkania / pracy w danym kraju związkowym np. L-Bank dla landu Badenia – Wirtembergia, a nie ogólnokrajowe Familienkasse (jak dla Kindergeld).

Nie masz pewności do jakiej instytucji należy złożyć wniosek o świadczenie rodzicielskie? Kliknij tutaj.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

57 komentarzy do “Świadczenie rodzicielskie i koordynacja świadczeń

 1. Diana

  Jeżeli ojciec dziecka pracuje w Niemczech, pobiera Elterngeld, a matka mieszka z dzieckiem w Polsce i jest na KRUS to może pobierać również kosiniakowe?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Podała Pani niewiele danych, aby jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje się, że skoro jest Pani aktywna zawodowo (ubezpieczenie społeczne w KRUS) to powinien przysługiwać Pani zasiłek macierzyński. Inną sprawą jest fakt, że Niemcy z jakiegoś powodu, wypłacają już odpowiednik świadczenia rodzicielskiego na to dziecko, a kwota ta jest wyższa niż w Polsce, zatem nie widzę tutaj podstaw także z racji tego faktu.

   Odpowiedz
   1. KASIA

    Urodziłam dziecko w lutym. Złożyłam do gopsu wniosek odnośnie świadczenia rodzicielskiego. Ten wysłał dokumenty do Wojewody, a Wojewoda przekazał do instytucji zagranicznej, czyli na Cypr. Nadmienię,że narzeczony pracuje w Holandii, ale posiada kontrakt cypryjski. Czy w tej sytuacji nie powinnam otrzymać rodzicielskiego z Polski?

    Odpowiedz
    1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Powinna Pani otrzymać świadczenie rodzicielskie z Polski, gdyż w obydwu wymienionych krajach – Cypr i Holandia nie ma tego typu świadczenia. Widocznie Urząd tego nie wie, po otrzymaniu odpowiedzi z instytucji zagranicznej powinni wypłacić ww. świadczenie.

  2. Pomylka we wniosku o kosiniakowe

   Witam. Mam problem odnośnie swiadczenia kosiniakowego. Urodziłam bluzniaki i z tego tytułu należy mi się świadczenie dluzej o 12 tygodni. Jednak poinformowano mnie ,ze we wniosku wskazałam tylko jedno dziecko i nie należy mi się już dłuższe świadczenie. Dzieci z dniem dzisiejszym skończyły roczek i poinformowano mnie w Mopsie,ze nic się nie da już zrobic i nie ma możliwości starać się o wnioskowanie dalszego swiadczenia… Czy jest na to może jakieś rozwiązanie? Będę wdzięczna za każdą wskazówkę

   Odpowiedz
 2. Aleksandra

  Witam, urodziłam dziecko w 2019 roku dokładnie 19 września. Mąż podjął pracę za granicą w Szwecji w Listopadzie 2019 r. Dostałam świadczenie rodzicielskie czyli kosiniakowe tylko za wrzesień, GOPS od listopada 2019 r. wstrzymał kosiniakowe i od Wojewody dostałam decyzję odmowną. Jestem osobą nieaktywną zawodowo. Szwecja ma pierwszeństwo wypłaty świadczeń i tak też otrzymujemy. Z tym, że Szwecja nie ma kosiniakowego bo
  Pani ze świadczeń w Szwecji, powiedziała mi, że u nich czegoś takiego nie ma. Moje pytanie brzmi. Czy należy mi kosiniakowe z Polski po takim czasie? Mam wszystkie dokumenty. Czy warto coś ruszyć w tej sprawie? Pozdrawiam serdecznie.

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Szanowna Pani Aleksandro, Pani wniosek o świadczenie rodzicielskie zapewne został przekazany do Szwecji zgodnie z zasadą pierwszeństwa oraz ewentualnie mogła Pani otrzymać odmowę dodatku dyferencyjnego w Polsce. Jeśli wg uzyskanych przez Panią informacji w Szwecji tego typu świadczenie Pani nie przysługuje to Szwecja powinna odpowiedzieć w ten sposób polskiej instytucji właściwej czyli Wojewodzie. Po otrzymaniu tej odpowiedzi ze Szwecji, pierwszeństwo przejdzie na Polskę co do tego świadczenia i dostanie Pani decyzję przyznającą Kosiniakowe z Polski + spłatę od okresu, kiedy wypłata została wstrzymana. Jeśli ma Pani kontakt ze szwedzką instytucją właściwą to może Pani poprosić o przesłanie takiej informacji do Wojewody, względnie może Pani sama przesłać odpowiedni dokument po jego uzyskaniu ze Szwecji z prośbą o jego uwzględnienie w Polsce. Ewentualnie może Pani napisać do Wojewody, że wg Pani informacji świadczenie to się Pani nie należy w Szwecji i poprosić, aby Wojewoda taką informację od instytucji szwedzkiej potwierdził oraz ponownie rozstrzygnął wniosek. Względnie, jeśli ma Pani pewność, że Szwecja nie wypłaci tego świadczenia, to można też pokusić się o napisanie prośby o warunkowe/tymczasowe przyznanie świadczeń. Jak Pani widzi, możliwości jest sporo, w przypadku odmowy w Szwecji z powodu braku takiego świadczenia, pieniądze w Polsce na pewno Pani nie przepadną.

   Odpowiedz
 3. Natalia

  Witam. Mój partner od kwietnia zeszłego roku pracuje na kontrakcie w Belgii. W grudniu 2020 zostało przyznane nam kosiniakowe na córkę. Zgłosiłam do MOPSu o fakcie, iż partner pracuje za granicą, wstrzymali nam 500 plus i kosiniakowe również, ale po dwóch tygodniach wpłynęło nam na konto, stwierdziłam, że jednak nam się należy skoro po 2 tygodniach przyszedł przelew. W grudniu zeszłego roku dostaliśmy natomiast pismo z informacją, że pierwszeństwo do wypłacania jakichkolwiek swiadczen ma Belgia i, że Wojewoda uchyla decyzje przyznajaca nam kosiniakowe. W marcu tego roku Belgia wysłała nam wyrównanie za okres od kwietnia do lutego, z czego Polska zajęła kwotę pobranego kosiniakowego. Czy to było zgodne z prawem? Dodam, że przysluguje mi 30 dni na skargę od decyzji Wojewody, czas jeszcze nie minął, a pieniądze przez Polskę zostały zajęte. Czy mam jakiekolwiek szanse na odzyskanie pieniędzy? Ponadto w Wojewódzkim Urzędzie twierdzą, iż jest odpowiednik kosiniakowego w Belgii dlatego też Belgia musiała zwrócić Polsce to co ta nam w zeszłym roku wypłaciła.

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Natalio, przede wszystkim zachęcam do przejrzenia wszystkich rozstrzygnięć, które otrzymali Państwo z Belgii – powinna tam być informacja o typie przyznanych świadczeń. Zasadniczo świadczenie rodzicielskie to inny typ świadczeń na dzieci niż świadczenia rodzinne – w myśl przepisów wspólnotowych. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości (UE) C-347/12 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie Wiering istnieje podział na świadczenia rodzicielskie (związane z wychowaniem i opieką nad dzieckiem – do tego koszyka świadczeń zaliczamy świadczenie rodzicielskie oraz świadczenie pielęgnacyjne) oraz klasyczne świadczenia rodzinne (w tym koszyku świadczeń znajduje się m.in. zasiłek rodzinny z dodatkami, świadczenie wychowawcze, rodzinny kapitał opiekuńczy, świadczenie za życiem oraz zasiłek pielęgnacyjny). Wg mojej najlepszej wiedzy, w Belgii stricte odpowiednika dla świadczenia rodzicielskiego nie ma. Niemniej jednak wszystko zależy od odpowiedzi instytucji zagranicznej, interpretacji bo np. istnieje w niektórych regionach coś takiego jak parental leave benefit – odpowiednik urlopu rodzicielskiego. Trzeba mieć świadomość, że w polskich interpretacjach nie ma jednolitego stanowiska w wielu sprawach i każdy z 16 Wojewodów bardzo różnie interpretuje pewne zagadnienia, a i odpowiedzi instytucji zagranicznych są bardzo różne. Zatem radzę dokładnie przestudiować decyzje z Belgii. Jeśli kraj ten wypłacił świadczenie zakwalifikowane przez polski urząd jako świadczenie rodzicielskie, to dalsza procedura UW jest jak najbardziej prawidłowa tzn. może on egzekwować świadczenia nienależnie pobrane w Polsce, skoro zgodnie z zasadami pierwszeństwa wypłacić je w pierwsze kolejności powinna Belgia. To, że fizycznie przyszedł przelew już po wszczęciu postępowania w sprawie nie ma żadnego znaczenia – de facto gmina może zawiesić wypłatę wyłącznie na wniosek strony (chociaż tutaj także jest różna praktyka, zawieszania z automatu, aby nie generować przez wiele miesięcy takich nienależnie pobranych świadczeń, gdy fakty wskazują na pierwszeństwo zagranicy). Zatem podsumowując, odwołanie ma tylko sens, gdy decyzje nie wskazują, że jedno z przyznanych przez Belgię świadczeń dotyczy świadczenia rodzicielskiego. W pozostałym przypadku należy spłacić środkami otrzymanymi z Belgii, świadczenie nienależnie pobrane w Polsce.

   Odpowiedz
 4. ZuzannaK

  Jestem osobą nieaktywną zawodowo, przed ciążą pracowałam na umowie zleceniu, więc przez całą ciążę pozostawałam bez dochodu. 19 marca 2021 urodziłam synka, w kwietniu 2021 złożyłam wnioski do MOPSu o kosiniakowe i 500 plus. Mój partner 6.04.2021 rozpoczął pracę na terytorium Niemiec, więc Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał akta sprawy do Wojewody, po PÓŁ roku dokładnie pod koniec listopada dostaliśmy decyzję odmowną, akta sprawy zostały przekazane do Niemiec, ponieważ ze względu iż ja jestem osobą nieaktywną zawodowo, a partner pracuje w Niemczech podlegamy ustawodawstwu Niemieckiemu i to Niemcy mają pierwszeństwo do wypłaty świadczeń… W grudniu dostałam spłatę 500 plus za 12 dni marca i cały kwiecień tj. Około 700 zł oraz kosiniakowe za ten sam okres co 500plus. W marcu tego roku przyszła decyzja z Niemiec że nie wypłacą świadczeń… Czy jest szansa na Elterngeld? Czy terminy już przepadły?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Zuzanno, jeśli chodzi o dotychczasową, opisaną przez Panią procedurę w Polsce to była ona prawidłowa – w takim przypadku koordynacja ma miejsce od 01.05.2021 r., zatem marzec i kwiecień został spłacony w Polsce. Od 01.05.2021 r. oba wnioski powinny być przekazane do Niemiec – 500+ do Familienkasse i świadczenie rodzicielskie (Kosiniakowe) do jednej z właściwych instytucji niemieckich. Jeśli otrzymała Pani decyzję o odmowie zarówno Kindergeld od Familienkasse jak i decyzję o odmowie przyznania świadczenia rodzicielskiego w Niemczech od innej, właściwej dla zamieszkania instytucji niemieckiej, to pierwszeństwo przechodzi w takim przypadku na Polskę i powinna otrzymać Pani przyznania w Polsce od Wojewody za okres od 01.05.2021 r. do nadal. Oczywiście jeśli był złożony kolejny wniosek o 500+ na okres 21/22.

   Odpowiedz
 5. ZuzannaK

  Dziękuję bardzo za odpowiedź. Jeszcze chciałabym zapytać, czy instytucja niemiecka przekażę sprawę z powrotem do Polski (do Urzędu Wojewódzkiego)?
  Składałam 2 wnioski o 500plus na 2020/2021 i 2021 /2022 oraz wniosek o kosiniakowe…

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Tak, właściwe instytucje niemieckie co do KG i rodzicielskiego powinny poinformować UW o swoich rozstrzygnięciach, po czym będzie możliwe dalsze rozpatrzenie wniosku przez Wojewodę. Więcej informacji o sposobie komunikacji znajdzie Pani tutaj https://www.koordynacja500plus.pl/druki-zagraniczne Oczywiście może Pani także sama przesłać / dostarczyć do UW otrzymane rozstrzygnięcia (kopie) z prośbą o nadanie sprawie dalszego biegu i wydania rozstrzygnięć przyznających po stronie PL, do czego zachęcam.

   Odpowiedz
 6. Marta

  Witam. W lipcu 2021 urodziłam dziecko, mój mąż pracuje w firmie niemieckiej ja nie pracuję, nie mam żadnych dochodów. Składam wniosek o kosiniakowe. W sierpniu przyszły dokumenty z odmową, że pierwszym krajem do świadczeń są Niemcy. Z Niemiec przyszła informacja, że potrzeba złożyć wniosek, ja tego nie zrobiłam. Teraz przyszły dokumenty z Polski że uchylają dezycję odmowy świadczenia rodzicielskiego. Czyli jednak ten świadczenie rodzicielskie zostanie mi przyznane?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Wszystko zależy zarówno od Pani województwa, jak i odpowiedzi, która trafiła do Wojewody z Niemiec. Niektóre województwa przyznają świadczenie w takiej sytuacji, niektóre – jeżeli wskazane jest niedopełnienie obowiązku przez stronę w Niemczech, nie przyznają. Życzę, aby w Pani sytuacji nastąpiło przyznanie.

   Odpowiedz
    1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Wraz z uchyleniem odmowy dodatku dyferencyjnego w postaci świadczenia rodzicielskiego powinna Pani otrzymać decyzję o jego przyznaniu lub ewentualnie o odmowie od Wojewody, proszę to zweryfikować. Jeśli odmówili w DE ze względu na brak współpracy, to już raczej innego rozstrzygnięcia nie będzie stamtąd.

  2. Lukas

   Witam, pracuję w Niemczech, partnerka jest z dziećmi w Polsce, wcześniej nie pracowała. W czerwcu 21 urodziła dziecko i w czerwcu złożyliśmy wniosek o kosiniakowe. W Niemczech nie składaliśmy wniosku o elterngeld, w czerwcu 22 dopiero dostaliśmy odpowiedź po roku z urzędu, że wniosek został przekazany do właściwej instytucji LBank w Niemczech. Otrzymaliśmy również decyzję o odmowie przyznania dodatku deferencyjnego. Co teraz dalej, Pozdrawiam

   Odpowiedz
   1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

    Lukas, polski urząd faktycznie nie dopełnił terminu w tej sprawie – takie przekazanie wniosku do Niemiec powinno zostać zrealizowane szybciej. Niemniej jednak sama procedura jest prawidłowa i Niemcy powinny uwzględnić polski wniosek zgodnie z przepisami wspólnotowymi i wysłać swój wniosek do wypełnienia przez Państwa, po czym może nastąpić przyznanie. Szerzej temat opisany jest tutaj https://www.koordynacja500plus.pl/elterngeld-w-niemczech-w-2022-roku/

    Odpowiedz
    1. Natalia

     Witam, w lipcu urodziłam dziecko, jestem osobą nie pracującą. Mąż prowadzi własną firmę na terenie Finlandii. Pod koniec lipca złożyłam wniosek o kosiniakowe do MOPS-u, który został przekazany do urzędu wojewódzkiego celem wydania decyzji. Po 4 miesiącach dostałam pismo, iż wydanie decyzji zostało wstrzymane, ponieważ czekają na odpowiedź z Finlandii, która będzie miała kluczowy wpływ na zakończenie postępowania po stronie polskiej. Napisano również, że powinnam złożyć wniosek w instytucji fińskiej inaczej mój wniosek nie zostanie rozpatrzony w żadnym z krajów. Jaki wniosek powinnam w tej sytuacji złożyć w Finlandii?

    2. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Pani Natalio, przede wszystkim słusznie Pani zrobiła, składając wniosek o świadczenie rodzicielskie w Polsce, gdyż pomimo iż faktycznie zasady pierwszeństwa wskazują na Finlandię, jako kraj pierwszej kolejności do wypłaty świadczenia rodzicielskiego, to polski wniosek zabezpiecza Panią w sytuacji gdyby Finlandia świadczenia o podobnym charakterze nie przyznała. Co do zasady właściwą procedurę w takim wypadku opisałem tutaj: https://www.koordynacja500plus.pl/wnioski-polskie/ oraz tutaj: https://www.koordynacja500plus.pl/druki-zagraniczne/ W Pani przypadku Wojewoda zapewne wydał decyzję tymczasową lub ewentualnie odmowę dodatku dyferencyjnego przyjmując, że odpowiednik świadczenia rodzicielskiego domyślnie przysługuje w Finlandii. Często na tym Wojewoda próbuje sprawę zamknąć, ale na tym sprawa się nie kończy. Powinien on w decyzji tymczasowej poinformować Panią o przekazaniu Pani wnioski do właściwej instytucji w Finlandii zgodnie z zasadami pierwszeństwa oraz podać dane instytucji do której taki wniosek (w formie elektronicznej za pomocą systemu wymiany informacji EESSI lub papierowo) został przekazany. Na podstawie tego przekazania to instytucja fińska powinna przesłać do Pani wniosek do wyplenienia i po odesłaniu przez Panią go rozpatrzyć lub od razu odpowiedzieć Wojewodzie, że takie świadczenie w Finlandii nie przysługuje. Na tej podstawie w zależności od decyzji urzędu fińskiego Wojewoda przyznaje świadczenie rodzicielskie w wyniku braku uprawnienia w Finlandii lub odmawia lub przyznaje dodatek dyferencyjny jeśli przyznana w Finlandii kwota jest wyższa / niższa niż wysokości kwoty świadczenia rodzicielskiego w Polsce. Wojewoda powinien otrzymać odpowiedź z Finlandii w 2-3 miesiące od przekazania wniosku, jeśli jej nie otrzymał (i tym samym nie poinformował Pani, nie podjął żadnych czynności w sprawie) to powinien wykonać monit aż do uzyskania skutecznej odpowiedzi z Finlandii. Na tym etapie będzie to najlepsze rozwiązanie. Sugeruję ten sposób działania (przez instytucje w Polsce), gdyż system świadczeń rodzinnych jest w Finaldii dosyć rozbudowany i z racji tego znalezienie odpowiednika dla świadczenia rodzicielskiego nie jest takie oczywiste – istnieje realna szansa, że takie świadczenie nie zostanie przyznane przez Kela. Pozdrawiam.

   2. Ewa

    Przebywając na zasiłku dla bezrobotnych urodziłam dziecko we wrześniu 2021. Urząd pracy wydłużył okres pobierania zasiłku na czas jaki przysługiwałby zasiłek macierzyński. Złożyłam wniosek o świadczenie rodzicielskie „kośniakowe” i zostało ono przyznane. W marcu 2022 mąż zaczął pracę w Niemczech. W czerwcu przy okazji składania wniosku o świadczenie pielęgnacyjne podałam zgodnie z prawdą że mąż pracuje za granica. W tym momencie świadczenie rodzicielskie zostało wstrzymane, dziś otrzymałam pismo że decyzja przyznająca świadczenie rodzicielskie została uchylona. Moje pytanie brzmi: czy w moim wypadku pierwszeństwo wypłaty świadczeń ma Polska? Jak długo trwa taka procedura wyjaśniająca ?

    Odpowiedz
    1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Pani Ewo, pytanie zasadnicze jest następujące – czy wnioskuje Pani o świadczenie pielęgnacyjne na to dziecko, czy chodziło Pani o świadczenie rodzicielskie w wątku ponownego składania wniosku? W przypadku zbiegu uprawnień do świadczenia rodzicielskiego i świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną. Zatem tutaj jest pierwszy problem w Pani złożonej sytuacji. Druga kwestią jest sama koordynacja – przed uprawnieniem do świadczenia pielęgnacyjnego powinna Pani otrzymywać świadczenie rodzicielskie w kwocie różnicy pomiędzy jego wysokością tj. 1000 zł a wysokością pobieranego zasiłku dla bezrobotnych. W Pani przypadku pierwszeństwo jest w Polsce, gdyż zasiłek dla bezrobotnych = aktywność zawodowa (odprowadzane są składki społeczne od zasiłku). Zapewne otrzymała Pani uchylenie rozstrzygnięcia wydanego przez Wójta / Burmistrza / Prezydenta Miasta. Niemniej jednak trudno mi się odnieść do tej konkretnej sprawy bo jest złożona (zbieg świadczeń + koordynacja), ważne są daty zaistniałych faktów, wyjazdu, od kiedy będzie uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego etc. Bez wglądu w dokumentację można tylko gdybać. Może Pani skorzystać z zakładki kontakt i w sposób dokładny z datami w okresie od – do opisać sytuację. W kwestii terminów koordynacyjnych, to Wojewoda ma maksymalnie 2-3 miesiące na wydanie rozstrzygnięcia. Pozdrawiam.

 7. Ewa

  Dziękuję za odpowiedź. Pomyliłam jednak nazewnictwo świadczeń, miałam na myśli zasiłek pielęgnacyjny, a nie świadczenie pielęgnacyjne. W takim wypadku sytuacja jest chyba mniej skomplikowana?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Zdecydowanie. W takim przypadku pierwszeństwo będzie po stronie Polski, uchylenie otrzymała Pani od gminy i teraz Wojewoda powinien wydać przyznanie – po tym wypłata zostanie wznowiona. Powinien to zrobić w 2-3 miesiące.

   Odpowiedz
 8. Lukas

  Witam, dzisiaj dostaliśmy e mail z lbank iż żaden wniosek z Polski nie dotarł po miesiącu czasu. Polski urząd przysłał pismo w którym wyraźnie jest napisane że 9.06.2022 wniosek został przekazany. Proszę o podpowiedź co w takiej sytuacji można zrobić bo zaczyna brakować nam już cierpliwości.

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Prawdopodobnie przekazanie wniosku nastąpiło listownie, a nie za pomocą systemu elektronicznej wymiany informacji EESSI – pierwsze co to bym się dowiedział w urzędzie wojewódzkim czy wysłali to przekazanie elektronicznie, czy listownie i ewentualnie poprosił o informacje o dacie odebrania przez stronę niemiecką – w przypadku listu poleconego taka data powinna być na zwrotce, która wróci do urzędu. W przypadku wysłania EESSI przekazanie powinno mieć status odebrane. Inną kwestią jest fakt, że sama procedura do przekazania tego wniosku – z tego co Pan pisał, była niezgodna z obowiązującymi terminami, to jednak już od samego przekazania urząd w Niemczech ma 2-3 miesiące na odpowiedź. Zatem na tę chwilę w tym temacie żadne inne pisma przyspieszające nie wchodzą w grę. Alternatywą jest złożenie wniosku przez Państwa bezpośrednio w Niemczech, ale w przypadku gdy ma Pan potwierdzone przekazanie, to moim zdaniem lepiej zachować cierpliwość.

   Odpowiedz
 9. Anna P

  Dzień dobry, Wypełniłam ankietę o Elterngeld w lipcu, dziecko urodziłam w tamtym roku we wrześniu, zastanawiam się czy zawsze jest tak, że trzeba składać na wszystkie świadczenia wnioski? I ile czasu ma urząd na przyznanie świadczenia Elterngeld? Oraz czy to jest to samo świadczenie co RKO w Polsce ? Czytam na forach, że tak i że jeśli w Polsce dostanie się RKO to Kindergeld się nie należy?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Anno, w kwestii odpowiedzi na Pani pytania, zamiennie używa Pani terminów Elterngeld i Kindergeld – są to dwa odmienne świadczenia o czym szerzej przeczyta Pani https://www.koordynacja500plus.pl/elterngeld-w-niemczech-w-2022-roku oraz https://www.koordynacja500plus.pl/kwota-kindergeld-w-2022-roku Jeśli chodzi o wnioski, to zarówno w Polsce jak i zagranicą co do zasady świadczenia na dzieci przyznaje się na wniosek strony – nie ma przymusu ich pobierania, zatem wnioski należy składać w zależności od zasad i wymogów przyznania danego świadczenia. Realizacja Elterngeld w Niemczech odbywa się w zależności od landu zamieszkania / pracy i każdy z nich ma trochę inne zasady. W myśl przepisów wspólnotowych instytucja ma 2-3 miesiące na odpowiedź, chociaż instytucje mogą powoływać się także na przepisy krajowe. RKO nie jest odpowiednikiem Elterngeld – jest nim świadczenie rodzicielskie (czyli świadczenie opisane w komentowanym przez Panią wpisie). Co do Kindergeld i RKO – jest to ten sam rodzaj świadczeń, zatem w przypadku przyznania Pani np. 1000 zł miesięcznie przez rok, może zajść sytuacja, że suma przysługującego Kindergeld będzie niższa niż RKO + ewentualnie 500+, zatem w takim przypadku przez okres przyznania RKO Kindergeld może nie przysługiwać (zależy to m.in. od Pani aktywności zawodowej, jeśli jest Pani nieaktywna to w kontekście Niemiec problemu być nie powinno). Zasadniczo wszystkie te informacje znajdzie Pani na stronie, zachęcam do lektury.

   Odpowiedz
   1. Anna P.

    Pytam o elterngeld ponieważ złożyłam o kosiniakowe w Polsce, jestem nieaktywna zawodowo, ankietę od strony niemieckiej otrzymałam dopiero w lipcu, natomiast we wrześniu dziecko kończy rok – czyli jak to jest, nie dostanę zwrotu wstecz z tego co wiem, a za dwa miesiące dziecko skończy rok, tym samym kosiniakowe w Polsce się nie należy. Tak, złożyłam o Rko zostało przyznane, czyli teraz mam poinformować niemiecki urząd że mam takie świadczenie w Polsce? Kolejne pytanie jest takie pobieram z Polski 500+, Niemcy odpisali nam, że ich to nie interesuje, że Polska wypłaca – oni mają pierwszeństwo w tym świadczeniu, a Polska wysłała do nich pismo, że otrzymujemy z Polski 500+ i co teraz powinnam zrobić zrezygnować z tego świadczenia? Czy mimo wszystko składać wniosek bo się należy? Chyba nie da się tak zrezygnować bo niby jak to uzasadnić ? Mam jeszcze pytanie gdzie mam wysłać decyzję o przyznaniu RKO? Do familienkasse? Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.

    Odpowiedz
    1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Pani Anno, po pierwsze zgodnie z zasadami wspólnotowymi liczy się data złożenia wniosku w danym kraju – dlatego nieuzasadnione jest stwierdzenie, że strona niemiecka się nie cofnie do daty złożenia wniosku w Polsce. Cofnie się, jeśli posiadają odpowiednią informację z Polski. Po drugie, jeśli z jakiegoś powodu nie przyznają / nie cofną się to w tym układzie pierwszeństwo do wypłaty świadczeń przejdzie na Polskę i to nasz kraj wypłaci Pani świadczenie rodzicielskie w pełnej kwocie. Liczy się data złożenia wniosku, nawet jakby to trwało następne dwa lata to aktualny wiek dziecka nie ma już znaczenia. Powinna poinformować Pani FK o przyznaniu RKO, najlepiej za pomocą druku KG45 + kopia otrzymanej elektronicznie informacji o przyznaniu z ZUS. Wysyła to Pani do FK. Co do 500+ z niczego w Polsce nie rezygnować, pobierać tutaj i w DE pełne kwoty i cieszyć się z takiej możliwości 🙂 Pozdrawiam.

 10. Anna P

  Interesuje mnie jeszcze druk po polsku KG45 czy jest gdzieś do pobrania? Dziękuję za odpowiedź i pomoc.

  Odpowiedz
 11. Joanna B.

  Dzień dobry!
  Chciałam uzyskać informację, czy elterngeld należy wykazać w zeznaniu podatkowym w Polsce. Mąż pracuje w Niemczech, natomiast ja przebywam w Polsce i pobieram rentę socjalną z tytułu niepełnosprawności. Zus rozliczenie podatkowe przesyła do urzędu skarbowego. 1 lipca 2016 roku urodziłam córkę i otrzymałam z Niemiec elterngeld, w kwocie 300 euro, przez pierwszych 12 miesięcy życia dziecka. Drugą córkę urodziłam 2 lutego 2020 roku i również otrzymałam elterngeld, tym razem w kwocie 375 euro miesięcznie. Obecnie otrzymałam wezwanie z US w Polsce, iż uzyskał on informację o uzyskanych przeze mnie dochodach z tytułu zatrudnienia w Niemczech. Odpisałam drogą e-mailową, iż otrzymane dochody to jest zasiłek z tytuły urodzenia dzieci, tak zwany elterngeld, odpowiednik polskiego Kosiniakowego. Przedstawiłam również dokumenty bankowe, w których tytułem wpływów jest elterngeld. Pani w urzędzie domaga się ode mnie korekty zeznania podatkowego i wykazania otrzymanych dochodów z tytułu elterngeld. Wie, że jest to dochód nieopodatkowany, natomiast domaga się wpisania do PIT – u. Stąd moje pytanie, czy muszę dokonać korekty zeznania i wpisać środki, które otrzymałam z tytułu elterngeld?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Życzę miłego dnia.
  Joanna

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Joanno, bardzo ciekawe pytanie. Uzyskanie świadczenia rodzicielskiego w Polsce jest niezależne od kryterium dochodowego. Natomiast samo w sobie to świadczenie wlicza się jako dochód uzyskany np. przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, czy inne świadczenia rodzinne zależne od dochodu. Niemniej jednak samo świadczenie rodzicielskie w kontekście podatku dochodowego nie jest opodatkowane (jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8-9 ustawy o PIT). Pani jednak pobierała świadczenie o podobnym charakterze z Niemiec i w tym przypadku interpretacja US może być różna. W jednej z analiz Ministerstwo Finansów wskazuje: „Przepisy ustawy PIT są skonstruowanie z uwzględnieniem unijnej zasady swobody przepływu osób i kapitału. Stąd też zwolnienia przedmiotowe obejmują również świadczenia przyznane na podstawie, równoważnych do polskich rozwiązań, przepisów wydanych w innych krajach.” Na kanwie powyższego brak jest podstaw do wykazywania tego w PIT. Niemniej jednak istnieje także adnotacja, że: „Z uwagi na możliwe lub faktyczne zróżnicowanie tych przepisów w poszczególnych krajach, ustawa PIT nie odwołuje się do konkretnych podstaw prawnych. Każdy przypadek tego rodzaju świadczenia analizowany jest indywidualnie w oparciu o posiadane informacje, w tym przedstawione np. we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.” Podsumowując trudno jednoznacznie ocenić postępowanie US w Pani sprawie, sugeruje powołać się na wskazaną argumentację, a jeśli nie okaże się ona skuteczna to poprosić o podstawę prawną, co do której będzie można się odnieść, gdyż jak widać jest tutaj pewna furtka na subiektywne interpretacje urzędników. Pozdrawiam

   Odpowiedz
 12. Magda R.

  Witam, partner pracuje w Belgii, ale na A1, czy w takim razie mam pierwszeństwo do otrzymania kosiniakowego z Polski. Ja nie pracuje i mieszkam w Polsce. Czy strona belgijska może to wstrzymać? Z góry dziękuję za informację.

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Magdo, tak pierwszeństwo jest w Polsce, także można składać wniosek o świadczenie rodzicielskie. Ponadto w Belgii nie ma odpowiednika świadczenia rodzicielskiego, więc proszę po prostu złożyć wniosek w swojej gminie.

   Odpowiedz
 13. Asia

  Witam, od 3 lat jestem nieaktywna zawodowo. Mąż obecnie jest kierowcą zatrudnionym przez Polska firmę. Jeździ dostarczając towar głównie do Niemiec i Czech. Nie ma żadnego meldunku poza granicami. Śpi w samochodzie, tak jak wszyscy kierowcy TIR-ów. Wszystkie składki odprowadzane są do polskiego ZUS-u. Mąż dostaje również wynagrodzenia z polskiej firmy. Złożyłam wniosek o kosiniakowe, który został wysłany do wojewody w sprawie koordynacji. Czy jest w ogóle sens, skoro mąż z zagranicą nie ma nic wspólnego. Zarówno ubezpieczenie jak i wszystkie składki i wynagrodzenie są realizowane w Polsce przez firmę w której jest zatrudniony.

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Asiu, co do zasady kierowca, który porusza się także poza granicami Polski powinien posiadać druk A1 ZUS świadczący o delegowaniu. Jeśli ten druk jest, to zachodzi koordynacja świadczeń i złożony przez Panią wniosek słusznie trafił do Wojewody, który przyzna Pani to świadczenie, bo w przypadku posiadania druku A1 pierwszeństwo do wypłaty świadczenia rodzicielskiego jest w Polsce. Zachęcam do przeczytania wpisu o druku A1 ZUS na naszej stronie: https://www.koordynacja500plus.pl/druk-a1-zus Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 14. Natalia

  Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Wojewoda wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania. W swoim piśmie nie wskazał do jakiej instytucji i kiedy został przekazany mój wniosek. Niestety kontakt z urzędem jest bardzo utrudniony, dodzwonienie się na infolinię graniczy z cudem, umówienie się na konsultacje telefoniczne także (okres oczekiwania ok. 2 miesięcy). Poprzez stronę internetową poprosiłam o wskazanie mi druku jaki powinnam wypełnić, gdyż z mojej wiedzy wynika, iż w Finlandii nie obowiązuje świadczenie o podobnym charakterze do polskiego rodzicielskiego.

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Natalio, proszę wysyłać pisma listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wspomniałem już we wcześniejszym komentarzu, jakie kroki bym wykonał. Alternatywnie może Pani skorzystać z opcji warunkowego przyznania – widzę tutaj podstawy, szerzej o tym rozwiązaniu tutaj: https://www.koordynacja500plus.pl/przyznanie-warunkowe/ lub – jeśli faktycznie organ nie stosuje się do terminów, można skorzystać z pisma: https://www.koordynacja500plus.pl/wniosek-przyspieszenie-UW-jeden-wniosek/ Ma Pani dużo rozwiązań, aby finalnie zakończyć sprawę pozytywnie. Pozdrawiam

   Odpowiedz
 15. Nowa

  Dzień dobry. Dziecko urodzi się w maju, mąż ma niemiecką umowę od 1 stycznia. Jak należy postąpić w tym przypadku?

  Odpowiedz
 16. Justyna

  Witam, partner pracuje w Niemczech (umowa o pracę). Ja z kolei jestem zatrudniona w Niemczech, ale również prowadzę działalność gospodarczą (firmę 1-osobową) w Polsce.
  Syn urodził się 04.01.23 r. Czy powinniśmy wystosować wniosek o Elterngeld czy kosiniakowe? A może o oba świadczenia jednocześnie – Elterngeld i kosiniakowe? Pozdrawiam

  Odpowiedz
  1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Justyno, na podstawie opisanych faktów, niestety świadczenie rodzicielskie w Polsce się Pani nie należy. Przede wszystkim warunkiem do uzyskania rodzicielskiego, jest brak aktywności zawodowej. Wspomniała Pani, że prowadzi działalność gospodarczą w Polsce – jeśli nie jest zawieszona, to jest to aktywność zawodowa i co do zasady powinien przysługiwać zasiłek macierzyński (jeśli nie przysługuje to dopiero wtedy można rozpatrywać tę kwestię bardziej szczegółowo). Kolejną sprawą jest Pani status zawodowy w Niemczech – jeśli jest Pani zatrudniona także w Niemczech, to także wyklucza pobieranie rodzicielskiego w Polsce. Co do Elterngeld – w odróżnieniu od Polski przy aplikowaniu o Elterngeld dopuszcza się pracę do 32 godzin tygodniowo. Szerzej temat opisałem w dziale Niemcy. Zatem jedyną opcją w Pani przypadku jest próba ubiegania się o Elterngeld – o ile zostaną spełnione dodatkowe warunki.

   Odpowiedz
   1. Justyna

    Dziękuję za odpowiedź. Nie uściśliłam tylko, że od urodzenia dziecka nie pracuję ani w Niemczech ani w Polsce. Jestem nieaktywna zawodowo. Działalności jednak nie zawiesiłam. Czy to coś zmienia w moim przypadku?
    Szukając informacji o świadczeniu rodzicielskim = kosiniakowym spotkałam się z informacją że kosiniakowe należy się osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą (ale tylko, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego).

    Odpowiedz
    1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Pani Justyno, co do nowych faktów opisanych przez Panią – zgadza się, w przypadku gdy prowadzi Pani działalność gospodarczą i nie pobiera zasiłku macierzyńskiego to świadczenie rodzicielskie może przysługiwać. Niemniej jednak w opisanej sprawie nie jest to oczywiste. Przede wszystkim pytanie o zamieszkanie Pani i dziecka – jeśli wszyscy Państwo mieszkacie w Niemczech, to wg mnie musi być jakaś podstawą do wystąpienia koordynacji np. odprowadzanie składek społecznych z tytułu DG w Polsce (w przypadku zawieszenia by ich nie było). W przeciwnym razie brak związków z Polską na tę chwilę = podleganie wyłącznie pod ustawodawstwo niemieckie. Innymi słowy musiałaby się Pani określić w kwestii: gdzie zamieszkuje każdy z członków rodziny od urodzenia dziecka oraz określić Pani status zawodowy – czy ma Pani uprawienie do macierzyńskiego w PL lub DE (czy w ogóle był składany wniosek w ZUS w tym zakresie) + ewentualnie status tej działalności w Polsce – czy oprowadza Pani składki społeczne z tytułu jej prowadzenia, czy jest zawieszona. Na koniec, w zależności od okoliczności może być też brany pod uwagę fakt, czy prowadzona działalność gospodarcza nie powoduje zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem. Oczywiście zawsze może Pani złożyć wniosek i oczekiwać na rozstrzygnięcie – najwyżej dostanie Pani odmowę, bo jak widać jest kilka ważnych aspektów w tej sprawie, aby ją jednoznacznie rozstrzygnąć. W przypadku wnioskowania w Polsce istotna jest dla Pani także data złożenia wniosku, gdyż w razie złożenia wniosku w maju, ewentualne przyznanie będzie od miesiąca złożenia wniosku, a nie od urodzenia dziecka (minął termin 3 miesięcy od jego urodzenia). Pozdrawiam

 17. Monika

  Dzień dobry. Mąż od 2021 pracuje za granicą . pobieram w Polsce 500 plus i świadczenie pielęgnacyjne na dziecko. wg wojewody ustalone zostalo ustawodawstwo zagraniczne. w czerwcu złożyłam nowy wniosek o ŚP, dokumenty zostały wyslane do wojewódzkiego urzędu, nie mam teraz wypłacanych pieniędzy z tego tytułu. spodziewam się drugiego dziecka, czy mam prawo do Kosiniakowego?

  Odpowiedz
 18. Eddie

  mąż jest kierowcą krajowym i międzynarodowym, ale firma jest polska i to tu ma odprowadzane składki, za granicę jeździ na ok 2 dni [Czechy, Słowacja, Litwa], nie posiada tam zameldowania gdyż tylko zawozi tam towar, śpi w ciężarówce i wraca. Ja jestem bezrobotna ubezpieczona przy mężu. UG przekazał sprawę Wojewódzkiemu Urzędowi, czy mają prawo odmówić mi wypłaty kosiniakowe? Dodam też, że nie należy nam się pomoc finansowa z tamtych krajów

  Odpowiedz
 19. Mlody

  1. Po 2 miesiacach wyplaty kosiniakowego polski urzad wstrzymal wyplaty twierdzac ze powinnismy ubiegac sie o swiadczenie w niemczech.
  Ja pracuje w niemczech ale nie mieszkam tam (jestem kierowcą), zona nie pracowala i nie pracuje. Czy nalezy mi sie eltergel w niemczech ?

  2. Zona pobiera w polsce 500+ czy w niemczech nalezy mi sie wyrownanie czy cala kwota kindergeld?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *