Barnbidrag – rodzinne w Szwecji

Barnbidrag jest podstawowym zasiłkiem rodzinnym w Szwecji, który przysługuje bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę i nie podlega opodatkowaniu. Instytucją właściwą do realizacji i wypłaty świadczeń rodzinnych na dzieci w Szwecji jest Försäkringskassan. W 2023 roku wynosi 1250 SEK (koron szwedzkich) miesięcznie na dziecko.

Barnbidrag przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia – a jeśli kontynuują naukę w szkole w pełnym wymiarze godzin i tworzą z rodzicami wspólne gospodarstwo domowe, to przyznaje się przedłużony zasiłek rodzinny tzw. förlängt barnbidrag w tej kwocie do czasu zakończenia edukacji. Najważniejszym dodatkiem do Barnbidrag jest dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej tzw. flerbarnstillägg, który uzyskuje się automatycznie na drugie i kolejne dziecko w miesięcznej wysokości:

  • 150 SEK na drugie dziecko;
  • 580 SEK na trzecie dziecko;
  • 1010 SEK na czwarte dziecko;
  • 1250 SEK na piąte i kolejne dzieci.

Chcesz złożyć wniosek o Barnbidrag? Masz problem ze szwedzkim urzędem? Zapisz się na darmową konsultację telefoniczną.

Wymienione wyżej trzy podstawowe filary świadczeń rodzinnych na dzieci w Szwecji podlegają koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Współpraca pomiędzy instytucjami w Szwecji i Polsce układa się poprawnie, zastosowanie mają zasady wspólnotowe. Istnieje możliwość otrzymywania dodatku dyferencyjnego, znanego w Szwecji jako tzw. tilläggsbelopp.

Barnbidrag - rodzinne w Szwecji wypłaca Försäkringskassan / źródło grafiki: logo Försäkringskassan
Barnbidrag – rodzinne w Szwecji wypłaca Försäkringskassan / źródło grafiki: logo Försäkringskassan

W systemie szwedzkich świadczeń na dzieci istnieją jeszcze inne dodatki, które możliwe są do uzyskania w szczególnych przypadkach i niekiedy podlegają koordynacji świadczeń. Może to być zasiłek mieszkaniowy tzw. bostadsbidrag, w części dotyczącej dzieci pozostających na utrzymaniu. Jest on świadczeniem uzależnionych od dochodu, szerzej opisany jest tutaj. Innym rodzajem wsparcia jest zasiłek alimentacyjny tzw. underhållsbidrag, o czym tutaj.

W Szwecji istnieje odpowiednik dla polskiego świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie to znane jest tam jako föräldraledighet i obsługiwane jest przez Försäkringskassan. Warunki ubiegania się opisane są tutaj.

W końcu w zależności do miejsca zamieszkania w Szwecji możliwe jest uzyskanie gminnego zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem tzw. Kommunalt vårdnadsbidrag. To czy jest dostępny oraz na jakich warunkach zależy od konkretnej gminy właściwej dla miejsca zamieszkania.

ZOBACZ TEŻ:   Allocation familiale - rodzinne w Luksemburgu

Swój zakres pomocy posiada także Główna Komisja ds. Wsparcia w Nauce znana jako CSN. Jest ona właściwa do stypendiów. Wsparcie w nauce składa się z trzech zasiłków: stypendium, zasiłku dodatkowego oraz dodatku na zakwaterowanie. Z powyższych świadczeń tylko stypendium i zasiłek dodatkowy podlegają koordynacji. Zasiłki na dzieci związane z niepełnosprawnością zostały wyłączone ze świadczeń rodzinnych i przeniesione do systemu świadczeń inwalidzkich.

Wnioski i formularze dla konkretnych świadczeń znajdują się na stronie instytucji – kliknij tutaj. W przypadku wątpliwości zachęcamy do darmowej konsultacji telefonicznej z naszym serwisem.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *