Barnbidrag – rodzinne w Szwecji

Barnbidrag jest klasycznym zasiłkiem rodzinnym w Szwecji i jego wysokość w 2023 roku wynosi 1250 SEK (koron szwedzkich) miesięcznie na dziecko. Przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia – a jeśli kontynuują naukę w szkole w pełnym wymiarze godzin i tworzą z rodzicami wspólne gospodarstwo domowe, to przyznaje się przedłużony zasiłek rodzinny tzw. förlängt barnbidrag w tej kwocie do czasu zakończenia edukacji. Przyznanie tego świadczenia nie jest uzależnione od dochodu, nie podlega ono też opodatkowaniu.

Najważniejszym dodatkiem do Barnbidrag jest dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej tzw. flerbarnstillägg, który uzyskuje się automatycznie na drugie i kolejne dziecko w miesięcznej wysokości:

  • 150 SEK na drugie dziecko;
  • 580 SEK na trzecie dziecko;
  • 1010 SEK na czwarte dziecko;
  • 1250 SEK na piąte i kolejne dzieci.
Barnbidrag - rodzinne w Szwecji wypłaca Försäkringskassan / źródło grafiki: logo Försäkringskassan
Barnbidrag – rodzinne w Szwecji wypłaca Försäkringskassan / źródło grafiki: logo Försäkringskassan

Instytucją właściwą do realizacji i wypłaty tych trzech podstawowych filarów świadczeń rodzinnych na dzieci w Szwecji jest Försäkringskassan. Podlegają one koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, dlatego organ ten współpracuje z polskimi urzędami właściwymi do spraw koordynacji. Oczywiście zastosowanie mają zasady wspólnotowe, zatem istnieje możliwość otrzymywania dodatku dyferencyjnego, znanego w Szwecji jako tzw. tilläggsbelopp. Zachęcam do zapoznania się z tym pojęciem, tam też opisano szczegółowo jak przeliczać kwoty świadczeń z walut trzecich na euro i następnie na złotówki, w celu porównania ich wysokości w Szwecji i Polsce.

W systemie szwedzkich świadczeń na dzieci istnieją jeszcze inne dodatki, które możliwe są do uzyskania w szczególnych przypadkach i niekiedy podlegają koordynacji świadczeń. Może to być zasiłek mieszkaniowy tzw. bostadsbidrag, w części dotyczącej dzieci pozostających na utrzymaniu. Jest on świadczeniem uzależnionych od dochodu, szerzej opisany jest tutaj. Innym rodzajem wsparcia jest zasiłek alimentacyjny tzw. underhållsbidrag, o czym tutaj.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że w Szwecji istnieje odpowiednik dla polskiego świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie to znane jest tam jako föräldraledighet i obsługiwane jest przez Försäkringskassan. Warunki ubiegania się opisane są tutaj.

W końcu w zależności do miejsca zamieszkania w Szwecji możliwe jest uzyskanie gminnego zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem tzw. Kommunalt vårdnadsbidrag. To czy jest dostępny oraz na jakich warunkach zależy od konkretnej gminy właściwej dla miejsca zamieszkania.

Swój zakres pomocy posiada także Główna Komisja ds. Wsparcia w Nauce znana jako CSN. Jest ona właściwa do stypendiów. Wsparcie w nauce składa się z trzech zasiłków: stypendium, zasiłku dodatkowego oraz dodatku na zakwaterowanie. Z powyższych świadczeń tylko stypendium i zasiłek dodatkowy podlegają koordynacji. Zasiłki na dzieci związane z niepełnosprawnością zostały wyłączone ze świadczeń rodzinnych i przeniesione do systemu świadczeń inwalidzkich.

Należy informować Försäkringskassan o wszelkich zmianach, które zaistniały po przyznaniu świadczeń. Można to zrobić chociażby tutaj, a niewątpliwym plusem jest także możliwość rozmowy telefonicznej w języku polskim od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Wnioski i formularze dla konkretnych świadczeń znajdują się na stronie instytucji – kliknij tutaj.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Możesz podziękować autorowi za twórczość w postaci symbolicznej filiżanki kawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany - pozostanie do wiadomości redakcji.

Wymagane pola są oznaczone *

Komentarz podlega moderacji zgodnie z zapisem w polityce prywatności.

Odpowiadamy na najciekawsze pytania wszystkich użytkowników.

Rozważ wsparcie naszego serwisu:

Doceń naszą pomoc - postaw kawę!