Brexit w koordynacji świadczeń

Koordynacja świadczeń rodzinnych i wychowawczych na dzieci w związku z zamieszkaniem oraz aktywnością zawodową Polaków na terenie Wielkiej Brytanii występowała bardzo często. Wynikało to z faktu, że do niedawna był to jeden z głównych kierunków emigracji zarobkowej obywateli naszego kraju. „Brexit” – czyli finalizacja procesu opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej, nastąpił oficjalnie wraz z ostatnim dniem stycznia 2020 r. i znacząco wpłynął na koordynacje świadczeń pomiędzy UK a Polską.

Na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2020 r. obowiązywały jednak dotychczasowe przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zmiana nastąpiła wraz z początkiem 2021 roku, co uregulowano w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31 stycznia 2020 r.)

Czy brexit wpłynął na Twoje sprawo do pobierania świadczeń w Wielkiej Brytanii? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – zapisz się.

Od 01.01.2021 r. przepisy o koordynacji świadczeń mają zastosowanie do obywateli UE, obywateli Wielkiej Brytanii i innych osób (członkowie rodzin, osoby pozostałe przy życiu, obywatele państw trzecich), które z końcem okresu przejściowego nieprzerwanie znajdują się w sytuacji dotyczącej jednocześnie państwa członkowskiego i Zjednoczonego Królestwa. Stanowi o tym art. 30 ust. 2 cytowanej umowy o wystąpieniu.

Brexit w koordynacji świadczeń
Brexit, a świadczenia na dzieci / źródło grafiki: Pixabay

Na tej podstawie trzeba stwierdzić, że koordynacja świadczeń ma miejsce po 01.01.2021 r. tylko w przypadku, gdy element transgraniczny (np. zamieszkanie, aktywność zawodowa w UK) powstał przed tą datą i trwa nieprzerwanie po tej dacie.

Przykładowo, gdy ojciec dziecka od 01.01.2017 do nadal jest aktywny zawodowo w UK (ma np. umowę na czas nieokreślony), a matka wraz z dzieckiem zamieszkuje w Polsce to w dalszym ciągu mamy do czynienia z koordynacją świadczeń i dotychczasowe wnioski, jak i każde kolejne na nowe okresy zasiłkowe złożone po 01.01.2021 r. będą podlegały jej zasadom.

Gdyby w omawianej sytuacji ojciec dziecka zmienił pracodawcę w UK – dajmy na to pracował w firmie A od 01.01.2017 r. do 31.03.2021 r. po czym tego dnia wrócił do Polski i od dnia 01.05.2021 r. ponownie podjął w UK pracę w firmie B, to element koordynacji będzie miał miejsce do 31.03.2021 r. i później w odniesieniu do UK już nie zaistnieje.

ZOBACZ TEŻ:   Kindergeld a 500 plus ZUS

Na zakończenie należy wspomnieć, że od 01.04.2023 r. kwota child benefit wynosi: £24.00 tygodniowo na pierwsze dziecko oraz £15.90 tygodniowo na każde kolejne dziecko.

4 komentarze do “Brexit w koordynacji świadczeń

  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

    Dla osób, które podlegają koordynacji w UK warto dodać, że w 2022 r. minimalnie wzrosła kwota child benefit i aktualnie wynosi ona: £21.15 tygodniowo na pierwsze dziecko, na kolejne ta kwota jest mniejsza i wynosi £14 tygodniowo. Wcześniej było nieznacznie mniej £21.05 / £13.95.

    Odpowiedz
  2. Dorota

    W okresach gdzie jest Pani osobą nieaktywną zawodowo na terenie Polski, przekazaliśmy Pani wniosek do właściwej instytucji ds. świadczeń rodzinnych w Wielkiej Brytanii celem rozpatrzenia (zgodnie z pierwszeństwem) – co to oznacza?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *