Przepisy dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych na dzieci to ważny aspekt życia setek tysięcy Polaków. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego dotyczy zasadniczo każdej rodziny, której członek zamieszkuje bądź pracuje na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i w pewnym zakresie Wielkiej Brytanii.

Strona na której jesteś, ma za zadanie w sposób przystępny przedstawić Ci podstawowe zasady koordynacji, wskazać jakie świadczenia podlegają koordynacji, opisać procedurę prawną, stanowić forum oraz przede wszystkim wskazać Twoje prawamożliwości.

Jest to o tyle ważne, że w polskiej przestrzeni internetowej brakuje fundamentalnych informacji na ten temat, większość stron w sposób teoretyczny opisuje zagadnienie, a zainteresowani toną w gąszczu niezrozumiałych przepisów. Dzięki tej stronie uzyskasz podstawowe informacje o koordynacji świadczeń na dzieci. Wybierz z górnego Menu interesujące Cię kwestie.

Zobacz TOP 10 w naszym serwisie:

Pytania? Forum lub kontakt.