Czy alimenty wliczają się do Kindergeld?

Podstawową zasadą na gruncie świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Polsce jest fakt, że przyznawane są na dzieci. Niestety często zdarza się, że świadczenia – szczególnie zagraniczne, traktowane są przez rodzica tam przebywającego jako bonus, coś co zależy, a wręcz należy do tego rodzica. Nie pomagają przy tym zauważalne różnice w ustawodawstwie poszczególnych krajów w tym zakresie. Powoduje to często brak współpracy i stawianie dodatkowych warunków. Najczęstszym z nich jest pokrywanie z przyznanych świadczeń na dzieci zobowiązań alimentacyjnych przez biologicznego rodzica. Czy jest to uzasadnione w kontekście niemieckiego Kindergeld?

  1. Regulacje polskie
  2. Koordynacja kontra alimenty

Regulacje polskie

Na wstępie należy zaznaczyć, że temat ten jest dość skomplikowany i budzi wiele sporów w doktrynie prawniczej i orzecznictwie sądów. Wynika to z faktu, że opiera się na wewnętrznych regulacjach konkretnych państw – w niniejszym przypadku Polski i Niemiec. Regulacje dotyczące koordynacji świadczeń nie odnoszą się wprost do takiej sytuacji, chociaż niewątpliwie można wywodzić określone tezy na zasadzie porównania. Ponadto w Polsce nie obowiązuje zasada prawa precedensowego, dlatego niekiedy w podobnych sprawach zapadają różne orzeczenia.

Masz problem z alimentami w kontekście Kindergeld? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – zapisz się.

Przede wszystkim należy podkreślić, że zarówno świadczenie wychowawcze 500+ / 800+ oraz świadczenia rodzinne w Polsce wpisano do enumeratywnego katalogu świadczeń, które nie wpływają na zakres świadczeń alimentacyjnych (art. 135 § 3 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego). Świadczenia rodzinne takie jak zasiłek rodzinny były zawarte w katalogu już wcześniej, natomiast jego rozszerzenie o świadczenie wychowawcze 500+, nastąpiło kilka miesięcy po starcie programu. Nowelizacja była reakcją na pierwsze orzeczenia polskich sądów w tym zakresie, które uwzględniały wysokość nowego świadczenia w sprawach alimentacyjnych.

Pomimo istnienia ww. katalogu orzeczenia sądów w Polsce na ten temat bywają różne, na co wskazują w swojej publikacji autorki w kwartalniku Iustitiadostęp tutaj. Większość orzeczeń nie uwzględnia wpływu świadczeń przyznanych na dzieci w Polsce na zmniejszenie obowiązku alimentacyjnego rodzica.

ZOBACZ TEŻ:   Świadczenie rodzicielskie i koordynacja świadczeń

Koordynacja kontra alimenty

Co do zasady sądy orzekające w Polsce nie powinny uwzględniać Kindergeld przy orzekaniu o wysokości alimentów dla zobowiązanego rodzica. Należy przyjąć, że zasiłek rodzinny transferowany z Niemiec jest świadczeniem o podobnym charakterze do polskich świadczeń rodzinnych i wychowawczych, co zresztą ma uzasadnienie w przepisach wspólnotowych. Trzeba jednak pamiętać, że nawet w przypadku polskich świadczeń orzeczenia sądów w tym zakresie bywają różne, co udowodniono w pierwszej części tekstu. Podobnie samo orzeczenie alimentów w Polsce nie powinno mieć wpływu na Kindergeld.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *