Urlop wychowawczy a Kindergeld

Urlop wychowawczy ma na celu umożliwienie rodzicom sprawowania nad dzieckiem osobistej opieki. Jest szczególną formą urlopu bezpłatnego, w czasie którego pracownik zachowuje uprawnienia pracownicze, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Niewątpliwie jest związany z pozostawaniem w stosunku pracy, a kluczowym w kontekście koordynacji i Kindergeld jest pytanie czy odprowadzane są składki społeczne z tego tytułu.

  1. Urlop wychowawczy w polskim ustawodawstwie
  2. Urlop wychowawczy a Kindergeld
  3. Urlop wychowawczy a dodatek do zasiłku rodzinnego

Urlop wychowawczy w polskim ustawodawstwie

Urlop wychowawczy umożliwia rodzicom – zarówno matce jak i ojcu lub opiekunom, sprawowanie osobistej opieki nad małym dzieckiem. Prawo do skorzystania z niego przysługuje wyłącznie pracownikom zatrudnionym od 6 miesięcy. Do tego okresu wlicza się również poprzednie okresy pracy. Wymiar podjętego urlopu wychowawczego to okres maksymalnie do 3 lat. Udzielany jest na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia lub w przypadku urlopu wychowawczego na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem do 18. roku życia dziecka.

Jesteś na urlopie wychowawczym, a drugi z rodziców pracuje w Niemczech? Przysługuje Ci niemiecki dodatek dyferencyjny – zapisz się na bezpłatną konsultację telefoniczną.

Urlop wychowawczy jest udzielany na wniosek składany przez pracownika w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. W czasie jego trwania można podejmować inne aktywności – w tym zatrudnienie, szkolenia etc. jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Co ciekawe uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Szczegółowe informacje o dokładnych wymaganiach i warunkach w jakich możliwe jest uzyskanie urlopu wychowawczego w Polsce znajdują się na stronie rządowej.

ZOBACZ TEŻ:   Kinderbijslag - rodzinne w Holandii

Urlop wychowawczy a Kindergeld

Osoby przebywające na urlopie wychowawczym są traktowane jako aktywne zawodowo, gdyż podlegają ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu. Składki za takie osoby odprowadza ZUS, co dokładnie opisano w publikatorach, które udostępniono tutaj oraz w tym miejscu. Zgodnie z zasadami wspólnotowymi, to Polska będzie krajem pierwszeństwa do wypłaty świadczeń na dzieci w przypadku, gdy jeden z rodziców przebywa na urlopie wychowawczym i zamieszkuje z dzieckiem w Polsce, a drugi z nich podejmuje legalną pracę zarobkową w Niemczech. W związku z powyższym Kindergeld przysługuje wtedy wyłącznie w postaci dodatku dyferencyjnego.

Urlop wychowawczy a dodatek do zasiłku rodzinnego

Warto w tym miejscu przypomnieć, że osoby przebywające na urlopie wychowawczym mogą mieć prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Jest to dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem dla jego rodzica lub opiekuna, przebywającego na urlopie wychowawczym, z minimum sześciomiesięcznym stażem pracy, przypadającym bezpośrednio przed tym urlopem. Jego kwota wynosi 400 zł miesięcznie, a przysługuje nie dłużej niż 24 miesiące – w przypadku opiekowania się jednym dzieckiem. Zasadniczym warunkiem do jego przyznania jest spełnienie wymagań do pobierania zasiłku rodzinnego, co skutkuje niskim kryterium dochodowym – szerzej opisano tę kwestię na łamach naszego serwisu w sekcji zasiłek rodzinny. W standardowej sytuacji kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego zostanie przekroczone poprzez zarobki rodzica pracującego w Niemczech, niemniej jednak zdarzają się sytuacje w których możliwe jest przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami w Polsce np. gdy orzeczono alimenty na rzecz dzieci.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *