Kindergeld a umowa o dzieło

Umowa o dzieło ma w polskim prawie charakter umowy rezultatu. Efektem takiej formy jest konkretny, z góry określony rezultat, który odpowiada potrzebom i wymaganiom zamawiającego. W umowie o dzieło zamawiający powierza wykonanie określonego dzieła przyjmującemu zamówienie za wynagrodzeniem. O tym jak umowa o dzieło wpływa na możliwość uzyskania niemieckiego świadczenia Kindergeld w sytuacji koordynacyjnej, szerzej w poniższym artykule.

  1. Umowa o dzieło w polskim prawie
  2. Wspólnotowe zasady pierwszeństwa
  3. Wpływ umowy o dzieło w Polsce na Kindergeld

Umowa o dzieło w polskim prawie

Podstawową cechą umowy o dzieło w polskiej przestrzeni prawnej jest nacisk na konkretny rezultat, który może mieć formę materialną np. namalowanie obrazu lub niematerialną np. stworzenie strony internetowej. Co do zasady ma ona charakter jednorazowy, gdyż w jej ramach nie mieści się wykonywanie powtarzalnych czynności – w takim przypadku można by mówić o powstaniu stosunku pracy.

Zasadniczo umowę o dzieło warunkuje wyłącznie wykonanie dzieła. Jest to zatem dość luźna forma współpracy pomiędzy stronami. Przekłada się to na brak kierownictwa na etapie tworzenia, brak gwarancji minimalnej stawki godzinowej oraz co najważniejsze dla jej oceny pod kątem koordynacji świadczeń – brak obowiązku odprowadzania składek emerytalno – rentowych.

Wspólnotowe zasady pierwszeństwa

Brak odprowadzanych składek społecznych od umowy o dzieło oznacza, że w myśl wspólnotowych zasad pierwszeństwa strona takiej umowy jest uznawana za nieaktywną zawodowo. Oczywiście przy założeniu, że nie istnieje inna podstawa do uznania takiej osoby za aktywną zawodowo, co ma miejsce m.in. podczas zatrudnienia w tym samym okresie na podstawie umowy o pracę, zlecenia, czy też ubezpieczenia w KRUS (także jako domownik). Szczegółową definicję aktywności zawodowej opisano w dziale podstawowe zasady koordynacji.

Masz problem z pojęciem aktywności zawodowej? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – zobacz terminarz.

Wpływ umowy o dzieło w Polsce na Kindergeld

W przypadku gdy rodzic dziecka zamieszkuje z nim w Polsce i jest stroną umowy o dzieło, nie podejmując jednocześnie innej aktywności zawodowej to pierwszeństwo do wypłaty Kindergeld będzie w Niemczech – kraju pracy drugiego z rodziców. Sytuacja ta uprawnia ponadto do pobierania od 01.06.2022 r. pełnej kwoty świadczenia 500+ w Polsce, co jest niezwykle korzystne dla strony. Szerzej na ten temat w naszym artykule Kindergeld a 500 plus ZUS. Jednocześnie na podobnych zasadach od 01.01.2022 r. przyznawany jest rodzinny kapitał opiekuńczy. Jak widać związanie się z pracodawcą umową o dzieło może pozytywnie wpłynąć na wysokość świadczeń rodzinnych w sytuacji koordynacyjnej.

ZOBACZ TEŻ:   Analiza raportu GUS: Świadczenia na rzecz rodziny w 2020 r.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *